Dvacet minut Radiožurnálu

5. dubna 2013
Dvacet minut Radiožurnálu

Hostem diskusního pořadu ČRo 1 - Radiožurnál byl ministr zemědělství Petr Bendl.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Aféra s koňským masem neutichá, i když poslední případ se vymyká nedávnému skandálu způsobenému záměnou za hovězí. Tentokrát zjistili inspektoři, že výsek v jednom z ostravských obchodů obsahuje analgetikum fenylbutazon, které se do lidské potravy dostat nesmí. Informaci, že tato konina pochází z Polska, přitom údajně zpochybnil tamní hlavní veterinář a žádá po české straně důkazy. Hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu je ministr zemědělství z ODS Petr Bendl. Dobrý den.

 

 

Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Hezký dobrý den. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Pane ministře, začnu tou aktuální informací, chystáte se nějak odpověď Polákům, dodat důkazy, že koňské maso, které obsahovalo zmíněné analgetikum, pochází opravdu z Polska? Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Já osobně určitě ne. Měli by to učinit zástupci Státní veterinární správy, protože ti mají veškeré podklady k celému tomu šetření a k celé té situaci. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Vím, že osobně to určitě dělat nebudete, ale máte informace právě od inspektorů Státní veterinární správy, odkud pochází to maso, že tam skutečně je dohledatelné to, co tvrdí mluvčí této instituce, že je z Polska? Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Podle mých informací tak, jak jsem byl informován, to bylo z Polska. Ale to, co nás trápí obecně delší dobu, je zlepšení informovanosti mezi námi a našimi dozorovými orgány a polskými dozorovými orgány a už tady dneska mohu potvrdit, že mé pozvání do České republiky přijal pan polský ministr zemědělství, který by zde 6. května měl být i se zástupci svých dozorových orgánů tak, abychom některé ty bohužel nepříjemnosti, které mezi Polskem a Českou republikou v oblasti kvality potraviny jsou, řešili. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Když říkáte, že vás trápí nedostatečná výměna informací, co konkrétně tím myslíte? Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Ono to nejvíce bylo vidět v té kauze s polskou solí, kde jsme nebyli schopni dostat z polské strany informace o tom, kterých potravin se ta technická sůl dávaná do potraviny týká, kde se to stalo, tak, abysme byli schopni se lépe zaměřit na zdroj, případně jednotlivé typy či druhy potravin, ve kterých něco takového hrozilo. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Myslíte si, pane ministře, že potraviny z Polska obecně jsou riziko? Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Já myslím, že jsou z Polska dováženy jak kvalitní potraviny, tak bohužel naše zkušenosti říkají, že i nekvalitní, proto je potřeba poměřit i normy, které máme my pro kvalitu potravin, s normami, které má polská strana. A zároveň si musíme, protože samozřejmě na trhu se vždycky bude někde nekvalita objevovat, ale my musíme mít systém, kde se budeme vzájemně rychle informovat o tom, kterých výrobků se to týká, tak, aby naše dozorové orgány mohly zasáhnout stejně, jako bychom tak činili nebo tak činíme i my v případě, že se u nás objeví nějaká nekvalitní potravina s tím, že dáme do systému rychlého varování, do RASFF, informaci, koho se to týká a jakého typu potravin, tak, aby to měli i v zahraničí, uvnitř Evropské unie dozorové orgány k dispozici. 
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Je to tak, že v Polsku by mohli mít mírnější kritéria nebo mírnější hranice pro to, co už je dobrá kvalitní potravina, než máme tady v Česku? Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Já to nemohu potvrdit, ani vyvrátit. Bude to předmětem právě těch, toho srovnávání uvnitř našich řeknu profesionálů nebo dozorových orgánů tak, abychom se maximálně vyhnuli i této záležitosti a pak samozřejmě pořád je to o tom, co i my považujeme za nekvalitu, co pranýřujeme cestou poskytování informací u veřejnosti a samozřejmě pokutováním, tak, aby bylo dopředu i do zahraničí, ať už to je Polsko či jiná země uvnitř Evropské unie, budou vědět, že my máme schopnost se bránit a takovéto nekvalitní výrobky od nás vypuzovat. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

