Pressklub
17. března 2013

Jaroslav Kubera: Pressklub

Hostem diskusního pořadu rádia Frekvence 1 byl předseda senátorského klubu ODS Jaroslav Kubera.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Na Frekvenci 1 právě teď začíná Pressklub a naším dnešním hostem je senátor za Občanskou demokratickou stranu pan Jaroslav Kubera, dobrý den. 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Dobrý den. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Za Občanskou demokratickou stranu, ještě existuje ta strana? Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Existuje, jistě. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Jo, všechno v pohodě? Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

No, v pohodě zdaleka ne, je taková hodně nemocná, ale většinou si tu nemoc způsobuje sama. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

A jak je nemocná, prosím vás? Co se jí přihodilo? Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Přihodila se jí taková věc, že přestala zdravě jíst, zdravě žít, to znamená, trošku se odrodila svému původu, svým stanovám nebo tomu, okolnostem, za kterých vznikala, kdy jejím hlavním krédem bylo neplést se příliš lidem do života, nechat je žít. Být zodpovědnými sami za sebe. No, a postupem doby se začala jaksi rozkročovat, rozkročovat a jak jsem říkal bývalému ministru zahraniční Zielenicovi, který to propagoval v ODS, rozkročila se tak, že jí uklouzly nohy. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Dobře, no, a jak z toho ven, pane Kubero? Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Úplně normálně. Řeknu takový příklad, který nestojí ani korunu, stačí, když má pořád ještě zatím většinu v Poslanecké sněmovně, vyřadit z bodů, které má Poslanecká sněmovna na programu, polovinu, když to udělá náhodným výběrem, nic se nestane, přijmout zásadu zákon za zákon, paragraf za paragraf, protože to, co se děje s naší legislativou, to je absolutně neúnosné. Ani poslanec nevyjmenuje body programu. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Počkejte, jak jste to myslel? Většinu v Poslanecké sněmovně? Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Zatím ještě pořád se jí daří, daří hlasovat o programu... Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Řekněme s většinou, tak, abychom byli ... Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Většinou. 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

