31. ledna 2013

Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT24 byl předseda senátorského klubu ODS Jaroslav Kubera.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Poslanec TOP 09, předseda ústavně-právního výboru sněmovny Stanislav Polčák. Dobrý večer. 

 Stanislav POLČÁK, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /TOP 09/:


Hezký večer. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


A do Teplic zdravím předsedu senátorského klubu ODS Jaroslava Kuberu. Dobrý večer. 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Dobrý večer. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane Polčáku, proč si najednou TOP 09 vzpomněla na fiskální pakt Evropské unie? Proč právě teď? Vždyť je to skoro rok starý dokument. 

 


Stanislav POLČÁK, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /TOP 09/:


Já si nemyslím, že jsme si právě teď na něj vzpomněli, my jsme jej prosazovali už v tom prvním kole, kdy se na vládě tento dokument objevil, respektive byl nastolen evropskou agendou. A není to právě teď, já nemohu a nikdo z naší strany nemůže za to, že se v tuto chvíli vyjednává koaliční smlouva. My jsme nebyli ti, kdo zdržovali projednávání této koaliční smlouvy. Musím tedy říci, že v důsledku jakýchsi turbulencí ve straně LIDEM a ve vztahu k ministerstvu obrany došlo k tomu, že se koaliční smlouva nevyjednala v zásadě na přelomu roku. Mělo to být prostě v řádu několika týdnů, začalo se na začátku prosince, no, a prostě vlivem těch průtahů k tomu došlo až v tuto chvíli, až v tomto čase. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Takže chcete říct, že jste v průběhu toho roku stále na fiskální pakt Evropské unie ve straně mysleli. 

 


Stanislav POLČÁK, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /TOP 09/:

 

My jsme jej prosazovali dlouhodobě a vzhledem k tomu, že finanční ústava, která je tedy legislativně projednávaným tématem a souvisí samozřejmě i tady s tímto mezinárodním závazkem, byla dokončená na úrovni vlády v nedávném období a teď byla předložena do parlamentu, tak je logické, že pokud zrovna dnes, my dnes jsme projednávali i v rámci koaliční smlouvy zahraniční politiku, tak je naprosto logické, že tady tuto otázku nám vznesete. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane Kubero, proč se tomu ODS tak brání? 

 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Já si myslím, že je to takový zástupný problém a zítra si může TOP 09 nebo někdo jiný vymyslet jiný takový problém, který najednou označí, že to je klíčová věc, bez které nepodepíše koaliční smlouvu. Ta situace je taková, že... 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Proč myslíte, pane Kubero, že to je zástupný problém? Proč si myslíte nebo co myslíte, že je tím pravým důvodem? 

 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Ten pravý důvod je přece nad slunce jasný, ale nemůžete chtít po Miroslavu Kalouskovi, aby vám to na rovinu říkal, to on dělat nebude, na to je příliš zkušený politik. Je potřeba využít potenciálu Karla Schwarzenberga z prezidentské volby, protože on ten potenciál teď už půjde jenom dolů. Tak, jak bude ta doba vzdálená a převálcují to jiné události, tak ten potenciál bude klesat. A kromě toho volby do Poslanecké sněmovny nejsou volby prezidentské, takže počítat s 2 miliony, nevím kolik, 200 tisíc hlasů nebo kolik to bylo, to je naivní, to nepůjde. Nicméně já tam vidím jiný, jiný háček, a ten háček je v tom, co říkal před chvílí Jaromír Drábek nebo co říká i Mirek Kalousek, že vlastně vláda může v pohodě vládnout dál, tu koaliční smlouvu v podstatě na nic nepotřebuje, ono to má ale jeden maličký háček, že potom má TOP 09 v Poslanecké sněmovně obrovský prostor hlasovat podle libosti, předvolební populistické nápady sociální demokracie podpořit, protože nebude vázána koaliční smlouvou, ale pouze programovým prohlášením vlády. Tam já vidím skryté to tajemství. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ano. Pane Polčáku, co tedy říkáte slovům senátora Kubery, že jde o zástupný problém a že chcete využít potenciálu, který teď získala v těch průzkumech TOP 09 po úspěchu Karla Schwarzenberga, úspěchu v uvozovkách, právě mezi těmi dvěma koly prezidentské volby? 

