20. února 2013

Interview ČT24

Hostem diskusního pořadu ČT24 byl předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.


Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


Nesnesl podpis smluv s církvemi o finančním vyrovnání odklad? Proč vláda nepočká na rozhodnutí Ústavního soudu? Téma, kterým začneme Interview ČT24. Dobrý večer. Dnešním hostem je šéf poslanců ODS Marek Benda. Dobrý večer. 

 


Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


Dobrý večer vám i divákům. 

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


Možná začněme rovnou tou mou otázkou, kterou jsem nastínila při samotném úvodu pořadu. Proč vláda musí smlouvy podepisovat teď? 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


Nemusí samozřejmě teoreticky podepisovat teď, na druhou stranu představa, že bychom čekali na rozhodování Ústavního soudu, je přece strašný omyl. To je přesně ta snaha udělat z Ústavního soudu třetí komoru parlamentu. Jako by nebyl ukončen legislativní proces a jakoby se mělo čekat na Ústavní soud. Ne, legislativní proces zákona končí tím, že je projednán Poslaneckou sněmovnou, Senátem, podepsán prezidentem republiky a tím končí legislativní proces. Stížnost k Ústavnímu soudu... 

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:

 

Ale zákon neudává nějaký termín, do kdy musí být smlouvy mezi státem a církvemi. 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:

 
Smlouvy musí být podepsány do roka od účinnosti, protože samozřejmě na základě nich se začne plnit. Na jednu stranu se začnou vyplácet ty finanční náhrady. Na druhou stranu se začne snižovat vyplácení mezd duchovních ze státního rozpočtu. 

 

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


Ale to musí být přece vypořádáno do konce roku, to znamená, že na nějakém tom týdnu ještě nesejde. 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


Na nějakém tom týdnu rozhodně by nesešlo. Na druhou stranu otázka, jestli Ústavní soud rozhodne, tak jak známe jeho rozhodování o zákonech, tak bude rozhodovat za 6, 8, 10 měsíců. A proto abychom čekali. Ne, opravdu my připadá jako by pomýlená ta představa, že do legislativního procesu ještě vstupuje Ústavní soud. Ústavní soud není třetí komora parlamentu. To není někdo, kdo posuzuje, jestli to je... 

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


To nikdo neříká, že je to třetí komora parlamentu. Na druhou stranu opozice vám to vytýká, že možná by to mohlo způsobit daleko větší problémy v případě, že shledá Ústavní soud nějaký nedostatek na církevním vyrovnání. 

 


Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


Opozice se snaží za každou cenu upoutat pozornost na to, jak je intenzivně proti. To je přece jediné, o co opozici jde. Místo toho... já jim moc nerozumím, protože dobře vědí, že by to museli vyřešit tak, kdyby byli u moci. Jediné, na co se snaží, pořád upozorňovat na to, jak jsou strašně, strašně proti. Proto takhle křičí, proto podávají už čtvrtou nebo kolikátou stížnost k Ústavnímu soudu. Sociální demokracie podává dvě stížnosti k Ústavnímu soudu, jednu její senátoři, jednu její poslanci. Mně to teda připadá, že to už opravdu hraničí se zdravým rozumem. 

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


Ono jde i o to, na co upozorňují Věci veřejné, že tento bod se na jednání vlády dostal na poslední chvíli. Teď cituji předsedu Věcí veřejných Víta Bártu. "Ministerstvo kultury na poslední chvilku bez meziresortního připomínkového řízení vložilo tento bod s tím, aby ho zítra projednala vláda." To znamená, že to bylo vyjádření z úterka. 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


Nevím, jestli má cenu v seriózním pořadu citovat pana Bártu, který je schopen říct cokoli. 

