Otázky Václava Moravce
3. února 2013

Petr Bendl: Otázky Václava Moravce

Hostem nedělního diskusního pořadu ČT byl ministr zemědělství Petr Bendl.


Václav MORAVEC, moderátor:


Nejen o nekvalitních potravinách bude řeč v následujících minutách. Dalšími hosty Otázek jsou ministr zemědělství České republiky Petr Bendl z ODS. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Zdeněk Juračka, Ústřední ředitel státní zemědělské a potravinářské inspekce Jakub Šebesta. Pánové, děkuji, že jste přijali mé pozvání, vítejte tady v pražském studiu. Hezký dobrý den. A do Bruselu zdravím náměstka generálního ředitele pro zdraví a spotřebitele Evropské komise Ladislav Mika. I vám přeji do Bruselu hezký dobrý den. Děkuji, že jste přijal mé pozvání, vítejte v Otázkách. Začněme u vás, pane ministře, o čem podle vás vypovídá rekordní dovoz potravin z Polska do České republiky i přes všechny v úvodu zmiňované aféry, které se týkaly nekvalitních polských potravin. 

 

 

Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Snaha dostat sem co možná nejlevnější potraviny. Ten konkurenční trh, který dneska je v potravinách, je poměrně tvrdý a Polsko je zemědělskou krajinou, tudíž nabízí často produkty, které jsou velmi konkurenceschopné, ale zjišťujeme, že je tam často tendence šidit nebo klamat zákazníka. Václav MORAVEC, moderátor:


Připouštíte, že právě i daňová politika české vlády, zvyšování daně z přidané hodnoty nahrává právě vyššímu dovozu potravin, polských potravin do České republiky. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Žádná statistika toto nepotvrzuje. Naopak to, co se objevuje v cenách potravin mnohem častěji, je fakt, jestli se urodí nebo neurodí. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Zdeněk Juračka tady říká, že potvrzuje. Statistiku má Svaz obchodu a cestovního ruchu. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Já ji neznám jakou má statistiku svaz… 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Měl byste se s ní seznámit, že daňová politika vlády přispívá k nákupu levnějších potravin. 


Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu:


Já vás s ní, pane ministře, rád seznámím. Jsou to informace od našich obchodníků, že po zvýšení DPH v tom loňském roce klesla právě spotřeba a nákupy zajímavých potravin jako jsou třeba jogurty, ale i čerstvé mléko, dětské výživy, což může mít následky nejen z hlediska toho maloobchodního obratu, ale i následky v budoucnosti zdravotní, protože se zhorší zdravotní stav. Nechci strašit. Já nemám rád extrémní zprávy a nechci nikoho strašit, ale ta statistika to říká. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


On mluvčí řetězce Tesco Stores Jan Dvořák k rozhodování zákazníka a faktorům, které v tom hrají hlavní roli, v rozhovoru pro Českou televizi poznamenává a podíváme se i na grafiku právě týkající se zpráv o nekvalitních potravinách, protože z Polska se zvýšil dovoz potravin. Sami už to vidíte. Padl rekord. A polských potravin se dovezlo za víc než 20 miliard. Podle údajů Českého statistického úřadu činil dovoz polských potravin v roce 2000 ještě necelých pět miliard, teď se pohybuje na čtyřnásobku tehdejší sumy. Zdeňku Juračko, podle vás to bude pokračovat i v roce letošním nebo očekáváte, že ten rekord loňského roku překonán letos nebude? 

 Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu:

On ten nárůst je pro mě docela zajímavá informace, i když to samozřejmě sleduji, protože přes negativní hodnotit a negativní kampaň jaksi na polské potraviny je ten nárůst znatelný. A já tomu rozumím, protože sortiment polských potravin je velmi široký a oni se trefili do takové chuti zákazníka, v dnešní ekonomické situaci a to, že jsou dobrý kvalitou za slušnou cenu. A na tom trhu se dost uplatňují a proto my jsme vystoupili určitě proti plošnému zákazu dovozu polských potravin, protože se domnívám, že to nic neřeší. I když chápu pana Tomana.

 

 

Václav MORAVEC, moderátor:


Tam jste v rozporu právě s potravinářskou komorou České republiky. 

 Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu:


Já ho chápu, on mi dokonce vysvětluje, jestli mohu jen pár slov ještě, že on vlastně brání naše zákazníky, aby neutrpěli nákupem špatných polských potravin, což se mi zdá být trošku laciný ten argument, jak on hájí především vlastní výrobce české, což bych chápal, ale domnívám se, že prostředky pro podporu české potravinářské výroby se měly hledat někde jinde a ne plošným zákazem dovozu. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


A vy tedy počítáte s tím, že ten loňský rok bude i letos překonán právě kvůli daňové politice české vlády například? Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu:


Domnívám se, že je ještě perspektivní růst dovozu polských potravin, ano. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Pane ministře, ten argument toho, že daňovou politikou a tím, jak zatěžujete občany České republiky, je ženete k zahraničním potravinám namísto kvalitních českých potravin, které bývají dražší. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Víte, já rozumím panu prezidentovi Potravinářské komory, že se snaží, aby ten český výrobek dostal větší prostor. To je i politika ministerstva zemědělství. Nesouhlasím ale s tím, aby tady byl plošný zákaz, protože by nás to postihlo v jiných oblastech. Ale obchodníci, tak jak zde bylo řečeno, sem vozí čím dál tím víc polského zboží a ukazuje se, že je často nekvalitní. My jsme připraveni zainteresovat obchodníky na tom a budeme daleko tvrdší vůči tomu, když tady budou prodávat nekvalitní zboží. Ty kontroly, které dnes děláme, jsou mnohem častější, než bývaly v minulosti a chceme v zákoně o potravinách přitvrdit sankce tak, abychom postihli ty, kteří budou nabízet nekvalitu. 

 Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu:


My to bereme jako správný. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


To je logicky i téma pro Jakuba Šebestu. Státní zemědělská a potravinářská inspekce s 200 kontrolory, kteří chodí do terénu, tedy nejen do obchodů ale také do výroben. Loňský rok byl ale poznamenán aférou metanol. V souvislosti s ní inspektoři provedli víc než 35 tisíc kontrol, stejně tolik bylo i běžných kontrol zákazů uvedené zboží do oběhu 14 800. Snad se podíváme na statistiku, kterou máme k dispozici, inspekce také vloni zaznamenala dvojnásobný nárůst podnětů od zákazníků. Bylo jich přes 6 tisíc. Pane ústřední řediteli, existuje tady jasná prokazatelná statistika, že ty polské potraviny jsou méně kvalitní než potraviny české, protože žádnou takovou jsem nenašel, a když jsem se díval na potraviny na pranýři, tak tam daleko víc jsou kritizováni čeští výrobci než výrobci polští. Ale na ty polské aféry je víc vidět? 

