26. dubna 2024

Naší prioritou je zlepšení kvality a především bezpečnost přepravy

(prioritymagazin.cz) Martin Kupka, ministr dopravy od prosince 2021, se dopravě věnoval z pohledu mediálního zástupce a na krajské úrovni. Mezi jeho priority v oblasti železniční dopravy patří příprava vysokorychlostních tratí a instalace evropského zabezpečovacího zařízení, které bude ministerstvo prezentovat i na letošních Rail Business Days v Ostravě.

Pane ministře, nutností pro zlepšení kvality služeb pro přepravu osob a nákladu na železnici je digitalizace a zavádění moderních technologií. Jaké jsou Vaše priority v této oblasti?

Naší prioritou není jen zlepšení kvality přepravy, ale především její bezpečnost. Z tohoto pohledu je zcela zásadní zavádění jednotného evropského zabezpečovacího systému – ETCS. Železniční dopravci se připravují na výhradní provoz pod dohledem ETCS na koridorech od 1. ledna 2025. Nyní se pracuje na 417 kilometrech tratí, v přípravě je přes 3200 kilometrů. V současné době investice směřují jak do nákupu nových moderních jednotek, které mají palubní část ETCS již od výrobce, tak do dovybavení stávajících vozidel. A soustředíme se samozřejmě i na související školení strojvedoucích.

Jedním ze směrů konkurenceschopnosti železnice je realizace tzv. vysokorychlostních tratí. Kdy se začne stavět?

Ve fázi technického návrhu je aktuálně více než 300 kilometrů vysokorychlostních tratí (VRT), ale celkově připravujeme 800 kilometrů. Nejdál jsme teď v přípravě projektů VRT Polabí, Moravská brána I a II a Jižní Morava, přičemž tendry na stavbu prvních úseků by měly proběhnout v roce 2026. Plánujeme, že první vysokorychlostní vlaky by měly na české koleje vyjet už počátkem 30. let.

Rozvoj železnice je příležitostí i pro výrobce kolejových vozidel. Můžeme se těšit na modernizaci i v této oblasti?

V nabídkových řízeních organizovaných naším úřadem jsou předpokládána na většině nově zadávaných provozních souborů nová vozidla. Tak například od prosince 2026 bude dopravce RegioJet, a.s., v závazku s MD zajišťovat nová vozidla na lince R9 Praha – Havlíčkův Brod – Jihlava/Brno a v současné době běží nabídková řízení na provoz vlaků ve směru z Prahy po III. železničním koridoru na Plzeň a na Bavorsko, kde se rovněž předpokládá zajištění provozu novými vozidly.

Také České dráhy výrazně modernizují svůj vozový park. V letošním roce převezmou 45 RegioPanterů, 59 RegioFoxů, 8 osmivozových souprav ComfortJet a také 22 lokomotiv Siemens Vectron. To znamená, že v letošním roce poskytnou cestujícím přes 22 000 nových, pohodlných míst.

Ale nejde nám jen o technickou stránku nových vozidel. Jak jsem zmínil, velký důraz klademe především na bezpečnost a kromě toho i na komfort cestujících. Nové vlaky jsou bezbariérové, klimatizované a mají audiovizuální informační systém. Cestující v nich najdou mimo jiné i Wi-Fi, elektrické zásuvky, USB porty pro dobíjení elektroniky nebo zásuvky pro dobíjení elektrických invalidních vozíků.

Silniční dopravě chybí impuls v podobě dostavby dálnic. Současný systém výstavby a financování přestává vyhovovat. Jaká vidíte východiska z této situace?

V loňském roce ŘSD hospodařilo se 66,8 miliardy korun, letos se rozpočet zvýšil na 78,1 miliardy korun. Díky těmto rozpočtům je aktuálně v procesu výstavby zhruba 245,4 kilometru nových silnic a dálnic. Jde historicky vůbec o nejvyšší počet, který Česko zažilo. V roce 2024 zprovozníme 118 km nových dálnic, v roce 2025 to bude dalších 52 km. Důležité také je, že v roce 2024 zahájíme stavbu 115 km nových dálnic a v roce 2025 chceme zahájit 117 km.

Vzhledem k tomu, že páteřní dálniční síť chceme a potřebujeme dokončit co nejrychleji, je jasné, že státní finance stačit nebudou. Považuji proto za nezbytné, aby stát našel i jiné způsoby, jak dopravní stavby financovat. Konkrétně půjde o kombinaci peněz ze státního rozpočtu, evropských peněz, úvěru od Evropské investiční banky a projektů soukromého a veřejného partnerství (PPP). Díky dobré zkušenosti s PPP na D4 pracujeme nyní na základě usnesení vlády na prověření využití PPP projektů na další výstavbu, například na dokončení Pražského okruhu či dálnic D3 a D55. Aktuálně také probíhá výběrové řízení na transakčního poradce na dostavbu dálnice D35.

Martin Kupka

ministr dopravy
místopředseda strany
poslanec PČR
expert pro veřejnou správu