Události, komentáře

14. prosince 2012
Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT24 byl poslanec a předseda podvýboru pro vytváření bezpečnostní strategie České republiky a zbrojní politiku David Šeich.

Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Dobrý večer. Prezident republiky se cítí podvedený, předseda vlády je rozzlobený, ke kritice sahají i koaliční poslanci. To vše kvůli počínání nové ministryně obrany Karolíny Peake už v prvních hodinách jejího působení ve funkci. Jak vážná situace je a v co může vyústit? Otázky pro úvod dnešních Událostí, komentářů. Ministryně obrany Karolína Peake už jmenovala část nového vedení svého úřadu. Její kabinet povede Aleš Klepek, poradce bude řídit Pavel Kotrba a novým ředitelem sekce vyzbrojování bude Jaroslav Štrupl. Ještě odpoledne si přitom ve sněmovně za své personální kroky vyslechla kritiku, hlavně kvůli odvolání prvního náměstka na ministerstvu generála Vlastimila Picka. A našimi hosty ve studiu jsou předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Jeroným Tejc, jinak člen bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny. 

 Jeroným TEJC, předseda poslaneckého ČSSD:

Dobrý večer. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Dobrý večer. A poslanec ODS David Šeich, který je předsedou sněmovního podvýboru pro vytváření bezpečnostní strategie a zbrojní politiku. Dobrý večer. 

 David ŠEICH, poslanec /ODS/:

Dobrý večer. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Pane poslanče Šeichu, vy taky patříte do řady těch politiků, počínaje prezidentem republiky, přes předsedu vlády, některé koaliční a všechny opoziční poslance, kteří jsou zaskočení tou čistkou, kterou provedla ministryně obrany v prvních hodinách svého působení ve funkci? 

 David ŠEICH, poslanec /ODS/:

Možná se očekává, že budu za každou cenu hájit koaliční ministryni, ale rozhodně ne za každou cenu. Já si myslím, že paní ministryně má pravdu pouze ve dvou věcech. Zaprvé, ona má plné právo si své spolupracovníky vybírat a také za to nese svoji plnou odpovědnost. A druhá věc, v demokratických zemích platí pravidlo civilní kontroly armády. To znamená, na úřadu, který armádu řídí, na ministerstvu obrany, nemají armádu řídit generálové. Ale já vytýkám paní ministryni zejména formu a načasování toho kroku. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:

A právě to načasování. Ono řekněme si popravdě, že jak prezident republiky, koaliční partneři a také média trochu nedůvěřovala připravenosti Karolíny Peake vést resort obrany. Ona sama to potvrdila, že připravena vlastně není, řekla, že je připravená dokázat, že žena se žádnou zkušeností z obrany může toto ministerstvo vést. Jak tak může první den ve funkci rozpoznat, koho se zbavit a koho ne? 

 David ŠEICH, poslanec /ODS/:

Já myslím, že právě ta rychlost, se kterou ty personální kroky učinila, nás všechny překvapila. A já si myslím, že nemá smysl dokazovat nám, že svou sílu na pozici ministryně obrany má za skutečně každou cenu. A zejména ty profesionály, kteří slouží republice a sloužili vlasti, je třeba umístit někam, kde mohou vlasti sloužit dále. To znamená do NATO, do diplomacie, do struktury vojenských přidělenců, významných dalších věcí, v tajných službách. Ale pokud se těch lidí zbavujeme, tak je to velká škoda a stávalo se to i v minulosti a vždycky to škoda byla. Čili víte, ta rychlost vlastně neumožnila ani takovouto personální přípravu pana generála k nějaké jiné pozici. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Nepodcenil ale předseda vlády něco, když Karolínu Peake do úřadu uvedl a pak byl sám zaskočený tím, co dělala? 

 


David ŠEICH, poslanec /ODS/:

Nedokážu posoudit, na čem se dohodli, protože u těch jednání nikdo nebyl. Oni spolu mluvili sami nebo maximálně s předsedy a se zástupci další koaliční strany, to znamená z TOP 09, oni jednali sami, jednali sami s prezidentem. Čili u těch jednání nikdo z nás ani pan předseda Tejc, ani já jsme nebyli. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:

A ODS to nevadilo, že tato jednání byla takto vlastně uzavřená a strana do nich neviděla? 