 Jakub ŠEBESTA, ústřední ředitel SZPI:


Kvalita potravin, aby byla potravina kvalitní, se skládá z celé řady, bych řekl, podmnožin. To znamená, výrobek musí být bezpečný, pak musí mít nějakou nutriční hodnotu, musí mít nějakou konsistenci a tak dále. Co se týče těch nebezpečných výrobků, které jsou hlášeny v systému RASFF, tak je poměrně hodně. Za rok 2011 do RASFF bylo hlášeno 93 hlášení o nebezpečných výrobcích z Polska a v roce 2012 to bylo přes sto, tuším. Ale my, když vezmeme z našich kontrol, z těch, já bych nerad, aby si to divák vysvětlil tak, že každý, já nevím, čtvrtý, pátý nebo šestý výrobek je špatný. To zaměření kontrol se zaměřuje tam, kde vidíme a cítíme to riziko. Vy jste tady uvedl, že to Polsko kvůli těm kauzám, které se nám poměrně s velkou četností opakují, tak se dostává do vyššího rizika a je tam větší zaměření těch kontrol. Takže za průběhu těch kontrol máme asi 14 % těch výrobků, které se odebraly a analyzovaly, zjištěné nedostatky a jen v tomto poměru těch polských výrobků je to asi 25 %. Takže tam je významný nárůst. Česká republika se dostává níž a potom ty třetí země to ještě víc, takže to Polsko. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Jinak řečeno, Polsko co do počtu kontrol, tak v procentuálním vyjádření polské výrobky jsou opravdu méně kvalitní než české. 

 

 

Jakub ŠEBESTA, ústřední ředitel SZPI:


Ano, je to tak. Buď jsou nebezpečné ty výrobky, když je to hlášení do RASFF, anebo jsou ty výrobky falšované, co jsme viděli. Byly to ovocné džemy, které byly nahrazovány. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Těch přibývá mimochodem nejvíc. To klamání. 

 Jakub ŠEBESTA, ústřední ředitel SZPI:


Já nevím, možná v tom je ta konkurenceschopnost polského potravinářského výrobku. Teď jim nechci sahat do svědomí, ale prostě tohle cestou, to není možné. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Je to tedy zhruba o 10 % víc nekvalitních výrobků polské provenience, poslouchal jsem správně vaše údaje, než například je průměr, kde jsou i české potraviny. Ten systém včasného varování v rámci Evropy, tak Polsko má tam nejvíc podnětů? Chápu to správně, když jste mluvil o stovce v loňském roce? 

 Jakub ŠEBESTA, ústřední ředitel SZPI:


Ano, nejvíc podnětů, ale zvedá se i to hlášení. V roce 2011 hlášení na polské výrobky byly, do RASFF dávalo Polsko, dávala to Česká republika, dávalo to Slovensko a státy jako Německo a jiné ty státy Evropské unie, tam byly malé počty. Ale v roce 2012 už i ty počty hlášení do toho RAFF i z těchto zemí Evropské unie už jsou četnější, než byly v roce 2011. To znamená, že co se týče těch polských potravin, tak to riziko vnímáme velmi vysoce, poněvadž zaměření našich kontrol, je velmi významně zaměřeno na polské výrobky, poněvadž tak jako každý z diváků na mé gusto s velkou četností slýcháme nebo se dozvídáme z médií čas od času, že zase se k nám dostal nějaký výrobek, který by mohl ohrozit zdraví, ať už vezeme polskou sůl, sušená vejce, kyselinu mravenčí a tak dále. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Pane prezidente Juračko, vy říkáte, že v roce letošním očekáváte překonání rekordu dovozu polských potravin do České republiky, i když se ukazuje, že ty polské potravinářské výrobky jsou pro zákazníky více rizikové, více nekvalitní a to o zhruba 10 % než je průměr? 

 Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu:


Je po nich poptávka. Já bych jen chtěl vysvětlit, postoj Svazu obchodu a cestovního ruchu není v tom, že bychom chtěli potlačit prodej českých potravin. Prodej českých potravin už u obchodníků působících na našem území je 70 až 80 % podílu prodeje českých potravin, v některých komoditách až 90. Čili to nemá spolu nic společného. Ale je tady otevřený trh a ta nabídka Polska je pro naše obchodníky a nejen obchodníky, ale i dovozce, protože málokterý obchodník přímo dováží do své prodejny, je docela zajímavá a poptávka řídí u nás trh. A ta poptávka prostě po těchto potravinách je. Já bych spíš řekl, že tady je otázka toho a to jsem vyčítal i ministerstvu zemědělství, aby byl razantnější postup vůči těm, kdo dováží z toho Polska nebo vyrábí v tom Polsku ty komodity, které dělají toto peklo tady v tom. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


A v tom stále myslíte, že ministerstvo nepostupuje dostatečně razantně? 

 Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu:


Domnívám se, že by mohla být tvrdší. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


My jsme připraveni zásadně přitvrdit. Už jsem říkal, že ty sankce, které přijdou a větší zainteresovanost obchodníků v tom, aby si sami hlídali, jestli sem dovezou kvalitu či nekvalitu. 

 Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu:


Zase to svádět na podniky. To je přeci. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Ne, vy si přece musíte pohlídat to, co nabízíte těm zákazníkům. 

 Václav MORAVEC, moderátor:

 


Oni jdou po ceně, on se k tomu přiznal pan prezident Juračka. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Já tomu rozumím, to je v pořádku, jdete po ceně, ale budete si muset hlídat i kvalitu, prostě není možné… 

 Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu:


Pan ministře, já nepoznám v sušence, jestli je tam zrovna tedy jed nebo nějaký jiný svinstvo. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Tak si to pohlídejte. Tak chtějte po tom výrobci, ať vám tu kvalitu garantuje. Vy ji nabízíte těm lidem. My to samozřejmě kontrolujeme. My jen za loňský rok jsme potravináři a veterináři dali zhruba necelých 50 milionů korun, rozdali na pokutách. Znásobili jsme ty kontroly, které byly, a já to tady velmi vítám, že máme přitvrdit, protože my opravdu přitvrdíme. 

 Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu:


Abyste nepřitvrdil jen na obchodě, jestli mohu ještě. 