 


Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


Přeci jenom strana Věci veřejné je v Poslanecké sněmovně, vy jste s ní začínali vládnout, tak nevím, proč bychom měli takto znevažovat tuto stranu. 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


Ne, pan Bárta je přece schopen říct kdykoliv cokoliv. Co já vím, tak zrovna ten návrh smluv se projednával se normálně v meziresortním připomínkovém řízení. Já jsem ho měl před měsícem a půl, kde mi ho jako člověk, který to dělal ve sněmovně, ministerstvo kultury posílalo k tomu, abych je také zkouknul a nějakým způsobem se k nim vyjádřil. Takže tam žádný zvláštní a nestandardní režim určitě nebyl. 

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


Pojďme ale trošku spekulovat, co když Ústavní soud opravdu jednu z těch stížností, která se mu sešla, shledá jako oprávněnou? Co bude potom, nebude to opravdu velká komplikace? Protože smlouvy už opravdu budou podepsány v tu chvíli, mají se podepisovat teď v pátek. To znamená, že by to mohl být problém. Církve by mohly vymáhat po státu nějakou škodu, že už s nimi podepsal tedy konkrétní smlouvu. 

 


Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


Musíme si říct, co může Ústavní soud shledat. Ústavní soud musí říct nebo musel by říct, to je jediná možnost, kterou má, říct: něco ze zákona je v rozporu s ústavou této země, a proto to zrušuji. On nemůže zrušit zákon o církevních restitucích, protože se mu nelíbí, protože s ním nesouhlasí. 

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


Ano, ale třeba Věci veřejné si stěžují na to, že to nebylo řádně projednáno, že opravdu ten legislativní proces, že se hlasovalo přestávce a tak podobně. Tak to by třeba mohl Ústavní soud shledat jako závažné porušení legislativního procesu. 

 

 

Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


Já říkám, že opozice se snaží za každou cenu upoutat pozornost na to, že si bude stěžovat na cokoli. Ten zákon byl projednáván v normálním procesu, normálním během. Není nejmenší důvod zpochybňovat běh jeho projednávání. Absolutně ani vteřinu si nemyslím, že by Ústavní soud zrušil zákon jako celek. Jestli případně zruší nějakou část a nevím, jestli někdo z těch navrhovatelů, já jsem ty jejich stížnosti nestudoval, protože je opravdu pokládám za politické stížnosti, tak jestli zruší nějakou část, tak by se tomu případně pak musel zákon přizpůsobit, případně by se smlouvy musely nějakým způsobem s církvemi revidovat. Ale abychom vyčkávali provádění zákonů, až budou potvrzeny Ústavním soudem, to z něj opravdu děláme třetí komoru. Každý zákon se přece provádí okamžitě ihned, když vstoupí v platnost. 

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


Jak můžete vůbec o těch jednotlivých stížnostech, když říkáte sám, že neznáte jejich obsah, že jste je podrobně nestudoval mluvit o jako politických? 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


Podrobně jsem je nestudoval. Protože si myslím, že tam žádné věcné... 

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


Co když je tam opravdu něco, na čem se věcné... 

 


Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


Já jsem tu argumentaci opozice poslouchal velmi pečlivě ve sněmovně. Oni s tím prostě nesouhlasí jako, jako s principem, zpochybňují vlastnictví církví v roce 1948, o tom rozhodl Ústavní soud před 10 lety, který řekl ve svém výroku: církve byly vlastníci v roce 1948. To řekl Ústavní soud. Tak pochybuju, že rozhodne nějakým jiným způsobem. Oni celou dobu vystupují proti ustálené judikatuře Ústavního soudu. Z tohoto hlediska prostě pokládám opravdu za... představa toho, že bychom u jakéhokoliv jiného zákona řekli: nezačneme vyplácet dávky nebo nezačneme vybírat daně nebo nebudeme požadovat, aby se na ulicích jezdilo jenom 110 a ne 130. Než rozhodne Ústavní soud o nějaké stížnosti. Vždyť sama musíte cítit, že je to přece úplně absurdní. Proč tady najednou máme pocit, že by se čekat mělo? 