 David ŠEICH, poslanec /ODS/:

To je tak, že ministr a premiér si dojednávají nějaká pravidla nástupu mezi sebou a mezi předsedy koaličních stran. To si myslím, že je docela normální postup. Ale samozřejmě potom ten ministr chodí na kluby, všechny kluby koaliční i opoziční a vysvětluje svou politiku. Ale že taková dohoda osobní personální mezi premiérem a nově nastupujícím ministrem je osobní, to vždycky tak je. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Karolína Peake své rozhodnutí v Událostech, komentářích zdůvodňovala takto. 

 Karolína PEAKE, ministryně obrany /LIDEM/ /Události, komentáře, 13. 12. 2012/: 

Jsem zastáncem civilního vedení ministerstva obrany. A skutečně si nemyslím, že je vhodné, aby bývalý náčelník Generálního štábu byl prvním náměstkem ministra. To znamená tím prvním po ministrovi, který ministra zastupuje nejenom na vládě, ale i statutárním zástupcem v případě, že se s ministrem cokoli stane. Civilní vedení ministerstva obrany je výdobytkem demokratického státu. Za to jsme bojovali, mimo jiné za to v roce 89 v listopadu. A já na tom zkrátka nehodlám nic měnit. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Pane poslanče Tejci, ten argument, že v demokratickém státě je běžné, aby v nejužším vedení ministerstva obrany byli civilisté, ten argument berete? 

 


Jeroným TEJC, předseda poslaneckého ČSSD:

Zaprvé, v demokratickém státě je běžné, že se vybírají odborníci. A musím skoro až obdivovat drzost Karolíny Peake, se kterou si řekla o resort obrany. Ale... 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Ale už jsme mluvili o tom, že je to politická funkce ministerská, že tam prostě jsou politici, ne odborníci. 

 Jeroným TEJC, předseda poslaneckého ČSSD:

Nejen politická, občas by bylo dobré, aby tam byl odborník, jinak to bude vypadat za chvíli, jako na těch ministerstvech, které Věci veřejné vedly a které dopadají dnes tak, jak dopadají. O ministerstvu vnitra nemá smysl ani hovořit. Ale ten argument, který sdělila Karolína Peake jako zásadní, podle mého názoru sama popírá. Zaprvé, ona kandidovala za stranu Věci veřejné. Tato strana ve svém volebním programu měla jediné, sloučení ministra vnitra a obrany s tím, že velká část kompetencí ministerstva obrany bude převedena pod Generální štáb, tedy čistě pod armádu. Jednoduše řečeno. Pokud tedy tehdy tvrdila, že za takovýto program kandiduje, pak popírá to, co říká dnes, že jí jde o zcivilnění. A druhá věc, oba pánové, kteří přišli, to znamená pan Klepek a pan Štrupl, pokud mám správné informace, byli vojáky z povolání. Byli důstojníky. Takže kdyby na ně na jejich místa dosadila civilisty, kteří nikdy v armádě nebyli, tak by snad ten argument mohl být věrohodný. Ale pokud se prokáže, že jsou to skuteční důstojníci z povolání, tak je to skutečně postavené na hlavu. A podle mého názoru je to jen zástupný důvod pro to, aby se dokázala zbavit pana generála Picka. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Pane poslanče Šeichu, tedy malá vsuvka. Zástupce strany LIDEM, strany Karolíny Peake jsme samozřejmě také zvali do Událostí, komentářů. Nikdo z nich pozvání nevyužil. Ale abych se vrátil k naší debatě. Pan poslanec Tejc mluví o tom, že ti nově jmenovaní muži, které si Karolína Peake vybrala, jsou také bývalí vojáci. To na jedné straně. Na druhé straně, Vlastimil Picek je už generálem v záloze, nikoliv v činné službě. I to vadí? 

 


David ŠEICH, poslanec /ODS/:

Víte, já tu informace, jestli ti dva pánové byli aktivními důstojníky, nemám v této chvíli, to uvidíme. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Vraťme se k té části, jestli vadí i to, že generál Picek je generálem v záloze. Nikoliv v činné službě. 

 David ŠEICH, poslanec /ODS/:

Obecně jsme byli mírně tou skutečností, že by prvním náměstkem byl jmenován bývalý šéf Generálního štábu a generál penzionovaný nebo jakoby vyřazený z aktivní služby ve velmi krátké době před svým nástupem, to není běžné. Běžné to skutečně není. Ale já skutečně vytýkám to, že takoví lidé musí být připravováni, aby sloužili státu dále. To znamená, aby pracovali pro tajné služby, aby pracovali ve vedení státních institucí, aby pracovali ve vedení některých společností vlastněných státem, aby pracovali v diplomacii, aby pracovali třeba v NATO. A já myslím, že je velká škoda, že jsme nevyužili ten prostor, aby takový člověk mohl být připraven, a ty kroky jsme nezvážili více, více s nějakým časovým odstupem. Čili právě ten, ta rychlost toho, že paní ministryně samozřejmě ještě nemohla mít plnou představu. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Ale znovu se musím vrátit k tomu... 