V rozhovoru pro poslední vydání časopisu Respekt ovšem polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski mluví dokonce o kampani proti polským potravinám, která je podle něj nespravedlivá a vede se v České republice, protože tuzemští výrobci údajně cítí konkurenci z polské strany. Co říkáte na toto podezření? Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Já jsem ten rozhovor s panem ministrem zahraničí polským četl, kde uváděl některá evropská čísla, stížnosti na polské potraviny a říkal, že stížností na německé potraviny je na úrovni Evropy více než na polské. Já mohu poskytnout čísla, která se týkají dovozu polských potravin do Čech a ta čísla budou bohužel pro něj daleko nepříjemnější. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Vypadá to, že polská a česká strana má v tomto ohledu jiné pohledy na věc, myslíte si, že to celé může vyústit tím, že polské potraviny z českého trhu zmizí? Je to vůbec možné v rámci Evropské unie? Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Víte, já toto nechci hodnotit, to nakonec rozhoduje zákazník, jestli si koupí výrobek, který je původem z Polska nebo raději sáhne po výrobku, který je z České republiky. Co je cílem mým a mělo by být cílem i polského kolegy, je abychom dovolovali distribuovat pouze kvalitu a nekvalitu postihovali a trestali. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Já se vrátím k tomu případu z tohoto týdne, to znamená, Státní veterinární správa našla v koňském mase v Ostravě fenylbutazon. To asi není náhoda, šli inspektoři na základě nějakého tipu do té masny? Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

My jsme měli avízo, že se tady objevuje koňské maso ve výrobcích, ve kterých není avizováno, a proto se naše Státní veterinární správa na tyto výrobky a obecně na maso jako takové soustředila, abychom vyloučili případné další takovéto z mého pohledu spíš kontaminace a klamání zákazníka a nabrali jsme více než 100 vzorků a právě v těch několika se potvrdilo to, co říkáte, že tam byl ten fenylbutazon, což je prostředek, který slouží k utišení bolesti u dostihových koní a v žádném případě by se neměl objevit v potravině, protože on má důsledky na krvotvorbu a prostě věci, které do potraviny nepatří. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Je možné vyloučit, že by se podobně kontaminované maso objevilo i jinde v Česku, že se prodává, že ho lidé kupují a neví o tom? Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

To se nedá úplně nikde vyloučit. Já mohu jenom garantovat to, že my jsme víc jak trojnásobili kontroly, nejenom veterinářů, ale i České potravinářské inspekce, tak abychom veškeré podněty, které dostáváme a je jich poměrně hodně, prověřovali, kontrolovali a zároveň i trestali tak, abychom minimalizovali takováto rizika. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Když jste řekl, že jste kontrovali víc než 100 vzorků, zjistili jste ještě něco kromě toho fenylbutazonu, co by neodpovídalo jaksi standardům a pravidlům? Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Vyjma toho, co už bylo prezentováno, nikoliv. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu s ministrem zemědělství Petrem Bendlem. Vy jste, pane ministře, narazil na to, že jste ztrojnásobili počet kontrol, jsou zřejmě intenzivnější, ale je vůbec možné na základě těch kontrol vyloučit, že se na trhu objeví maso buď vyměněné za levnější nebo třeba výrobek, který obsahuje zkažené maso nebo maso, které už prošlo. Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