 

 

Václav MORAVEC, moderátor:


Já se jen s dovolením zeptám, jestli to, pane ministře, nebude dlouho trvat, protože asi mluvíte o novele zákona o potravinách. Tu máte v únoru probírat na vládě. Ten zákon je v připomínkovém řízení, ministerstvo zdravotnictví k němu má zásadní výhrady. Když jsem tady lidově řečeno mučil vicepremiérku Karolínu Peake, nebude to opět vládní strategie, že i novelu zákona o potravinách odsunete, protože jsou kvůli ní spory ve vládě? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Ne, novelu zákona o potravinách si neumím představit, že bychom ji odsunuli. Je tam řada významných změn, to připouštím, protože my se kontrole potravin věnovat chceme a věnujeme. Každý zákon trvá nějakou dobu, než jej projednáte, než jej vyřešíte. A je běžné, že se některý ministr postaví k jakékoliv jiné novele, nemusí to být jenom tahle. Třeba dává návrh na vládu s rozporem, že mu tam něco vadí. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Počítáte tedy s tím, že na konci února ta novela bude odhlasovaná vládou, a že by mohla začít platit nejpozději od 1. ledna příštího roku? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Ano, to je moje přání, aby se tak stalo, samozřejmě musí to projít vládou, musí to projít Poslaneckou sněmovnou a Senátem. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Bude to realita, i když tam jsou ty spory, které připouštíte? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


My jsme přesvědčeni o tom, že takovou novelu máme mít, že má přitvrdit, má přinést to, co tam například chceme - je lepší informovanost o zemi původu. Je to lepší informovanost zvětšení jenom písma, protože jsme tady se před tímto pořadem ještě bavili, že stoupnou zisky těch, co prodávají lupu, protože na těch potravinách se opravdu zvláště starší člověk není schopen dočíst, co tam je. I tímto směrem jdeme. Větší informace o alergenních látkách a řadu dalších věcí. To není jenom přitvrzení směrem k těm, kteří klamou obchodníky, nebo omlouvám se, klamou zákazníky, ale je to samozřejmě i k těm, kteří prodávají nekvalitu. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Co se v tom zákoně změnilo, protože připouštíte, že oproti původnímu návrhu ministerstva zemědělství dochází v té novele k zásadnějším změnám? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Některé věci jsem tady říkal. On je teprve v připomínkovém řízení, takže se do vlády dostane v průběhu toho února. Uvidíme, co se tam nakonec změní. Já vám nemohu říkat, co se tam změnilo, když ještě není schválen. Aspoň neprošel vládou. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Vy tam dáváte lepší, ještě lepší popis těch výrobků. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Ano, mimo jiné se to týká i schopnosti více se orientovat na tom trhu s potravinami. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


A zpřísňujete oproti původnímu návrhu ještě ty sankce? Jdete dál než v tom návrhu, který jste představoval v listopadu? 

 


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Ne, ten zůstává u těch drobných prohřešků, je to z hranice 1 milionu na 3, u vážnějších ze 3 na 10 a u těch nejvážnějších to zůstává až 50 milionů korun. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Tady Jakub Šebesta několikrát si v Otázkách stěžoval na to, že je velmi složité pro kontrolory ty věci dokázat a dohledat je. Ta novela zákona o potravinách zlepší ten samotný proces, řekněme, usvědčování těch, kteří klamou nás jako zákazníky, pane ústřední řediteli? 

 Jakub ŠEBESTA, ústřední ředitel SZPI:


Teď nevím ten stesk můj, který jste myslel. Já jsem to možná myslel tehdy na něco jiného. Co se týče dohledání těch potravin, tam když zjistíme, že ta potravina je nějakým způsobem nebezpečná nebo nějak závadná, tak se musí ta potravina stáhnout okamžitě z trhu a musí být dohledatelnost, musí ta tracebilita, ta vysledovatelnost musí jít, až odkud byla ta potravina dodána. Toto funguje a musí fungovat, bez toho by ta kontrola nemohla být. Někdy je to složité, je to poměrně náročné časově. Ale vysledovatelnost tady této potraviny je velmi nutná, poněvadž není cílem té kontroly, aby uložila pokutu anebo zakázala to zboží, byť tedy vyjádřeno v milionech to může znít významně, ale cílem té kontroly je chránit toho spotřebitele, to znamená, odstranit tu příčinu, kde k tomu vzniklo. A to je právě problém u těch dovozových potravin. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Vy teď v rámci kontrol, kolik teď z nich je na dovoz, nebo na dovezené potraviny a kolik z nich tuzemských. 

 Jakub ŠEBESTA, ústřední ředitel SZPI:


Nedá se to úplně specifikovat. Tam bylo 35 nebo přes 35 tisíc kontrol v roce 2011 v obchodech a součástí kontrol té obchodní jednotky je kontrola všeho zboží nebo toho, na které je to zaměřeno a to znamená, že při každé té kontrole se do toho záběru dostane i to zboží z dovozu. 

 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Na pranýři jsou nejen nekvalitní tuzemské potraviny, ale právě čas od času i ty, které se dovážejí z různých zemí, například z Polska, během prvního měsíce roku upozornila Státní zemědělská a potravinářská inspekce na několik zdravotně závadných potravin, systémem včasného varování prošla právě z Polska zpráva o kontaminaci cukrářských výrobků jedem na krysy. V Česku se pak stahovaly z prodeje sušenky Tesco Family s vanilkovou příchutí, oplatky Stilla prodávané v Kauflandu, také dva druhy PéCé sušenek z Pekáren a cukráren Náchod. To jen za leden z těch závěrů Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Teď do Bruselu za náměstkem generálního ředitele pro zdraví a spotřebitele Evropské komise, za Ladislavem Mikem. Když přibývá těch podnětů v tom systému včasného varování, uvažujete v rámci Evropské komise, že by na té evropské úrovni mělo dojít ke zpřísnění prodeje a dovozů potravin v rámci evropské sedmadvacítky?


Ladislav MIKO, náměstek generálního ředitele pro zdraví a spotřebitele EK:


Na to je těžké odpovědět v tomto smyslu, protože za prvé ten nárůst v tom celkovém počtu není tak dramatický, když si vezmete statistiky za vlastně celou Evropu. Je pravda, že v posledním období, tak jak říkal pan Šebesta a pan ministr, tam přibylo případů z Polska. Ale je třeba si také uvědomit, že do jisté míry to souvisí s tou pozorností, která se tomu věnuje jak tedy v zemích, kam Polsko vyváží, tak v Polsku samotném. Koneckonců ten poslední případ cukrářských výrobků byl vlastně odhalen při kontrole v Polsku a byl do RASFF vložen z polské strany a všechny země byly informovány tak jak jsme to vlastně předtím po Polsku v případě třeba té technické soli požadovali a jak jsme kritizovali, že to nebylo správně učiněno. Čili pochopitelně my ty trendy sledujeme dlouhodobě. Pokud by tam vycházel nějaký konkrétní trend jako evropský, k výraznému zhoršení, tak bychom tomu samozřejmě věnovali pozornost, ale je třeba si současně uvědomit, že ty podmínky tak, jak jsou zákony nastaveny, jsou podle mého názoru už dnes docela přísné. A jen těžko si dokážu představit, že by se zpřísňovaly podmínky, tam skutečně hlavní problém je v té kontrole a v dodržování těch podmínek. Václav MORAVEC, moderátor:


Jinak řečeno, ten tlak, který je na Evropskou komisi od těch zemí, které říkají: Je zapotřebí zpřísnit kontroly, je zapotřebí ještě zpřísnit informování spotřebitelů, kteří kupují potraviny, tak to je tlak, kterému vy teď nepodlehnete, protože si myslíte, že všechny evropské směrnice jsou dostatečné a ty výkyvy například u polských potravin nejsou výrazné? Ladislav MIKO, náměstek generálního ředitele pro zdraví a spotřebitele EK:


Ne, pane Moravče, já myslím, že to tak není. Ten tlak není na to, aby Brusel zpřísnil kontroly, protože za prvé kontroly jsou v kompetenci těch kompetentních orgánů členských zemí. My máme supervizní orgán, který kontroluje, audituje jak ten kontrolní systém v té či které zemi funguje a tam tedy rozhodně nemáme požadavek na zpřísnění, spíše se potýkáme s tím, že nám členské země říkají, že je kontrolujeme příliš často. Takže já myslím, že tam není situace, že by na nás byl tlak, abychom my kontrolovali více, nicméně souhlasím s tím, co padlo už v rozhovoru předtím. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Ne, je tlak na zpřísnění pravidel, to jste mě špatně pochopil. 

 

 Ladislav MIKO, náměstek generálního ředitele pro zdraví a spotřebitele EK:


Tlak na zpřísnění pravidel je v některých oblastech, zejména pokud se týká informování spotřebitele a tam se skutečně ta evropská legislativa podle toho mění, doplňuje a myslím si, že i vlastně to, co se připravuje v novém zákonu v České republice, vlastně vychází z těch změn, které proběhly na evropské úrovni - ta lepší informovanost, větší písmenka, další informace pro spotřebitele a tak dále. Tam je spíše otázka skutečně, jak až daleko jít, aby to stále zůstalo efektivní. Jak zmínil pan ministr, těch informací se dnes už vyžaduje tolik, pak je problém je vlastně na ty obaly umístit, když stanovíte určitou velikost písmen, tak zase musíte řešit velikost a typ obalu a tak dále, to je všechno navzájem velice provázané. Nicméně samozřejmě naším hlavním cílem je, aby potraviny v Evropě byly za prvé bezpečné a za druhé, aby byli konzumenti dostatečně informováni o tom, co kupují a co od těch potravin můžou očekávat. Bohužel máme řadu statistik, které hovoří, že v řadě zemí stále ještě se spotřebitel především orientuje podle vlastní zkušenosti a podle ceny a ty ostatní informace využívá jenom část spotřebitelů. Já myslím, že tam by stálo zato ještě uvažovat malinko víc o osvětě a o tom vysvětlování, jak si vlastně spotřebitel ty informace může najít a jak se podle nich může řídit. Václav MORAVEC, moderátor:

Tedy když se zeptám na závěry nejnovějšího sociologického šetření Evropské spotřebitelské organizace ve vybraných zemí Evropy, kdy to šetření ukázalo, že základní informace na obalech potravin, že potravina pochází ze země Evropské unie, či ze země mimo Unii, tak není dostačující pro 90 % dotázaných spotřebitelů. Tak vy si myslíte, že ta evropská směrnice, která bude teď v následujících letech a která byla už přijata, a která zpřísňuje označování potravin, takže se toto procento výrazně změní, až bude, jak se nehezky nečesky říká, implementována v těch evropských zemích? Ladislav MIKO, náměstek generálního ředitele pro zdraví a spotřebitele EK:


To samozřejmě si netroufám odhadnout. Ten tlak na to, aby lidé věděli, odkud ty potraviny pochází, určitě narůstá. Obecně platí pravidlo té dosledovatelnosti, ale to je velmi často vlastně na těch potravinách uvedeno formou nějakého kódu a v zásadě platí, že vždycky každý článek toho řetězce musí vědět ten předchozí článek, takže někdy, a to myslím pan Šebesta jistě potvrdí, se to musí dosledovávat krok za krokem, než se dojde opravdu až na to místo, odkud ta potravina pochází. Takže samozřejmě o tom diskutujeme a je třeba skutečně najít tu rovnováhu mezi přesnou informací pro spotřebitele, a současně jaksi vybalancování toho, aby ta informace byla čitelná, aby byla srozumitelná. Pochopitelně se tím zabýváme a věřím, tomu, že se to zlepší. Václav MORAVEC, moderátor:


Jinak řečeno, pane náměstku, tak teď Evropská komise v souvislosti s kvalitou, bezpečností a co nejlepším informováním spotřebitelů potravin vidí v osvětě. To je teď ten klíčový krok. 

 

Ladislav MIKO, náměstek generálního ředitele pro zdraví a spotřebitele EK:


V osvětě, ve zpřísnění těch kontrol. To, co zaznělo, je podle mého názoru naprosto správné. Nedá se uvažovat systémem kolektivního zákazu v zodpovědnosti za konkrétní lidi, kteří nedodržují zákony a směrnice. To znamená, jde o to, aby byli postižení ti, kteří nedodržují legislativu a nikoliv sektor jako celek. A myslím si, že úzká spolupráce mezi inspekčními orgány jednotlivých zemí, samozřejmě další práce s tím RASFF na evropské úrovni a informování zákazníků jsou takové základní stavební kameny. Já jsem ještě chtěl zmínit, že my jsme poté, co jsme diskutovali i tady u vás v Otázkách tu otázku polské soli, tak my jsme se dohodli s českou stranou, že vyhodnotíme jednak zkušenosti z toho portálu, který informuje spotřebitele o firmách, které nějakým způsobem dodaly na trh nekvalitní potraviny, že se pokusíme to vyhodnotit na evropské úrovni a máme připravený seminář, který jsme z nějakých organizačních důvodů na české straně odsunuli z konce minulého roku, ale jsme stále připraveni tady jednak informovat evropské další země o tom, jak se to řeší v Čechách a případně v jiných zemích a jednak diskutovat o tom, jak se může zlepšit ten RASFF nejen v té stránce, kde by fungovat měl, a to je hlášení o okamžitém a bezprostředním ohrožení zdraví nebo života, ale také o informování o těch, řekněme, nefér přístupech v tom potravinářském sektoru, takže tam je určitě prostor otevřený na diskusi a můžeme pracovat na tom, jak to dále zlepšit. Václav MORAVEC, moderátor:

Tedy příběh polské technické soli v potravinách vedl k tomu, že se zlepší informovanost a fungování toho, vy tomu říkáte ve zkratkách tady všichni, ale Systému včasného vyrovnání před nekvalitními potravinami. Ladislav MIKO, náměstek generálního ředitele pro zdraví a spotřebitele EK:

Já bych řekl, že on k tomu přispěl, ta otázka nevznikla s polskou solí. Ta se tady diskutovala už dávno. Ten problém spočívá v tom, jaké jsou evropské kompetence a na čem se shodnou členské země, že chtějí do těch kompetencí dodat, protože ten systém je vytvořen na to, aby umožňoval rychlou výměnu informací o potravinách, které jsou nebezpečné lidskému zdraví. Čili tam celá škála těch pochybení, které zjistila třeba i česká inspekce, je v tom, že ty potraviny v nějakém aspektu neodpovídají anebo že ty informace na nich uvedené nejsou v pořádku, nezodpovídají té realitě, aniž by to mělo vliv na zdravotní závadnost anebo něco podobného. To znamená, že vlastně těch přestupků je tam několik a jsou různých druhů. A ten RASFF, ten systém rychlého informování, informuje skutečně jenom tam, kde je ohrožení zdraví. A vlastně bavíme se o tom, jestli najít nějakou třeba i dobrovolnou část toho systému na evropské úrovni, kde by šlo vyměňovat informace i o nesolidních výrobcích, i když nevyrobily bezprostředně něco, co ohrožuje lidské zdraví nebo životy. Václav MORAVEC, moderátor:

Je k tomu ochota, stručně, jasně a výstižně? Ladislav MIKO, náměstek generálního ředitele pro zdraví a spotřebitele EK:

 
Zatím to sondujeme, zatím se to diskutuje, v zásadě jsem nezaznamenal žádné negativní ohlasy, ale každý se ptá, co to bude znamenat zase ze stránky, řekněme, administrativní, do toho musíte investovat spoustu práce, lidi, musí to někdo ten systém naplňovat. Je třeba zajistit také, aby to neskončilo tak, že jedna země tam bude dávat informace skoro všechny a zase některé další skoro žádné, aby se nějakým způsobem nenarušil trh, takže těch aspektů, které se tam musí posoudit, je hodně, aby ten systém byl fér a aby sloužil svému účelu. Ale s tou myšlenkou jako takovou si myslím, že někdo problém nemá. Jde spíš o to, jak se to udělá. Václav MORAVEC, moderátor:


Konstatuje náměstek generálního ředitele pro zdraví a spotřebitele Evropské komise Ladislav Miko. Děkuji, že jste byl hostem Otázek a přeji hezký zbytek neděle do Bruselu. Ladislav MIKO, náměstek generálního ředitele pro zdraví a spotřebitele EK:


Děkuji také za pozvání a na shledanou. Václav MORAVEC, moderátor:


Jakub Šebesta chtěl reagovat. Jakub ŠEBESTA, ústřední ředitel SZPI:


Já jsem chtěl reagovat na slova pana náměstka, kdy hovořil, že je potřeba nutná ta spolupráce těch dozorových orgánů. S tím naprosto souhlasím a Státní zemědělská a potravinářská inspekce má dlouhodobě příhraniční spolupráci se Slovenskem, Dolnorakouskem, Hornorakouskem, se Saskem, teď jsme podepsali spolupráci s Bavorskem. To znamená, že jsou vzájemné výměny inspektorů. Poznávají svůj systém v té dané zemi, učí se jeden od druhého a zdokonalují. Pouze s polskou stranou přes několikaleté snažení se nám to nedaří. Protože polská strana naprosto odmítá jakékoliv nakouknutí, abych tak řekl, do jejich kuchyně. A já ty kauzy, o kterých tady hovořil, ta polská sůl, aniž bych znal ten polský systém, mohu o něm jenom tušit, ale jak může fungovat ten vzorový systém, když 10 let se zpracovává technická sůl, odpadní sůl do potravin, to přece není možné. Václav MORAVEC, moderátor:


A pane řediteli, nezměnilo se to po té technické soli, když se teď podíváte na ten jed na krysy v cukrářských výrobcích? Jakub ŠEBESTA, ústřední ředitel SZPI:


Abych byl upřímný, tak zlepšilo se to částečně, to znamená, dostali jsme tu informaci, o které pan náměstek hovořil z polské strany, ovšem o tom rozšíření těch výrobců, kteří zpracovávali to kontaminované sušené mléko na další výrobce, to jsme se napřed dozvěděli z médií a dokonce z prokuratury, myslím, že polské. A naši lidi nám na národním kontaktním místě ti mají permanentní úkol, jakmile se něco šustne v médiích, tak kontaktovat a bombardovat národní kontaktní místo polské. Václav MORAVEC, moderátor:


Jinak řečeno, stále je chování polských dozorových orgánů nedostatečné? Jakub ŠEBESTA, ústřední ředitel SZPI:


Je lepší. To hovořím o národním kontaktním místě, nehovořím o těch dozorových orgánech, protože to neznám. To jen mohu tušit, že tam asi to funkční nebude na těch kauzách, které vznikly. Ale to národní kontaktní místo, byť musíme to z nich někdy páčit, ale chová se o poznání lépe, jak tomu bylo v kauze té soli. 

 

Václav MORAVEC, moderátor:


Už tady padla řeč, že vláda schválí v únoru novelu zákona o potravinách, která zpřísní i problematiku informování nás zákazníků o tom, jaké potraviny kupujeme z hlediska současné legislativy je problém podle mnoha lidí včetně kritičky restaurací a potravin Petry Pospěchové, tady jsou její slova. Petra POSPĚCHOVÁ, kritička restaurací a potravin, Hospodářské noviny (záznam):

Potom jsou tady věci, které se do toho zákona bez problému vejdou a stačí jim napsat v rámci toho složení, co obsahují. A to, že v tom složení třeba, když je to párek, máte skutečného masa třeba jen 5 % a ten zbytek tvoří prostě nějaké namleté zbytky, kůže tuky, to už je něco, co nás zajímá, ale nepřekračuje to zákon, což je asi ta největší potíž, že vlastně legislativa je strašně volná a umožňuje těm výrobcům jít s tou kvalitou strašně nízko. Václav MORAVEC, moderátor:


Konstatuje v rozhovoru pro Českou televizi Petra Pospěchová. Ministr zemědělství Petr Bendl tady jasně řekl, že dojde ke zpřísnění dokonce nad rámec toho, jaký byl původní návrh ministerstva zemědělství, máte to konzultované, pane ministře, s potravináři a prodejci, aby nakonec nás ty kvalitnější informace na údajích nestály víc peněz, protože logicky potravináři a prodejci řeknou, že budou muset zdražit? 