 


David ŠEICH, poslanec /ODS/:

Ano. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

...odpovědnost má přece předseda vlády, že vybral člověka, který tyto zásady, o kterých vy mluvíte, nerespektuje. 

 David ŠEICH, poslanec /ODS/:

Nikdo z nás nebyl u té dohody. Jestliže ta dohoda byla taková, že paní ministryně ty zásady respektovat bude a v této chvíli nerespektuje, tak já si myslím, že premiér je ten, kdo si musí zjednat pořádek. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:

A měl by tedy premiér takovouto ministryni obrany odvolat? 

 


David ŠEICH, poslanec /ODS/:

Já si myslím, že premiér musí s paní ministryní mluvit, protože premiér je na jednání Evropské rady v Bruselu a neměl možnost s paní ministryní po tom kroku mluvit jinak než nějakou možná elektronickou komunikací, ale neměli možnost se spolu fyzicky vidět. Čili já si myslím, že premiér si musí sjednat pořádek. A jakým způsobem to udělá, je jeho věc. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Tak mluvili spolu o tom po telefonu. 

 David ŠEICH, poslanec /ODS/:

Ano. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Čili asi nějaký názor už premiér na to, co se stalo, má. 

 David ŠEICH, poslanec /ODS/:

Ale já ho neznám, protože premiér skutečně dnes ani nebyl přítomen jednání sněmovny, byl vlastně na jednání Evropské rady v Bruselu. Čili já si myslím, že možná je to ten krajní krok, aby ministryni, kterou před několika dny byla jmenována, aby byla okamžitě odvolávána. Ale minimálně je potřeba si vyjasnit ty věci a říci, jak ty věci budou fungovat dále. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:

A váš názor, je situace zralá na to, aby předseda vlády teď ministryni obrany odvolal? David ŠEICH, poslanec /ODS/:

Já si myslím, že takové harakiri na resortu obrany bychom neměli dělat, aby každé tři dny tam byl jiný ministr, že bychom měli skutečně ještě pořád upřednostnit tu cestu, že s paní ministryní bude dosažená dohoda a že premiér si pořádek sjedná jiným způsobem. 

 

 

Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Do naší debaty se teď zapojí i generál Jiří Šedivý. I on byl náčelníkem Generálního štábu České armády, stejně jako Vlastimil Picek, a to v letech 98 až 2002. Dobrý večer. 

 Jiří ŠEDIVÝ, bývalý náčelník Generálního štábu AČR:

Dobrý večer. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Ten způsob, jakým byl čtyřhvězdičkový generál Vlastimil Picek s okamžitou platností po nástupu nové ministryně odvolán z postu prvního náměstka, opozice označuje za ostudný, za plivnutí do tváře vojákům. Vnímáte to taky tak jako ostudné? 

 


Jiří ŠEDIVÝ, bývalý náčelník Generálního štábu AČR:

Tak já myslím, že řešíme momentálně dva problémy. Ten první způsob, jakým byl pan generál Picek odvolán, si myslím, že byl skutečně velmi uspěchaný a mohlo to mít nějakou lepší strukturu. Ale na druhou stranu souhlasím s tím, že pan generál Picek měl dostat po ukončení své funkce takovou další pozici, která odpovídala jeho vzdělání, jeho praxi a výsledkům ve funkci. A tam si myslím, že první náměstek ministra obrany to skutečně nebylo to pravé, co mělo být nebo co mělo následovat po jeho funkci náčelníka Generálního štábu. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Vnímáte to jako plivnutí do tváře vojákům, tak jak se vyjádřila opozice? 

 Jiří ŠEDIVÝ, bývalý náčelník Generálního štábu AČR:

To si myslím, že ne. To jsou poměrně silná slova. Já si myslím, že spíš to bylo nepříjemné vůči panu generálu Pickovi. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Pane poslanče Tejci, ono nejde jen o jednoho člověka Vlastimila Picka. Karolína Peake z vedení ministerstva obrany odvolala hned 4 lidi, a když pomineme blízko spolupracovníky jejího předchůdce Alexandra Vondry, jako ředitele ministerského kabinetu, pak kromě prvního náměstka jde o ředitele sekce vyzbrojování Pavla Bulanta, lze mluvit o ohrožení stability resortu? 