 Stanislav POLČÁK, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /TOP 09/:


Já jsem tady vysvětlil, jaký byl časový pořad těch kroků. Prostě koaliční smlouva se vyjednává už od Vánoc a my nemůžeme za to, že vlivem rozporu mezi ODS a LIDEM došlo tedy k tomu, že se tato část vyjednává až nyní. A k tomu, co říkal pan senátor v té druhé části, že pokud koaliční smlouva nebude dojednána, tak TOP 09 bude hlasovat pro návrhy sociální demokracie, já se obávám, že to je jeden z vtipů pana senátora, že tomu nemůže věřit ani on. My jsme samozřejmě vázáni koaličním programem, který byl už dříve dohodnut. My jsme vládou, která se tedy nezvala vláda rozpočtové odpovědnosti, mimo jiné vláda práva a boje proti korupci. A ta rozpočtová odpovědnost zahrnuje samozřejmě i fiskální pakt. Mimochodem, pokud říkáme, že na národní úrovni hledáme ještě přísnější kritéria pro to, aby Česká republika byla stabilizovanou zemí, tak nerozumím tomu, proč na mezinárodní úrovni nepřijmeme jaksi kritéria, která nejsou toliko přísná, nechť jsme na vlastní národní úrovni. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane Kubero, když tedy vláda prosazuje v parlamentu daleko přísnější ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti, než jsou pravidla evropského paktu, tak není to jedno? 

 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Ne, to vůbec není jedno, tam jde právě o to pořadí. Vy o té finanční ústavě mluvíte všichni jako už o hotové věci, ale teprve právě ta finanční ústava bude tím testem v Poslanecké sněmovně, jestli je reálná, nebo není. To, že někde média napíšou, že se chystá finanční ústava, jak je zvykem, že když se něco objeví, tak už se to vydává za fakt, to bude právě test té politické scény, jestli se na ní dohodne. Pak se můžeme bavit o tom, my jsme přece nic nezablokovali, my se můžeme kdykoliv k tomu fiskálnímu paktu připojit. Takže tam problém nevidím. Já se naopak těším, jak například opozice, která by tak ráda, ta taky podporuje připojit se k fiskálnímu paktu, bude hlasovat pro finanční ústavu. To bude ještě veliký boj. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane Kubero, ale je to přece test, který zkouší sama česká vláda, sama česká vláda prosazuje v parlamentu daleko přísnější vlastně tedy ten ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti, proto se ptáme na to, jakým způsobem ODS vadí to, že by tedy přijala ten fiskální pakt, protože vláda přichází sama s tímto návrhem? 

 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Já si moc dobře vzpomínám, že první, kdo porušoval Pakt stability, byly právě Francie a Německo. Menším státům to bylo vyčítané a právě ony nedodržovaly 3 % schodku. Takže já si myslím, že počkejme, nic se neděje, tohle opravdu, to přeci každý na první pohled vidí, že toto nemůže být ten hlavní problém Vlády České republiky a české politiky. To je evidentní. Tam to pozadí je úplně jiné, to, které jsem naznačil, ale pochopitelně nikdo ze zúčastněných to nepřizná. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane Polčáku, proč vám o to tak jde? Teď jsme slyšeli, že vláda prosazuje tu přísnou finanční ústavu, proč tak tlačíte ještě na ten fiskální pakt, přistoupení České republiky k němu? 