S většinou, ale většinu ne. Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Většinou má většinu. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Většinou má většinu, když teda se spojí s tou koalicí. Tak abychom byli přesní. Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Ale nicméně, protože Občanské demokratické straně žádné předčasné volby nehrozí, to je axiom v tuto chvíli, tam žádná taková síla není, ani z těch koaličních partnerů, kteří občas tím vyhrožují, ale prostě to neudělají, tak to jí dává šanci a notabene možná by to bylo napříč politickými stranami. I opozice by asi slyšela na to, že zaplevelení legislativy už je tak velké, že by byla ochotná ředit, ředit, ředit, to znamená nepřijímat zákon, který není nezbytný. Který může být potřebný, ale není nezbytný. Jinými slovy, přežijeme bez tohoto tisku? Přežijeme? Stane se něco dramatického? Zítra už to nepřežijeme. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Počkejte, ale vy mluvíte o zákonech a mě by spíš zajímalo, jak to vidíte, čím klesá ta důvěra lidí? No, ta přece není tím, že je přehršle zákonů, že se pořád něco…ta bude přece v něčem jiném. Ta nedůvěra občanů. Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Ale přece když Občanská demokratická strana zvyšuje daně, tak co, jaký je to signál k jejím voličům? To přece její voliči nemohou přenést přes srdce. Když odebírá lidem v důchodu, kteří sami pracují, sami si chtějí přivydělat, a ona jim sebere všechny výhody, tak to asi jí žádné voliče nepřinese. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Počkejte, pane senátore, to přece má nějaký důvod. Nebo to přece nedělá ta ODS jen tak, že by chtěla. Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Ne, to samozřejmě nedělá, protože se situace vyvinula tak, že ti slabší partneři mají větší sílu, než jim náleží, což je tak vždycky, protože největší sílu má přece ten poslanec, který tvoří tu většinu, to znamená ten 101. Už jsme to v minulosti zažili. Ten může Poslaneckou sněmovnu docela úspěšně vydírat, ať je to rozpočet, kdy si pan poslanec Wagner, a to těch případů bylo samozřejmě mnoho, potažmo takoví ti volní radikálové, kteří se pohybují sněmovnou a jsou ochotni občas pro něco hlasovat, občas ne, ten hlubší smysl by to mělo, kdyby se nám povedlo udělat většinový systém, ale ono se to nedaří. Mimochodem to byla moje největší polemika s Václavem Klausem, ač zastávám stejný názor, tak prostě v Čechách není možné, aby to byly 2 silné strany, protože společnost se nedělí na 2 poloviny, ale na mnohem víc dílů. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Jasně, a je teda ODS na kolenou, nebo není? 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Na kolenou, já si myslím, že není. Ono jedno je virtuální obraz a jedno je, to druhé je reálný obraz. Ten virtuální obraz je vždycky takový horší. A potom on samozřejmě funguje tak, že paní ministryně kultury sice není z ODS, pan ministr práce a sociálních věcí nebyl z ODS, ale premiér je z ODS, čili za to může. To tak bývá. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Na druhou stranu, pokud se nemýlím, tak myslím, že v předposledních průzkumech preferenčních tedy bylo, že jste až za komunisty, co se týče preferencí. Kdyby teď byly volby do Poslanecké sněmovny, no, to je hrůza přece. 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Ano, to je hrůza. No, ale přesto si myslím, že by ty volby nedopadly podle těch průzkumů, nicméně dopadly by špatně. Jsme pořád u toho stejného. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Takže ani to, že jste za komunisty, nedá se říct, že jste na kolenou. Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Ne, já si myslím, že na kolenou to není. To je krátkodobý, ten proces se dá otočit. Já vůbec nepropadám tomu pesimismu, který teď v ODS vládne, že příští volby jsou prohrané. Já si to prostě nemyslím. Ale určitě to nevyřešíme tím, že jsme vytvořili 19 nebo kolik komisí. Jako my musíme dělat teď praktické kroky, které veřejnost očekává od ODS a nemůže čekat, že získá zpátky všechny voliče, logicky, protože na pravé straně spektra jsou 2 poměrně silné subjekty, nicméně řada voličů se jí vrátí, když uvidí, že to myslí vážně. Myslí, že to myslí vážně, dokáže například tak, že zeštíhlí sama sebe. Že už výkonná rada nebude mít 46 nebo kolik členů, že nebude mít 4 nebo 5 místopředsedů, ale 1 nebo 2, čili že to, co chce dělat ve státě, začne dělat sama. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Vy jste řekl, že volby jsou prohrané? Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Já jsem to nikdy neřekl, že volby jsou prohrané. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Teď jste to řekl. 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Ne, já říkám, že panuje takové přesvědčení, že už vlastně je všechno marné, že volby jsou prohrané. 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

A nejsou. 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Já si myslím, že nejsou. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Že ještě byste mohli zabodovat. 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Určitě. Protože ona už má ty, ty hlavní nepopulární kroky už má za sebou. Ale určitě by ty body podle mého názoru nebyly tím, že by teď začala dělat nějaké populistické kroky. To si myslím, že ne. Ona může dělat kroky normální. Normální kroky typu, jak já říkám, těžko může ODS prosazovat nízkoemisní zóny, to je zcela proti jejímu přesvědčení, kromě toho je to totální blbost. A ona to přesto podporuje. Nemůže určitě ODS prosazovat zákon, který nařizuje hostinským, jak mají ve své restauraci postupovat, když ten současný je jeden z nejlepších, protože umožňuje jak té jedné skupině, tak té druhé skupině spolu soužít bez nějakých problémů a funguje to. Nemusí například opět posilovat pravomoci městských policií, ale naopak sebrat městským policiím měření rychlosti, protože jí nepřísluší. Dokonce abych šel ještě dál, z těch kandelábrů bych sundal ty fotící, fotící radary, kvůli kterým máme ty problémy s osobou blízkou, tedy dnes už s osobou dalekou. Ty by v tu chvíli zmizely, protože když vás zastaví policie, tak budete těžko tvrdit, že řídí vaše žena, že. To asi by vám neuvěřili. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:
Jaroslav Kubera, senátor za ODS, je naším hostem na Frekvenci 1. Co vám, pane Kubero, nejčastěji říkají lidé, když vás potkají? Třeba u vás v Teplicích na ulici. Tak co vám říkají? Co vám nejčastěji vyčítají směrem právě k vaší Občanské demokratické straně? 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