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


Vy jste sám zmiňoval to, že vlastně očekáváte, že Ústavní soud o těchto stížnostech bude rozhodovat v řádu 6, 8, možná 10 měsíců. A tím pádem budou možná už navoleni noví ústavní soudci, o což se postará tedy nově zvolený prezident Miloš Zeman a i přesto, že oba dva mluvíme o tom, že soud má být nezávislý, tak třeba i současný prezident Václav Klaus si v minulosti postěžoval, že Ústavní soud si někdy hraje na třetí komoru parlamentu, což by tak nemělo být. Nevidíte v tomto nějaké ohrožení? 

 

 

Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


Za prvé ústavní soudci jsou jmenováni, ne voleni, jsou jmenováni se souhlasem Senátu. 

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


Tak jsem se přeřekla, pardon. 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


Ne, o tom vůbec nejde, jenom že prostě ten proces je tak: prezident rozhodne a Senát mu k tomu dává souhlas. To jenom drobné upozornění. Za druhé, já doufám a stejně tak jako tyto ústavní soudce jmenoval ve velké většině Václav Klaus a pak si na ně stěžoval, tak já myslím, že to tak chodí vždycky. Prostě pokud někoho, kdo je dostatečně výrazná osobnost, jmenujete do instituce, která je nezávislá, 10 let nikomu nezodpovídá, tak ti lidé pak rozhodují podle svého přesvědčení, podle svých názorů, podle toho jak cítí tu ústavu. A Ústavní soud musí rozhodovat v souladu s ústavou. To je přece jediné, on tam neposuzuje žádné politické otázky, on nehlasuje politicky. On rozhoduje, jestli tam je, nebo není nějaký rozpor. A samozřejmě toto musí být schopen obhájit nejenom jako tady v naší právní veřejnosti, ale i v té mezinárodní právní veřejnosti. A já si nemyslím, že by Miloš Zeman navrhoval, tak jak ho znám z těch 20 let, nemyslím si, že by navrhoval lidi, kteří budou jenom jeho smýšlením. Myslím, že v tomhle směru on opravdu dost respektuje tu profesionalitu. 

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


Pojďme k tomu, co se dělo včera v Poslanecké sněmovně. Poslanci včera nezvolili nového kandidáta na prezidenta NKÚ, kterého by musel tedy posvětit prezident republiky. Nebylo to ale od začátku jasné? Přeci jenom když si 5 stran nanominuje 5 kandidátů, tak je jasné, že zřejmě se rozmělní počty hlasů mezi jednotlivé kandidáty a nikdo zvolen nakonec nebude. Proč nebyla nějaká dohoda? 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


Bohužel to včera bylo jasné. Já jsem věděl, že když jdeme do sněmovny s 5 kandidáty, takže je zcela jasné, že nikdo z nich... a máme ještě jenom jednokolové volby, což je tradice, která se ve sněmovně drží. Nevím, jestli je úplně nejsprávnější a prostě se, prostě se zatím drží. Stalo se. Víte dobře, že minulého prezidenta jsme volili taky asi 2 roky. Možná k nějaké dohodě dojde, zatím se vládní koalici k žádné dohodě nepodařilo dospět. Prostě... 

 


Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


A proč? Každá ze stran si tolik trvá na svém kandidátovi, že nechce dělat ústupky. Nehledě na to, že tedy vládní strana LIDEM nemůže vzhledem k tomu, že nemá ani svůj poslanecký klub, navrhovat nějakého kandidáta, tak možná bychom měli 6 dokonce kandidátů, kdyby se do toho vložila ještě strana LIDEM.

 

 

Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


Žádného ani nenavrhovala. My jsme doufali, že s TOP 09 bude možná nějaká shoda na jménu, které by bylo, řekněme, průřezové. V jednu chvíli před touto schůzí přišli, přišli představitelé TOP 09, hlavně teda pan ministr financí Kalousek s tím, že má jedno jediné skvělé jméno, kterým je paní Trezziová a že na něm trvá a že o žádném jiném jménu se bavit nebude. 

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


A to je pro vás neakceptovatelné? 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


Toto jméno bylo pro nás neakceptovatelné. 

