8. února 2013

Stalo se dnes

Hostem diskusního pořadu ČRo 1 byla poslankyně Jana Černochová.

Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Po 44 letech se odkaz Jana Palacha stal opět předmětem bouřlivých sporů. Tentokrát dnes dopoledne ve sněmovně. Část poslanců v čele s Janou Černochovou z ODS totiž navrhlo, aby se mezi významné dny zařadil 16. leden právě jako připomínka sebeupálení tohoto studenta v roce 1969 na protest s okupací Československa pěti armádami Varšavské smlouvy. Při projednávání tohoto bodu koaliční zákonodárce doslova zvedly ze židlí výroky poslance KSČM Miroslava Grebeníčka. 

 


Miroslav GREBENÍČEK, poslanec /KSČM/ (záznam): 


Ne, Jan Palach se nezapálil na protest proti Komunistické straně Československa. Jeho sympatie patřily především reformním komunistům, kteří měli podporu i ve všech strukturách Svazu vysokoškolského studentstva. Atmosféra nadšení, hrdost na vlastní zemi a podpora vedení státu byla tenkrát až neuvěřitelná. Jistě, byly zde i skupiny občanů, které v pražském jaru viděly především příležitost k negaci celého poválečného vývoje a návratu do předmnichovské republiky. 

 


Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Řekl dnes ve sněmovně bývalý předseda komunistů Miroslav Grebeníček. Návrh byl nakonec i přes výhrady některých komunistů v prvním čtení schválen. A já už do našeho parlamentního studia zdravím jeho předkladatelku Janu Černochovou z ODS. Dobrý den. 

 Jana ČERNOCHOVÁ, poslankyně /ODS/:


Hezké poledne. 

 


Martin KŘÍŽEK, moderátor:


A také poslance KSČM Stanislava Grospiče. I vám dobré poledne. 

 Stanislav GROSPIČ, poslanec /KSČM/:


Také dobré poledne. 

 


Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Paní poslankyně, čekala jste, že váš návrh vyvolává takové reakce, hlavně u části komunistů? 

 


Jana ČERNOCHOVÁ, poslankyně /ODS/:


Čekala jsem, že určitě nějakou reakci vyvolá. Nečekala jsem, že Komunistická strana Čech a Moravy vyšle ze svých řad toho nejméně důvěryhodného poslance, aby tento návrh zákona kritizoval, a to pana Grebeníčka, který možná by se po jeho dnešním vystoupení mohl přejmenovat na poslance Nového, který také tvrdil, že se Jan Palach zapálit nechtěl a že tím ohněm, kterým se polil, tak byl oheň studený. Mě skutečně už tolik věcí od Komunistické strany Čech a Moravy nepřekvapí, ale překvapí mě to, že vyslali za sebe, aby mluvil za jejich stranu na plénu Poslanecké sněmovny pan poslanec Grebeníček. 

 Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Ano. Na druhou stranu poslanci se mohou svobodně hlásit do diskuse. 

 Jana ČERNOCHOVÁ, poslankyně /ODS/:


Samozřejmě. 

 

 

Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Pane Grospiči, považujete ty dnešní výroky vašeho stranického kolegy Grebeníčka za poněkud nešťastné? 

 Stanislav GROSPIČ, poslanec /KSČM/:


Dobrý den. Já na těch výrocích kolegy Grebeníčka nevidím nic nešťastného. Myslím si, že každý poslanec má právo vystupovat v Poslanecké sněmovně, je to jeho základní právo, vyjadřovat se ke všemu, co je projednáváno v Poslanecké sněmovně. A myslím si, že kolega Grebeníček neřekl nic nepravdivého. V podstatě jeho slova potvrdila i řada dalších vystupujících, včetně třeba místopředsedy sociální demokracie, pana Zaorálka. 

 Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Ono pro úplnost sám poslanec Grebeníček ty své výhrady shrnul - Jan Palach ano, ale mizerná důvodová zpráva ne. Jak se, pane Grospiči, klub KSČM nakonec postavil k tomuto návrhu a co vy osobně? 

 Stanislav GROSPIČ, poslanec /KSČM/:


Já si myslím, že podstatné je, že se o tomto návrhu jako takovém nehlasovalo. On se pouze přikazoval k projednání jednomu z výborů Poslanecké sněmovny. Klub KSČM žádné zamítnutí tohoto návrhu nepodal, čili ani nezaznělo. Hlasovalo se pouze o přikázání výborům. Většina poslanců Poslanecké sněmovny, zrovna tak i klubu KSČM, přikázala tento výbor k projednání příslušným výborům, no a nyní poběží jeho standardní projednávání výbory v Poslanecké sněmovně, a pak se vrátí na plénum Poslanecké sněmovny. To, co řada z nás nepodpořila, ale to si myslím, že bylo i v jiných politických stranách, když se koukneme na hlasování, ten návrh na zkrácení lhůty k projednávání na 30 dnů. 

 Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Paní poslankyně Černochová, ten spor se vedl hlavně o důvodovou zprávu k vašemu návrhu. Nemohli jste přeci jen v oněch dvou stránkách přistoupit k výkladu minulosti trochu citlivěji? 