To má 2 dimenze. Pokud jsou to lidé v Teplicích, tak ti se se mnou většinou nebaví o Občanské demokratické straně, ale o tom, co je třeba udělat v Teplicích, co se jim líbí, co se jim nelíbí. Ti se mnou tu velkou politiku neřeší. Oni za mnou většinou chodí jako do právní kanceláře se svými problémy, které mají, které, když mohu, tak se snažím vyřešit. Někdy bohužel i na úkor změny zákona, což je mnohem těžší, než když je to nějaký jednoduchý právní příběh. Ale oni se mnou baví o normálních věcech, které je trápí. Oni se mnou opravdu neřeší ani situaci ODS, ani situaci České republiky. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Dobře, a ti lidé, kteří s vámi tedy řeší tu velkou politiku, centrální, třeba ODS, tak ti vám co nejčastěji vyčítají? 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Ti většinou na tu ODS hrozně nadávají a že je ta ODS hrozně štve, a já jim na to odpovídám, jak musí štvát mě, když tam jsem? Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

No, a proč tam jste teda? Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

No, protože nepatřím k těm, kteří momentálně, když se to hodí, tak se přeskupí a jdou někam jinam, kde momentálně je to výhodné. Já to prostě už neudělám. Oni mi to radí, že kdybych vystoupil z ODS, tak bych mohl získat, získat mnohem víc hlasů. Ale já to prostě neudělám z principu. Já si myslím, že to je principielní loajalita, radši se budu snažit tu ODS měnit zevnitř, protože ono to stejně nepomůže, já budu pořád stejný, jestli tam budu nebo nebudu, to na mě nemá vliv. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Na druhou stranu je něco jiného odejít v okamžiku, kdy se to hodí, jak vy říkáte, a něco jiného je, když už vám nevyhovují ty ideály té strany. No, tak pak je to legitimní, zvednout kotvu. Nebo ne? Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Ne, já si myslím, že je legitimní nebo mému naturelu vyhovuje snažit se tak dlouho bojovat o to, až nakonec ten kongres přijme tu změnu stanov. Ono je to mnohem klíčovější, než to vypadá. Ono to vypadá, jako že to se vlastně lidí netýká, to je vnitřní věc ODS, jak se sama sebe organizuje, ale lidi tu ODS vnímají úplně stejně, jako vnímají ten stát. Když stát chce šetřit, tak nejprve musí začít šetřit u sebe a pak může šetřit na lidech. A on to dělá obráceně. A to je právě to, co lidi štve. Protože to, jak se mluvilo o tom, kdepak dneska jsou ta sloučená ministerstva, už je ticho po pěšině, už se o tom příliš nemluví, protože zase koaliční partneři vyskakují, že to teda takto ne, když chtějí zrušit jakoukoliv organizaci, tak se okamžitě vyvine obrovský protitlak, že bez této organizace se určitě tento stát neobejde a potom se to dělá těžko, když ta ODS se chová vnitřně stejně. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Hm, zažil jste v poslední, řekněme, v posledním roce okamžik, kdy jste se za jednání ODS styděl? Nebo za někoho z ODS? 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Já nemám moc rád to, já to slyším velmi často, někdo se stydí za prezidenta, někdo se stydí za někoho, já se moc často stydím sám za sebe, když něco udělám špatně, tak se stydím. Ale proč bych se měl stydět za někoho? Já se stydím za sebe, když je to zapotřebí. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Hm, takže třeba takové ty věci, jako že paní Peake byla 7 nebo 8 dnů ministryní, tak to vám nepřišlo jako ostudná věc? Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