 Stanislav POLČÁK, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /TOP 09/:


Já nechci odpovědět protiotázkou, ale skutečně nerozumím tomu, pokud na národní úrovni prosazujeme něco, co je více přísné, tak co nám vadí podepsat závazek na mezinárodní úrovni, který je méně přísný? Tomu nerozumím. Já chci taky rovněž říci, že bez ohledu na to, jak se postaví sociální demokracie k tématu finanční ústava, to znamená stabilizace, řekněme, naší dluhové služby, stabilizace ekonomiky, tak nerozumím tomu, co by mělo bránit přijetí fiskálního paktu na národní úrovni? To znamená, i kdyby... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

 

A protiotázka je, proč nepočkáte právě na tu finanční ústavu nebo na její přijetí tedy v národním kontextu? 

 Stanislav POLČÁK, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /TOP 09/:


Já si myslím, že to jsou v zásadě dvě odlišné otázky. My máme vlastně i podle evropských regulí možnost ten fiskální pakt podepsat co nejdřív. A opravdu, i kdyby finanční ústava nebyla schválena ze strany sociální demokracie, tak je v našem bytostném zájmu, my jsme země teda, která leží ve středu Evropy, aby Evropa a Evropská unie byla funkčním mechanismem, který by byl stabilní, a proto je v našem zájmu bez ohledu na to, jestli sociální demokracie podpoří na národní úrovni finanční ústavu, abychom schválili fiskální pakt i na národní úrovni. To znamená bez ohledu na to, jestli bude schválena finanční ústava sociální demokracií. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane Kubero, podle TOP 09 je pak Česko partnerem, který je neprůhledný, nejasný a nezřetelný. Není to tedy linka proti Unii, proti Evropské unii za každou cenu od ODS? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Ale kdyby to bylo v nějakém jiném případě, ale my nemáme zavedené euro, my jsme nijak neohrozili ten fiskální pakt. Ty státy, které ho podepsaly, ho podepsaly, my se k němu můžeme kdykoliv připojit a nic nebrání TOP 09, aby počkala, až schválíme tedy tu přísnější finanční ústavu, o čemž já mám jisté pochybnosti, že to bude tak snadný proces, a poté jsme začali jednat o tom, jestli se připojíme, nebo nepřipojíme k fiskálnímu paktu. Ze všech těch slov jasně vyplývá, že toto je zástupný problém. Na tom trvám a trvati budu, protože to je evidentní, že využití, a já se pro to nezlobím, já bych také, kdybychom měli takového lídra, který by měl tak dobré výsledky jako Karel Schwarzenberg, tak politik typu Mirka Kalouska by byl blázen, aby toho nevyužil. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Dobře, ale pane Kubero, co by tím TOP 09 získala, pokud by teď v mezičase tedy tlačila na nějaký výsledek v průzkumech, které se teď objevují tedy směrem k TOP 09? Co by tím strana získala? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


No, on osud vlády nezávisí totiž jenom na TOP 09, ale závisí například na tom, co se stane, až se stane prezidentem Miloš Zeman, který bude mít velmi silný mandát, a hned v prvním projevu dal najevo, že zřejmě přejdeme neformálně k poloprezidentskému systému. Já bych si na ten vývoj počkal, bude ještě velmi zajímavý. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Není to kalkul opravdu tímto směrem, pane Polčáku? 

 Stanislav POLČÁK, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /TOP 09/:


Ne, já prostě nemám důvod to nějak blíže rozvádět za situace, kdy jsem vysvětlil, proč se k této otázce dostáváme nyní. Spíš mě zajímá, proč ODS teda, pokud je to pro ni zástupný důvod a v zásadě neříká ani argumenty, proč by fiskální pakt nepodepsala, proč jej teda nepodepíše? Já tomu nerozumím, my jsme dnes to téma vznesli s kolegou Drábkem na tom koaličním jednání a dostali jsme jednoduchou odpověď - to přesuneme na K9, ale žádné argumenty. Já jsem neslyšel žádné argumenty pro to, proč bychom neměli tuto mezinárodní dohodu tedy podepsat. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane Kubero, můžete ještě stručně k tomu tedy říct vaše poslední slovo, proč ODS to nechce udělat? 

