27. března 2013

Ozvěny dne

Hostem diskusního pořadu ČRo 1 byl předseda senátorského klubu ODS Jaroslav Kubera.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


ODS má problém s jedním z kandidátů do Ústavního soudu, které navrhuje prezident Miloš Zeman, a to s odborníkem na trestní právo Jaroslavem Fenykem kvůli jeho minulosti vojenského prokuratura v tehdejším socialistickém Československu. On i zbývající tři nominovaní, soudkyně Nejvyššího správního soudu Milada Tomková a profesoři právnických fakult Vladimír Sládeček a Jan Filip, mají ale stejně velkou šanci, že je horní komora parlamentu v pozici ústavních soudců potvrdí. Mluvit o tom budu se senátory Jiřím Dienstbierem za ČSSD. Dobrý den. 

 Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:

Dobrý den. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

A Jaroslavem Kuberou za ODS. Dobrý den. 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Dobrý den. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Pane senátore Kubero, pro občanské demokraty je tedy Jaroslav Fenyk opravdu těžko stravitelný jako kandidát do Ústavního soudu? Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Já bych nebyl tak radikální, protože praxe je taková, že kandidáti většinou navštěvují jednotlivé poslanecké kluby. Tam mluví o svých představách i o své minulosti. A už mnohokrát se v minulosti stalo, že kandidáti, u kterých na první pohled to vypadalo, že projdou, tak na druhý pohled neprošli. Teď je ta situace specifická v tom, že v Senátu ODS může mít výhrady, jaké chce, a protože Senát je složen, tak jak je složen, takže podle mého názoru ta volba je jistá, projde nepochybně. Ty výhrady mohou být i k jiným kandidátům. Třeba k panu profesoru Filipovi, který byl 15 let v KSČ a byl dokonce předsedou základní organizace na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Ale samozřejmě je otázkou, jak včera naznačil pan profesor Gerloch, že on ten lidský život je velmi dlouhý a samozřejmě dvacetiletý nebo třicetiletý soudce by žádné takové problémy neměl, přestože kdyby žil v roce 48, tak mohl být osobou každého akčního výboru Národní fronty. Je to velice, velice složité. Ale já si myslím, že Miloš Zeman postupoval v tomto velmi systematicky. Navrhl relativně nekonfliktní kandidáty, zajímavější bude samozřejmě ta druhá vlna návrhu. Já si myslím, že teď sice o tom můžeme různě diskutovat, ale ta volba nepochybně projde. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Pane senátore Dienstbiere, když jsme u té námitky, že pan profesor Fenyk byl vojenský prokurátor v době, kdy v Československu vládla komunistická strana, že pan profesor Filip byl členem, dlouholetým členem této strany, vadí vám to, vadí to ČSSD nebo zamýšleli jste se nad tím takto? Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:

Já bych začal poznámkou, že všichni čtyři navržení kandidáti mají vynikající odbornou reputaci, jsou to skvělí právníci. Druhá věc je ta osobní rovina. Osobní morální integrita. A já zatím jsem neslyšel zcela jednoznačné argumenty, které by tu integritu kteréhokoliv z kandidátů zpochybňovaly. Samo o sobě to, že byl někdo v komunistické straně, pro mě argument není. Já bych potřeboval slyšet, že udělal nějakou konkrétní morálně nepřijatelnou věc, za kterou by měl nést odpovědnost. A nic takto konkrétního nezaznělo. Ani to, že pan Fenyk byl vojenským prokurátorem, ho samo o sobě nediskvalifikuje, protože opět bych tady chtěl slyšet tedy věci, v kterých se choval nekorektním, neslušným způsobem. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Nestačí, že pracoval pro režim, který je teď označovaný jako totalitní? Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:

Víte, pro režim, který je teď označený totalitní, mohl pracovat v zásadě každý, protože každý pracoval v nějakém socialistickém podniku nebo ve státní správě, protože nikde jinde pracovat nešlo. A pokud ti lidé se chovali jako odborníci a nepřekračovali hranice jak práva, tak nějakých morálních zásad, tak to automaticky neznamená, že jsou diskvalifikovaní. Já bych chtěl slyšet doopravdy konkrétní informace o tom, co špatného případně ten který kandidát udělal. A pak to bude pro mě pádný argument, nad kterým se budu zamýšlet, jestli takového kandidáta podpořím. Takže jak jsem říkal, jsou tu ty dvě roviny. Ta  odborná, která je nezpochybnitelná, podle mých informací u všech čtyř kandidátů. A druhá věc, pokud se objeví nějaké námitky k jejich morální integritě, tak se jimi samozřejmě zabývat budeme. Já předpokládám, že i v tomto případě u těchto návrhů proběhne to takzvané grilování... Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Takže se budete ptát i v Senátu. Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:

...což není, což není nic negativního. Já myslím, že je zcela správné, pokud se senátoři detailně ptají na všechno, co souvisí jak s odbornými názory, tak... Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Já rozumím. Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:

...případně s pochybnostmi o kandidátech. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Pane senátore Kubero, ještě jedna věc by mohla být údajně kontroverzní, a to je pokračování Pavla Rychetského ve funkci předsedy Ústavního soudu. Předpokládáte, že taky kolem toho se strhne nějaká ostřejší diskuse? Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Ano. Já se jenom na vteřinu vrátím k té odborné způsobilosti. Pan doktor Mengele, nevalně známý, měl kvalifikaci opravdu výbornou. To není samo o sobě. Ale mně vadí ten nerovný přístup. Já si vzpomínám na jednoho z kandidátů v minulosti, kterého navrhl pan prezident Klaus, a tomu se vyčítalo, že za totality napsal jakousi příručku socialistickou, právní. Takže ono by se stačilo podívat do té literatury, kterou napsali někteří z těchto kandidátů. Já prosím jim to nevyčítám. Oni psali o socialistické ústavě, o jiné psát nemohli, protože jiná neexistovala. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Pane senátore, můžete k tomu Pavlu Rychetskému ještě krátce se vyjádřit, je-li to možné? Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Já jsem se k tomu vyjádřil už včera, že to je předseda Ústavního soudu s ručením omezeným, protože v tisku se už dříve objevily zprávy, že on by rád byl předsedou Ústavního soudu, ale vzhledem k věku pouze na dobu určitou, což samozřejmě ústava nepředpokládá, ale nikdo nikomu nemůže zabránit v tom, aby tam nebyl jistou dobu. Přirovnal bych to k mé kandidatuře do Evropského parlamentu, kdybych dopředu řekl, že tam budu také jenom dva roky, abych získal ten dobrý evropský důchod, protože si netroufnu už na celé volební období. Ale mně spíš vadí angažovanost Pavla Rychetského jako předsedy Ústavního soudu v celém tom výběru. Ústava je postavená tak, že jsou volení soudci právě tak, aby byl ten soud různorodý. Ne, že si je Ústavní soud vybírá k obrazu svému, a to mně tak trošku připadalo. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Pane senátore Dienstbiere, není ta výhrada částečně oprávněná, protože prezident Zeman přiznal a připustil, že konzultuje výběr s Pavlem Rychetským, který zřejmě zůstane předsedou, jak to tak vypadá. Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:

Já považuju za dobré, pokud pan Rychetský zůstane předsedou Ústavního soudu a tedy ústavním soudcem samozřejmě nadále i pro další funkční období. Je otázka rozhodnutí každého ústavního soudce, jestli v nějakém okamžiku rezignuje či ne. To má právo každý z nich udělat takové rozhodnutí sám za sebe. A co se týče konzultací, tak já považuji za správné, že prezident konzultuje takové věci s předsedou Ústavního soudu. Ale samozřejmě nejenom s ním. On konzultoval s celou řadou dalších lidí, jak sám řekl, i jak já mám potvrzeno od lidí, s kterými to konzultoval. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Takže to nebude jednostranný výběr, abychom to shrnuli. Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:

Čili není to, není to tak, že by si Pavel Rychetský vybral své budoucí spolupracovníky v Ústavním soudu. Ale na druhou stranu jeho názor jako všeobecně uznávaného experta a předsedy Ústavního soudu má svoji váhu. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Senátoři Jiří Dienstbier z ČSSD, Jaroslav Kubera z ODS byli hosty polední publicistiky. Díky, pánové, na shledanou. Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Na shledanou, hezký den. Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:

Děkuju, na shledanou. 

Jaroslav Kubera

předseda senátorského klubu
předseda místního sdružení
místopředseda oblastního sdružení
primátor