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


A vám nevadí, že už je tento úřad rok bez řádného šéfa, řádně zvoleného šéfa?

 

 

Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


Je to nepříjemné. A myslím, že se bude muset na další schůzi znovu pokusit o volbu. Ale říkám, minule když skončil minulý prezident, tak byl 2 roky bez řádného šéfa. 

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


Ano, to bylo od roku 2003 do roku 2005 dokonce. 

 


Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


Dnes ho pan místopředseda Kala řídí přece. 

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


A jak ho řídí z vašeho pohledu, řídí ho dobře nebo vidíte nějaké pochybnosti? 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


Já málokdy kritizuji cizí úřady. Jestli NKÚ funguje, kontroluje, že bych možná některé věci dělal jinak, že mám pocit, že některé akcenty jsou, že některé věci zveličují a jiné věci zase o nich dostatečně nemluví. Ale já tady opravdu nejsem v pozici, abych strašně kritizoval. 

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


Já nechci, abyste byl arbitrem, ale připomeňme si, že právě pan Kala, který momentálně řídí NKÚ, je jedním z kandidátů právě na post prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Toto jméno také odmítáte, tohoto kandidáta? Přeci jenom už vidíte nějakou práci za ním, ale nominuje ho opozice. Tak se ptám na to, zda je tím problémem to, že ho jmenuje sociální demokracie nebo navrhuje na tento post? 

 


Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


V této volbě my jsme měli svého kandidáta. Já si nemyslím, že pan Kala je úplně nepřijatelná postava. Dokonce bych tak jako sám za sebe řekl, že by možná bylo principiálně správně, aby opozice měla svého šéfa Nejvyššího kontrolního úřadu. Že kdybychom se dokázali napříč politickým spektrem shodnout na tom, že zrovna tato instituce jako kontrolní instituce má mít v čele představitele opozice, já bych se s tím dokázal smířit. Prostě ve včerejší volbě jsme měli svého kandidáta a volili jsme si svého kandidáta. 

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


Ano, a jak to bude tedy na příští schůzi Poslanecké sněmovny? Budete třeba měnit vašeho kandidáta, aby byl přijatelnější pro vaše partnery? 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


Já jsem nabízel řadu jmen našim partnerům, než se rozhodli vybrat si, vybrat si čistě jenom ze svých řad nebo respektive bez respektování názoru našich partnerů, všechna jména byla odmítnuta. Takže pak jsem se rozhodl navrhnout jméno, pak se klub rozhodl navrhnout jméno, které bylo vybráno jakoby čistě námi. Budeme určitě vést jednání s celým politickým spektrem do příští schůze, abychom nějakým způsobem místo prezidenta obsadili. 

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


A nebojíte se i nějakého možného sněmovního obchodu? Už se v médiích spekuluje o tom, že mezi ČSSD a TOP 09 by se možný obchod mohl vyklubat, protože sociální demokraté by údajně byli ochotni podpořit kandidátku TOP 09 paní Danu Trezziovou a pokud by potom TOP 09 podpořila zase na post zástupce ombudsmana poslance ČSSD Stanislava Křečka, takto dojednali obchod mezi sebou. 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


Kdyby ho chtěli dojednat, tak ho mohli dojednat už na této schůzi. Nic takového se nestalo. 

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


Tak to možná zkusili první pokus bez obchodu a potom na druhé schůzi se bude obchodovat. 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


Já nerad spekuluju o tom, co dělají ostatní partneři. Já budu vyjednávat tak, aby pozice prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu byla obsazena a věřím tomu, že do toho budeme mít co mluvit. 

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


Pojďme k politické záležitosti. Už druhý průzkum, tentokrát se jedná o model společnosti STEM, staví TOP 09 před ODS, volilo by ji přes 14 procent voličů, ODS přes 11 procent. Pokud by se výsledky průzkumu tedy přepočítaly na mandáty, tak sociální demokraté by obsadili 83 sněmovních křesel, TOP 09 by měla ve sněmovně 42 poslanců, ODS 35, komunisté 33 a Zemanovci dokonce 7. Trápí vás to? Jakou váhu přikládáte těmto volebním průzkumům? 

