18. března 2013

Ozvěny dne

Hostem diskusního pořadu ČRo 1 byl předseda sněmovního výboru pro obranu Jan Vidím.


Vladimír KROC, moderátor:


Po 3 měsících bude mít resort obrany opět šéfa. Premiér Petr Nečas dnes navrhl prezidentovi Miloši Zemanovi, aby ministrem jmenoval nynějšího prvního náměstka na ministerstvu obrany Vlastimila Picka. Proti tomu se ohradila vicepremiérka Karolínu Peake ze strany LIDEM, kterou vítám ve vysílání. Dobrý den. 

 Karolína PEAKE, vicepremiérka /LIDEM/:


Dobrý večer. 

 


Vladimír KROC, moderátor:


Pozvání přijal také Jan Vidím z ODS, předseda sněmovního výboru pro obranu. I vás zdravím. Dobrý den. 

 


Jan VIDÍM, předseda výboru pro obranu PS PČR /ODS/:

 
Hezké odpoledne. 

 Vladimír KROC, moderátor:


A měli jsme mluvit také s Petrem Gazdíkem, předsedou poslaneckého klubu TOP 09, zatím se nám nepodařilo spojení, třeba později. Nejprve tedy otázka pro Karolínu Peake, jakého druhu jsou vaše výhrady proti této nominaci? 

 Karolína PEAKE, vicepremiérka /LIDEM/:


Já jsem vždycky zastávala názor, že vedení ministerstva obrany v naší republice má být čistě civilní, nikoliv armádní. Generál Picek byl dokonce náčelníkem generálního štábu, a to je moje hlavní výhrada. Mám ale i výhrady další, přeci jenom generál Picek byl dlouholetým členem komunistické strany, do které vstoupil i v roce, už v roce 77 a setrval v ní až do roku 1990. Stejně tak si myslím, že byla poněkud rozporuplná jeho role v celé kauze nákupu letadel CASA. 

 


Vladimír KROC, moderátor:


Vlastimil Picek de facto vedl obranu po 3 měsíce od vašeho odchodu z postu ministryně obrany, máte nějaké věcné výhrady k jeho práci za toto, řekněme, přechodné období? 


Karolína PEAKE, vicepremiérka /LIDEM/:


No, minimálně za ty 3 měsíce nebyl vůbec dopředu posunut, nebyla dopředu posunuta práce na stěžejním zákoně zbytku volebního období v resortu obrany, a to je zákon o vojácích z povolání. Jediné, co se posunulo, byl termín předložení na vládu, tedy v posunutí na termín pozdější, a to je velká škoda, protože tento stěžejní zákon, který je jakýmsi zákonem o úřednících akorát pro vojáky, který má stabilizovat armádu, platové a kariérní podmínky pro vojáky, a armáda si to určitě zaslouží, tak by měl být schválen ještě v tomto volebním období. A každým odložením se samozřejmě ke konci volebního období riskuje, že už k jeho schválení nedojde. 

 Vladimír KROC, moderátor:


Pane poslanče Vidíme, jak se vám poslouchají tyto výhrady Karolíny Peake, jako vicepremiérky k osobě příštího tedy zřejmě ministra obrany? 

 Jan VIDÍM, předseda výboru pro obranu PS PČR /ODS/:


Do jisté míry se s nimi dá souhlasit, protože řešení, že ministrem obrany v evropských podmínkách po roce 80, západní Evropy, a po roce 90 zbytku Evropy, že tímto ministrem obrany je voják, je skutečně neobvyklé a mimořádné, ale není vyloučené. A zřejmě při hledání onoho přijatelného kandidáta, který měl být, aby ty podmínky byly nepolitický, nestranický a odbornický, tak zřejmě prostě tohle jméno se našlo jako jediné průchodné. 

 


Vladimír KROC, moderátor:


A proč myslíte, že premiéru Nečasovi trvalo čtvrt roku, než vybral vhodného kandidáta na ministra obrany, přičemž se právě o generálu Pickovi spekulovalo už od začátku? 