No, to asi jo, ale to nebyla ostudná věc moje. To, za tu já se nestydím. Já to pozadí neznám, já jsem to komentoval s tím, že i když byla 8 dní, tak bude mít... Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Vy jste členem, /nesrozumitelné/ strany, která ji tam dosadila, že jo, tak... Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

... fotku. To tak úplně není. To... Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Není, jo? Nejste členem ... 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


To tam nedosazuje, to je nějaký omyl, že se sejde jakési grémium někdo a dosazuje někoho. Tady je odpovědnost premiéra jednoznačná. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

A ten je ještě členem ODS teda? Jaroslav KUBERA, senátor /ODS/:

Je členem ODS. 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Já jen abych měl jasno. Takže on se nikdy s vámi ani pan premiér neporadí třeba? Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Někdy ano, ale ne příliš. Ale já zase respektuji to, že on je premiér, takže je to jeho pravomoc, ale také samozřejmě jeho, jeho odpovědnost. 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

No, a s čím se třeba teda z těch velkých rozhodnutí s vámi radil v poslední době? Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Musím říct, že teď začal objíždět republiku, já jsem 2 takové, 2 taková setkání, jedno v Jihlavě, na tom v Ústí jsem nebyl, ale mám reakce lidí na to setkání, bylo to přijímáno velmi pozitivně, protože ono je rozdíl, když někdo komentuje někde výroky premiéra, a něco jiného, když ten premiér s těmi lidmi mluví přímo a ty reakce byly relativně velmi dobré. Jak z členské základny, tak z těch lidí, s kterými diskutoval. A to byli podnikatelé nebo jiné skupiny mimo ODS. Tak ty reakce byly velmi pozitivní. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Neboli jste cítil, že má podporu. Zespodu. 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Ne, říkám, něco jiného je nějaké reportáž vystříhaná v televizi a něco jiného rozhovor... Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Já vím, ale já se ptám, vy jste cítil... Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Já jsem cítil, že i členská základna to brala úplně jinak, než když žije jenom z toho, co si někde přečte na Internetu. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

No, a já se ptám tedy, ta členská základna dnes houfně podporuje Petra Nečase a to vedení? Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Tady nejde o to, jestli houfně podporuje. Pokud ho někdo nepodporuje, tak je to naprosto v pořádku, ale pak musí také říct, a co tedy. Jako máme premiéra teď udělat volební kongres a rychle, ne. My už žijeme v reálné situaci. Vláda stále funguje... Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Počkejte. Podporuje nebo nepodporuje? 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Ta členská základna, mně přišlo, že na těch konkrétních setkáních ho podporovala. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Takže tam je všechno v pořádku. 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

To není, jestli je v pořádku. Ale působil mnohem lepším dojmem, než třeba působí jako premiér, když je někde jenom nějaký záznam z nějakého jednání. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Rozumíme si. No, a domníváte se, že by vedení Občanské demokratické strany mělo, já vím, že vy to neradi slyšíte, ale mělo by se nějak omladit? Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

To je přesně to, co pořád říkám. Pokud se povede odstranit hegemonii regionů, to znamená, že se zmenší počet místopředsedů, což má ten význam, že přestane to kupčení regionů o tom, my ti toho, ty nám onoho a pak není zvolen ten, koho chceme zvolit, ale tak, jak ty počty vycházejí. Když se v podstatě domluví 3 velká krajská sdružení, tak ovládnou ODS a navolí si, koho budou chtít. 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

A máte v ODS takové mladé schopné lidi? Protože když se na to díváme zvenku, tak sociální demokraté, trio Hašek, Tejc, Sobotka, to jsou převážně jako velmi mladí muži s takovým, řekl bych, tahem na branku, mám pocit, tak má takové lidi ODS? Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Já si myslím, že nepochybně má. Ale právě díky tomu systému nemají šanci. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Takže prvně je potřeba změnit systém. Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Prvně změnit stanovy a změnit ten krajský systém. Protože dokud to bude tak, jak to je teď, tak oni se k tomu nedostanou. Ale až se bude na kongresu opravdu volit místopředseda, místopředseda 1 nebo 2, tak jakékoliv obchody typu, my vám zvolíme místopředsedu, když zvolíte místopředsedu našeho regionu. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