 


Jeroným TEJC, předseda poslaneckého ČSSD:

A tak ohrožením stability je už to, že tam nastoupila Karolína Peake, která o tom nic neví. Ale já si myslím, že je důležité se skutečně dívat na to, kdo nastoupil. A pokud se podíváme na to, kdo se vrací na ministerstvo nebo kdo tam přichází, tak je to pan Klepek jako šéf kabinetu, on pracoval jako šéf kabinetu exministra Bartáka, nechvalně proslulého, pak tam přišel pan Kotrba, šéf poradců Karolíny Peake, bude šéfem poradců. A je to člověk, který pracoval jako asistent bývalého lidoveckého a poté zástupce TOP 09 pana Severy, velmi blízkého spolupracovníka právě Miroslava Kalouska. Stejně jako pan Barták, který byl náměstkem pana Kalouska. A já jsem přesvědčen, že možná může být jedním z těch důvodů právě to, že pan Picek se vyjádřil velmi negativně například k nákupu letounů CASA a teď se zrovna rozhoduje o tom, zda například tento projekt bude odstoupeno od té smlouvy, bude vyšetřován. A já jsem přesvědčen, že paní Peake může plnit určitou roli Vlasty Parkanové, možná ve verzi 2.0, která bude krýt to, co se dělo na ministerstvu ještě za doby, kdy ovládal ať už přímo, nebo nepřímo exministr Barták. A to si myslím, že je daleko závažnější než to, že byl odvolán pan generál Picek, byť samozřejmě jak říkáme, myslíme si, že si to nezasloužil a že ve chvíli, kdy nepřišel odborník na jeho místo, tak to odvolání bylo velmi předčasné. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Pane generále Šedivý, ti noví muži dnes odpoledne jmenovaní novou ministryní, ti mají vaši důvěru?

 

 

Jiří ŠEDIVÝ, bývalý náčelník Generálního štábu AČR:

Já neznám všechny z nich osobně, znám pouze pana Klepka, takže vím, že vždycky se pohyboval kolem takových protokolárních záležitostí. Tam nějaký zásadní problém nevidím. Byť je to pochopitelně kritizováno jako ustanovení bývalého vojáka z povolání do podobné funkce, ale nikdy nebyl ve výkonech a řídících funkcí. Takže z tohoto pohledu já ten problém nějak moc nevidím. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:

A když si to vezmeme. Nová ministryně bez zkušeností s resortem, odvolaný první náměstek ministra, odvolaný ředitel sekce vyzbrojování, podle vás ohrožuje to stabilitu resortu, nebo ne? Neboli, jak je stabilita resortu ministerstva obrany zajištěna? 

 


Jiří ŠEDIVÝ, bývalý náčelník Generálního štábu AČR:

V každém případě odchod ministra obrany a nástup nové administrativy vždycky je určité takové období, kdy je období nejistoty, lidé jsou poměrně dost opatrní a očekávají, co se vlastně stane. Tady bude důležité, jak nová paní ministryně zvládne to přechodné období a jak ten nový management se zapracuje. A myslím si, že by měla ale skutečně, pokud pan generál Picek byl odvolán, aby byl hodně rychle nahrazen nějakým člověkem, který již v tom resortu buď pracoval, anebo celý ten problém velmi dobře zná. Anebo aby pan generál Picek pokračoval s pověřením ve výkonu funkce do té doby, než ten daný funkcionář se najde a funkci převezme. 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:

A je to tak, že případně dotčené velení armády, kdyby chtělo, může novému ministru obrany pozici a výkon funkce znepříjemnit? Samozřejmě, že veřejně to nikdo nepřizná, ale v hypotetické rovině je to tak? 

 Jiří ŠEDIVÝ, bývalý náčelník Generálního štábu AČR:

Já myslím, že vždycky byly debaty o tom, že ministerstvo generální štáb se moc nemají rády a že tam jsou určité problémy ve vztazích, což ale ve své podstatě je téměř přirozené, protože každý pracuje v trochu jiném prostředí. Ministerstvo ta civilně-správní část v takové té politické a armáda přece jenom se zabývá těmi reálnými problémy, kterými ta armáda žije. Já si ale nepamatuju, že by někdy Generální štáb anebo některé jiné armádní složky úmyslně dělaly problémy civilně-správní části, natož potom ministrovi obrany. To si skutečně nepamatuju. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Čili, že by taková situace teď nastala, to můžete vyloučit? 