 


Jan VIDÍM, předseda výboru pro obranu PS PČR /ODS/:


Určitě zkoušel najít i nějaká jiná přijatelná jména, která by splňovala ty tři podmínky a nakonec zjistil, že žádné jiné jméno prostě není možné. A musím říct, že pokud by ten výběr padl na nějakého kariérního diplomata, pak chci říct a zdůraznit, že pro mě je přijatelnější samozřejmě pan generál Picek. Já Vlastimila Picka znám, já nevím, 15 let, z jeho působení v armádě ještě jako vedoucího Vojenské kanceláře prezidenta republiky, prostě jsem velmi stál o to, a také jsem pro to udělal, co jsem uměl, aby se stal náčelníkem generálního štábu. Čili lidsky toho člověka znám velmi dobře a jsem si jistý, že v tom resortu on nic zásadního nezkazí, právě naopak... 

 Vladimír KROC, moderátor:


A není to málo, že nic zásadního nezkazí, co si od jeho tedy instalace na ministerstvu obrany, coby tedy šéfa resortu, slibujete, co od něj očekáváte? 

 Jan VIDÍM, předseda výboru pro obranu PS PČR /ODS/:


To, o čem hovořila paní vicepremiérka, určitě v co nejkratší době, aby sněmovna měla na stole zákon o vojácích z povolání, což je kariérní řád, zjednodušeně řečeno, plus dokončení vyjednávání nadzvuků a jsem si jistý, že oboje pan bývalý generál Picek zvládne. Takže já z toho obavu žádnou nemám, jenom fakt chci říct, je to prostě neobvyklé řešení, ale je to řešení možné, není zakázané a my ho máme na stole. 

 Vladimír KROC, moderátor:


Rozumíme, otázka pro Karolínu Peake, sdílíte tento optimismus Jana Vidíma? 

 Karolína PEAKE, vicepremiérka /LIDEM/:


Optimismus nesdílím, nicméně mně nezbývá nic jiného než to řešení, navržené řešení premiérem Nečasem vzít na vědomí. Premiér Nečas sám přišel s principem, že navrhne ke jmenování pouze takového nominanta na ministra, na kterém se shodnou všichni tři předsedové koaličních stran. To se nestalo, tento... 

 Vladimír KROC, moderátor:

 
On to s vámi nijak nekonzultoval? 

 


Karolína PEAKE, vicepremiérka /LIDEM/:


Konzultoval, dnes hodinu před jmenováním mně oznámil, že navrhne právě generála Picka, to ani tak za konzultaci příliš nepovažuji. V podstatě mi to oznámil, já jsem to vzala na vědomí s tím, že s tím nesouhlasím, nicméně samozřejmě žádné ústavní nástroje pro to, abych mu v tom zabránila, nemám a... 

 


Vladimír KROC, moderátor:


A považujete to za porušení koaliční dohody? 

 Karolína PEAKE, vicepremiérka /LIDEM/:


Ne, není to porušení koaliční dohody. Já jsem žádnou takovou dohodu nepodepsala, ani jsme si na ní neplácli, ale je to porušení principu, který stanovil Petr Nečas samotným Petrem Nečasem. 

 Vladimír KROC, moderátor:


Dobře. Tolik tedy Karolína Peake, vicepremiérka a předsedkyně strany LIDEM. Děkuji. Na shledanou. 

 

 

Karolína PEAKE, vicepremiérka /LIDEM/:

 

Na shledanou. 

 Vladimír KROC, moderátor:


A za účast děkuji i Janu Vidímovi za ODS. Na shledanou. 

 Jan VIDÍM, předseda výboru pro obranu PS PČR /ODS/:


Na shledanou. 

Mgr. Jan Vidím

místopředseda poslaneckého klubu PČR
člen oblastní rady