 


Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


Netrápí mě to. Já jsem samozřejmě čekal, že to tak bude. Po prezidentských volbách, kdy genialitou volebního štábu Karla Schwarzenberga, který dokázal společnost přesvědčit, že on je tou novou nadějí, která přichází a že nikdy v žádné vládě a v žádné zodpovědnosti za tuto zemi nebyl. A asi i chybami našeho volebního štábu, který nedokázal prostě takto prodat Přemysla Sobotku, tak mi bylo jasné, že průzkumy veřejného mínění se na krátkou chvíli vychýlí ve prospěch TOP 09. 

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


Věříte, že to bude jenom na krátkou chvíli. 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


Ano, celou dobu existence TOP 09 jsme vždycky před nimi. Naopak ve všech těch volbách, které nakonec proběhly včetně podzimních krajských a senátních voleb, které pro nás nedopadly slavně, ale pro TOP 09 dopadly v podstatě úplně katastrofálně. Tam, kde nebyli starostové, tak úplně katastrofálně. Tak vždycky jsme byli před nimi. Já myslím, že po výkyvu způsobeném opravdu prezidentskými volbami se bez problémů v těch preferencích dostaneme před TOP 09. Ale na druhou stranu naším úkolem není dostat se před TOP, naším úkolem je konkurovat sociální demokracii a máme rok na to, aby se nám toto podařilo, abychom byli důstojným partnerem v boji o vítězství, ne důstojným partnerem v boji o druhé místo. 

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


Ještě zůstaňme ale u TOP 09, protože bezprostředně poté, co Karel Schwarzenberg tedy prohrál v druhém kole prezidentských voleb, ale ukázal, dejme tomu, svoji sílu, tak od Miroslava Kalouska přicházela velmi silná slova o fiskálním paktu, který musí zakomponován do koaliční smlouvy. Nebojíte se toho, že v následujících týdnech vás trošku může TOP 09 přitlačovat ke zdi, že bude zvyšovat třeba svoje požadavky, protože bude ukazovat: podívejte se, my teď máme lepší volební preference, než máte vy? 

 


Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


To se spíš ptejte TOP 09. Já si... 

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


Já se ptám, jestli vy se toho nebojíte, jestli je to reálná obava, jestli stále se cítí ODS silná v kramflecích v reakci koalice? 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


Já jsem samozřejmě zacítil, že představitelům TOP 09 po prezidentských volbách narostla ramena, měli pocit, že jsou velcí vítězové a navrhovali, Miroslav Kalousek říkal Karel Schwarzenberg for premier. To  jsem jsem zacítil. Na druhou stranu na poměrech v Poslanecké sněmovně se vůbec nic nemění. My máme 50 poslanců, oni 40, ve vládě máme 6 ministrů, oni 5. Prostě jako na těch skutečných poměrech se nic nemění a budeme se s nimi muset nějak bavit a domlouvat. Já nevěřím, že by TOP 09 chtěla jít do předčasných voleb. To si nemyslím. 

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


A co vaše samotná strana, protože my jsme si teď v médiích přečetli o vzniku nebo založení Pravé frakce ODS, pan Jiří Janeček s tím přišel, už má údajně několik stovek členů. 

 


Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


To mi přišlo skoro až úsměvné. Já myslím, že to je naprosto virtuální příběh, který se jenom líbí médiím. Ale pan Janeček nemůže zakládat Pravou frakci, nebo může si teda vyhlásit, co chce, já mu v tom nijak, nijak nebráním. Ale nikdo ho v tom přece nemůže brát vážně. 

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


Dobře, ale ty argumenty, se kterými, dejme tomu, přichází, že ODS se nedaří diskuse uvnitř strany, že by rád vrátil diskusi dovnitř strany a těch mediálních přestřelek mezi jednotlivými členy ODS je poměrně dost, můžeme vzpomenout takzvané rebelující poslance na podzim před schvalováním vyšší DPH. A zároveň odklon od pravicového programu. 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


Já myslím, že k žádnému odklonu od pravicového programu nedošlo. Prostě jsme... 