To je to, co jsem říkal, absolutně vyloučené to není, protože tady snahy obcházet a nabízet, obcházet zákazníka, klamat zákazníka, ty tady vždycky byly, jsou a obávám se, že vždycky budou. Ale je právě na dozorových orgánech, aby kvalitu hlídaly, dozorovaly a v případě, že se kdekoliv cokoliv objeví, aby měly dostatečné nástroje na to, aby postihly viníky. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Mně jde o to, jestli ta kontrola víceméně, protože je náhodná, tak je spíš papírová. Jestli třeba lidi... Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Není, není. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Není opravdu? Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Odebírají se vzorky, ty vzorky se laboratorně šetří. Ta kontrola je na velmi profesionální úrovni a troufnu si říct, že uvnitř Evropské unie má Česká republika vysoký standard, co se kontroly a dozoru nad kvalitou potravin týká. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Mně až tak nejde o to, že když už tedy jaksi inspektoři odeberou ten vzorek, takže ho profesionálně zpracují a zkontrolují, tomu samozřejmě věřím, nemám důvod to zpochybňovat, ale jde o to, že těch vzorků asi je odebráno jen určitý počet, takže když někdo chce podvádět na evropském trhu, tak je asi vždycky o krok napřed? Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Ty metody, jak obejít a oklamat zákazníka jsou čím dál tím promyšlenější. To je pravda. Ale nespí ani naše dozorové orgány a my máme opravdu zkušené lidi v terénu, nemám vůbec důvod si na ně stěžovat. A oni dokážou v tom terénu odhadnout, co potřebuje tu laboratorní kontrolu, kde si nejsou jistí a jdou aspoň, mám ten pocit, zatím velmi důsledně tak, abychom kvalitu našich výrobků ohlídali. To, že se jich objevuje teď čím dál tím víc a že lidé jsou konfrontováni s tou nekvalitou a mají šance dostat se k informacím, způsobilo z velké části to, že jsme otevřeli ten trh zjednodušeně řečeno s informacemi, protože jsme iniciovali existenci webových stránek Potraviny na pranýři, kde jsou zveřejňováni ti, kteří kvalitu potravin na trhu porušují. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Jednoduše řečeno, celý ten byznys s masem, ten je přece založený na důvěře, protože, když jsme byli svědky toho, jak složité jsou dodavatelské cesty od chovatele k zákazníkovi, je skoro nemožné dostat se ve všech případech k tomu, odkud to maso vlastně pochází a když vy říkáte, že na jednu stranu lidé mají přístup k těm informacím, tak potom ale ta důvěra, pokud je narušená, jak je ujistit, že ví, co jí? Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Víte, já vám můžu říct jenom, jak to dělám já. Když jdu kupovat maso, jdu ke svému řezníkovi, kterého znám, o kterém vím, že to je poctivý člověk, u kterého se nebojím koupit si uzeniny ani maso. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Ale třeba jedna z posluchaček na našich facebookových stránkách píše: "I když se snažíme kontrolovat a číst potraviny sami, neubráníme se podvodům, co si má člověk koupit, když je i to levné drahé?" Co byste jí poradil, ne všichni si můžou dovolit jít ke svému řezníkovi, často chodí do obchodních řetězců a tam se prostě třeba musí spolehnout na to, co je napsáno na etiketě? Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Co já bych poradil, já jako český ministr zemědělství nemohu, než poradit, kupujte si české zboží. Prostě dělejte všechno proto, abyste si ověřili, odkud to zboží je, kdo ho případně vyrobil, lépe se orientovat. Máme tu zkušenost dnes a všechny naše průzkumy ukazují, že čím dál tím více lidí tak činí a více dbají na to, co jí a odkud potravina případně pochází. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

To znamená, že když si lidé budou kupovat české potraviny, tak se nespletou? Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Já našim dozorovým orgánům věřím, že tuto kontrolu provádí dobře, a naši výrobci a ukazují to čísla, protože export v zemědělství roste rok od roku, že jsme schopni se prosadit i na jiných trzích, jakkoliv jsme třeba v minulosti kvůli tomu, co se tu dělo před rokem 89, byli v té oblasti handicapováni, tak ty vývozy čím dál tím rostou, tudíž jsme schopní být konkurenceschopní a kvalitu nabízíme. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Pak je tady nedávná záměna koňského hovězího masa a případ krahulického salámu Herkules, v něm se také našla koňská DNA. A výrobce, tedy český výrobce, ten odebíral maso z Itálie a když se také namátkou a na upozornění, když se rozhořel ten skandál, zjistilo, že tam to koňské maso je, tak vlastně to, co říká, když maso hovězí vypadá jako hovězí a je tak deklarované, tak nemáme důvod tomu nevěřit. Myslíte si, že tady by nemohl být problém? Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Já jsem přesvědčený o tom, že je-li někde něco deklarováno a nakonec ta potravina neobsahuje, co je deklarováno anebo obráceně, je tam něco jiného, než tam má být, je to klamání spotřebitele, nebo chcete-li laicky lhaní. Kdo lže, tak ten se samozřejmě není slušným a čestným člověkem. Tak my k tomu musíme přistupovat. A v okamžiku, kdy se něco takového zjistíme, pak musíme konat. Ale ten případ, o kterém vy mluvíte, pokud vím, tak je pořád ještě v šetření, protože zase jiné laboratorní výsledky ukázaly něco jiného a podle mých informací je to posuzováno ještě znovu. Takže neumím říct definitivní soud k této věci. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

