Otázky Václava Moravce

17. března 2013
Otázky Václava Moravce

Hostem nedělního diskusního pořadu ČT byl primátor hlavního města Prahy a předseda pražské ODS Bohuslav Svoboda.


Václav MORAVEC, moderátor:

Před necelými třemi roky se pustili do boje o post primátora. Měli být nadějí pro hlavní město. Jeden z nich se nakonec stal primátorem, druhý kvůli velké koalici občanských a sociálních demokratů pražskou politiku opustil. Řeč je o dvojici Bohuslav Svoboda z ODS a Jiří Dienstbier z ČSSD. Oba je provázejí spekulace, které šíří jejich straničtí kolegové, že stejně nakonec skončí TOP 09. Společné potom mají víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/ /30. 11. 2010/: 

Hlavní město Praha, respektive magistrát našeho města, získal bohužel v posledních letech nelichotivou pověst. A my, nová politická reprezentace tohoto města se v mnoha ohledech nacházíme na rozcestí. Buďto nyní, obrazně řečeno, zatáhneme za pomyslnou záchrannou brzdu a zastavíme negativní tendence správy věcí veřejných, tedy zejména netransparentní či arogantní chování, anebo se postupně odporoučíme do propadliště dějin jako neschopní politici. Václav MORAVEC, moderátor:

Konstatoval před dvěma a půl roky primátor Bohuslav Svoboda. Druhá pražská koalice občanských demokratů a TOP 09 teď prožívá zásadní krizi. Hosty Otázek jsou pražský primátor, předseda pražské ODS Bohuslav Svoboda. A senátor, dnes už bývalý místopředseda ČSSD Jiří Dienstbier. Pánové, vítejte po čase v Otázkách. Přeji hezké dobré nedělní poledne. Dobrý den. Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:

Dobrý den. Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:

Hezké poledne. Václav MORAVEC, moderátor:

Jaké máte oba vysvětlení pro to, že vás straničtí kolegové podezírají z toho, že nakonec oba dva skončíte v TOP 09, pane senátore?

 

Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:

Já myslím, že mě z toho nikdo ani nepodezírá, že to je účelová lež, která měla samozřejmě za cíl mě poškodit zejména před sjezdem sociální demokracie. Ono se toho vůbec odehrálo víc. Bylo to téměř dennodenní záležitostí, co různí lidé o mně navykládali v těch minulých týdnech. Václav MORAVEC, moderátor:

Vratislav Mynář, nový kancléř zase říkal, že vy o něm šíříte také lži. 


Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:

K tomu se možná dostaneme, jestli se budeme bavit o dopravním podniku a vymáhání pokut za jízdu na černo. Ale já si myslím, že každý, kdo sleduje moji politickou dráhu, tak že já jsem ji vždy zakládat na prosazování naprosto jednoznačných hodnot. I programových. Programových vizí, a že jsem přesvědčený sociální demokrat, vybral jsem si tuto stranu kdysi dávno, protože tím, jak už 135 let prosazuje určité hodnoty, tak mi prostě byla nejbližší. A možná je to spíše přání některých lidí, abych já odešel ze sociální demokracie, lidí, které já sám nepovažuju za sociální demokraty, protože by své kšefty mohli dělat v kterékoliv jiné straně. A tuto radost já jim neudělám. Já jsem přesvědčeným sociálním demokratem. A budu v rámci sociální demokracie své hodnoty prosazovat i nadále. Václav MORAVEC, moderátor:

Už jste překousl porážku z víkendového sjezdu ČSSD? 


Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:

Pořád jsem z ní nezačal mít ještě radostné pocity. To skutečně ne, protože když člověk kandiduje na místopředsedu strany a obhajuje pozici, tak samozřejmě chce uspět. Ale na druhou stranu pro mě to neznamená konec nějakých mých snah. Naopak, já už na sjezdu jsem řekl, že pokračuji dále v prosazování všeho, co považuji za správné. Ve snaze prosadit jak programové hodnoty, tak usilovat o to, aby sociální demokracie byla co nejsolidnější a nejvěrohodnější stranou. A nesloužila právě jako nástroj různých soukromých kšeftů. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Dá se říci, že máte společné nepřátele, když vás, jak jsem zmiňoval, okolí vašich politických stran podezírá z toho, že nakonec skončíte v TOP 09, i vy, pane primátore? S opakujícími se měsíci se to vynořuje, že jste trojským koněm TOP 09. 


Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:

Já si myslím, že máme jistě společné nepřátele, ale že toto není věc, která by nám byla společná. Já se k tomu vyjádřím velmi stručně. Tyto virtuální pravdy, které jsou cíleně vypouštěny proto, aby vytvořily nejistotu v členské základně, aby vytvořily nedůvěru k mé osobě, začínají v okamžiku, kdy jsem nastoupil. A já bych jenom v tuto chvíli konstatoval, že přeci jenom v tom úvodě jsem deklaroval nějaká stanoviska, kterých chci dosáhnout. A v okamžiku, kdy jich dosahuji, kdy ta ODS se skutečně začíná měnit a stávat stranou, jakou jsem si přál, aby byla, tak že takový nesmysl, že bych chtěl odejít ze strany, která za sebou má tu nejhorší krizi, a začíná být stranou, která plní to, co říká, nejenom říká, ale dělá. Václav MORAVEC, moderátor:

Vy myslíte, že pražská ODS má nejhorší krizi za sebou? Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:

Zcela zaručeně. 

Václav MORAVEC, moderátor:

Oba dva totiž v rozhovorech velmi často zmiňujete trojici jmen Tomáš Hrdlička, Roman Janoušek, Boris Šťastný. Dá se tedy říci, že máte i společné nepřátele, když mluvíte o vlivu převážně tedy těchto lidí na pražskou politiku? Říkáte jim šedá zóna pražské politiky. I když poslanec Boris Šťastný je legitimně zvoleným poslancem, pane primátore? Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:

Já si myslím, že je tady skutečně potřeba rozlišovat. Boris Šťastný je poslanec za ODS a mé neshody s ním jsou neshody v politických názorech, nebo v názorech na řešení politické situace uvnitř strany. A to je zcela regulérní věc. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Tomáš Hrdlička, Roman Janoušek. Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:

Roman Janoušek není člen ODS. Nikdy nebyl, je to ten, který představuje tu šedou zónu. A Tomáš Hrdlička je člen ODS na Praze 10, ale představuje určitou ne šedou zónu, ale určitou mlhu, kterou v sobě pražská ODS měla. Václav MORAVEC, moderátor:

Proč tato jména zmiňujete vy, Jiří Dienstbiere, nejčastěji? Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:

Já bych nebyl takhle mírný v tom hodnocení. Nemluvil bych o mlze, já mluvím o pražské politické mafii. A myslím tím skupinu lidí, která jde napříč politickými stranami. Ti lidé nemusí být v žádné straně, nebo mohou být v kterékoliv, protože o žádné vize a hodnoty jim ve skutečnosti nejde. Ale jde jim o ty kšefty, které se kolem pražské radnice, pražské komunální politiky děly. A zřejmě do jisté míry možná dějí dodnes. To je otázka, jak se tyto věci daří omezovat. Nepochybně jsou to lidé s vlivem. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Ptám se totiž proto, jestli, jestli záměrně nepřeceňujete vliv těchto lidí, které velmi často v rozhovorech zmiňujete. Protože vám to umožňuje dva a půl roku, víc než dva a půl roku jet na té lidové vlně " politiky korupce". Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:

Víte, pane redaktore, my nemusíme nic moc vymýšlet, protože každý si tady mohl číst přepisy telefonních hovorů pánů Béma a Janouška. A z nich si mohl udělat naprosto jasný obraz, jakým způsobem se v této éře rozhodovalo o klíčových ekonomických věcech v hlavním městě Praze. A nakonec celá řada těch kauz je toho jasným důkazem. Ta více než miliardová Opencard, abych uvedl ten vůbec nejkřiklavější. To, co se dělo, a podle mého stále ještě děje do značné míry kolem pražského dopravního podniku, tam v té souvislosti právě byl zmíněn ten pojem krmelec, kde prostě se pásli... Václav MORAVEC, moderátor:

Takže vy nemyslíte, že to je vlna, která… Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:

Pásli různí lidé. To není, to není žádná. 

 Václav MORAVEC, moderátor:

Populární vlna, která vám umožňuje býti nejpopulárnějšími politiky vašich politických stran? Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:

To není žádná vlna. To byla naprosto jasná a v podstatě už veřejně známá věc, že takto Praha, pražská komunální politika funguje. A jak jsem říkal, účastnili se na tom lidé napříč politickým spektrem, protože to jsou typy lidí, u kterých vůbec o žádné programové hodnoty nejde. A je vlastně jedno, jestli mají, nebo nemají nějakou stranickou legitimaci. My samozřejmě, pokud se dostaneme k politickým názorům, tak pravděpodobně s panem primátorem budeme mít velmi odlišný pohled na svět. Ale to, co celá česká politická scéna potřebuje, aby tady byly zdravé strany s různými názory. A aby se tady ten politický střet odehrával korektně. A aby se podařilo dostat na okraj tyto fenomény, tyto lidi, kterým já říkám politická mafie, protože tu politiku, ty politické pozice se snaží získat ne pro prosazení nějakých vizí, nějakou činnost ve veřejném zájmu, ale pro čistě vlastní zájmy. Václav MORAVEC, moderátor:

Pane primátore, stejná otázka i na vás. To poukazování na tyto lidi nezastírá vaše vlastní problémy, které máte na pražské radnici, neodvádíte tím pozornost? Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:

Ne, bude to sice možná vypadat troufale. Já jsem přesvědčen, že ODS je nyní v daleko lepší situaci, než ČSSD. Já jenom bych zkonstatoval… Václav MORAVEC, moderátor:

Teď mluvíte o pražské ČSSD? 


Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:

Mluvím o pražské ČSSD. A když budeme hovořit o celorepublikové situaci, můžeme si potom popovídat, jak tam bude. Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:

... to znaménko bude velmi opačné potom. 


Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:

To, co říká tady pan senátor, na to by mohlo platit to, co říkáte. Nezastíráte tím, že to co říkáte. My jsme v situaci, kdy jsme právě proto, že jako strana jsme nespokojeni s tím, jak se ta situace vyvinula právě proto, že v té straně převážili mladí lidé a naopak ti staří poctiví odéesáci dosáhli toho, že jsme v Praze zrušili dvě oblastní sdružení. Právě proto, že tam probíhaly neprůhledné machinace, zastrašování při volbách, přecházení členů z jednoho do druhého, odvolávání úspěšných senátorů, odvolávání úspěšných starostů. My už jsme za tou fází hovoření. My jednáme a jsme rozhodnutí, že budeme jednat dál. To není náš poslední krok. Václav MORAVEC, moderátor:

Vy jste právě v souvislosti s tím zrušením oblastních organizací v Praze 4 a v Praze 12, stejně jako středočeské oblastní organizace Praha - západ, tak jste pronášeli tato slova: Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/ /28. 2. 2013/: 

Jsou to jistě lidé, kteří se staví nově do čela ODS jako pan Palounek, jistě pan Hrdlička. Reziduálně a historicky je to jistě pan Janoušek. Takto můžeme jmenovat jména, která jsou obecně známá. A znovu říkám: celý problém ODS není problém politický, to je problém personální, je problém lidský. A to je to, s čím se musí ODS vyrovnat. Václav MORAVEC, moderátor:

Zaznamenala Česká televize na konci února slova pražského primátora Bohuslava Svobody. Podle kritiků zrušení dvou pražských organizací ODS jde o, cituji: "Spiknutí neúspěšných a o odplatu za kritiku šéfa strany, premiéra Petra Nečase", konec citátu. Jeho podporovatelem je pražský primátor Bohuslav Svoboda. Pavel CALDR, starosta městské části Praha 4 /ODS/ /4. 3. 2013/: 

Budu chtít předložit veškeré dokumenty, které byly předložené výkonné radě, na základě kterých teda výkonná rada rozhodla o odebrání licence všem místním sdružením na Praze 4. Pokud nebudou předloženy, a tak trošku spekuluju, že asi nebudou předloženy, tak budu navrhovat usnesení, aby byla ustanovena pracovní skupina, která by prověřila historicky pět let zpátky veškeré přestupy a nábory členů. A předložila regionální radě nějaký výsledek, tedy pak i výkonné radě. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Konstatoval před 14 dny předseda zrušeného oblastního sdružení ODS v Praze 4 Pavel Caldr. Připustil jste si, pane primátore, že jste v čele, cituji: "spiknutí neúspěšných", které se snaží vlichotit premiéru Petru Nečasovi tím, že umlčuje kritiky? Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:

Ne, zcela zaručeně ne. Já jsem přesvědčen, že jsem představitel proudu slušných členů ODS, v řadě případů zakládajících členů ODS. A slušných nových členů, kteří prostě se nesmíří s tím, že politika bude výtahem k moci, výtahem k majetku, výtahem k tomu úspěchu v uvozovkách. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Vy říkáte, že zrušení těch oblastních organizací ODS v Praze 4 a 12, jsou jen první kroky. Tím to nekončí. Vy se chystáte navrhnout rušení dalších organizací oblastních? Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:

Ano, já říkám, že v případě, když to bude potřeba, v případě, že nedojde k vnitřní změně v těch sdruženích, že budeme tyto věci řešit a pokračovat dál. Já bych jenom připomněl, že… Václav MORAVEC, moderátor:

Tedy včetně zrušení dalších oblastních. Včetně zrušení dalších oblastních organizací? Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:

To je příliš konkrétní otázka, abych na ni v tuto chvíli odpovídal. Ale budeme všechny personální problémy, všechny problémy s tím, že naši představitelé jsou nedůvěryhodní, nebo nedělají politiku tak, jak se politika dělat má. Všechny tyto personální otázky budeme řešit všemi prostředky, které ODS má. A jeden z těch prostředků je i rušení místních sdružení, oblastních sdružení, nebo i řešení konkrétních osob jako takových. Václav MORAVEC, moderátor:

Blíží se teď takový nějaký razantní krok? Jasná odpověď. Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:

V tuto chvíli není žádný takový razantní krok připravován. Dořešujeme otázku těchto sdružení, abychom do té zákonné lhůty mohli ustanovit nová fungující dobrá sdružení. Václav MORAVEC, moderátor:

Kdy budou tedy ustanovena nová sdružení v Praze 4 a v Praze 12? Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:


Ten proces musí být ukončen do května. Václav MORAVEC, moderátor:

Myslíte, že to stihnete? Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:

Ano. Václav MORAVEC, moderátor:


Pane bývalý místopředsedo, sjezd České strany sociálně demokratické přijal změnu stanov, která právě umožňuje vedení politické strany vyškrtávat lidi z kandidátky, nebo zásadně vstupovat do kandidátek pro volby do Poslanecké sněmovny. Je ten krok k centralizaci dán i přesně tím, že často celostátní vedení za něco odpovídalo, a přitom to v těch krajích nemělo pod kontrolou? Viz dění v České straně sociálně demokratické v Ústeckém kraji, které naznačuje erozi obou těch dvou nejsilnějších politických stran v zemi, občanských a sociálních demokratů? Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:

Já bych se napřed vyjádřil k té erozi těch velkých stran. Protože pokud se kouknete na ty trosky v té české stranické krajině, tak pořád tady sociální demokracie působí jako ta nejsilnější a nejkonsolidovanější a v zásadě jednotná strana přes určitou různost názorů. A myslím si, že je zřejmé, že v reakci na tu katastrofální vládní politiku je to dokonce jediná strana, která je tady v tuto chvíli českým občanům schopna nabídnout jakoukoliv smysluplnou alternativu k tomu, co se teď, teď děje. To znamená, ta situace mezi sociální demokracií a třeba Občanskou demokratickou stranou, která podle mě bojuje o holé přežití, pokud neuspěje, neustojí ten střet s TOP 09 na pravici, tak je velmi odlišná. Tolik tedy k tomu drolení se, protože já u nás žádné drolení nevidím. Václav MORAVEC, moderátor:

Já mluvím o erozi, o erozi demokratického politického systému danou právě i zákulisím politiky. A tím, jak se politici chovají v jednotlivých krajích. Když viz ČSSD v Ústeckém kraji. 


Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:

Ano, samozřejmě, že ty problémy, které se týkají celého politického spektra, tak zasahují i sociální demokracii. My jsme třeba neměli efektivní nástroj, jak zasáhnout do ústecké kandidátky, kde byl nakonec trestně stíhaný tehdejší náměstek hejtmanky Vaňhové Kouda. Stejně tak jsme neměli příliš možnost, jak zasáhnout třeba do krajské kandidátky v Libereckém kraji. Anebo třeba vedení nemělo ani nástroj, jak odvolat třeba Miroslava Pocheho, nebo Petra Hulínského z komunální kandidátky před posledními komunálními volbami. Poté, co se na ně objevily poměrně závažné informace, že se chovali velmi nekorektním způsobem. Čili takový nástroj musí vedení politické strany mít, pokud chce odpovídat politicky za vše, co politická strana dělá. A v těch třech krajích, které jsem zmiňoval, tak jsme prostě měli závažné problémy. Ale není to zase tak, že by došlo k nějaké radikální změně, že by se odebírala samostatnost těm místním krajským sdružením, že by jim někdo chtěl automaticky zasahovat do krajských kandidátek. My máme pravidla, že se kandidátky staví zespoda v nějakém systému primárních voleb. Toto jsou nástroje pro extrémní situace. Ne, že by někdo sestavil třeba krajskou kandidátku do Poslanecké sněmovny za kraj, ale v případě, že se tam objeví osoba, která je naprosto nepřijatelná z etických hledisek, anebo tím, jak se v minulosti chovala i z hlediska třeba plnění programových principů, tak v těch mimořádných situacích je potřeba takový zásah umožnit. Václav MORAVEC, moderátor:

Reakce pana primátora? Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:

Kdyby to takhle v ČSSD skvěle fungovalo, jak nám pan senátor sdělil… 


Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:

Já jsem o skvělém fungování nemluvil, já jsem, já připouštím, že i tam máme své problémy. Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:

Tak by korunní princ sociální demokracie byl zvolen za místopředsedu. Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:

Korunní princ? Václav MORAVEC, moderátor:

Pane primátore, vy jste raději nekandidoval na místopředsedu ODS. Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:

Který kandidoval na prezidenta této země a relativně velmi úspěšně, byl prostě smeten dohodami krajských kmotříčků ČSSD, o kterých se méně hovoří, než o ODS, ale jsou daleko mocnější, daleko mocnější. A svého dosáhli. My se s tím nějakým způsobem vyrovnáváme. Snažíme se to vyřešit a měníme tu garnituru. ČSSD se tváří, že je všechno v pořádku. A naopak tu moc někoho vyhodit dává do rukou vedení strany. To je pro mě hodně nedemokratický princip. Václav MORAVEC, moderátor:

Počkejte, vy jste ale, vy jste ale vedení strany a výkonné rady taky využil na té centrální úrovni, abyste zrušil dvě pražské organizace. 


Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:

My jsme předložili fakta, proč to má být. S těmi fakty se výkonná rada téměř jednohlasně ztotožnila. A velmi významně ji schválila i regionální rada Prahy. To není svébytné nebo svévolné rozhodnutí někoho. To je rozhodnutí celého vrcholového vedení ODS. A ten problém… 


Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:

Ale to v našem případě je to samé samozřejmě. Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:

Zatím jste nic takového neudělali. Zatím stále jenom mluvíte a zatím jste pořád strana, která je řízena kmotříčky daleko víc, než kterákoliv jiná strana v této zemi. Vždyť prostředky, které získáváte cestou krajů, jsou prostředky, které jsou investovány do vaší volební kampaně. Vždyť jsou to prostředky, ať hovoříme o kterémkoliv z těch krajů, který měl nějaký malér, ty peníze jdou na volební kampaně a na vybudování fiktivního pohledu na to, že ta strana je dobrá, skvělá a nemá žádné skandály. Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:

No, to jsou samozřejmě tvrzení bez jakéhokoliv, bez jakéhokoliv opodstatnění. Pak bychom se tedy museli bavit o konkrétních věcech, pokud vznášíte takto obecná tvrzení. Já si myslím, že ta zpráva v těch krajích až na výjimky, které prostě musím přiznat... Václav MORAVEC, moderátor:

To je ústecký regionální operační program Severozápad.

