30. března 2013

Vyhnat fabriku na cigarety neřeší problém ochrany zdraví

Není možné si myslet, že když z Česka vyženeme továrny na cigarety, tak tím něco získáme. V rozhovoru pro iDNES.cz to řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Čím to, že do Bruselu jezdíte jednat o protitabákové směrnici vy a ne ministr zdravotnictví Heger?

Je to dáno kompetencemi, jak jsou u nás schváleny. Kompetence ministerstva zemědělství je u nás takto popsána, tudíž je to moje odpovědnost.

Není překročením vašich kompetencí dopis zpravodajce směrnice, v němž píšete, že nové tabákové výrobky nemusí být jen škodlivé, protože mohou odnaučit kouřit, když prevence a ochrana zdraví spadá pod ministerstvo zdravotnictví? 


Tabák je u nás v kompetenci ministerstva zemědělství, tudíž není o čem diskutovat. Takto je to dáno zákony, jež upravují kompetence jednotlivých resortů. 

Ministr zdravotnictví vám postoj přesto vytkl v dopise. Budete na něj reagovat? 


Určitě. 

A co Leoši Hegerovi napíšete? 


Každý z nás ministrů je občas nespokojený, protože jeden resort může přinést na vládu nějaký svůj čistě resortní názor, ale vláda rozhoduje ve sporu a hledá vždy pro Českou republiku to nejlepší řešení. To, co já můžu považovat za nejlepší řešení, může občas rozporovat ministr financí nebo zdravotnictví. To je normální stav, se kterým se každý z ministrů musí umět smířit. 

Při jednáních v Bruselu jste deklaroval postoj, že česká vláda je proti velké části této směrnice. Proč by se neměla zakázat výroba cigaret s příchutěmi nebo těch s menším průměrem a proč by podoba cigaretových krabiček měla zůstat beze změn? 


Myslím, že ta debata je širší. A zužovat to na jednotlivost, která je uvnitř této směrnice, není správné. Posuzovali jsme směrnici jako celek a snažili jsme se najít přijatelný kompromis, protože platí, a já jsem nekuřák, tak to můžete ode mě vzít zcela vážně, že normální je nekouřit. A je třeba dělat maximum pro to, abychom dětem zamezili přístup ke kouření. Abychom jim více vysvětlovali důsledky škodlivosti kouření. My jsme připraveni jako ministerstvo zemědělství panu ministrovi Hegerovi předat zkušenosti, které my máme s propagací kvalitní české potraviny (za ministerstvem zemědělství jde například kampaň ke značce Klasa nebo ta s názvem Ryba domácí, dohromady stály stovky milionů korun, zčásti hrazených z EU, pozn. red.).

 

I ministerstvo zemědělství by se mohlo podílet na vysvětlování, jak škodlivé je kouření na zdraví, ale čekal bych to spíše od ministra zdravotnictví, že takový program bude mít. Takže místo směrnice a novely byste volil informační kampaň? 


Zcela bezpečně. Zákaz vede vždycky k obcházení. K jeho vydání potřebujete vždy úředníka, jenž by kontroloval, zda je dodržován a podobně. Já bych raději slyšel v éteru informaci, tam to zní velmi málo, že restauratéři, kteří sami od sebe zakázali kouření třeba v obědových pauzách, své zisky zvýšili a jejich prosperita je lepší. To je přece ten prostor, kdy můžeme lidem říkat, že tam, kde bylo kouření omezeno, jsou na tom ekonomicky lépe. 

Neodporujete si? Na jedné straně říkáte, že vláda a ministerstvo zemědělství nepodporuje kouření dětí a mladých lidí, na druhé straně jasně deklarujete, že nechcete zakázat výrobu cigaret s příchutěmi, změnit cigaretové krabičky či zakázat kouření v hospodách? 


Ne. Budeme-li se bavit o škodlivosti kouření, nezamezíme mu tím, že někomu řekneme, že na krabičce má být takový či onaký obrázek. Účinnost takového opatření není nikde prokázána. Stejné to je i s těmi slimkami. Od české vlády se čeká přijetí kompromisu, nikoliv pouze názoru, který by byl předkládán z ministerstva zdravotnictví. Ne přijetí jednostranných, vyhraněných stanovisek. Česká vláda nemůže nemyslet na to, že jsou tady jisté pracovní příležitosti. To přece není možné od toho oddělit. Není možné si myslet, že když je odsud vyženeme, že tím získáme. To už jsme si ostatně vyzkoušeli se zbrojním průmyslem. Taky jsme si mysleli, že když zlikvidujeme zbrojní průmysl, tak tím ČR přispěje k míru na světě. Výsledkem je, že se zbraně vyrábějí o pár set kilometrů dál, mimo ČR. 

Pokud by směrnice EU prošla v takové podobě, v jaké nyní je, co by to podle vás znamenalo pro české výrobce? 


Pokud se ptáte takto napřímo a nebavíme se o dopadech na zdraví, jsou tu odhady Evropské komise, a to slovo "odhady" zdůrazňuji, že v případě, že projde směrnice, tak dvě procenta občanů v České republice přestanou kouřit. Tyto dopady by pro Českou republiku byly nepříjemné v tom, že bychom mohli přijít o zhruba 3 500 pracovních příležitostí v Kutné Hoře a příjem do státního rozpočtu ve výši zhruba 40 miliard korun. 

Dvouprocentní pokles kuřáků by ale přece nemusel mít tak fatální dopad. 


Víte, já už jsem viděl tolik odhadů, které nakonec skončily jinak. Cestou není to na úrovni Evropské komise vymýšlet způsoby, které podle mého hlubokého přesvědčení povedou k tomu, že se fabrika přesune o pár set kilometrů dál za hranici EU a Česká republika přijde o 3 500 pracovních příležitostí a 40 miliard korun zisku a cigarety se budou vyrábět dál a k nám se budou buď dovážet, nebo pašovat. 