 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Ne, já řeknu poslední slovo něco jiného. Proč TOP 09 nepřinesla tento problém na vyjednávání o koaliční smlouvě a nejprve ho pustila s velkou pompou do médií? To je moje otázka. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane Kubero, proč ODS nechce přistoupit k fiskálnímu paktu? Konkrétní argument. Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Ale tak ten konkrétní argument je přece jasný, ví někdo, kam se bude ubírat vývoj v Evropě? Já například patřím k těm, kteří ho vidí velmi skepticky a můžou se dít ještě věci, poté by nám bylo velmi líto, že jsme ten fiskální pakt podepsali. Ale hlavně nic se neděje, my jsme nic nebojkotovali, můžeme se k němu kdykoliv připojit a všeliké kvaltování toliko hovada božího hodné jest, jak říkal Jan Ámos Komenský. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane Polčáku, podle vás tedy není lepší počkat? Slyšeli jsme slova o kvaltování. 

 Stanislav POLČÁK, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /TOP 09/:


Ne, já si myslím, že v našem národním zájmu je, a to na tom tedy trvám, aby Evropa byla stabilní. A pokud tedy my jsme pouze s Velkou Británií jedinou další zemí, která to nepodepsala, a tady máme další země, které nemají euro a rovněž mají zájem na stabilní Evropě, tak se ocitáme, byť jsme srdcem Evropy, tak se ocitáme na její periferii, a to je, myslím, že velmi špatná vizitka. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


ODS a LIDEM je v tom s občanskými demokraty tentokrát zajedno, považuje váš postup za zbytečně ultimativní, řekněte mi, jak byste to definoval vy? Je to pouhý návrh, je to podmínka k revizi koaliční smlouvy, anebo je to ultimátum, přímo ultimátum k trvání vlády? Za a, za b, za c. 

 Stanislav POLČÁK, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /TOP 09/:


Ne, já si myslím, že my jsme to řekli poměrně jasně. Tato vláda má programové prohlášení, to bude trvat dále. To znamená, o tomto dokumentu se nebude jaksi znovu hlasovat. A koaliční smlouva, pokud nebude mít tento požadavek a K9 se jaksi nerozhodne na nějaké jiné mírnější formulaci, tak my takovouto koaliční smlouvu prostě podepisovat nebudeme. 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Takže je to podmínka k revizi koaliční smlouvy, b je správně. 

 


Stanislav POLČÁK, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /TOP 09/:


Ano, to znamená, myslíme si, že by měla koaliční smlouva obsahovat tento závazek, protože vláda rozpočtové odpovědnosti by měla být odpovědná i evropsky. 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ale vládu byste kvůli tomu padnout nenechali, vládli byste bez koaliční smlouvy, pokud by na to ostatní nebo dva koaliční partneři přistoupili? 

 Stanislav POLČÁK, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /TOP 09/:


Tady mohu říct pouze svůj osobní názor, že ta otázka je poměrně předčasná. Já osobně si umím představit... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Úplně předčasná není, protože teď se o té revizi koaliční smlouvy jedná a visí to ve vzduchu ta otázka. 

 Stanislav POLČÁK, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /TOP 09/:


Ano, ale nechci, ale nechci polemizovat o tom, jak dopadne nějaké jednání, protože tento problém byl /nesrozumitelné/. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Je to pro vás tak důležité, že byste kvůli tomu nechali padnout vládu, přistoupení České republiky k fiskálnímu paktu? 

 


Stanislav POLČÁK, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /TOP 09/:


No, nemyslím si, že bychom na této otázce měli působit další nestabilitu. Ale já nemohu vyloučit vůbec nic, protože doufám v to, že K9 přijme rozumné rozhodnutí v této otázce. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Tak se budeme držet toho béčka, že jde o podmínku k revizi koaliční smlouvy. Pane Kubero, dovedete si představit, že by tato vláda pokračovala bez revize koaliční smlouvy? Je pořád uzavřená s Věcmi veřejnými, LIDEM tam nefiguruje, vládne se na základě neaktuální koaliční smlouvy. 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Určitě, já si pamatuji městské vlády založené na neformální spolupráci bez koaliční smlouvy, ale já ... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Tak to je hodně neformální spolupráce v tuto chvíli. 

