Děkuji voličům Přemysla Sobotky
12. ledna 2013

Petr Nečas: Děkuji voličům Přemysla Sobotky

Výsledek voleb je pro nás samozřejmě zklamáním. Na druhou stranu jsem potěšen, že tyto volby zaujaly občany České republiky a že lidé přišli k volbám prezidenta republiky v relativně hojném počtu.

Chci ocenit organizaci těchto voleb. Přestože mediálně bylo od začátku rozehráváno, že volby nemohou z organizačního hlediska dopadnout dobře, ukazuje se, že běží poměrně hladce přes některé problémy, které řešily soudní instance.

Chci poděkovat voličům Přemysla Sobotky, volebnímu štábu a jemu osobně. Šel do velmi nelehké situace stranického kandidáta, který se neschovával za nestranickost, ale naopak – stejně jako to dělá celých dvacet let – šel do voleb s dresem Občanské demokratické strany.

Na druhou stranu tyto volby byly soutěží osobností a uspěly jiné dvě osobnosti – Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. Oběma bych rád poblahopřál.

Výsledky budeme analyzovat, nechceme dělat žádné unáhlené kroky. Ukazuje se, že podpora nebo nepodpora toho či onoho kandidáta ze strany médií sehrála svou dominantní roli, jako skoro v žádných volbách za posledních dvacet let. Ukazuje se, že voliči pravice se rozhodli koncentrovat hlasy ve prospěch kandidáta, který měl větší šance postoupit do druhého kola.

Ještě jednou chci poděkovat Přemyslu Sobotkovi, protože si celou kampaň poctivě odpracoval, objezdil a obchodil celou Českou republiku, města a vesnice a vzal svou nelehkou kandidaturu poctivě a pracovitě.

Děkuju, Přemku.

RNDr. Petr Nečas
člen strany
člen regionální rady
předseda strany
poslanec PČR
předseda vlády

Více o autorovi