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Všichni deklarujeme, neslyšel jsem nikoho, že by netoužil po kvalitě, že chce prodávat kvalitu, je to samozřejmě na tom trhu složité, každý má nějaký zájem, obchodníci prodat, dozorová inspekce udržet tu kvalitu na rozumné úrovni a vyučovat tak, aby smyslem nebylo dávat pokuty, ale smyslem bylo, aby si to příště někdo rozmyslel a poslal na ten trh kvalitní potravinu. Těch zájmů je na trhu velká spousta. Ale já prostě mám pocit nebo cítím od všech těch zainteresovaných, že je tady vůle k posunu a významnému posunu je na všech stranách. Václav MORAVEC, moderátor:


Bude to výrazný posun, když se podívám na velikost písma na to, co dnes na potravinách je a to co tam bude po příštím lednu příštího roku nebo budou mít potravináři a prodejci čas, aby měli nějakou provizorní lhůtu na doplnění. Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Ty termíny budou dělány tak, aby se tomu mohli výrobci přizpůsobit tak, jak tady říkal pan náměstek generálního ředitele. Částečně to vychází i z té evropské legislativy, takže to nebude pro nikoho žádné velké překvapení. Václav MORAVEC, moderátor:

Ale vy jdete i nad rámec, jestli jsem to pochopil správně. Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

V některých věcech, ale není to v označování, protože to už tady padlo, že často je to tak komplikované. My jdeme nad rámec v některých věcech, které se týkají postihu, samozřejmě některé věci se týkají systému fungování dozorových orgánů, což není evropská problematika, ale je to problematika naše ryze česká, jak my si toto nastavíme, i tam je těch zájmů velká spousta. Nicméně já předpokládám a doufám, nikdo nedokladoval, že by neměl zájem pracovat na této normě, že víme, že často to bude kompromis možná, ale že výsledkem bude posunutí se, co se týká zajišťování a hlídání kvality potravin na českém trhu. Václav MORAVEC, moderátor:

Podaří se vám prosadit, záhy dostanete, pane prezidente, slovo. Podaří se vám, to je poslední otázka pro tuto chvíli na Petra Bendla, podaří se vám prosadit jeden dozorový orgán, protože tomu se bránilo ministerstvo zdravotnictví, které jasně říkalo, že sloučit hygienu, Státní veterinární správu a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci je nesystémové a že jeden super úřad na kontrolu potravin, veřejného stravování zkrátka nebude? Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Na Ministerstvu zemědělství probíhá velká reforma, co se týká vůbec orgánů, které zřizujeme, a je logické, že často je odpor k těm slučováním. Ministerstvo zdravotnictví mělo obavu, že by snad hygienická služba jako taková úplně skončila. Já říkám, oni mají svoje úkoly, my potřebujeme hlídat celý ten potravinový řetězec, protože je to v zájmu zákazníka, o tom jsem přesvědčený od jeho prvovýrobce až po jeho prodejce, potřebujeme tu informaci mít, abychom byli schopni dohledat a máme-li postihnout toho, kterého se to týká, pak potřebujeme tuto řadu mít pod jednou kontrolou, pod jedním dozorovým orgánem. Já doufám, že se na tom nakonec shodneme. Uvidíme. Václav MORAVEC, moderátor:

Takže vznikne. Ale stále přetrvávají rozpory. Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Zákon je ještě pořád v připomínkovém řízení, vládou neprošel. Ale spějeme k něčemu takovému, doufám, že k nějaké dohodě dospějeme. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Že bude jeden super úřad. 


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Že zjednodušíme systém kontroly potravin, že ztransparentníme a dáme šanci zákazníkovi nebo větší šanci si vybrat. Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu:

Já jen krátce, jednou větou k těm polským potravinám. Já si velice cením práce SZPI jako potravinářské inspekce v republice. Kdyby ta práce byla vyrovnaná i na té polské straně, tak nebudou vznikat takovéhle problémy. Jakub Šebesta má naprostou pravdu. Já si říkám, že oni jsou až moc rychlí a zejména když se soustředí na obchodníky. Ke 110, já se domnívám, že ten zákon je postaven dobře a hlavně tedy jsou respektovány připomínky ze všech stran. My na tom dost pracujeme nebo spolupracujeme. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Neuslyšíme tedy kritiku, že se tam chce hodně informací, větších informací, že to bude zákazníky víc stát, protože to je byrokratický zásah do prodeje potravin. Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu:

Víte, nejhorší na tom je, že on chce každý ty informace jiné. Někdo by chtěl nutriční hodnotu, někdo by chtěl jiné hodnoty, a ono se to tam všechno nevejde. Čili my diskutujeme o tom, co je hlavní a co je podstatné pro toho zákazníka, pro toho spotřebitele, tak aby se to tam vešlo. Já ještě k té 110, k jedné věci, já se obávám a to je obava všech obchodníků a pan ministr to ví, aby se ta 110 nepostavila tak, že prostě největší škůdci na tom trhu jsou ti obchodníci. Všechno je na obchodníky, pan ministr, když se zmíní, že budou větší sankce, baví se o obchodnících, ale obchodníci nejsou jen samotní na tom trhu, jsou samozřejmě jednou součástí toho trhu a je správné postihovat ty, co prostě nekonají dobře a poškozují spotřebitele. 


Václav MORAVEC, moderátor:


Koho by měli postihovat ještě, když ne obchodníky? Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu:

No samozřejmě výrobce a přesně rozlišovat, za to může výrobce, za tohle to může obchodník. Václav MORAVEC, moderátor:

A to máte zatím obavu, že v tom návrhu zákona, novely zákona o potravinách to není dostatečně zformulované? Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu:

Zatím ty proporce nejsou dostatečně zformulované. A obávám se tedy i v otázce toho, že se možná třeba neshodneme na řešení řízení inspekcí. My zase máme obavy z toho, že já beru třeba to, že jednotná linie je správná, ale aby to nevypadalo potom tak, že místo toho jednoho inspektora k nám budou chodit tři. To tak vypadá aspoň z těch náznaků. Ale nezávidím panu ministrovi tu práci, kterou on musí odvádět, hledat ten správný kompromis, protože nám nejde ani tak o to, jestli k nám bude chodit SZPI nebo hygiena. Jde nám o to, aby to zkomplikovalo našim obchodníkům život a aby to bylo ve prospěch toho spotřebitele. 

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Pane ministře.


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Kdo zná tu problematiku potravinářství, tak ví, že tam opravdu je spoustu protichůdných zájmů. A já neočekávám, že by všichni tleskali a říkali: To je skvělé, takhle jsme si to přestavovali. Václav MORAVEC, moderátor:

A ta námitka týkající se proporčnosti potravinářů, dovozců a samotných obchodníků. 


