Události, komentáře
11. března 2013

David Šeich: Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT24 byl místopředseda sněmovního zahraničního výboru David Šeich.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Obrysy zahraniční politiky nebo té budoucí zahraniční politiky prezidenta Miloše Zemana budou komentovat místopředseda sněmovního zahraničního výboru David Šeich a europoslanec Libor Rouček. Dobrý večer do Brna a do Štrasburku. 

 David ŠEICH, místopředseda zahraničního výboru PS PČR /ODS/:


Dobrý večer. 

 Libor ROUČEK, europoslanec /ČSSD/:


Hezký večer ze Štrasburku. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane poslanče Šeichu, asi dvě největší zahraničně-politické změny, které se nejdříve udějí s tou změnou na Pražském hradě, je jednak vyvěšení vlajky Evropské unie, kterou oznámil Miloš Zeman, nový prezident, a pak také jeho slíbený brzký podpis pod další verzi Lisabonské smlouvy, tedy pod onen doplněk o evropském stabilizačním mechanismu. Jste za ně rád? 

 


David ŠEICH, místopředseda zahraničního výboru PS PČR /ODS/:


Já myslím, že obecně to vystoupení prezidenta Miloše Zemana bylo dobré státnické vystoupení, vystoupení k velvyslancům myslím v této chvíli. To vystoupení obsahovalo dvě významné věci. To znamená vyzvednutí boje proti terorismu, ve kterém Česká republika investovala spoustu politického kapitálu a také podporu českých firem. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane poslanče, já se omlouvám. My se k tomu, o čem mluvíme, se dostaneme. Řekněte mi, jestli jste rád za to, že po 10 letech se objeví nad Pražským hradem vlajka Evropské unie, a že bude podepsán dodatek o evropském stabilizačním mechanismu. 

 David ŠEICH, místopředseda zahraničního výboru PS PČR /ODS/:


Já si myslím, že ta vlajka sama o sobě je jenom symbolika, která zas tak mnoho neznamená a určitě nebudeme ronit slzy nad tím, že nad Pražským hradem, nad českým Pražským hradem zavlaje vlajka Evropské unie. Ale myslím si, že tu politiku, tu část politiky zahraniční prezidenta nového Miloše Zemana v oblasti Evropské unie budeme pečlivě sledovat, jestli to nebude politika ústupků a politika nepodpory českých národních zájmů, což bychom samozřejmě nevítali. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Nepodpora neústupků a nevítali byste? Co to znamená, že by prezident dělal, že by dělal politiku ústupků? 

 David ŠEICH, místopředseda zahraničního výboru PS PČR /ODS/:


Byli bychom rádi, kdyby to, co u Miloše Zemana naopak oceňujeme, například že chce zachovat český poválečný stav českého práva v oblasti Benešových dekretů a nezpochybňovat tyto normy, které jsou pro Českou republiku velmi důležité, tak aby toto činil i na těch normách, které přijímáme v současné době, aby prostě nepodporoval věci, které České republice ubližují, které Českou republiku nepodporují, které jsou proti národním zájmům. To bychom rádi, aby dělal, a aby české národní zájmy neoslaboval. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane poslanče Roučku, dnes před 146 velvyslanci prezident Miloš Zeman mluvil kromě jiného také o tom, o čem mluvil David Šeich před chvílí, to znamená, že označil mezinárodní terorismus za hlavní hrozbu civilizace. Mluvil například i před americkým velvyslancem, před izraelským velvyslancem. Není to v podstatě od českého prezidenta jen takové prázdné slovo, prázdné vyjádření? 

 Libor ROUČEK, europoslanec /ČSSD/:


Já myslím, že prázdné slovo, prázdné vyjádření to není, protože terorismus skutečně je jednou z mezinárodních hrozeb. Vidíme to koneckonců od Pákistánu, Afghánistánu, až například po Mali nebo Alžírsko. Česká republika samozřejmě není žádná velmoc, nejsou to Spojené státy, není to Velká Británie, Francie, ale já myslím, že tím naším dílem se podílíme na řešení tohoto problému již mnoho let, koneckonců vlastně od doby, kdy Miloš Zeman byl českým premiérem, od roku 98. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Mimochodem Miloš Zeman si také vybral svého, řekněme, zahraničně-politického spolupracovníka, který by měl zejména Kancelář prezidenta republiky jaksi reprezentovat navenek, diplomata Hynka Kmoníčka, současného velvyslance v Austrálii, kdysi také člověka, který byl náměstkem na ministerstvu zahraničí a tak dále a tak dále. Je to, pane Roučku, dobrá volba? 