 

Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:

A to je nárůst nákladů jednotlivých krajů o dvě, tři miliardy. Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:

Mezi námi, pokud vy a vaše strana obviňuje naší krajskou reprezentaci ze špatného hospodaření, tak pokud se nepletu, tak Praha sama má větší dluhy, než všechny kraje dohromady, pokud bychom se bavili o zadlužování krajů, nebo dobrém hospodaření. Takže… 


Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:

Velmi bych vám doporučil, abyste se na ta čísla podíval. Pak byste nemohl toto říkat. Václav MORAVEC, moderátor:

Ale, pane primátore, vypadá to podobně. Vy jste tady zmínil, pane primátore, kmotříčky České strany sociálně demokratické. 


Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:

Všimněte si, jak jemné slovo používám, když se jedná o jinou stranu. Václav MORAVEC, moderátor:

Kteří podle, podle vás. Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:

I vůči tomu bych se ohradil. Já přiznávám ty problémy, které máme. Říkám, že je musíme řešit. Že bychom se také měli vypořádat s některými lidmi, kteří nám dělají spíše ostudu, než dobré jméno. Ta snaha určitě tady bude pokračovat. Ale na rozdíl od ODS, která je skutečně ovládána ne kmotříčky, ale hlavními kmotry, a to v podstatě ve všech krajích České republiky, mohl bych jít od pana Dlouhého v jižních Čechách, přes Ivana Langera v Olomouci, pány Rittiga, Hrdličku a Janouška, kteří stále vlastně jsou za klíčovými transakcemi, o kterých rozhoduje i současná vláda vedená Petrem Nečasem, tak na rozdíl od toho u nás ty krajské i okresní místní stranické organizace v naprosté většině krajů fungují poměrně solidně a na demokratických principech. Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:

Třeba ve Středočeském kraji… 

 


Václav MORAVEC, moderátor:

Tady pan primátor zmínil. 


Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:

I ve Středočeském kraji ve srovnání s tím, co se děje celkově tady v Praze. A říkám tady napříč politickým spektrem. Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:

To je silný slovo. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Tady pan primátor zmínil i to, jakým způsobem vy jste přišel o post místopředsedy České strany sociálně demokratické asi pravděpodobně kvůli tvrdé kritice Miloše Zemana a lidí v jeho okolí včetně nového kancléře nového prezidenta Miloše Zemana Vratislava Mynáře. Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD označil nezvolení Jiřího Dienstbiera místopředsedou ČSSD za svoji osobní porážku. Připomeňme si slova předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky. Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/ (záznam): 

Já respektuji rozhodnutí sjezdu, je to demokratické právo každého delegáta. Já jsem volil jinak. Můj názor byl ten, že Jiří Dienstbier je natolik silná a známá osobnost, že by mohl pomoci sociální demokracii vyhrát příští volby. Já doufám, že Jiří Dienstbier se bude nadále aktivně podílet na politice sociální demokracie, je členem stínové vlády, je naším velmi viditelným senátorem. Václav MORAVEC, moderátor:

Konstatoval Bohuslav Sobotka, předseda České strany sociálně demokratické. Delegáti sjezdu ČSSD pak vyšli Bohuslavu Sobotkovi vstříc, když na místo dosavadní místopředsedkyně Marie Benešová, která je zase zastánkyní Miloše Zemana zvolili místopředsedkyni Alenu Gajdůškovou, která patří do takzvaného tábora Sobotkovců. Co to je za vnitrostranický kšeft a zabíjačku? Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:

Já nevím, jestli je to nějaký vnitrostranický kšeft a zabíjačka. Václav MORAVEC, moderátor:

No to přece nemůžete popřít, že vy jste přišel o funkci kvůli kritice Miloše Zemana a jeho okolí, a ano? Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:

Já, možná k těm důvodům. Já samozřejmě vnímám a je to naprosto jasné, že ten můj postoj mezi prvním a druhým kolem prezidentské volby, kdy já jsem prostě odmítl popřít to, co jsem říkal před prvním kolem, kdy já doopravdy bych si rád zachoval svoji osobní integritu a mohl se ráno každý den podívat do zrcadla. Tak prostě jsem odmítl změnit názor, přestat kritizovat právě různé nešvary české politiky, ať už se to týká špinavého financování kampaní, propojení politiky a byznysu ne zrovna korektním způsobem. Korupci a tyto věci. A proto jsem nemohl před druhým kolem prezidentské volby podpořit žádného z kandidátů, protože v obou dvou případech bych popřel sám sebe a principy, které vyznávám. Ať už ty etické. Ale na druhou stranu... 


Václav MORAVEC, moderátor:

Proč se ale ptám na to. Jakou zprávu tím, promiňte, pane, pane senátore, jakou zprávu tím o sobě dává Česká strana sociálně demokratická? Že si zabije svého prezidentského kandidáta jako místopředsedu, protože chce vyjít vstříc Miloši Zemanovi v rámci smiřování a sbližování? Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:

Pane Moravče, ono to takhle není. Kdybyste, kdybyste mě to nechal dopovědět. Tak samozřejmě toto byl ten důvod, ale ono to ve skutečnosti byla záminka. Protože samozřejmě tím hlavním důvodem je, že já jsem celé řadě lidí nepříjemný a nepohodlný svými někdy velmi jednoznačnými postoji. Takže samozřejmě můj postoj mezi prvním a druhým kolem se hodil proto, aby například ty, které kritizuji i tady v Praze jako nepřijatelné politiky, kteří škodí spíše dobrému jménu politiky a sociální demokracie obecně, to, že jsem poukazoval i na problémy v jiných krajích. A že jsem prostě někomu zrovna nevoněl, tak tato věc byla samozřejmě vhodnou příležitostí, které využili. 