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Ono už dnes to potravinářská inspekce se snaží odlišit, kde to jde čistě za prodejcem, či za výrobcem, jsme-li to schopní alespoň u nás v České republice dohledat. Ale ne vždy to jsme schopni dohledat, a tam se obávám, že nebudeme moc říct, než ten obchodník, který přiveze to zboží odjinud, bude prostě muset také garantovat jeho kvalitu, protože naše dozorové orgány už tam nedosáhnou. My víme v České republice, že to co se zde vyrobí, je pod dozorem našich dozorových orgánů, veterinářů, také nejen potravinářů a že tam ta kvalita je a je tam možné postihnout i toho dotyčného, kterého se to týká v zahraničí, je to vždycky složitější. Takže lidem říkáme: Všímejte si toho, co kupujete. Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu:

My si to uvědomujeme samozřejmě, že my uvádíme na trh, čili můžeme za všechno, ale aby ty proporce byly stanoveny pokud možno spravedlivě, což je velmi těžké. Jakub ŠEBESTA, ústřední ředitel SZPI:

Já myslím, že ono je to velice jednoduše položená otázka, ale velice složité na ni odpovědět. Ale my nezkoumáme objektivní odpovědnost. To ani není možné, to znamená, ten obchodník je pro nás tím partnerem, pokud se tam dělá ta kontrola a pokud se zjistí, že to zboží je tam závadné nebo špatné, tak je vedeno prostě řízení protokolu či obchodníkovi, pokud ten výrobce je v České republice, tak se jde a dostáváte buď příslušný inspektorát, pokud je to náš inspektorát nebo je to veterinární správa, dostává tu informaci a šetří se to u výrobce. To co jste říkal, odstranit tu příčinu. Pokud je ten výrobce v Polsku nebo tam někdo na něj nedosáhneme, ale já si myslím, že obchodníci, když je vůči obchodníkům vedeno to správní řízení a ty sankce jsou stále vyšší a vyšší a znatelně vyšší, tak obchodníci mají velmi dobře udělané takové smlouvy s těmi dodavateli, pane prezidente, je to tak, že to prostě ty peníze nezůstanou nebo ta sankce nezůstane na tom obchodníkovi. 

Václav MORAVEC, moderátor:

Pane ústřední řediteli, zmiňoval jsem, jak velké množství kontrol, které jste loni uskutečnili, tak se týkalo metanolové aféry, která ve druhé části loňského roku zasáhla Českou republiku. Vy jste i v tomto týdnu odhalili další alkohol, který v sobě obsahoval toxický metyl. Ty kontroly chápu správně, nepolevují a jsou ve stejné intenzitě jako na konci minulého roku? Jakub ŠEBESTA, ústřední ředitel SZPI:

Abych byl upřímný, ve stálé intenzitě nejsou. Kdyby byly ve stejné intenzitě, tak dneska už by neměli 36 tisíc kontrol, bylo by jich možná 70 tisíc, protože to byla obrovsky těžká doba. V té době hlavní té kauzy metylové, co bylo kdy, to se pracovalo o sobotách a nedělích, pracovalo se to od rána do večera, ti pracovníci, to bylo obrovský prostě v tu určitou dobu po ty dva nebo 2,5 měsíce by se to dalo přežít, dalo vydržet. Tam bylo odpracováno strašně mnoho. Teď ale nezůstalo to úplně, že bychom zapomněli na metylalkohol, to znamená, stále ta kontrola pokračuje a co jste vzpomněl tu kauzu na tom Karlovarském kraji, tak to bylo, to jsou takové ty vyhledávací týmy, které vyhledávají a tam ve spolupráci s policií, která prostě s našimi inspektory tam prováděla ten zákrok, jsme odhalili tady ten nelegální sklad, který nebyl ani hlášen jako potravinářský sklad a ten tam měl ty výrobky asi 350 litrů lihovin, které neměly vůbec ty rodné listy a nevědělo se, tam nebylo možné vysledovat ta dosledovatelnost toho, poněvadž to nemělo s sebou ty patřičné dokumenty. Václav MORAVEC, moderátor:

A máte další podněty, které mohou vést k odhalení dalších takových nelegálních skladů, kde je ještě stále kontaminovaný… Jakub ŠEBESTA, ústřední ředitel SZPI:

Pracujeme s celou řadou informací, stále ještě nějaké podnět dostáváme, vyhodnocujeme to, ve spolupráci s policií, s Generálním ředitelstvím cel. To znamená, ta kauza není zdaleka mrtvá a pořád se dohledávají a pátrá se, zda někde něco ještě v těch nelegálních skladech není. Není to už v té intenzitě, o které jsem hovořil před chvilkou, ale stále se tomu věnuje zvýšená pozornost, poněvadž ta tragédie, za kterou ten metylalkohol byl, je tak hrozná, že to nemůžeme jenom tak přejít. Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu:

Pro nás ta kauza je samozřejmě i pro obchodníky a restauratéry velkým poučením. A my jsme právě po té kauze upozorňovaly všechny ministerstva dopisem, že tady podle stávajících předpisů a legislativy nelze provést takzvaná stoprocentní tracibilita, dohledatelnost. Ta dohledatelnost prostě někde začíná, ale končí u pokladny toho obchodníka, jestliže obchodník nemusí registrovat tržby, to jsou ty pověstně registrační pokladny, na které se nadává nebo se chválí, tak není možné udělat stoprocentní tracibilitu, protože ten obchodník si na černém trhu dokoupí to zboží, třeba i to pančované a na trh ho uvede, protože nikdo mu nekontroluje tržby. A já musím dneska bohužel říct, že příští týden jde do Bruselu dopis se žádostí, protože jsem nedostal příslušné reakce pod pánů ministrů, aby prověřili účinnost tracibility v České republice, protože se nedodržuje nařízení Evropské unie v dané chvíli. Mě to mrzí, protože jsem to chtěl jaksi nechat tady vyřízený uvnitř republiky, ale bohužel jsme neuspěli, takže příští týden... Václav MORAVEC, moderátor:

U ministra zemědělství, chápu to správně? Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu:

Ne, u ministra zemědělství částečně také, i když ti o tom aspoň diskutovali. Ale u ministra zdravotnictví a obchodu vůbec ne, ty reakce jsou takové alibistické, tak my jsme požádali prezidium Svazu svazu obchodu žádost do Bruselu, aby prověřili účinnost předpisů, které vedou ke stoprocentní tracibilitě. 