 


Libor ROUČEK, europoslanec /ČSSD/:


Já myslím, že to je velmi dobrá volba. Já koneckonců pana Kmoníčka znám mnoho let, nějakých 15 let. Navštívil jsem ho ve Spojených státech. Vím, že byl v Indii, v Austrálii, byl také náměstkem ministra. Čili já myslím, že toto je velmi dobrá volba. Hynek Kmoníček byl koneckonců v OSN, čili zná jak Evropu, zná Spojené státy. Čili pokud si mohl Miloš Zeman vybrat dobrého poradce, já myslím, že kápnul, jak se říká česky, na toho pravého. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane poslanče Šeichu, řekněte mi, jaký pocit máte z toho, že si nový prezident vybírá takto erudovaného diplomata, s takovým renomé v diplomatických sférách, když relativně nedaleko od Pražského hradu je sídlo ministerstva zahraničí a tam je celý aparát, který by k tomuto, co pravděpodobně od Hynka Kmoníčka bude chtít, mohl sloužit? 

 David ŠEICH, místopředseda zahraničního výboru PS PČR /ODS/:


Hynek Kmoníček je samozřejmě diplomat kvalitní a je to jeden z mnoha stovek, možná několik tisíc diplomatů, kteří na nejrůznějších pozicích Českou republiku v zahraničí reprezentují. A já si myslím, že tímto jedním diplomatem česká diplomacie určitě nezkrachuje. Já si myslím, že prezident si vybral spolupracovníka, který má velké zkušenosti, vybral si spolupracovníka samozřejmě z toho jemu blízkému levicového tábora, to znamená spolupracovníka, který je blízký jemu a je to člen sociální demokracie aktivní, čili vybral si sobě blízkého levicového spolupracovníka, který má zkušenosti v zahraniční politice a je to určitě dobře. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Neobáváte se, pane poslanče Šeichu, toho, co možná několikrát, zejména za éry premiéra Jiřího Paroubka, vypuklo mezi Václavem Klausem, tehdejším prezidentem, a právě tehdejším premiérem, to znamená určitá dvojkolejnost české zahraniční politiky ve chvíli, kdy takto možná silnou osobnost, jako je Hynek Kmoníček v diplomacii, si ten nový prezident vybírá k sobě, aniž by, řekněme, bylo vyjasněno, jak se Hrad v zahraniční politice bude chovat vůči ministerstvu zahraničí? 

 David ŠEICH, místopředseda zahraničního výboru PS PČR /ODS/:


Já si myslím, že bychom neměli přeceňovat opravdu výběr jednoho úředníka Pražského hradu, kde je několik stovek úředníků, vedoucího zahraničního odboru, tam skutečně nevidím nějakou tak klíčovou roli. Myslím si, že určitě prezident republiky se řídí nějakou strategií české zahraniční politiky. Česká republika je dostatečně ukotvená, je součástí Evropské unie, součástí evropské společné zahraniční bezpečnostní politiky, jsme součástí NATO. Česká zahraniční politika je určitá loď, určitý parník, který někam směřuje, a já si myslím, že to kormidlo není možné žádným prezidentem vychýlit zcela opačným nebo odlišným směrem, a že to je velmi přeceňováno. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane Roučku, když se podíváme na některá vyjádření Miloše Zemana, ať už jako kandidáta na prezidenta, nebo teď ta současná prezidentská, tak on mluvil o tom, že chce daleko více umožnit pronikání České republiky a jejích podnikatelů na ty dynamické trhy a popisuje například Indii, Čínu, Rusko nebo Brazílii. Když k tomu vezmeme, že bude mít k ruce zároveň i Hynka Kmoníčka, znamená to, že se v jeho podání ta česká zahraniční politika odvrátí spíše od toho lidsko-právního aspektu k tomu možná více techničtějšímu? 

 Libor ROUČEK, europoslanec /ČSSD/:


Já myslím a věřím, že se neodvrátí, protože my musíme najít takovou kombinaci, jako má třeba sousední Německo, Francie, Británie, koneckonců i Spojené státy, mám-li jmenovat ty velké země, kde kombinují důraz na lidská práva, ale zároveň brání své národní zájmy a tady součást těch národních zájmů je samozřejmě také obchod. A jestli mohu připomenout opět to období mezi lety 98 a 2002, kdy jsme měli velmi dobré vztahy samozřejmě nejenom s evropskými zeměmi nebo se Spojenými státy, ale také s Ruskem, také s Čínou, také s Indií, a když se podíváte na statistiky toho zahraničního obchodu, tak náš zahraniční obchod, vývozy do těchto zemí se jasně zvýšily. Čili já věřím, že... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane Roučku, já o tom vůbec nepochybuji, ale to je to, na co se ptám. 

 


Libor ROUČEK, europoslanec /ČSSD/:


... získáme prostě výhodu jak v zahraničním obchodě, takže Miloš Zeman nesleví v oblasti například občanských práv. Ale budeme hledat, bude hledat určitý realistický postoj. Já mám-li dát jeden příklad, vemte si... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Ne, pardon, pane Roučku. Jestli dovolíte, tak já vám dám jeden příklad. 