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Pane primátore, vaši kritici vám zase vytýkají to, že vy jste rozbil první pražskou koalici občanských a sociálních demokratů. A i druhá koalice ODS a TOP 09 je teď v krizi. Primátor Bohuslav Svoboda má 4 náměstky. Po konci koalice se sociální demokraté tedy rozhodli vstoupit do opozice poté, co ODS v čele s Bohuslavem Svobodou vypověděla smlouvu a uzavřela spolupráci s TOP 09. Teď za TOP 09 má primátor Bohuslav Svoboda náměstky Tomáše Hudečka a Pavla Richtera. Za primátorovu ODS náměstkují Josef Nosek a Ivan Kabický. Radu hlavního města Prahy tvoří ještě šest dalších politiků. Dva z nich jsou občanští demokraté Alexandra Udženija a Radek Lohynský. Za TOP 09 v radě jsou Lukáš Manhart, Helena Chudomelová, Václav Novotný a Eva Vorlíčková. V pondělí se, pane primátore, uskuteční koaliční schůzka ODS a TOP 09. TOP 09 přitom v pátek vyvolala smírčí řízení, protože je nespokojená s tím, co jste dělali v rámci dohadovacího řízení. Respektive, že jste se nedohodli na žádném z těch sporných bodů. Jaké závěry byste vyvodil z toho, pokud by krachla i ta druhá koalice v hlavním městě? 

 


Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:


Ono toto jednání není o krachu koalice. Já jsem samozřejmě velmi překvapen tím, že v době mé oficiální nepřítomnosti otevře tak závažné rozhodnutí o tom, že TOP 09 ústy svého předsedy klubu tak závažné rozhodnutí o tom, že se zahájí smírčí řízení. Nemám žádnou informaci o tom, že by o zahájení smírčího řízení klub TOP 09 jednal. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


V případě ale, že by skončila, promiňte, v případě, že by skončila ta druhá, ta druhá koalice, vy to nepovažujete za pravděpodobné? 

 Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:

... to je naprosto nepravděpodobné. Smírčí řízení je jeden z aktů, kterým se řeší spory mezi koaličními partnery. Je to akt, který má vyjasnit problémy. A jenom když by se nepodařilo tyto problémy vyřešit, pak se otevírá další kolo, kdy každá z těch stran může říct, že navrhuje buďto změnu koaliční smlouvy, nebo zrušení té koaliční smlouvy. To je věc, která v žádném případě v tuto chvíli není na stole. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Ani nehrozí? 

 Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:


Jsem přesvědčen, že ani nehrozí, protože neznám žádný důvod, kde by došlo k něčemu, že bychom porušili, nebo nedodrželi koaliční smlouvu. Takový důvod neexistuje. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Vy nejste schopní se dohodnout například na dalším financování tunelu Blanka. Praha Metrostavu neproplácí od loňského května faktury za výstavbu Blanky, za odvedené práce dlužíte 1,5 miliardy korun. Pozastavení plateb se vysvětlovalo tím, že během výstavby se udělaly významné změny v projektu, které město musí zkontrolovat. Jak tedy vyřešíte ten podle TOP 09 nejspornější bod financování tunelu Blanka? 

 Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:
Ten nejspornější bod je v zásadě bod relativně velmi jednoduchý. My prostředky na financování tunelu Blanka máme. Máme je v celém rozsahu převedené z loňského roku. V letošním roce rozpočet s tím počítá. Já jenom trvám na tom, a my trváme na tom, že financovat a proplácet můžeme jenom faktury, které jsou regulérní, správné. Že nebudeme z peněz Pražanů živit někoho dalšího. A proto jsme také přistoupili k tomu, že provádíme revizi a kontrolu všech plateb, které jsou za věci, které nebyly nasmlouvané. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Netrvá to ale už dlouho, jestliže tady dlužíte 1,5 miliardy. 

 Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:


Netrvá to dlouho, těch smluv jsou deseti tisíce. My jsme v tuto chvíli v situaci, že jsme tu kategorizaci zahájili před asi třemi měsíci, protože ty údaje o tom, jak to tam je vlastně vedené, jak jsou ty smlouvy podepisované, a kdo je kontroluje, jsme získávali velmi obtížně. Ztratili jsme rok za náměstkování Karla Březiny, kde se ty fakta, prvně se o nich začalo hovořit a nic se neřešilo. V okamžiku, kdy se ta situace změnila, začali jsme ten problém hledat. A v tuto chvíli my máme zastropovanou maximální cenu, kterou může tunel Blanka stát, snížili jsme ji proti té plánované o dvě miliardy. A všechny faktury procházejí kategorizací. V okamžiku, kdy zjistíme... 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Zeptám se, kdy bude proplaceno těch dlužných 1,5 miliardy? 

 Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:

V okamžiku, kdy budeme vědět, že ty faktury jsou správné. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


No to může trvat ještě půl roku, rok... 

 


Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:


My jsme v tuto chvíli proplatili již přes půl miliardy. A teď proplácíme dalších 300 tisíc. V okamžiku, kdy ty faktury jsou hotové, a my víme, že tu kategorizaci doděláme do konce dubna. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Do konce dubna? 

 


Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:


Tečka. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


S tím, že když doděláte kategorizaci. 

 


Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:


Doděláme ji tehdy, když koaliční partner nebude do toho vstupovat a nebude tento děj zdržovat diskuzí o tom, jestli je nutné vědět, že to, co platíme, platíme správně a někomu, kdo si to zaslouží. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Vy myslíte, že se tedy dohodnete v pondělí s TOP 09? 

 Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:


Já jsem o tom přesvědčen. Ta dohoda není taková, že by tam byl problém, který je neřešitelný. Je to jenom dohoda o tom, že prostě čistota a průhlednost financování v tomto městě musí být dodržena. A na tom já budu trvat. A ODS, pražská ODS na tom bude trvat také. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Kdyby tato koalice přece jen skončila, tak vy byste rezignoval na post předsedy pražské ODS, protože by se vám rozsypala pod rukama už druhá koalice? 

 Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:


Kdyby tato koalice skončila, což je věc, kterou vůbec nepředpokládám, velmi bych čekal na to, jaká koalice se sestaví, a skutečně si myslím, že bych se velmi smál. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


A vy byste nerezignoval? 

 


Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:


Protože opustil koalici pro našeho koaličního partnera pravicového, opustit koalici, která řeší všechny problémy s otevřeností zakázek, která řeší všechny korupční problémy, opustit takovou koalici, to by byl velmi divný signál k voličům TOP 09 a velmi dobrý signál k voličům ODS. 

 

 

 

Václav MORAVEC, moderátor:


Je to ona, karta Pražana. Projekt, který dál budí pochybnosti. Z peněz daňových poplatníků v hlavním městě šlo do projektu Opencard už víc než miliarda a čtvrt. A přes společnost Haguess odtékaly peníze k dalším netransparentním firmám. Před necelým rokem vybral pražský magistrát v takzvaném jednacím řízení bez uveřejnění znovu společnost Haguess jako správce projektu Opencard. Cena dvouletého kontraktu: necelých 80 milionů korun. Firma Haguess však na začátku roku změnila majitele. Útvar pro odhalování organizovaného zločinu vyšetřuje okolnosti smlouvy, kterou loni v dubnu bez výběrového řízení uzavřelo hlavní město Praha s firmou Haguess na údržbu a správu softwaru pro kartu Pražana, tedy pro projekt Opencard. Sporný projekt změnil přitom na začátku roku vlastníka. Na místo společnosti Haguess začala kartu po pěti letech provozovat nizozemská firma Emoney Group. Nový majitel na začátku ledna sliboval, že projekt karty rozšíří o nové funkce. 

