Ministr Kuba se setkal s podnikateli a starosty Jihomoravského kraje
15. ledna 2013

Ministr Kuba se setkal s podnikateli a starosty Jihomoravského kraje

V pořadí již třetí kraj Česka navštívil pracovně v letošním roce ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. V rámci svých pravidelných cest po regionech zamířil v úterý opět na Moravu, kde se setkal s regionálními podnikateli a místnimi starosty. Ministr se zároveň do hloubky zajímal o projekt pro firmy hledající nové obchodní partnery.

Po Olomouckém a Pardubickém kraji zavítal Kuba v lednu ještě do Jihomoravského kraje. V Brně se nejprve setkal se starosty jihomoravských obcí, se kterými probral otázky dalšího ekonomického rozvoje a potřeb regionu. Se zástupci samospráv mluvil i na téma podpory podnikání v kraji.
 
Na programu měl Kuba odpoledne v moravské metropoli také setkání se členy brněnské Hospodářské komory České republiky. Letos od jejího založení uplyne 160 let. Diskutovat s ministrem přišlo na 90 zástupcům firem z regionu. Ministr průmyslu a obchodu představil mimo jiné své záměry v souvislosti s podporou technického vzdělávání, které zajistí podnikům výchovu kvalitní vzdělané pracovní síly.
 
Záměrem jsou komplexní opatření pro podporu technického vzdělávání a to opatření pro změnu zákona o dani z příjmu, realokace prostředků z Evropských fondů a zjednodušené financování vysokých škol. Konkrétní návrhy změn už připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Ministerstvem školství, a o kterých chce ministr Kuba jednat s ministrem financí.
 
"Je velmi důležité slyšet názory firem, které jsou jak plátci daní, tak zároveň zaměstnavateli. Na nich záleží, jak se bude celému regionu dařit. Chci proto vědět, jak jim mohu ještě více pomoci," uvedl ministr po setkání se zástupci soukromého sektoru.
 
Kuba rovněž odpovídal podnikatelům na dotazy týkající se podpory exportu ze strany státu. Řeč přišla i na zlepšení podmínek podnikání na jihu Moravy či další rozvoj dopravní infrastruktury v kraji.
 
"Je dobře, že ministr vyjel přímo do regionu. Důležité je, že má jasnou vizi a představu, jak podmínky pro české podnikatele zlepšit. Doufám, že se podaří navázat a dobudovat i tolik potřebnou infrastrukturu - tedy kvalitní silnice a další cesty k podnikům a firmám," řekl po jednání diskusi na půdě krajské hospodářské komory technický ředitel firmy Honeywell Leoš Dvořák. 
 
Hlavními tématy diskusních příspěvků byla také diskuse o složitých podmínkách pro podnikatele. Ministr Martin Kuba zdůraznil, že právě tuto problematiku má za jednu ze svých priorit. Zjednodušením agend chce maximálně zvýšit konkurenceschopnost.
 
"Je to po dlouhé době živý politik, který za námi dorazil diskutovat. Má dobře nakročeno. Doufám, že své vize dokáže při životnosti ministrů naplnit. Bedlivě také sleduji postup při slučování ministerstva dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu, které snad opravdu povede k šetření," řekl v narážce na další bod diskuse ředitel brněnské společnosti Icontio Emil Vařeka.  
 
Tématem setkání ministra s představiteli brněnské Hospodářské komory bylo také otevření mezinárodního portálu K+K k projektu Kontakt-Kontrakt, který je zacílen na malé a střední firmy. Pomáhá podnikům s hledáním nových obchodních partnerů doma v i zahraničí a plně podporuje exportní politiku a vznikl ve spolupráci s technickými a ekonomickými fakultami vysokých škol. V rámci projektu Enterprise Europe Network ho zajišťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.
 
"Vítám, že ministr Martin Kuba podpořil projekt, který umožňuje cestu firem k úspěchu prostřednictvím přímé spolupráce vysokých škol a zejména malých a středních firem. Praktická implementace inovací a změn vede ke konkurenceschopnosti firem," dodal po slavnostním spuštění portálu ředitel krajské hospodářské komory v Brně Petr Bajer. 
 
"Máme firmy, které mají skvělé konkurenční nabídky a produkty, se kterými jsou schopny uspět na světových trzích. Je třeba zabránit tomu, aby z Česka nezmizely technické hlavy a šikovné ruce," uzavřel ministr Martin Kuba spuštění nového portálu, kterému popřál hodně úspěchů.  
Úterní pracovní cestu zakončil Kuba setkáním s členskou základnou brněnské ODS.