12. prosince 2023

Sliby se mají plnit (nejen) o Vánocích.

(Jihlavské listy) 12. prosince 2023 krajské zastupitelstvo schvalovalo jeden z nejdůležitějších bodů svého programu, rozpočet pro rok 2024. Výdaje na rozvoj regionu, střední školství, krajské nemocnice, domovy pro seniory, muzea, silnice II. a III. tříd a také na zajištění veřejné dopravy v našem regionu by v příštím roce měly dosáhnout více než 20 miliard korun.

Na straně příjmů, z nichž nejvýznamnějšími jsou podíl z daní vybraných státem, peníze na vzdělávání a sociální služby, předpokládáme částku více než 19 miliard. Vyrovnaného rozpočtu pohodlně dosáhneme díky úsporám a také předpokládanému přebytku hospodaření z letošního roku. Ano úspory, kladný výsledek hospodaření a také rekordní investice jsou výsledky ekonomického řízení našeho kraje po třech letech našeho působení, které nebyly vždy úplně snadné.

Je třeba férově říct, že dobrá finanční kondice našeho kraje je výsledkem více faktorů. Vedle skutečně intenzivní snahy celého úřadu pracovat efektivně a úsporně jsou to především příznivé příjmy, které kraje a města získávají od státu z přerozdělených daní. Z nich je nejdůležitější daň odváděná firmami a podniky, což je mimochodem jasný důkaz toho, že přes všechny problémy, se kterými se naše ekonomika od období covidu potýká, vykazuje v souhrnu byť mírný, ale trvalý růst. Právě díky daním se na rozdíl od státu, kde se v posledních letech nekontrolovaně rozevřely nůžky mezi příjmy a výdaji, dařilo městům a krajům nepoměrně lépe. Za celé 3 roky jsme nenavýšili počet pracovníků krajského úřadu s výjimkou rozvojových projektů, financovaných z jiných, převážně evropských zdrojů. Snažíme se investovat především do těch oblastí, které představují potenciál růstu a v důsledku povedou k rozvoji našeho regionu. Typickým příkladem je třeba oblast vzdělávání, životního prostředí, cestovní ruch anebo dopravní infrastruktura. V tzv. Fondu strategických rezerv disponujeme v tuto chvíli částkou téměř 1,5 miliardy korun, díky níž můžeme bez problému předfinancovat jak krajské investice, tak projekty našich příspěvkových organizací, které si díky tomu nemusí brát bankovní úvěry. Velmi důležitý je i Fond Vysočiny, který slouží k rozvoji celého území, ten jsme pro příští rok posílili o dalších 29,5 miliónů. Mezi krajské spolky, sportovní kluby, obce, sociální, kulturní a další subjekty, které si požádají o podporu svých projektů nebo činnosti v 35 rozvojových programech, tak rozdělíme příští rok celkem 362 miliónů korun. Mimořádných 500 miliónů směřuje do sportovní infrastruktury.

Předložili jsme krajský rozpočet, který je úsporný z hlediska provozních výdajů, prorůstový a zároveň reálný z hlediska plánovaných investic a efektivní z hlediska účelu vynakládaných výdajů. Ne všechno se nám podařilo udělat hned, ne všeho jsme zatím dosáhli, jak jsme si představovali, ale poctivě jsme na tom pracovali. A ještě minimálně tři čtvrtě roku na tom usilovně pracovat hodláme. Před třemi lety jsem na zastupitelstvu kraje dal veřejný příslib, že na konci našeho volebního období předám se svými kolegy z krajské rady našim obyvatelům Vysočiny hospodaření v černých číslech a kraj v dobré ekonomické kondici. Dnes předkládaným rozpočtem a současným stavem hospodaření kraje tento slib s mírným předstihem plním.

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA

Hejtman Kraje Vysočina

Vítězslav Schrek

hejtman Kraje Vysočina
předseda Oblastního sdružení ODS Jihlava