Středočeský kraj má obrovský potenciál, říká kandidát na hejtmana Jan Skopeček

9. července 2024
Středočeský kraj má obrovský potenciál, říká kandidát na hejtmana Jan Skopeček

(Metro) S politikou začínal na regionální a komunální úrovni. Zastupitel města Hořovic Jan Skopeček se ale v politice vyšvihl a šestnáct let byl zastupitelem Středočeského kraje, souběžně i poradcem prezidenta Václava Klause. Od roku 2017 je poslancem parlamentu, od listopadu 2021 je místopředsedou Poslanecké sněmovny. Největší výzvy jsou ale nyní před ním v souvislosti s šéfováním ODS ve Středočeském kraji. Chce zvednout hozenou rukavici a stát se hejtmanem středních Čech.

Vzpomenete si, co vás motivovalo, abyste se stal politikem?

K politice mě to táhlo už od mládí. Vyrůstal jsem a dospíval v době ekonomické transformace a změny z totalitního politického režimu na systém svobodný a demokratický. To je určitě důvod, proč mě politika začala zajímat. Dají se prostřednictvím ní dělat změny, a to jak ty systémové, tak lze řešit konkrétní problémy lidí. Velmi tedy záleží, kdo politiku dělá. Už během studia střední ekonomické školy v Berouně jsem inklinoval k pravicovým myšlenkám svobody a individuální odpovědnosti a k tomu, aby vám stát do života zasahoval co nejméně a chtěl za to po vás co nejméně peněz. Zájem o politiku mě vedl k tomu, že jsem v roce 2001, tehdy jako student ekonomie na vysoké škole, podal přihlášku do ODS. Byla to pro mě logická volba.

První kandidatura do zastupitelstva vašich rodných Hořovic o rok později ale nevyšla…

To je pravda, ale jako mladíček jsem tehdy nebyl nikde na vrcholu kandidátky a spíše jsem to bral jako příležitost pomoci zkušenějším a nějaké zkušenosti také nabrat. Vždy se mi v politice vyplatilo, že jsem postupoval krok za krokem. V politice platí, že nic nesmíte vzdávat, musíte na sobě neustále pracovat, a hlavně musíte naslouchat lidem a umět jim vysvětlit své postoje a nápady. Za dva roky na to jsem uspěl v krajských volbách a v krajském zastupitelstvu jsem sbíral své první politické zkušenosti. Jako místopředseda finančního výboru jsem mohl uplatnit jak své ekonomické vzdělání, tak jsem rovněž skrze znalost krajského rozpočtu pochopil, o čem všem krajská politika je, co a jak se pomocí krajského rozpočtu financuje. V roce 2004 jsem pak uspěl i v Hořovicích a de facto dodnes tam jako zastupitel funguji. I když mě potkaly významnější politické role, nikdy jsem se na komunální politiku nevykašlal. Ve vedení města, kde jsem se narodil a celý život funguji, jsem dodnes.

Nyní jste poslancem a místopředsedou poslanecké sněmovny, na podzim ale opět kandidujete v krajských volbách, a to jako lídr kandidátky SPOLU rovnou na hejtmana. Co vás k tomu vedlo?

Jsem přesvědčen, že role hejtmana je exekutivního charakteru, prostřednictvím ní lze zlepšovat podobu kraje a kvalitu života v něm rychleji a systematicky. Je to role, v níž jste blíže jak voličům, tak reálným problémům, kterými kraj žije. Zároveň máte jako hejtman v ruce praktičtější nástroje, jak ty problémy a výzvy řešit. Troufám si tvrdit, že Středočeský kraj znám dobře. I jako poslanec systematicky jezdím a navštěvuji města a obce, podnikatele, instituce sociálního charakteru, školy i nemocnice, a tak mám o jeho hlavních problémech docela jasnou představu. Středočeský kraj je mým domovem celý život, založil jsem zde rodinu, mám tu své nejbližší. Chtěl bych, aby střední Čechy nebyly vnímány jen jako přívěsek u Prahy, ale aby byly dobrou adresou, která má svým obyvatelům co nabídnout. Ať už dětem, mladým lidem, rodinám, nebo seniorům. Náš kraj má obrovský potenciál a rád bych udělal maximum pro to, vytěžit z něj co nejvíce. Proto kandiduji na hejtmana Středočeského kraje.

Jaké problémy a výzvy před Středočeským krajem, a tedy i jeho hejtmanem, stojí?

To by bylo na dlouhý samostatný rozhovor. Ale zkusím vybrat to nejdůležitější. Blízkost Prahy našemu kraji v ledasčem pomáhá, ale přináší i starosti s velkou zátěží na středočeské silnice a dopravu obecně. Doprava tedy musí být jasnou prioritou, musíme dál investovat do oprav silnic, budovat obchvaty měst a obcí, abychom snížili zátěž plynoucí z dopravy, musíme ve spolupráci se státem posilovat kapacity železničních tratí, protože vlaková doprava se stává stále vyhledávanějším prostředkem dopravy Středočechů. Aby lidé neutíkali do Prahy a v našem kraji jen nepřespávali, musíme pracovat na zlepšování kvality i struktury oborů na středních školách, dále rozvíjet už dnes velmi kvalitní nemocnice, vymazat bílá místa, kde není k dispozici kvalitní připojení k rychlému internetu. To a další věci mají za cíl udělat ze Středočeského kraje dobrou adresu.

Co na vaši kariéru politika říká manželka? Nebyla by někdy raději, kdybyste byl „jen“ ekonom?

Poznala mě už jako politika, byť třeba poslanecký mandát jsem získal později. Nicméně s nadsázkou řeknu, že věděla, do čeho jde. Výhodou nepochybně je, že má stejné politické názory a vidění světa jako já. Je rovněž ekonomkou, tudíž tuší, co říkám a dělám, a mám v ní v tom směru velkou oporu. A nejen v tom, bez její péče o rodinu, o děti bych to dělat nemohl. Vím, že je moderní se o rodinné povinnosti dělit co možná stejným dílem, ale bez mučení přiznávám, že u nás je toho spousty právě na mé manželce. Nemá cenu si nalhávat, že práce politika není náročná na čas a že mohu každý den přijít domů v rozumnou dobu. Ale to si nijak nestěžuji, to k tomu patří a mají to tak policisté, hasiči, lékaři a další profese. Politik má tu výhodu, že rodina mu může být pro práci největší inspirací. Sám to tak mám, když s manželkou a dětmi řešíme všechny doktory, školky, kroužky a dojíždění. Vím, že ty samé problémy řeší všechny rodiny, a přál bych si, aby byl život ve Středočeském kraji co nejjednodušší a díky tomu i co nejradostnější. Jako hejtman pro to udělám maximum.

Jan Skopeček

místopředseda Poslanecké sněmovny
místopředseda poslaneckého klubu ODS
poslanec PČR
ekonomický expert ODS
předseda ODS Hořovice