 

 


Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


Třeba včera jsme to slyšeli při projednávání omezení anonymních akcií, Boris Šťastný na to upozorňoval, Pavel Suchánek také na to upozorňoval, že házíte klacky pod nohy podnikatelům, ke kterým přistupujete a priori jako k darebákům a že ne všichni, kteří mají třeba akciové společnosti na anonymní akcie, tak nemusí vlastně okrádat stát. 

 


Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


Samozřejmě to si nemyslím, že všichni, kdo mají společnost, která má anonymní akcie, okrádají stát. Ale myslím, že zase není pro žádného akcionáře nic tak složitého vzít své akcie a uložit je v bance, že ten úkol, který jsme anonymním akcionářům dali, nebyl tak strašně složitý a nesouvisel jenom s bojem proti korupci, ale souvisel i s bojem proti praní špinavých peněz. Je jasné, že pokud jste v koalici, tak se vždycky nějak domlouváte napříč tou koalicí, že v některých věcech ustoupíte. Někdo prostě toto cítil silněji a že vevnitř ve vlastní straně se vede diskuse, to je přece taky správně, že někdo říká: možná jste tady už ustoupili moc. 

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


Ale pan Janeček dnes při jednom rozhovoru, který jsem poslouchala, dokonce zmiňoval, že někteří členové ODS chtějí opouštět stranu. Tak nebojíte se toho, že třeba Boris Šťastný je takovým permanentním stěžovatelem, pokud můžu použít tento výraz. Přeci jenom Václav Klaus končí svůj mandát, možná bude i nadále aktivní ve své politice, může si přebrat některé členy ODS. Nebojíte se toho, že vám někdo bude utíkat, že potom ODS bude oslabovat do budoucna? Vy jste říkal, že počítáte s tím, že před volbami budete řádným soupeřem ČSSD. Tak co pro to budete dělat? 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


Ano, vycítili jsme, že po kongresu je jisté volání po větší diskusi uvnitř. Premiér vyjíždí dnes, každý týden jede do nějakého regionu, diskutuje s komunálními představiteli, s podnikateli, s členskou základnou, výkonné rady se mají teď konat výjezdní, abychom právě navštěvovali jednotlivé regiony. Toto samozřejmě musíme dělat, musíme dovnitř dát znovu ten optimismus, že jsme schopni vyhrávat, že nejsme žádná poražená strana, ale že prostě příští rok budeme soutěžit o to, kdo bude první se sociální demokracií. Ale nepřikládal bych jako fatální váhu vystoupení pana Janečka. Za prvé nikdy, nikdy žádnou pravicí nebyl, přišel k nám jako mladý sociální demokrat, nikdy žádnou pravicovou myšlenku jsem od něj reálně neslyšel. To prostě je vytvořená virtuální bublina, div, že jako to není druhé vedení strany. Přitom je to jeden člověk, který píše nějaké své myšlenky na web. Ať si je píše, já mu v tom nebráním, ale nedělejme z toho rozpad ODS. 

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


Já z toho v žádném případě nedělám rozpad ODS. Já právě proto doplňuji i další protinázory ze strany Borise Šťastného nebo Pavla Suchánka. 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


S Borisem Šťastným se přeme mnohokrát a často. 

 


Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


Ale Pavel Suchánek není tím, který by vystupoval a tvrdil by, že vládní záměr je v rozporu s programem ODS příliš často. 