 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Ano, a já si myslím, že právě to je jedním z těch důležitějších cílů, protože když nebude podepsána koaliční smlouva, tak to umožňuje těm partnerům daleko větší volnost, protože programové prohlášení není tak svazující jako koaliční smlouva, o které na jednu stranu říká TOP 09, že je to pro ní naprosto zásadní a jinak ji nepodepíše, a druhým dechem říká, že vlastně když jí nepodepíše, tak se nic nestane, takže to asi tak zásadní není. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane Polčáku, co je to za vládu, která neumím dát dohromady ani tedy koaliční smlouvu, ve které by skutečně figurovaly subjekty, které jsou reálně u moci? Pořád se to odsouvá, teď tedy visí ve vzduchu, že možná vůbec k té revizi nedojde. 

 Stanislav POLČÁK, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /TOP 09/:


Paní redaktorko, ale já jsem zde opravdu řekl ten proces, kdy my jsme nezpůsobili to, že se to odsouvá. Já nemohu za to, že paní ministryně obrany byla odvolána po osmi dnech. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Já vím, ale ODS dnes řekla, že na to vaše ultimátum nepřistoupí. To znamená, vy necouvnete, takže k té revizi koaliční smlouvy nedojde. Já se ptám na to, jestli není divné, že vládnete na základě smlouvy, ve které figurují jiné, v uvozovkách mocenské subjekty než ty, které skutečně vládnou? 

 Stanislav POLČÁK, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /TOP 09/:


My tady tento proces nezdržujeme, jaksi lídrem v tom jednání je ODS. ODS určuje tempo, bohužel se mnohokráte již stalo, že to jednání bylo odročeno. My chodíme na všechny schůzky, nemyslím si, že by jediný den zdržení bylo možno přičítat k naší tíži. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


A dovedete si představit, že tedy dovládnete na základě smlouvy, kde stále figurují Věci veřejné?

 

 

Stanislav POLČÁK, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /TOP 09/:

 
Někomu to možná jaksi bude připadat úsměvné, ale já si to umím představit, protože taková koaliční smlouva bude v zásadě i odpovídat tomu obrazu vládnutí, které prostě je z těch posledních měsíců patrné. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane Kubero, LIDEM chce změnu koaliční smlouvy, ono je to logické i po těch vlastně předvánočních peripetiích, podle vás by to prošlo hladce, že by tedy LIDEM, kteří chtějí klub, kteří chtějí nějaké změny pro sebe, že by podle vás tedy koaliční partneři, jak se říká, zmátli LIDEM i bez revize smlouvy a je to fér vůči nim? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Ne, já si myslím, že pokud by skutečně k tomu došlo, že by dohoda nebyla, tak pak by bylo správné tu koaliční smlouvu vypovědět a prostě skutečně vládnout bez jakékoliv, nikoliv s tou starou koaliční smlouvou, kde skutečně jsou Věci veřejné. Slyšel jsem také názor, že by stačilo škrtnout Věci veřejné a místo toho napsat LIDEM, protože vlastně LIDEM jsou také bývalé Věci veřejné, takže by se nic nestalo. Ale já si myslím, že to není správně, že pokud by skutečně nedošlo k té dohodě, tak by mělo dojít k dohodě o zrušení té staré koaliční smlouvy a skutečně pak by vláda vládla jenom na základě programového prohlášení vlády. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pánové, já vám děkuji, děkuji vám oběma, na shledanou. 

 Stanislav POLČÁK, předseda ústavně-právního výboru PS PČR /TOP 09/:


Hezký večer. 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Na shledanou, hezký večer. 

Jaroslav Kubera

předseda senátního klubu
předseda místního sdružení
místopředseda oblastního sdružení
primátor