 Martin OPATRNÝ, manažer vnějších vztahů, Emoney Group /22. 1. 2013/: 


Přestože Opencard nemá nejlepší pověst, to je samozřejmě nutné přiznat, tak si myslíme, že díky našim mezinárodním zkušenostem z toho projektu opravdu můžeme vytěžit maximum. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Projekt od začátku provázelo podezření z korupce při zadávání veřejných zakázek. Kvůli němu bylo loni v říjnu obžalováno pět městských úředníků. Pražskou pokladnu přišel projekt výrazně přes miliardu korun. 

 Eva VORLÍČKOVÁ, radní, Magistrát hlavního města Prahy /TOP 09/ /22. 1. 2013/: 


Celkově 1,25 miliard a dle mého soudu to není konečná částka. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Časopis Euro v tomto týdnu upozornil na to, že nový správce Opencard je s původní firmou Haguess propojen víc, než se zatím zdálo. Podle Eura vše nasvědčuje tomu, že šlo jen o papírový obchod, po kterém zůstal vlastník stejný. V čele nizozemské společnosti Emoney Group sedí jako výkonný ředitel Petr Stránský, bývalý ředitel Haguess a zároveň externí pracovník magistrátu coby člen projektového týmu Opencard. Společnost Emoney Group podle týdeníku Euro přesto na roli Petra Stránského nevidí nic špatného. Ona holandská firma opět nemá zveřejněné vlastníky. Jiří Dienstbiere, pokud byste se takovou věc jako člen rady hlavního města, nebo jako primátor Prahy dozvěděl, jak byste se zachoval?

 Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:


Je to samozřejmě celé podezřelé, ten projekt od začátku. My od začátku nevíme, kdo je příjemcem profitu z tohoto projektu. U toho projektu se mluví, že je předražen v mnoha stovkách procent, že možná by stál sto, dvě stě milionů, kdyby byl nastaven rozumně. Místo toho tady už se mluví o jedné a čtvrt miliardě korun… 

 

 

Václav MORAVEC, moderátor:


Vy byste v tom loňském roce, kdy rada rozhodovala o tom, jestli prodloužit firmě Haguess smlouvu, řekla, že vlastně nikdo jiný není "dodavatelem". 

 


Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:


Je to celé tak netransparentní včetně toho, že zřejmě na základě v uvozovkách velmi výhodně uzavřených smluv včetně licencí k tomu systému, ho asi nemůže provozovat nikdo jiný. Je otázka, jestli do toho vlastně město vůbec může vstoupit bez dohody s druhou stranou. Druhá strana zřejmě, pokud z toho má takovéto profity, nebude ochotna v čemkoliv ustoupit, nebo příliš ustoupit. Takže možná by bylo mnohem jednodušší řešení, kdyby Praha od celého projektu Opencard ustoupila a v podstatě ten projekt zrušila. Protože... 

 


Václav MORAVEC, moderátor:

Neudělalo nové vedení, promiňte, neudělalo nové vedení města loni v dubnu vlastně chybu, že v tom výběrovém řízení bez uveřejnění oslovilo firmu Haguess a prodloužilo smlouvu na dva roky za 80 milionů? 

 Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:


Já myslím, že je to teď předmětem i trestního šetření, takže do toho já bych nerad nějak vstupoval. To ať prostě orgány činné v trestním řízení prozkoumají. A v případě, že dojdou k závěru, že byl spáchán trestný čin, tak ať konají. Ale z toho, řekněme, politického hlediska já myslím, že takto neprůhledný projekt by vůbec neměl pokračovat. Ten převod je doopravdy typický. Z jedné neprůhledné struktury se to převede na jinou zcela neprůhlednou strukturu. Zjevně propojenou s tím původním vlastníkem. Dokonce dost možná stále týž vlastník. My nevíme, jestli to ovládá někdo z okolí pana Hrdličky, Janouška, Rittiga, Béma, nebo prostě lidí, kteří byli spojeni s tou dobou, kdy projekt vznikal. A kam vlastně ty peníze tečou. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Pane primátore, na kolik pro vás jsou překvapení ty informace týdeníku Euro o lidech v té nové společnosti Emoney Group? 

 Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:


Jenom úplně na okraji k panu senátorovi. Pan senátor se vzdal té možnosti do pražské politiky zasahovat. On byl zastupitel a odstoupil z této funkce. Neboli to, co dneska povídá, mohl realizovat jako zastupitel. A je mi velmi líto, že to nedělá, protože by byl jeden z těch, se kterými by se mi možná dobře komunikovalo. Ale pravda je, že jste se té možnosti vzdal. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Ale měl nulový vliv. 


Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:

 

To je úplně jedno. 

 Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:


Na to bych zareagoval. Já jsem se ničeho nevzdal. Já jsem tam byl opoziční člen zastupitelstva, který navíc byl… 

 


Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:


Opozice je to nejdůležitější, co politika zná. 

 Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:


Samozřejmě, to je pravda, pokud máte možnost reálné kontroly. Jediným mým právem, které jsem měl, bylo vystoupit na zastupitelstvu. To byla jediná možnost. Mimo jiné, když jsem vás osobně interpeloval ve věci dopravního podniku, tak jsem nikdy nedostal dostatečnou odpověď a uvedl jsem desítky pochybných kauz, jak transakcí s nemovitostmi, tak smlouvy na služby dopravního podniku. Pravda, odpovídal mi váš náměstek Nosek, ale odpověď byla asi toho druhá, že se to šetří. Navíc já jako senátor jsem si udržel tu samou možnost, kterou jsem měl jako zastupitel. I jako senátor můžu kdykoliv přijít a vystoupit. 

 


Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:


Nic to nezmění na faktu, že jste od pražské politiky odešel. 

 Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:


Neodešel. 

 Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:


A teď se k ní vyjadřujete zásadním způsobem. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Pane primátore, teď ta má původní otázka, nakolik jsou pro vás překvapením ty nejnovější informace o okolnostech změny majitele firmy spravující Opencard. 

 Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:


Ty informace týkající se změny majitele jsou pro mě překvapením, samozřejmě. Žádný privátní subjekt není povinen sdělovat, že něco prodává, nebo kupuje. Otázka Opencard je otázka historická, jak vznikala, kolik stála, my se tam můžeme, nebo díváme se tam a snažíme se tam najít ta pochybení. Ale jsou mimo naši gesci. S tím už nic ale neuděláme. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Kterou jste ale legitimizovali loni na jaře. 

 Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:


V loňském roce jsme byli v situaci, kdy Pražané měli zhruba milion těchto karet, a zhruba půl milionu občanů, nebo 600 tisícům ta karta docházela. My jsme museli obnovit tu smlouvu, protože v tom okamžiku by to celé padlo a přestalo by to fungovat. Je to věc, kterou má v gesci TOP 09, paní radní Vorlíčková, která tady hovořila. A ta nám na radu přinesla materiály, které celou tu situaci analyzovaly, jak ta smlouva je udělaná, jak je vázaná k firmě Haguess, a že nemáme žádnou jinou možnost to řešit. Já samozřejmě mám pod sebou 11 oblastní radních a není v lidských silách každou tu oblast do detailu kontrolovat. Čili spoléhám na to, i v tuto chvíli spoléhám na to, že paní radní Vorlíčková za TOP 09 to zpracovala dokonale. A že to, co nám předložila, byla fakta, ze kterých se vycházelo. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Promiňte, pane primátore. Společnost Haguess, která podepsala s magistrátem výhodnou smlouvu o provozování Opencard se tedy proměnila v Emoney Group, respektive prodala část Emoney Group. Na tuto nizozemskou společnost přešla platnost závazků. Radní ani úředníci, jak se dozvídáme, o tom neměli ani tušení. Změna vlastníka ale byla zvláštní. Firma má nejen stejného mluvčího, ale hlavně v představenstvu nové společnosti podle týdeníku Euro působí Petr Stránský, který řídil i Haguess. Kromě toho ovšem stihl jako externista pracovat i pro magistrát na projektu Opencard. Tedy co si o tom má myslet veřejnost? Vy se nejdříve snažíte rozklíčovat vlastníky Haguess, pak se z Haguess stane, respektive nabyde vlastnictví Emoney Group, jakási nizozemská firma, se kterou máte teď vlastně podepsanou smlouvu na těch 80 milionů. 

 Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:


My hovoříme každý o něčem jiném. Já hovořím o tom, že jsme byli v situaci, kdy jsme museli obnovit smlouvu s firmou Haguess. A tu jsme obnovili. Podle informací, které mám, byla ta cena podpory, že to firma Haguess dodává, domluvená ještě za pana náměstka Březiny na pět milionů měsíčně. Paní radní jí v jednání s firmou Haguess dohodla na podporu 2,4 milionů měsíčně. To mně připadá jako zlepšení té situace. A že následně ta firma byla prodaná, nemá s tím naším aktem nic společného. Město nemůže zakazovat nějaké firmě, aby se prodala někomu jinému, nebo aby ji někdo jiný koupil. To je normální akt, že tam je neprůhledné vlastnictví, že ten akt byl možná cílený v nějakém převádění peněz, to je pravděpodobně pravda. Ale nemá to nic společného s tím, že my jsme museli obnovit smlouvu, aby Opencard fungovala, a že ta smlouva byla obnovena za poloviční hodnotu, než jakou "měla předtím". 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Nelitujete toho rozhodnutí z minulého roku, teď ve světle těchto nových okolností, jasná odpověď? 

 


Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:


Tyto nové informace na tom rozhodnutí nic nemění. To rozhodnutí bylo o tom, že my musíme zajistit pokračování fungování Opencard. A informace, které mám, že ta změna té smlouvy byla natolik výhodná pro Prahu, byly důvody, proč jsem pro to hlasoval spolu se všemi ostatními radními, poněvadž to bylo přijato jednomyslně. Já nemám žádný důvod paní radní nedůvěřovat. Je to seriózní člen Rady. V případě, že by se prokázaly nějaké věci, že byly nesprávně, samozřejmě, že bychom do toho vstoupili. Ale v tuto chvíli je situace taková. Hlasovali jsme na základě materiálů, které říkaly fakta: "Ano, ta smlouva je nutná, protože nemáme žádnou jinou možnost". 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Takže nemáte obavy, že nakonec budete vy čelit policejnímu obvinění, protože tu věc, okolnosti uzavření té… 

 Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:


V tuto chvíli žádné takové obavy nemám. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Nemáte obavy? Pane senátore. 

 Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:


Mně přijde dlouhodobě naprosto nepřijatelné, aby tady byl takovýto systém předražené tramvajenky pro pražský dopravní podnik. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


No a kdybyste to spláchl do kanálu, tak spláchnete /nesrozumitelné/. 

 Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:


Aby nad tím město nemělo kontrolu. Chápu, že to nelze vyřešit ze dne na den. Proto říkám, v nějaké dlouhodobější perspektivě. Já si neumím představit, že by buď tedy firma Haguess, dnes Emoney Group neposkytla Praze veškerá práva tak, aby Praha měla nad tím systémem naprostou kontrolu. Anebo aby ten projekt nebyl zcela ukončen a radši nahrazen nějakým novým, rozumně založeným projektem, který s Opencard nebude mít vůbec nic společného. 

 Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:


Proto jsme tuto smlouvu za poloviční náklady uzavřeli na 24 měsíců. Což je doba, za kterou jsme přesvědčeni, že bychom buďto dokázali připravit tu situaci tak, abychom mohli nasmlouvat úplně jiného partnera. Nebo změnit ten systém za něco jiného. Ale pravda je, že z hodiny na hodinu to udělat nejde. Proto jsme si získali a vytvořili tento prostor 24 měsíců, proto abychom mohli eventuální změnu připravit. A samozřejmě nové informace, které jsou o firmě Haguess, mohou být informacemi, které naše rozhodování budou nasměrovávat, nebo modifikovat. 

 

 

 

Václav MORAVEC, moderátor:


Byla tady řeč o pražských dopravních podnicích. Karta Pražana, Opencard, je toho jenom ilustrativním příkladem. Pražské dopravní podniky získaly i mezi lidmi, kteří z nich vyvádějí peníze, pověst krmelce, jak používají toto slovo. Dopravní podnik se podle předběžné účetní závěrky loni propadl do ztráty 396 milionů korun. Poslední výroční zpráva dopravního podniku hlavního města Prahy je však o rok starší, je z roku 2011. Dopravní podnik spotřeboval 14 a 3/4 miliardy korun. Drtivou většinu tvořily příjmy z veřejných rozpočtů. Na jízdném dopravní podnik vydělal 4 miliardy a 300 milionů korun. Hospodaření předloni skončilo v mínusu 57 milionů. Teď se, pane primátore, dozvídáme, že za loňský rok budete muset dopravnímu podniku tedy doplatit víc než 300 milionů. Proplatíte je, když dopravní podnik skončil v té ztrátě 396 milionů? 

 Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:


Dopravní podnik od nás dostává finanční kompenzaci, která se pohybuje řádově okolo 12, 13 miliard. A neustále narůstá. Problémy dopravního podniku jsou historické. Víte dobře, že v loňském roce jsme vytvořili změnu ve vedení dopravního podniku s tím, že jsme právě chtěli, aby všechny ty neprůhledné toky byly otevřeny a zprůhledněny. Já jsem dodneška přesvědčen o tom, že odvolání generálního ředitele Liche, které bylo nastoleno členy dozorčí rady za TOP 09 ve spolupráci s některými členy za ODS, byla chyba. Že kdyby se to nestalo, byli jsme dneska o velký kus dál. Nakonec jeden doklad pro to je ten, že teď v tuto chvíli je už jedna z těch kauz otevřena jako kauza žalobní. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Teď mluvíte o jízdenkách a firmě Cross Point. Ale odpovězte mi na tu otázku. Doplatíte pražskému dopravnímu podniku tu loňskou ztrátu ve výši 390 milionů? 

 Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:


V tuto chvíli takovéto rozhodnutí nepadlo. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


A kdyby, protože o tom budete muset rozhodovat. Předpokládám, že dopravní podnik vám řekne: doplaťte nám ztrátu. 

 


Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:


Ano, o tom bude potom jednat. O tom potom bude jednat dozorčí rada, kde máme samozřejmě své "paretní" zastoupení spolu s koaličním partnerem. A budou o tom jednat lidé, kteří mají tuto otázku na starosti. Já k tomu nemohu říct nic jiného, než to, že hospodaření dopravního podniku se nijak nezměnilo. V těch letech předcházejících díky účetním operacím, přeložením závěrky na jiný měsíc... 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Proč mi, pane primátore, neodpovíte na jasnou otázku? 

 Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:


Já jsem na ní odpověděl naprosto jasně. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Tak doplatíte. 

Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:


Ne, v tuto chvíli to nevím, protože nemám všechny podklady, na základě kterých to dopravní podnik vyžaduje, na stole. Nejsem nikde v žádné exekutivní části, která by se tím zabývala. Čili teď v tuto chvíli o tom jedná dozorčí rada, která je pověřena výkonem práv akcionáře v podniku. A ta dozorčí rada... 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Zkusím to jinak. 396 milionů ztráty za loňský rok je pro vás překvapením v negativním slova smyslu? 

 Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:


Je pro mě překvapením v negativním slova smyslu, protože v minulém roce byly nastartovány kroky, které by měly hospodaření dopravního podniku zlepšit. Bohužel ten proces byl v srpnu zastaven. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Pane senátore? 

 Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:


Já bych tady chtěl říct, že samozřejmě Praha doplatí jakoukoliv ztrátu dopravního podniku, protože není nikdo jiný, kdo by ji doplatil. Stane se tak dříve, nebo později. Dopravní podnik je stoprocentní dceřiná společnosti hlavního města Prahy. A má ho v zásadě, pominu-li nějaké vedlejší nepodstatné hospodářské činnosti, dva zdroje příjmů. A to je jízdné a v podstatě, řekněme tomu, dotace, nebo teda nasmlouvaná doprava. 

 Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:


Kompenzace se tomu teď říká. 

 

 

Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:


To je úplně jedno, jak tomu budeme říkat. 

 Bohuslav SVOBODA, primátor hlavního města Prahy /ODS/:


Tak tomu říká Evropská unie. 

 


Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:


Prostě nikdo jiný, než pasažéři pražské dopravy a hlavní město Praha prostě nezaplatí náklady na fungování dopravního podniku. Takže samozřejmě Praha tu ztrátu uhradí. Ať už bude, ať už bude jakákoliv. Druhá věc je, že dopravní podnik zjevně nehospodaří dobře, že se tam děly a stále ještě dějí, nebo trvají velmi podivné smluvní vztahy. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Máte konkrétní důkazy na podivné smluvní vztahy, když jste tady... 

 Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:


Já myslím, já bych tady ocenil pana primátora za ten audit toho týmu pana doktora Lásky, který on objednal, a který se v dopravním podniku uskutečnil. Protože bylo zjevné, že se tam dějí hrozné věci v dopravním podniku. Že to je ten krmelec, jak se tady říkalo. A ten audit zjistil velmi závažné skutečnosti, pak došlo ke změně, je tam nový ředitel. A já mám informace, že nový ředitel dopravního podniku údajně měl někde na interní poradě prohlásit, že už se tím dále nebudou zabývat těmi výsledky toho auditu, že to strčí do šuplíku, protože by to zbytečně vrhalo špatné světlo na dopravní podnik. Teď tedy ale spíše díky orgánům činným v trestním řízení, než současnému managementu dopravního podniku se aspoň jedna z těch kauz začala vyšetřovat. Ale mě mrzí, že i sám dopravní podnik nepokračuje v těch krocích, které by rozkryly ty pochybnosti, které tam v minulosti byly. A spolupráce dopravního podniku na té sebeočistě je spíše malá, pokud vůbec nějaká. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Promiňte, nebavme se, ano… 

 Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:


A já zmíním jednu konkrétní věc, protože zmínka tady o tom byla, protože tam se spojují dva fenomény. Jednak způsob hospodaření dopravního podniku ještě s tím fenoménem ožebračování lidí v systému exekucí a vymáhání pohledávek. Praha má najato, teda pardon, dopravní podnik má smlouvu s konsorciem několika firem, které samozřejmě všechny jsou zcela neprůhledné, protože buď mají akcie na majitele, anebo končí někde v "offshorech", takže majitele nedohledáte, jenom poznáte z orgánů, že jsou propojeny. A ty vymáhají odkoupené pohledávky z pokut pro dopravní podnik. Je to samozřejmě sta milionový byznys pro někoho, který ve svém důsledku ještě má velké sociální dopady, které nakonec stejně bude řešit Praha, nebo český stát. A takovýchto smluv… 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Vy jste s tím ale spojil Vratislava Mlynáře, Mynáře, promiňte. 

 Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:


No co já. On tam byl v představenstvu jedné z těch společností. A teď myslím, že to bylo Aktuálně.cz, přišlo na to, že byl akcionářem další z těch společností, nebo tedy držitelem akcií v nějakém momentu. Takže to ne já, to sdělovací prostředky. A takto bychom mohli jít po celé řadě případů. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Pane primátore, stručná reakce. 

 Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/:


Ale říkám, dobrý krok, že tam byl vyslán ten audit. Ale vlastně ta zjištění byla naprosto nedotažená do konce bez vyvození odpovědnosti vůči konkrétním lidem, kteří za to mohou. Teď, zaplať pán Bůh, s tou jednou větší kauzou, která se začala vyšetřovat. 

Doc.MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

primátor hl. města Prahy
předseda regionálního sdružení
člen výkonné rady