 Libor ROUČEK, europoslanec /ČSSD/:


Dobře. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Protože vy jste zmiňoval to období... 

 Libor ROUČEK, europoslanec /ČSSD/:


Dejte mi příklad. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Tak. ... od roku 98 do roku 2002. V roce 2000 právě Hynek Kmoníček byl, řekněme, vedoucím či šéfem té podnikatelsko-politické delegace, která odjela navazovat kontakty do tehdejšího Saddámovského Iráku, což minimálně našimi spojenci bylo kvitováno s velkým řekněme vrtěním hlavou a nebylo to kvitováno nijak nadšeně. Proto jsem se ptal na to, jaké politiky se teď můžeme dočkat. 

 


Libor ROUČEK, europoslanec /ČSSD/:


Hynek Kmoníček, pokud jel do Iráku, nebyl součástí žádné oficiální delegace. Premiér Zeman jako premiér nebo tenkrát tehdejší prezident nebyla žádná oficiální delegace do Iráku. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Váš komentář, pane poslanče Šeichu? Vy se neobáváte něčeho takového, že by se, řekněme, ta zahraniční politika, minimálně v podání Pražského hradu, mohla otočit o něco vedle, než je teď prezentována například ministerstvem zahraničí, to znamená s tím důrazem na lidská práva? 

 David ŠEICH, místopředseda zahraničního výboru PS PČR /ODS/:


Já si myslím, že tady jsou stále lidé, kteří od Miloše Zemana a od jeho zahraniční politiky čekají minimálně vypuknutí třetí světové války. Já takové obavy nemám. Ta česká zahraniční politika skutečně někam směřuje. Prezident ji může vychýlit jen velmi málo a doufám, že i Miloš Zeman bude velmi zastávat ten vyvážený zájem mezi českým obchodem, podporou českých firem, českého exportu, což je strašně důležitá věc, abychom ten lidsko-právní aspekt prostě nebyli v první řadě, které neodpovídají velikosti České republiky, její síle, jejím možnostem, abychom prostě se nesnažili stát četníkem světa, protože Česká republika skutečně takovou možnost nemá. Ale na druhou stranu, abychom nerezignovali. To jsem tu větu v jeho projevu velmi zaznamenal, že bychom se neměli vměšovat do politik zemí za hranicemi České republiky. To si myslím skutečně, že prostě nemůžeme rezignovat na to, že prostě nebudeme říkat Severní Koreje, že své lidi, své občany nemá nechat umírat hladem, že nebudeme rezignovat na to, že v některých zemích, diktátorských režimech skutečně lidé nemají možnost vyjádřit svůj politický názor, své náboženské přesvědčení, jejich lidská práva jsou pošlapávána. Já si myslím, že Česká republika v té oblasti lidských práv má své renomé a jako rezignovat na to prostě nemůžeme. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Jak vás tak poslouchám, pane poslanče, vy jste volil Miloše Zemana? 

 David ŠEICH, místopředseda zahraničního výboru PS PČR /ODS/:


Já bych nechtěl svoji volbu v této chvíli komentovat. Ale myslím si, že prostě je to zvolený prezident republiky. V této chvíli myslím si, že není zájmem, abychom oslabovali pozici českého prezidenta. Já nechci, aby byl neúspěšný. Já chci, aby byl úspěšný, protože úspěšný prezident s úspěšnou vládou, s úspěšným premiérem samozřejmě může znamenat úspěch českých firem na zahraničních trzích, úspěch České republiky v mezinárodní diplomacii, úspěch České republiky například v tom boji proti terorismu. Čili když ten prezident byl zvolen, jakýmikoliv hlasy a ODS měla svého kandidáta, který propadl v prvním kole, tak si myslím, že v tu chvíli je potřeba podporovat prezidenta, který byl zvolen, a neházet mu klacky pod nohy. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Rozumím. 

 


David ŠEICH, místopředseda zahraničního výboru PS PČR /ODS/:


A naopak aby on házel klacky pod nohy české vlády, by byl nesmysl. Český premiér a český prezident musí v nějaké synergii prostě dostat největší zájmy pro Českou republiku, pro české firmy, pro českou zaměstnanost. Já si myslím, že to je cíl. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane Šeichu, pane Roučku, díky za vaše komentáře. Hezký večer. 

 


Libor ROUČEK, europoslanec /ČSSD/:


Hezký večer. 

 


David ŠEICH, místopředseda zahraničního výboru PS PČR /ODS/:


Hezký večer. 

Mgr. David Šeich
poslanec PČR
předseda oblastního sdružení
člen výkonné rady

Více o autorovi