No, a jednou větou, co znamená změnit systém? Změnit stanovy? Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Změnit stanovy, samozřejmě. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

A jakým směrem? To přece není tak jednoduché. 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

To není tak jednoduché, protože oni zase můžou změnit jenom ty regiony a, no, ale jako ty regiony je třeba přesvědčit, že ono marně jejich moc skončí ve chvíli, kdy ta strana ve volbách nebude úspěšná, tak jako ta jejich moc bude nulová. Ta moc je zajímavá, když ta strana je úspěšná. Takže i oni si musí uvědomit, ti regionální bossové, a teď nemyslím kmotři, teď myslím opravdu ODS z regionů, kteří rádi, rádi by byli v nějakých orgánech, protože každý, kdo chtěl být místopředsedou, tak hlavně chtěl být místopředsedou, protože až přece budeme ve vládě, tak určitě bude ministrem. Stačí se podívat na historii, kolik místopředsedů ODS se stalo ministry. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:
Jasně. No a, pane Kubero, vy jste tak jako, jen tak mezi řečí nebo tak jaksi samozřejmě použil ten termín kmotři. Není to pověra s těmi kmotry? Jsou oni skutečně ti kmotři, já pořád se mluví o nějaký kmotrech a já jsem ještě žádného nikdy neviděl. Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

A tak, ono to samozřejmě, to je taková mediální zkratka, která se ujmula stejně jako tunelování a podobné věci, ale v podstatě jsou to lidé, to nemusí být vždycky kmotři, jsou to lidé, kteří nechtějí stranu ovládat jaksi legálně, aby se vystavili tomu větru, ale snaží se ji ovládat jakoby ze zákulisí. To znamená, zákulisním jednáním, přesně jaké třeba jiné členy, kteří ty funkce zastávají. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

No, a známe nějakého takového kmotra? Můžeme nějakého jmenovat? Kdo... Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

No já to mám těžký, protože já se přiznám, že když jsme rušili ta, ta sdružení v Praze, tak jsem to komentoval slovy jedné manažerky zahraniční, která v Praze už je 17 let a někde napsala v nějakém interview, že za 17 let nepoznala, jak v té Praze to je, kdo je s kým, kdo pro koho pracuje a kdo pracuje proti komu. A to je moje situace. Já Prahu neznám a, popravdě řečeno, ani nechci znát. Tady je to opravdu velmi specifické, takže já bych někomu ublížil, kdybych řekl, tenhle, že si myslím. Já opravdu ani ty lidi, naštěstí některé, ani neznám. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Já vím, no. Když mě trošku mrzí, že tady právě v pořadu Pressklub na Frekvenci 1 často padá ten termín kmotři, ale ještě se tady nenašel nikdo, kdo by řekl, kmotr je ten, kmotr je ten, kmotr je ten. Ještě jako nikdo neřekl takhle. Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