A co jiného ukázaly, že tam nebylo koňské maso? Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Podle mých informací pak se objevil nějaký laboratorní výsledek, který říkal, že to tak není, ale to mám teď opravdu spíš z druhé ruky. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Věříte, že se podaří dohledat podvodníky s masem na evropském trhu? Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Já to neumím úplně tady říct, ano, bude to tak, vždycky se dohledají, protože to nemáme pod kontrolou. My jsme v České republice a nemáme dozorové orgány působící za hranicemi České republiky, tak to neumím posoudit. Proto také říkám - jezte spíše české potraviny od našich sedláků, od našich výrobců. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Mně jde o to, že teoreticky jestli se teď evropské kontroly zaměří na přítomnost koňského masa, což je naprosto logické, vyplývá to z toho, co se děje, jestli si třeba ti podvodníci nevyberou jinou náhražku, možná to může být potom ještě horší? Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

To z nás nikdo neumí říct dopředu, samozřejmě můžeme tímhle tím lidi trošku znervózňovat, ale to já bych nechtěl. Prostě tady jsou od toho dozorové orgány, aby tu situaci řešily, hlídaly, věnovaly se všemu, co se týká kvality tak, abychom byli v maximální možné míře schopni zasáhnout v případě, že by k takovýmto jednáním docházelo. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Naladili jste Dvacet minut Radiožurnálu, jejich hostem je dnes ministr zemědělství Petr Bendl. Pane ministře, je nesmysl chtít kvalitu za nízkou cenu, protože vy už jste tady narazil na problém, že doporučení ano kupujte české výrobky, ale ty můžou být často dražší než ty zahraničí, které jsou k dostání zejména ve velkých obchodech? Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Je zcela oprávněné, já myslím, že to je správné a každý zákazník to očekává, že chce za co možná nejnižší cenu co možná nejvyšší kvalitu. Od nás jako od státu se očekává, že zajistí to, aby na trhu se neobjevovaly nekvalitní výrobky, aby ty byly postihovány, aby byli postihováni ti, kteří je nabízejí nebo ti, kteří je vyrobí. To, jestli si zákazníci koupí možná kvalitnější než kvalitní výrobek za možná více peněz, je čistě na rozhodnutí toho zákazníka. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Jde o to, jestli třeba, když si koupím úplně tu nejlevnější uzeninu, jestli mám počítat s tím, že podezřelé nebo nedohledatelné maso je spíš podstatou té levné uzeniny než výjimkou? Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Ne, to tak není. Nekvalita se vůbec na trh dostat nemá. A pak samozřejmě by měl zákazník mít právo na informace o tom, aby třeba věděl, kolik je v daném párku procent masa a podobně, tak, aby se mohl sám rozhodnout, jestli si raději koupí párek s větším obsahem masa a přidá si nějakou korunu, anebo obráceně bude mu vyhovovat ten fakt, že je tam toho masa méně, ale řekne si, že zase ušetří. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

I obchodníci připouštějí, že Češi se orientují především podle cen, že právě příliš nezkoumají původ té které potraviny. Cítíte to jako problém a myslíte si, že s tím může něco dělat ministerstvo, třeba nějakou osvětovou kampaň nechystáte? Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

My osvětovou kampaň ne, že ji chystáme, my ji děláme. My děláme maximum proto, abychom lidem ukázali, že v našich regionech se produkuje kvalitní a dobrá potravina, ať už jsou to různé farmářské trhy, které podporujeme, ať už je to označení Regionální potravina, které děláme ve spolupráci s jednotlivými kraji anebo asi nejznámější je podpora značky Klasa, kterou dostane pouze takový výrobek, který je opravdu kvalitní, který posuzují naši odborníci tak, abychom zviditelňovali a dávali šanci lidem více tu kvalitu mít na očích a všímat si jí. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Tak a teď je otázka, jestli třeba nemá tak trochu pravdu polský ministr zahraničí Sikorski, když říká, že podporuje česká strana konkurenci, českou konkurenci na úkor té polské, když říkáte - vybírejte si právě tyto značky? Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Ne, pro nás žádná pravidla, která by říkala, že se toto nesmí týkat zahraničních výrobků, my nic takového nemáme, ani Klasa nic takového nemá, do Klasy se může přihlásit jakýkoliv výrobek. To, že se ale snaží český ministr zemědělství říkat - kupujte a jezte především české potraviny, je přirozené a tam se možná nedivím panu ministrovi zahraničí polskému, že se mu to nelíbí. Ale já myslím, že to nebude  určitě ojedinělé a u nich se to bude dít podobně. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu byl ministr zemědělství z ODS Petr Bendl. Děkuji, že jste si udělal čas. Na shledanou. Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Také děkuji za pozvání. Na shledanou. 

Ing. Petr Bendl

ministr zemědělství
předseda regionálního sdružení
poslanec PČR