 Jiří ŠEDIVÝ, bývalý náčelník Generálního štábu AČR:

To je skutečně spekulace a nevěřím tomu, že by pan generál Pavel něco takového organizoval s Generálním štábem nebo někdo z jeho podřízených. Zkrátka tomu nechci věřit a považuji za skutečně spekulaci. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Ono takto, jak novou ministryní obrany prezentováno, že ve vedení ministerstva obrany by v demokratickém státě měli být jen civilisté, je tedy kariéra v armádě cejchem, který vylučuje z dalšího profesního uplatnění v řídících funkcích resortu? 

 Jiří ŠEDIVÝ, bývalý náčelník Generálního štábu AČR:

Ne tak úplně. Ale vždycky existuje určité období, kdy ten daný člověk buď náčelník Generálního štábu, nebo předseda Sboru náčelníků štábu v případě Spojených států amerických odchází do civilu, pracuje v nějaké jiné funkci, třeba to, co už tady bylo zmiňováno, třeba v nějakých institutech, vysokých školách, vede nějakou nadaci a podobně, vrací se zpátky, ale je to po, tak se vždycky říkalo, po tom jednom funkčním období, to znamená, po čtyřech letech se zpátky vrací třeba do politiky nebo do takovýchto nějakých pozic. Známe takové případy právě třeba ze Spojených států amerických. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Spojené státy americké, pane poslanče Tejci. Spojeným státům nevadilo mít generála Colina Powella, coby bývalého předsedu Sboru náčelníků, ministrem zahraničních věcí. Je to demokratický stát, velmoc navíc. A armádní generál tam řídil jeho zahraniční politiku. Není to divné, že tady v Česku vadí něco, co třeba ve Spojených státech nevadilo? 

 Jeroným TEJC, předseda poslaneckého ČSSD:

Já si myslím, že nejde úplně srovnávat Spojené státy a Českou republiku. Ale na straně druhé to jen dokladuje to, že podle mého názoru tohle je zástupný důvod. Podle mého názoru vůbec nejde o to, že pan generál Picek byl důstojník v záloze, a proto musel odejít. Pokud to nevadilo této vládě, stejné vládě za jiného ministra, tak by to nemělo vadit této vládě za ministra nového, potažmo ministryně, která vůbec neví, co se na ministerstvu děje, a naopak by jí mělo být doporučeno, aby člověk, který má tuto zkušenost, na tomto místě zůstal. Já myslím, že v tuto chvíli doplácíme na to, že tento stát už přišel o řadu odborníků, řada odborníků odešla ze státních služeb. A je potřeba hledat, kde se dá, a hledá se samozřejmě i v armádě, což by normální nebylo. Bylo by dobré, kdyby zůstávali i civilní odborníci. Ale mnohdy tento stát o ně už přišel, a proto třeba pan ministr Vondra hledal, byť se nám to nemusí líbit, právě u armády, u bývalých důstojníků. A v tomto já to beru jako nouzové řešení, ale řešení, které je přijatelné. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Pane poslanče Šeichu, navíc ono nejde jen o ty vlastní personální změny, ona Karolína Peake tím, že rozprášila tým svého předchůdce, vašeho ministra Alexandra Vondry, tak tím jakoby dává najevo, že ODS resort nevedla správně. 

 


David ŠEICH, poslanec /ODS/:

Dává najevo, že si vybírá svůj tým. To si myslím, že nemusí být stejné a je to její právo. Já říkám znovu. Ona má právo si vybrat ten tým, ale musí za něj nést odpovědnost. Ona se musí obklopit nějakými odborníky, to je nezbytnost v této chvíli, protože ty odborníky v této chvíli nemá z mého pohledu. A bude je nutně potřebovat vzhledem k tomu, že ona sama není v té oblasti profesionál. Čili ten tým odborný si může vybrat podle svého uvážení, ale musí to být odborný tým a musí ho vybrat velmi rychle. A v tom právě musí o vhled premiéra, aby na toto velmi silně tlačil. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Odborný tým. Pane generále Šedivý, Vlastimil Picek byl hlavním vyjednavačem se švédskou stranou o dalším pronájmu stíhaček gripen. Může jeho odvolání pozici české strany ve vyjednávání oslabit? 