Obrátili se na vás výrobci cigaret, abyste jim pomohl? 


Jejich stanovisko se ke mně samozřejmě dostalo, protože je to projednávaná problematika. Ale z hlediska ochrany zdraví pro mě dál platí, že normální je nekouřit. To jsem jim taky sdělil. Že si realizují svůj byznys, to je jejich věc. Já se tyto věci snažím důrazně oddělovat. 

Co říkáte tomu, že váš bývalý náměstek odešel pracovat pro největšího výrobce cigaret v Česku? 


To je smutný příběh. Velmi kvalitní člověk, schopný mluvit i psát plynně v několika jazycích a já nejsem schopen ho tady udržet, protože ho prostě nejsem schopen zaplatit. 

Snažila se vás tato tabáková firma prostřednictvím tohoto bývalého zaměstnance ministerstva kontaktovat? 


Ježiši, ne, proč by to dělala. 

Vypadá to, že Česko je zatím v menšině se svým záporným stanoviskem ke směrnici. Myslíte si, že nakonec směrnice projde? 


Neznám detailně jednotlivé pozice ostatních zemí. Vím jen, že s takovým stanoviskem nejsme sami. 

Vy se o ně nezajímáte, ačkoliv jste gestorem směrnice za ČR? 


Zajímáme, my je samozřejmě monitorujeme, ale těch věcí, které se na úrovni EU dějí, je aktuálně opravdu velká spousta. Takže nemůžu mít přesné stanovisko. Koneckonců všechny země ladí své pozice až pár dní před projednáváním na úrovni rady ministrů. 

Výkonná rada ODS předem odmítla Hegerovu snahu zakázat kouření v hospodách. Má šanci ministr zdravotnictví se svými protikuřáckými snahami v rámci české legislativy ještě uspět? 


Je tady kompromisní stanovisko ke směrnici a každý z ministrů má šanci přesvědčit své kolegy o své pravdě a záleží na něm, jak je dokáže přesvědčit a zda si svůj postoj umí vyargumentovat. 

Odkud vzešel impuls pro jednání výkonné rady ODS, aby se jednalo o zákazu kouření v hospodách? 


Na jednání výkonné rady jsem nebyl, tou dobou jsem byl na Žofíně a projednával směr českého zemědělství a potravinářství ve strategii, jíž jsem předložil, takže vám k tomu nemůžu dát informaci. 

Předpokládám ale, že stanoviska ve straně konzultujete


Mé stanovisko odpovídá stanovisku Občanské demokratické strany. ODS zcela určitě ví a je si toho vědoma, že kouření škodí zdraví. Ale nesměšujme to s regulací a vnikáním do systému takzvané ochrany zdraví, kde jde jen o omezování podnikání. Dělejme opravdu něco pro to, abychom chránili zdraví. To je přece to sdělení, ne to, že bychom stavěli byznys proti tomu, že někdo nechce, aby lidé byli zdraví, protože je pro ně byznys předností. ODS říká, že jakékoliv regulace a tyto zásahy do podnikání faktický problém neřeší. Vyhnat odsud fabriku, přičemž se ta cigareta sem může dostat odjinud, přece neřeší problém ochrany zdraví. 

A co samotný princip, že strana dá dopředu doporučení, aby pro něco politici nezvedali ruku? 


Taková vyjádření k jednotlivým oblastem dělá výkonná rada pravidelně. K jednotlivým oblastem dokonce od nás, od ministrů, očekává, že budeme předkládat nějaké řešení a diskutovat je s členskou základnou o věcech, jež chceme prosadit. 

Paní předsedkyně Sněmovny dostala dopis, ve kterém významní lékaři upozorňují na škodlivost kouření. Je možné, aby ODS svůj postoj ještě přehodnotila? 

Dopis neznám, takže nevím, o čem je, ani kdo je pod ním podepsaný, nevím tedy, k čemu bych se vyjadřoval. 

Někteří členové ODS, třeba Boris Šťastný, deklarují postoj za zpřísnění pravidel pro kuřáky. Diskutovali s vámi o tom? 


Ne. 

Měly by peníze, jež má stát z cigaret, plynout do zdravotnictví, nebo třeba na vámi zmiňované kampaně proti kouření? 


To je dlouhodobě probíraná problematika. Všichni chtějí, aby peníze, které vznikají v nějaké oblasti, do té oblasti také byly vraceny. Pak je ale otázka, z čeho by se realizovaly ty nejdůležitější věci. Třeba důchody. A pokud se bavíme o zdraví, tak podle mého by se kuřáci měli více podílet na léčbě. To, že toto u nás není, je rovněž v rukách ministerstva zdravotnictví. Proč ten, kdo kouří a vědomě si tak poškozuje zdraví a zvedá náklady státu na léčení, se více nepodílí na tom, aby byl léčen? Proč ministr zdravotnictví neříká, že náklady přenese na toho, kdo kouří, ale že je přenese na firmu? 

Problém může být u případů, kdy nebude možné prokázat, že nemoc byla způsobena skutečně kouřením. 


Potom se nebavme o tom, zda kouření škodí. Já říkám, že škodí, vy také. Oba nejsme lékaři, ale pan ministr zdravotnictví je lékař, je odborník, takže pokud tvrdí, že kouření škodí, tak to musí být schopen doložit. 

(Autor: Hana Válková)


Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/ministr-zemedelstvi-bendl-o-protikurackych-zakonech-p05-/domaci.aspx?c=A130329_162124_domaci_hv 

Ing. Petr Bendl

ministr zemědělství
předseda regionálního sdružení
poslanec PČR