23. září 2012

Ukázaná platí

Rčení "ukázaná platí" pochází ze staročeštiny a je například hojně využíváno v mariáši. Z počtu hráčů mariáše si ale při rozhodování o veřejných prostředcích na kraji nemůžeme brát příklad. Naopak. Je důležité, aby byl proces maximálně otevřený a lidé mohli vidět, kam a na co jdou jejich daně.

Otázka transparentnosti se nemůže zaměřit jen na uveřejněněný podrobný "rozklikávající" rozpočet. To by bylo trochu málo.  Ono bez hlubšího vysvětlení málokdo pochopí strukturu výdajů, čísla kapitol a podkapitol krajského rozpočtu.

Dalším okruhem, kde veřejná kontrola pokulhává, je hospodaření všech krajem zřízených organizací bez ohledu na právní subjektivitu. Současně s těmito organizacemi vyvstává otázka povinnosti přijetí pravidel pro účast volených krajských zástupců v dozorčích rádách zřizovaných organizací. Doposud ani v jednom z krajů neexistují pravidla pro účast volených zástupců kraje v dozorčích radách obchodních společností a pravidla pro jejich odměňování. Jsem pro, aby byli lidé za svou činnost odměňováni, ale musí to být každému jasné. Spolu s rozhodováním nese každý člen takového orgánu i zodpovědnost. Její míra by měla být saturována.

To že "ukázaná platí" by mělo být i u smluvních vztahů. Kraje by si měly určit podmínky a hranici od které budou veškeré smluvní vztahy uveřejňovat na svém krajském webu.  

Jsem přesvědčen, že jako exitstuje počítadlo státního dluhu, byla by prospěšná existence vývoje dluhu na krajské úrovni. Od krajských vlád by bylo férové zveřejnit, proč se zadlužuje, za jakým účelem a kdy bude dluh uhrazen. Z čeho je jasné - z peněz daňových poplatníků. 

PhDr. Jan Šlajs, LL.M.

člen strany,
člen oblastní rady