Václav MORAVEC, moderátor:

A v Česku se nedodržují, chápu to správně. Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu:

Ona nelze dodržovat. SZPI kontroluje tracibilitu, ale nelze ji dotáhnout do konce. Oni zkontrolují evidenci, kde se to kupilo. Jak se to skladovalo, ale v době, kdy je ta komodita prodávaná, tak to nikdo nezkontroluje, protože nemůže kontrolovat. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Ať vám tedy rozumím. V Bruselu si stěžujete na co? Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu:

My si nestěžujeme, my žádáme o prošetření, zda účinnost tracibility v této republice je plně funkční a my tvrdíme, že nikoliv. Václav MORAVEC, moderátor:

Omlouvám se, jsem laik, protože používáte cizí slova. Pokud byste to měl uvést, tak o co vám jde? Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu:

Jde nám o to, že jak vznikla část metanolové aféry, že obchodník, protože nemusí takzvaně registrovat tržby, jestli nakoupí za hotové nebo z nějakých zdrojů a potom to prodá. Pak to prodá jakýmkoliv, přes šuplík, protože nemusí registrovat tu tržbu. Čili nám jde o to, že nejde tracibilita nebo dohledatelnost té potraviny srovnat nákup s prodejem, kolik nakoupím, musím mít vykázat, že totéž množství jsem prodal, jelikož nemusím vykazovat tu tržbu, tak nemusím prokazovat ani, kolik jsem toho prodal. A zde vznikají ty disproporce nebo ty možnosti dokupu prostě načerno a další. Já neříkám, že registrační pokladny všechno zachrání, ale odhad je, minimálně polovina jaksi by to zachránila a hlavně je to platný předpis, který se u nás jaksi nedodržuje. Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Já tu stížnost neznám. Ale dával bych si pozor, když bych věděl, že představitel řetězců si stěžuje do Bruselu o tom, jak se tady naplňuje dosledovatelnost, protože to nejsou představitelé i těch menších prodejců a na ně by to mohlo dopadnout nějakým způsobem. Možná to hraje i na tom trhu nějakou záležitost, neznám to. My s řetězci komunikujeme stejně jako s ostatními. Snažíme se hledat nějaký způsob komunikace, který tady v minulosti nebyl. Nevím, já bych si do Bruselu nestěžoval. Já bych zavolal ministrovi zemědělství, nebo využil některou z pracovních skupin, kterou společně máme. Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu:

Pane ministře, máte tam dva dopisy na toto téma u vás. Leží tam ta dopisy. Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Ano, ale máme pracovní skupiny, vy máte své zástupce a můžete to tam prezentovat, nemusíte si stěžovat nebo žalovat do Bruselu. 


Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu:
 

Pane ministře, řeknu ještě jednou, není to stížnost, je to žádost o prošetření.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Ale ve své podstatě je to stížnost. Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu:

Ale když není reakce v České republice, musíme vyžadovat reakci někde jinde prostě a je to přání poctivých obchodníků a poctivých restauratérů. To není přání nějakého Juračky v tomhle tom. Já v tom hraju minimální roli. 

Václav MORAVEC, moderátor:

Otázka na ministra zemědělství Petra Bendla, vy jste sliboval, že na konci ledna oznámíte jméno nového generálního ředitele státního podniku Lesy České republiky, už víte, kdo bude novým šéfem Lesů České republiky? Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Nemám pozvány ještě některé, ty které výběrová komise doporučila ministrovi ke jmenování s tím, že si s nimi proberu ty jedny jejich názory, koncepce a tak dále, abych se rozhodl. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Kdy je budete mít pozvané a kdy tedy budeme znát jméno nové? Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

V tomto týdnu. Václav MORAVEC, moderátor:

Na konci týdne tedy oznámíte tedy nového šéfa Lesů České republky. Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Doufám. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Zvete jenom pět lidí, z těch 9, kteří byli zveřejněni. Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Nezvu všech pět, zvu jenom tři. Václav MORAVEC, moderátor:

Zvete jen tři a můžete říci, které tři? Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Nezlobte se, dokud nebude hotové výběrové řízení, ti ostatní by to mohli využít, že byli poškozeni jakýmkoliv způsobem. To já nechci. Mohli by využít nějakých zákonných prostředků k tomu, aby se domáhali nějakého odškodného. Proto my musíme dodržet ten režim, dokončit výběrové řízení a potom seznámit veřejnost. Václav MORAVEC, moderátor:

A seznámíte veřejnost s tím, jak byla složena ta komise, protože deník Insider zveřejnil, že v komisi je například šéfka kabinetu premiéra Jana Nagyová a podivil se nad tím, kdo v té komisi vůbec je. Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

To já se vůbec nebojím potom zveřejnit cokoliv. Ale do konce výběrového řízení mě prosím pochopte, že nemohu vědomě porušovat zákon. Václav MORAVEC, moderátor:

Jana Nagyová je v té komisi? 


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Znovu říkám dozvíte s vše po ukončení výběrového řízení. Václav MORAVEC, moderátor:

A nemyslíte, že to složení té výběrové komise, pokud se ukáže, že byla taková, jak referoval on-line deník Insider.cz, že může být celý ten výběr zpochybněn? Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Z toho nemám obavu, protože v zákoně je řečeno, že generálního ředitele jmenuje ministr, jakým způsobem k tomu dojde, jestli výběrovým řízením nebo se rozhodne sám někoho jmenovat, tam tato povinnost vyloženě zákonná není. Václav MORAVEC, moderátor:

Když už se vám ten výběr zúžil na ta tři jména, jsou to dostatečně důvěryhodná jména, že nebudete jako ministr zemědělství čelit tomu, co jsme sledovali v Lesích České republiky v těch uplynulých měsících včetně různých policejních zátahů? Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Je to státní podnik, který prostě bude poměrně bohatý, který bude vždycky pod tlakem jednotlivých vlivů. Víte, jak to je, ve státním vždycky ty pochybnosti budou. Ty kauzy, které se tam z toho roku 2005 a 2006 zejména objevily, jsou závažné. Ale já nechci, jak jsem říkal několikrát být populista vůči svým předchůdcům a nechám tu záležitost došetřit a připravíme si argumentář na jednání vlády. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Ptám se právě, jestli ta tři jména zaručují takovou důvěryhodnost, aby se v Lesích nedělo to, co se v nich dělo v uplynulých letech. 

Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Lidský faktor nevymizí nikdy. Nikdy si nemůžete být nikým jistí. V jednu chvíli řeknete ano, to je ten správný člověk. To by tady asi všichni kolegové, kdo kdy dělal ředitele či manažera, či starostu nebo hejtmana, někdy se spolehnete na někoho a pak se ukáže v čase, že je to problém. Ale já se snažím to výběrové řízení udělat tak, abych měl já aspoň čisté svědomí vzhledem k tomu, koho nakonec vyberu. Václav MORAVEC, moderátor:

S tím, že všechny informace pak budou zveřejněny a dohledatelné na stránkách ministerstva zemědělství. Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

Samozřejmě. Václav MORAVEC, moderátor:

Hlavními hosty Otázek byli ministr zemědělství České republiky Petr Bendl z ODS, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Zdeněk Juračka, ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce Jakub Šebesta, děkují vám, pánové, že jste byli hosty Otázek a těším se na další setkání. Takové byly dnešní Otázky, připomínám, že nás najdete na internetových stránkách zpravodajského portálu České televize, adresa www.ct24.cz. Těším se příští neděli opět na setkání tady v Otázkách. 

Ing. Petr Bendl
ministr zemědělství
předseda regionálního sdružení
poslanec PČR

Více o autorovi