 


Jana ČERNOCHOVÁ, poslankyně /ODS/:


Ne, já si myslím, že tu důvodovou zprávu, kterou jsem si psala sama a konzultovala jsem ji s několika historiky, tak ta důvodová zpráva je velmi korektní. Já jsem mohla používat mnohem více expresivní výrazy, mnohem více jsem tam mohla uvádět věcí z historických pramenů. Já jsem se skutečně omezila na to, jakou osobností byl Jan Palach pro naši zemi, pro zahraničí. Chápu, že některé věty, které tam byly v té důvodové zprávě zmiňovány, například o tom, že komunistická strana se Jana Palacha nepřestala bát ani po jeho smrti, a proto vlastně museli přestěhovat ty jeho ostatky z jednoho místa na druhé, tak, aby nemohli lidé se chodit poklonit jeho památce, tak to jsou ty věty, které takto komunisty  v naší Poslanecké sněmovny rozzuřily. Ale každý, kdo má nějakou historickou povědomost, kdo viděl třeba i nějaké dokumentární filmy nebo viděl současně běžící film nebo si má chuť přečíst o tom něco z historických pramenů, tak ví, že to jsou fakta, která se stala, a nikdo, ani komunistická strana, nemá právo je jakkoliv zpochybňovat. 

 Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Významných dnů má teď Česká republika 9. Pane poslanče, máte problém mezi ně přidat památku Jana Palacha, když si připomínáme třeba i Den rodin, vzdělanosti nebo přistoupení k NATO? 

 Stanislav GROSPIČ, poslanec /KSČM/:


Já si myslím, že mnohdy se některé významné dny určují podle politické síly a politické vůle, která je takto vyjádřena v Poslanecké sněmovně, ale bez ohledu na to, jaké ty dny jsou, ta samozřejmě bezesporu je nelze vymazávat z dějin a vždycky mají nějaký reálný dopad do společnosti. Já bych jenom spíš teď se trošičku ohradil proti tomu, co tady řekla paní kolegyně Černochová, že naši poslanci, poslanci KSČM byli rozzuřeni. Já jsem ten dojem neměl z jednání Poslanecké sněmovny. Každý, kdo poslouchal nebo se bude moct podívat na záznam z jednání Poslanecké sněmovny, si myslím ani ten dojem mít nebude. Spíš bych řekl, že rozzuření byli vládní poslanci nebo předkladatelé toho návrhu zákona, protože nebyli připraveni na to, že se o něm samozřejmě může vést legitimní polemika na půdě Poslanecké sněmovny. Já sám osobně Jana Palacha vnímám vysoce kontroverzně, protože si myslím, že ten čin, který udělal, byl především jeho osobní tragédií a lidí, kteří ho třeba k tomu pomohli motivovat, nesouhlas s tím, co se v té společnosti dělo nebo kontroverznost těch kroků lze samozřejmě vyjádřit i jinak. Koneckonců myslím si, že takto o tom hovořil právě třeba i místopředseda Poslanecké sněmovny a sociální demokracie, pan Zaorálek, a to je pro mě také určité takové upozornění, že i dnes na ten čin nahlíží různé politické strany, různí občané v České republice a i zákonodárci samozřejmě ve snaze vnímat ho ve všech historických konsekventech. Čili já se nedomnívám, že tento čin měl být nějakým způsobem podtrhován jako čin významný. Nicméně myslím si, a bylo to z naší strany několikrát, několikrát odcitováno i v minulosti, je legitimní, že ten návrh zazněl v Poslanecké sněmovně, byl předložen. Teď bude projednáván ve výborech a nakonec Poslanecká sněmovna rozhodne svou vůlí, jestli ho zařadí, nebo nezařadí mezi významné dny České republiky. 

 

 

Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Paní poslankyně Černochová, už jen krátce, věříte, že se vám podaří prosadit tento návrh nakonec? 

 


Jana ČERNOCHOVÁ, poslankyně /ODS/:


Já si myslím, že ten návrh projde oběma komorami parlamentu. Ale dovolte mi ještě jednu připomínku. To, že se pan Zaorálek vyjadřuje k tomu návrhu zákona stejně jako jeho kolegové z komunistické strany, jenom svědčí o tom, že on se stále ještě cítí být i komunistou, kterým dlouhá léta byl. Takže mě na tomto jeho vyjádření nic nepřekvapilo. A to, že kolega Grospič to dává do souvislosti a dává si ho za vzor, namísto toho, aby si za vzor bral pana Grebeníčka, pak je velmi signifikantní. 

 Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Paní poslankyně, já se omlouvám. Tolik poslankyně ODS Jana Černochová a poslanec KSČM Stanislav Grospič. Děkuji a na slyšenou. 

 


Jana ČERNOCHOVÁ, poslankyně /ODS/:


Děkuji. Na slyšenou. 

 Stanislav GROSPIČ, poslanec /KSČM/:


Také na slyšenou. 

Mgr. Jana Černochová

poslankyně PČR
členka regionální rady
starostka