 Jiří ŠEDIVÝ, bývalý náčelník Generálního štábu AČR:

Z tohoto pohledu si myslím, že určitý problém tam může být. I když pochopitelně generál Picek nebyl sám, kdo byl v tom týmu a měl tam spoustu dalších ještě podřízených. Ale třeba to může být jeho další pozice, může hrát třeba roli zmocněnce vlády pro vyjednávání pro možná budoucího kontraktu se Švédskem, což je otázka třech měsíců a za tu dobu by se mohlo najít vhodné řešení pro něho do budoucnosti. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Vy nemáte obavy z toho, že bude teď oslabena pozice české strany při vyjednávání se Švédskem o dalším pronájmu stíhaček gripen? Přece na poslední chvíli do těch jednání nemůže naskočit nový člověk, ten nemůže znát všechny nuance vyjednávací strategie. 

 


David ŠEICH, poslanec /ODS/:

Já neznám právě ty detaily, jak to má paní ministryně namyšleno. A samozřejmě to z toho ji bude jaksi zkoušet premiér. A já si ten problém představit umím. Samozřejmě že někdo, kdo celé to vyjednávání vedl, najednou se ztratil, takže to problém bude, si představit umím. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:

A navíc měl také generál Picek na starost restrukturalizaci armády, čili to znamená, že všechno teď spadne pod stůl a začne se se vším od začátku nebo... 

 Jeroným TEJC, předseda poslaneckého ČSSD:

Já mám pocit, že této vládě už nezáleží na tom, co se děje na jednotlivých ministerstvech, jenom na to, aby přežila. A já jsem přesvědčen, že pan premiér přes ta silná slova, která jsme slyšeli, nakonec ohne hřbet a v zájmu toho, aby zůstal premiérem, nakonec Karolína Peake zůstane na svém místě a ti lidé, které si přivedla, zůstanou a pan generál Picek si bude hledat nové uplatnění. A možná mu v tom vláda pomůže, možná ne. Ale ten princip, který tady byl nastolen, to znamená ten, že neodborník se stává ministrem, podle mého názoru není šťastný. A když jsme hovořili o tom, co jsme si přáli v roce 89, o čem hovořila Karolína Peake, tak jsme si přáli, aby tam byli lidé, kteří budou důvěryhodní, to Karolína Peake rozhodně není, pokud neumí vysvětlit své finance. A také lidé, kteří mají odbornou znalost, na rozdíl od některých, kteří řídili různé instituce, a my jsme se jim smáli. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Poslední otázka na vás, pane poslanče Šeichu. Karolína Peake jmenovala své tři nové blízké spolupracovníky, ale nejmenovala, kdo bude tím novým prvním náměstkem. Bude to věc, kterou budete chtít projednat v koalici nebo bude ODS dokonce požadovat, aby tento důležitý post byl obsazen vaším člověkem, člověkem ODS nebo blízkým ODS? 

 David ŠEICH, poslanec /ODS/:

My máme tuto sobotu jednání výkonné rady. Tam budeme diskutovat tyhle ty věci. A já si myslím, že tím primárním kritériem určitě nebude to, aby to byl člen nebo příznivec ODS, ale primární zájem bude, aby to byl člověk, který ten resort dokáže pomoci odborně stabilizovat. A já bych nepřeceňoval jako ten problém zase natolik. Pan premiér, si myslím, dokázal uhájit vždycky, co chtěl. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Ale budete chtít na to mít vliv na obsazení této funkce? 

 

 David ŠEICH, poslanec /ODS/:

Budeme chtít určitě mluvit do toho, aby to byl člověk, který dokáže ten resort posunout dopředu. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Nedovolíte Karolíně Peake, aby post obsadila bez konzultace s vámi? 

 David ŠEICH, poslanec /ODS/:

Já si myslím, že každý ministr nějakou chvíli může si obsadit jakoukoli pozici, kým chce, to je jeho výhradní právo. Ale pak také riskuje, že může být odvolán nebo může být jiné problémy v té vládě. Já si myslím, že to je riziko každého ministra, jak dalece ty věci konzultuje s premiérem a s ostatními koaličními partnery. Ale já věřím, že ta shoda se najde. 

 

 

Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Pánové, všem třem vám děkuji za návštěvu ve studiu a za rozhovor. Hezký večer. 

 David ŠEICH, poslanec /ODS/:

Hezký večer. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Na shledanou. 

 Jeroným TEJC, předseda poslaneckého ČSSD:

Na shledanou. 

 Jiří ŠEDIVÝ, bývalý náčelník Generálního štábu AČR:

Na shledanou. 

Mgr. David Šeich

poslanec PČR
předseda oblastního sdružení
člen výkonné rady