12. února 2024

Komunální politika a klimatická změna

Dějiny naší planety, toť dějiny klimatických změn. K významným a prudkým klimatickým změnám docházelo již v dobách, kdy ještě lidé na Zemi nežili. V dobách lovců mamutů se v okolí Věstonic zalednění několikrát posunulo ze severu na jih a zase zpět, s posunem zalednění se měnilo i zdejší lidské osídlení. Kroniky psané na pergamenu i zažloutlé stránky sto a více let starých novin jsou plné údajů o velkých suchách i povodních.

Co bylo příčinou klimatických změn v době před nástupem moderního člověka? Co je příčinou urychlování těchto změn v současnosti? O tom můžeme vést sáhodlouhé diskuse a stejně se oba tábory neshodnou. Skutečné řešení hrozby oteplování je na mezinárodní úrovni. Dokud bude Čína stavět průměrně jednu novou uhelnou elektrárnu za týden a zaoceánské lodě produkující více emisí než všechna auta v EU dohromady budou neustále tam a zpět dovážející výrobky z Asie do Evropy, je naše osamocená evropská snaha marná.

O to více to pak vyznívá na komunální úrovni. Pokoušet se změnit globální klima na úrovni městské části není asi úplně reálné. My se musíme soustředit hlavně na adaptaci na tuto změnu. V celé historii uspěl vždy ten, kdo se dokázal na změnu připravit a adaptovat. Ne ten, kdo proti ní marně bojoval.

Vstřícné stavební úpravy

Adaptace městské části na klimatickou změnu je podle mě správná politika. Proč? Protože tato politika přináší benefity všem, bez ohledu na to, jak si odpovídají na shora uvedenou otázku. Tedy přináší řešení podporované a přijímané většinou obyvatelstva.

Co je totiž podstatou přípravy městské části na klimatickou změnu? Je to příprava na horka, sucho a přívalové deště. Jde tedy o výsadbu stromů jakožto přirozené klimatizace, zadržovaní vody v krajině a zmenšování rozpálených ploch.

Proto se v dopravní politice Prahy 4 soustředíme na náhradu černých asfaltových povrchů chodníků za světlejší a vodě propustnou dlažbu, parkovací místa jsou budována z kostek pokládaných s velkou roztečí, aby bylo umožněno vsakování vody, ale i zarůstání travním drnem, jako se to stalo v Jílovské. Přikročili jsme i k ozeleňování tramvajových tratí, první v Praze 4 vznikne už tento rok v ulici Na Pankráci. Řešíme taky neodvádění vody z chodníků v zeleni do kanalizace, ale její vsakování instalací vhodných vsakovacích prvků do přilehlé zeleně.

Toto nejsou a nebudou v žádném případě marné výdaje. Vylepší náš veřejný prostor bez ohledu na to, jak se bude počasí vyvíjet, a shodne se na něm určitě velká většina našich obyvatel, ať už si o klimatické změně myslí to, nebo ono.

Jaroslav Míth

radní MČ Praha 4
předseda MS Podolí-Braník

Štítky:
komentář