To ale je otázka opravdu na ty Pražáky, kteří jsou uvnitř toho dění. Já to neumím, já ty lidi neznám, nikdy jsem s nimi nejednal, za mnou lobbisté nechodí z principu, protože vědí, že je to zbytečné. Takže já opravdu nejsem expert přes to, abych věděl, jaká je situace v těch sdruženích, kdo to tam je, kdo se tam přesouvá, kdo si tam hraje ty mocenské hry. To já opravdu neumím. Ale povinností ODS je, aby se toho zbavila, ale aby se toho zbavila ne proto, že vy chcete jméno někoho, on bude automaticky vyřazen ze hry. Pokud budou změněny stanovy, tak nikdo z těchhle lidí ani omylem se nemůže dostat do výkonné rady. Protože když bude mít 14 členů a bude to 1 za každý region, tak nemá šanci. To by musela být neuvěřitelná náhoda, a i kdyby se stala, tak bude jeden. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Rozumím, jasně. Jaroslav Kubera je naším hostem na Frekvenci 1. Senátor za Občanskou demokratickou stranu a také starosta obce, ne, města, že? 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Města, statutárního města. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Statutárního města, já už jsem málem řekl obce, no, to mě teď mrzí, Teplic, pan Jaroslav Kubera je naším hostem na Frekvenci 1. Pane Kubero, odchod Václava Klause a všechno, co s tím odchodem bylo spojeno, řekněme, tak od 1. ledna, přišlo vám to důstojné? Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Teď řeknu možná něco, co se nebude líbit, ale já už jsem na to zvyklý a nevadí mi to. Zkusil se někdo zamyslet nad tím, že Václav Klaus to s amnestií myslel úplně vážně? Já jsem nikoho takového neslyšel. Všichni spekulovali, proč to udělal, jak to udělal, komu chtěl pomoci. A co když opravdu ho lidsky štvalo to, že nějaká soudní řízení probíhají 10 let? Já vždycky říkám ten příklad, že probíhalo soudní řízení 18 let o tom, komu přidělí soud dítě a to dítě bylo plnoleté. Takže co když to opravdu, vy si fakt myslíte... Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

A teď vám moc, teď vám vůbec nerozumím. Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

No právě. Vy si myslíte, že Václav Klaus je tak hloupý, aby když se chce vrátit do politiky, udělal něco, co by ho poškodilo? Když to udělal, tak to udělal přesto, že věděl, že ho to poškodí. Možná, že trošku podcenil, jak ho to, jaká hysterie z toho vzejde až po velezradu, to možná netušil, ale podle mě jeho největší chyba bylo chilské pero, protože tam podcenil situaci, vůbec tomu nevěnoval pozornost a kromě toho se ukázalo, že vůbec neumí krást, protože normální člověk by to pero šlohnul úplně perfektně, ale on si tam s ním půl hodiny hrál, protože to neumí. A vyvolalo to prostě odezvu, která vůbec neodpovídá tomu činu. To, to už bude mít do smrti, dokonce Miloš Zeman to použil, i když to pero teda nakonec nestálo milion, ale jenom 100 tisíc, což už nikdo nedementoval, ale i on si rýpnul. Ale s amnestií nepochybuju o tom, že to prezident myslel vážně. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Zaprvé, určitě si nikdo z nás nemyslí, že je hloupý pan Klaus. Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

To doufám. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Ale, pane Kubero, co mám rozumět tím vaším vyjádřením nebo tou otázkou, jestli to myslel vážně? Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

No, to je jednoduché, protože... Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

To jde taky nemyslet vážně, taková... Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Ne, protože se mu stále podsouvají nějaké, nějaké úmysly typu, že si to snad probral a našel, stačí se podívat na statistiku, kolika lidí se to týkalo, to je nesmysl. Amnestie se nedá dělat selektivně. To já bych taky uměl z toho vytypovat ty, který bych z toho jakoby vyřadil. Ale to potom není amnestie. To nejde. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

No, a co myslíte tím, že to myslel vážně?

 

Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Že si opravdu myslí, že to, že procesy trvají 8, 10, 12 let, že je neúnosné. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Jak myslí, on to musí vědět. 

Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Ne, to tady amnestie není o tom, co je vědět. Amnestie je, je v podstatě akt milosrdenství stejně jako milosti. To není selektivní výběr a posuzování, zda si ten či onen zaslouží. Samozřejmě, že někteří si nezasloužili a druhý den byli zpátky v base, ale to je amnestie. Právě amnestie není selektivní výběr. To není, jako že si vememe všechny případy a řekneme, tak, tady to ano, tady toho ne, no, tenhle se nám nelíbí, tak to, ale ono to nejde, že jo, oba mají trest do jednoho roku například, tak je musí pustit oba. 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Ale nezpochybňujeme amnestii, ale zpochybňujeme to, že to celé okolo toho mělo jakýsi průběh s podivnou hořkou pachutí. A to je v pořádku? Tak to má vypadat? Anebo prezidentská milost nebo prezidentská amnestie má být věc, která je prostě nedotknutelná? 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Nepochybně prezidentská milost je úplně nedotknutelná. To je akt, který nikdo jiný nemůže, ale paradoxně vůči té amnestii je trošku jiná v tom, že tam skutečně se bere ten konkrétní případ a on posuzuje prezident ten konkrétní případ a pak se nějak rozhodne, ale to rozhodnutí vůbec nemusí být v souladu s tím, jak bych se rozhodl já nebo vy. Protože my to neděláme nebo bychom na to měli eventuelně jiný názor. Amnestie, to je jiná věc. Představa, kterou slyším, že on měl to s někým projednat, že to měla projednat vláda, rozhodnout o tom rozsahu, no, to potom není pravomoc prezidenta. To potom ať si to dělá vláda. Ale to už okamžitě ve chvíli i to se týká i kontrasignace, jakmile zavedete kontrasignaci, tak se z těch 2 lidí stává dvoučlenný soud. Ale to není ten institut. Ta diskuze by se měla vést o něčem jiným. Zda amnestie vůbec, a pokud společnost dojde k závěru, že amnestie je něco, co už do této společnosti nepatří, což se mimochodem teď projevuje, že většina odborníků říká ne, do, i do moderní společnosti patří, ale je to věc diskuze, ale pokud to ústavní právo je, tak ho můžu kritizovat donekonečna, ale rozhodně to není velezrada, což se nakonec ukáže. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

A na druhou stranu prohlášení současného prezidenta pana Zemana o tom, že amnestie a milosti vůbec, tak není to ten samý extrém z druhé strany? Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Já si to také myslím. Já si myslím, že to je typicky česká, české kyvadlo. Že nejprve se přehoupneme někam a pak se to kyvadlo nesrovná do rovnovážné polohy, ale přehoupne se na druhou stranu. To je v Čechách celkem klasická věc. Že z jednoho extrému jdeme do druhého extrému. Zprava doleva a nemůžeme to kyvadlo vyvážit tak, aby bylo, samozřejmě tak prezident Zeman to říkal v kampani, možná, že si to opravdu myslí, ale možná, že až uvidí, až převezme teď po prezidentu Klausovi ty 2 tisíce žádostí o milost a opravdu si přečte ty příběhy, tak možná, že změní názor. To já nedokážu odhadnout, jak... Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Hm, má na to právo? 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Samozřejmě má právo tu amnestii neudělit. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Ne počkejte, jako myslím teď morální právo. V okamžiku, kdy to tak důležitý člověk, jako je hlava státu, řekne, řekne to zcela veřejně několikrát, že nebude dávat amnestie, nebude dávat milosti, má teď právo na to to změnit? Co myslíte? 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Já si myslím, že ano. Že on to řekl bez toho, že by ty dopisy nebo ty žádosti viděl. On až si 2 tisíce žádostí přečte, tak mezi nimi nepochybně najde příběhy, nad kterými mu zůstane rozum stát. Možná, že to stanovisko změní. Já jenom jako primátor znám tolik příběhů, lidských osudů a jsem nešťastný z toho, že nemůžu absolutně těm lidem pomoct, protože to je mimo moje kompetence, abych mohl pomoct. Takže já bych počkal, až se s tím seznámí. Samozřejmě předvolební rétorika je něco jiného, před volbami se leccos povídá, co se po volbách po znalosti věci ukáže, že ono to může být jinak, ale nedokážu to odhadnout. Minimálně u těch milostí. U té amnestie, tam, dejme tomu, by na tom mohl trvat. Ale u těch milostí, až si ty příběhy přečte, tak určitě bude váhat. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Hm. První kroky Miloše Zemana, například inaugurační projev a některá další prohlášení, jsou vám sympatické? Čekal jste to? Máte výhrady? 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Tak já, protože Miloše Zemana znám stejně dlouho jako Václava Klause, tak mě v tom nepřekvapilo vůbec nic, dokonce ani to, že to říkal zpaměti. Protože... Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

