15. ledna 2024

CNN Prima News: Korespondenční volby ze zahraničí

(CNN Prima News) První místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Eva Decroix v debatě o korespondenční volbě ze zahraničí v pořadu 360° CNN Prima News zdůraznila, že ze strany odpůrců zaznívá nedostatek podložených argumentů. Hovořila také o tom, zda budou moci ze zahraničí volit i „dovolenkáři".

Celou debatu s Evou Decroix můžete zhlédnout na CNN Prima News.

Eva Decroix řekla, že v mnoha jiných zemích se podle ní tento způsob volby osvědčil. „Že dochází čas od času k přezkoumávání, je naopak důkazem, že vše funguje správně,“ namítla občanská demokratka Decroix. Doplnila, že ve Francii korespondenční volba zcela zrušena nebyla.

Decroix v diskusi namítla, že tajnost volby zůstane zcela zachována. Poslankyně se následně vymezila proti častým argumentům o nedůvěryhodnosti, které jsou podle ní nepodložené. „Tímto novým způsobem by mohli hlasovat lidé, kteří mají bydliště v zahraničí či jsou na pracovním nebo studijním pobytu. Pokud onu volbu zajistíme, musíme být schopni garantovat, že vše bude fungovat bez problémů. Celý systém totiž nesmí být narušen unáhlenými nápady,“ vysvětlila Eva Decroix v pořadu 360° na CNN Prima NEWS.

Podle ní v této vypjaté debatě nepřichází v úvahu, aby se hovořilo i o možnosti volby v zahraničí pro ty, kteří pouze plánují dovolenou či delší pobyt v jiné zemi. „Je však možné, že další generace budou chtít jít dál a rozšíří tuto možnost i na turisty či dovolenkáře,“ konstatovala Decroix. Decroix také dodala, že znění návrhu ve Sněmovně je zcela v pořádku a zaručí stabilitu volebního systému.

Eva Decroix

1. místopředsedkyně poslaneckého klubu PČR
krajská zastupitelka
předsedkyně regionálního sdružení
členka oblastní rady