Bolestivé stavy, nejen ortopedické

28. března 2024
Bolestivé stavy, nejen ortopedické

I když odpřísáhlým záměrem, cílem a snahou lékaře je pomáhat lidem od bolesti mnoha podob, tak někdy k tomu na ortopedii používáme způsoby taktéž nepříjemné, zase bolestivé. Když přehlédnu bolesti po operačním zákroku, tak i v běžném ambulantním provozu.

Komu by se líbilo nechat si píchat do kolene? Snad jen lakomé Barce z pohádky Jana Wericha, která si chtěla nechat koleno vrtat, než by si koupila jízdenku na dostavník do Loun. A každý to snáší jinak, každý má jiný práh bolesti. Zajímavé je, že mým statistickým pohledem snáší lépe to ubližování drobnější žena, než stodvacetikilový hromotluk, který se někdy odporoučí do mdlob. Ale abych si nezasloužil nezasloužené uznání dam, tak podotýkám, že historicky hysterie je od slova hystera, což je děloha. Ale pak bych zase musel rozvažovat, že by tento orgán neměl chybět v anatomickém atlase člověka u některých nestabilních jedinců rodu mužského. Ale, …

A pak je tady ještě jeden průvodní fenomén a to jsou úlevová slova při bolesti. U některých bodrých jedinců jsou vulgarity běžnou součástí komunikace. Ti nepřekvapí. Ale když distingovaná osoba (bez rozlišení ze dvou, ne více pohlaví ) vzkřikne „K….a!“, je to neočekávané, ale považte - obhajitelné. Nikoli u Guta Jarkovského či Ladislava Špačka, ale vědecky. Fungování tzv. nadávkové analgesie potvrdily studie britských universit, které prokázaly, že opakování určité nadávky zvýšilo toleranci fyzické bolesti při držení rukou v ledové vodě. Pak ještě zkoušeli rozdíly mezi zavedenými nadávkami, a nově vytvořenými a zvítězilo ono universální slovo z amerických filmů začínající na písmeno F. Dovoluji si zpochybňovat jejich závěry, když do výzkumu nezahrnuli České večerníčky, a osvědčené Trautenberkovo: „Himlhergotdonervetrkrucajselement“!

Ale může to být i naopak. Při experimentálních pokusech v Německu se potvrdilo, že slovní popis fyzického utrpení může u posluchačů vyvolat fyzicky bolestivé pocity. Tedy jak u koho. Ale, …

Mimochodem říká se, že slova jsou silnější než zbraně a i bolest způsobená zlým slovem může být horší, než bolest fyzická. Ta je totiž obvykle krátkodobější a časem se může rychle hojit. Zlá slova si mozek déle pamatuje, vybavuje a připomíná, třeba se jich nikdy nezbaví. K tomu mám ještě jednu troufalou zkušenost ze čtvrtstoletí nejen ortopedické, ale i společenské praxe. Nejsilnější živinou pro verbální ubližování, zlo, závist, nenávist a agresivitu je hloupost, která se rozpíná ve společnosti hlavně skrze sociální sítě. Dnes se často zmiňují obavy z umělé inteligence, ale já mám oprávněný strach z přirozené blbosti. I když na odlehčení připojuji odpověď otce 8 dětí na otázku, jestli tolik potomků plánoval. „ Ne neplánoval. Já jsem si myslel, že spermie v noci spí.“

Ať Vás život nebolí.

MUDr. Radek Černý

místopředseda místního sdružení ve Žďáru nad Sázavou
zastupitel Kraje Vysočina