A to bylo sympatické, ne? Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Velmi sympatické, ale ono to bylo sympatické, kdybych já ho měl zkoušet, tak bych mu řekl, tak, Miloši, a teď to řekni ještě jednou a ten projev by byl jiný, ten by nebyl doslovný, ale vím dobře, že Miloš Zeman má slovní paměť, že to to, co mu tedy velmi závidím. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

A vy si tykáte s panem... Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Ne, netykáme si, ale vycházíme spolu dlouhá léta dobře. Ze dvou důvodů, jednak jsme oba kuřáci, což je spojující, kuřáci všech zemí, spojte se proti, proti té hydře, která nás ničí. To je jedna věc, která nás spojuje. A druhá věc, která určitě nás spojuje, je smysl pro humor. On ho má, Václav Klaus ho měl taky, ale úplně jiný a ne tak vyhraněný jako Miloš Zeman. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Hm, s panem Schwarzenbergem vás taky něco spojuje? 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Taky, píšeme si spolu, když byl v Senátu, tak jsme si psali takové žluté lístečky, když já jsem prohlásil, že dotace jsou největší prokorupční svinstvo a nikdo se jim nevěnuje, tak on mi odpověděl, je to svinstvo, ale je příjemné. Takže s Karlem také vycházíme velice dobře. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Hm, za tu dobu, co jste v politice, našel jste tam kamaráda? Někoho, s kým byste třeba jel na dovolenou nebo na hory nebo něco? Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Našel, ale určitě jsem víc kamarádů ztratil, než našel v politice. A to z toho důvodu prostého, že s kamarády, které jsem měl předtím, i když kdy bylo u mě předtím, tak s těmi se už nekamarádím, protože na ně nemám čas. Ne, že bych je ztratil, ale stýkáme se minimálně kvůli času. V politice pár lidí mám, ale na prstech jedné ruky bych je spočítal. 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

A můžete jmenovat někoho ze Senátu, z Parlamentu, z vysokých představitelů ODS? Kdo je opravdu váš kamarád? 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Tomáš Töpfer byl určitě můj kamarád, ale ten už tam dnes není. Oni někteří už v Senátu nejsou z takových těch, samozřejmě to byli všichni, kteří měli smysl pro humor. Ale ono na kamarádství moc není příliš, v politice není příliš času. Zasedání, zasedání, zasedání a zase zasedání. A Tomáš Töpfer nám velmi chybí, protože ten vždycky, on uměl vtipy, takže vždycky přinesl nějaký vtip, což člověka jaksi rozjasnilo. Já když jsem ho nezapomněl, tak jsem ho řek dál a byl jsem populární s tím mezi kamarády. 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

A kdy jste naposled slyšel nějaký dobrý vtip? Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Když jsem, naposled jsem slyšel velmi dobrý vtip, kdy volal pán na stanici, která zachraňuje zvířata a ječavým hlasem na něj křičel, na toho člověka, prosím vás, musíte mi nějak pomoct, já mám v ložnici užovku v posteli. A ten z té stanice se ho ptá, prosím vás, a vy jste u zelených? On říká, ne, nejsem. A nejste u Greenpeace? Říká, ne, u Greenpeace taky ne. A u nějaký takovýdle jiný organizace? Ne, nikde. Tak vemte lopatu a utlučte ji. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:
 
Pane Kubero, děkujeme za to, že jste přišel na Frekvenci 1. Těšíme se na příště. Mějte se moc hezky a zatím na shledanou. 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Přeju všem krásné jarní dny. Na shledanou. 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Hostem Pressklubu na Frekvenci 1 byl senátor Jaroslav Kubera a teď nás čekají zprávy. 

Jaroslav Kubera
předseda senátního klubu
předseda místního sdružení
místopředseda oblastního sdružení
primátor

Více o autorovi