 


Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


Ale prostě tak tady jsme se na jedné... a taky jsme, taky si všimněte, že jsme v tom klubu dali volné hlasování, že jsme řekli: ano, tenhle ten názor Pavla Suchánka a spol. je akceptovatelný. Kdybychom se nedohodli v koalici, že to uděláme jinak, tak možnost, že omezíme jenom ty akcionáře, kteří obchodují se státem nebo jakýmkoli způsobem fungují se státem, je také legitimní a dobré řešení. Akorát jsme se prostě dohodli nějak jinak, ve sněmovně pro to nebyla většina, tak jsme šli cestou vládního návrhu a nezakazovali jsme Pavlu Suchánkovi jeho návrh ani podat, ani prezentovat, ani neříkám, že to byl špatný návrh. Jsou dvě řešení, jedno z nich vyberete, obě dvě jsou nějak regulační. Dohodli jsme se na tom řešení, které přinesla vláda, ale tím neříkám, že řešení, které přinášel Pavel Suchánek, bylo špatné a Pavel Suchánek taky neříkal: já kvůli tomu vystupuju z klubu a nikdy už nebudu s Markem Bendou mluvit. Takhle to nebylo přece. 

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


Jaké má vůbec vláda záměry do konce volebního období? Nebojíte se toho, že už jenom technicky dovládnete, že už vlastně nic průlomového se vám nepodaří prosadit, že si i možná tak záměrně stanovujete nějaké svoje ambice, protože už slyšíme: daně v žádném případě zvyšovat nebudeme, teď se bude najednou škrtat ve státní správě? Co další nějaké kroky? Včerejší zpráva o tom, že ministr zdravotnictví Leoš Heger by chtěl zpoplatnit plomby, základní plomby a do toho opět protest některých členů ODS, zároveň strany LIDEM, kterým se to nelíbí. 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


Vždycky platí, v každém volebním období platí, že ty opravdové průlomové kroky, které chcete udělat, musíte udělat na začátku volebního období. To platí v naší zemi, platí to ve Spojených státech, ve funkčním období prezidenta, platí to vždycky, že prostě to, co chcete prosadit, musíte prosadit v první polovině volebního období, abyste mohla takříkajíc sklidit plody své práce. Prostě nepopulární věci se neprosazují 3 měsíce před volbami. Přesto si myslím, že před vládou ještě stojí řada úkolů, některé jste možná naznačila. Já myslím, že je třeba zásadně dotáhnout uvedení do praxe nového občanského zákoníku, který pokládám za největší právní dílo, které tady za posledních 20 let od přijetí listiny práv a svobod bylo prosazeno a které musíme uvést do života. To nebude vůbec jednoduchý úkol, protože to znamená změnu stovek dalších předpisů a přípravu úřadů a soudů a všeho dalšího. Ale jasně, že nebudeme těsně před volbami prosazovat zásadní reformy, které mají něco zpoplatnit nebo zvyšovat daně. No, tak to nedělá žádná, žádná vláda a byli bychom blázni, kdybychom to dělali my. 

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


Máte informace o tom, že by mělo docházet ještě k nějakým personálním výměnám ve vládě? 

 


Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


Čeká se na obsazení ministra obrany, tam myslím, že určitě... 

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


Ano, to se stále ještě nedaří po dvou měsících, prezident opět kritizuje. 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


Určitě k výměně pana premiéra za někoho jiného dojde, protože pan premiér to nechce řídit do nekonečna. Jinak spíš nečekám žádné personální změny ve vládě. 

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


S ministryní kultury Alenou Hanákovou je ODS spokojená? 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


Je to ministerstvo, které řídí TOP 09, my respektujeme právo svých koaličních partnerů. Pokud to není opravdu malé, respektujeme právo svých koaličních partnerů obsazovat ministerstva. A nemluvíme jim do toho. Já nechci říkat, že jsem spokojen s panem Kalouskem, s paní ministryní kultury. Prostě to jsou ministerstva, která obsazují oni a zodpovídají za ně oni. Já myslím, že nejsou tam takové problémy, abychom říkali: ano, toto musíte okamžitě řešit. 

 


Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:


Říká šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda. Já vám děkuju, že jste byl hostem Interview ČT24, na shledanou. 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu ODS:


Děkuji, že jste mě pozvali, na shledanou. 

Marek Benda

předseda poslaneckého klubu PČR
člen místní rady
člen oblastní rady
místopředseda regionálního sdružení