5. října 2023

Při rekonstrukci sítí budou pokáceny desítky stromů

Příští rok čeká ulici Vondrákova rekonstrukce sítí vysokého a nízkého napětí. Tuto informaci obdržel Odbor životního prostředí a dopravy v průběhu měsíce srpna od společnosti EG.D, která je vlastníkem sítí a investorem a zadávala zpracování projektové dokumentace k uvedené rekonstrukci.Jednou z informací bylo i množství stromů, které v rámci této rekonstrukce musí být pokáceny, a to téměř 100 kusů.

Každá technická síť má totiž ochranné pásmo, jehož šířka se liší dle druhu sítě a které stanovuje tzv. energetický zákon (č. 458/2000 Sb.). V tomto ochranném pásmu sítí je zákonem zakázáno vysazovat trvalé porosty a v případě, roste-li na síti nebo v jejím ochranném pásmu takový porost, může jej vlastník sítě dle zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny odstranit i bez povolení příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny a pouze na základě písemného oznámení. Stromy mají také svá ochranná pásma, která stanovuje např. ČSN 83 9061, a to pro stavební činnost alespoň 2,5 m od paty kmene. A tato ochrana stromů je dobře aplikovatelná, pokud ovšem dřevina neroste na síti nebo v jejím pásmu a pokud se prokáže, že dřevina na místě rostla dříve, než vybudování sítě, tak má přednost její ochranné pásmo.

Bohužel na ulici Vondrákova, která byla postavena v sedmdesátých letech minulého století, bylo zřejmě živelně a svépomocí vysázeno spoustu dřevin. Je pochopitelné, že si obyvatelé zpříjemňovali a zkrášlovali svoje okolí. Vondrákova je tak velmi hustě ozeleněná a osázená vzrostlými stromy a keři. Právě mnohé z nich se nacházejí v pásmu sítí, nebo přímo na sítích.

Dle prvních informací bylo vytipováno k odstranění 97 stromů a keřů. Spoluprací EG.D a našeho Odboru ŽPD se podařilo zpřesněním pozice dřevin vůči ochrannému pásmu sítí snížit počet stromů a keřů k odstranění na 42 kusů. A stále ještě probíhá jednání o možnosti zachování některých dřevin. Navíc bylo vytipováno dalších 10 stromů, u kterých se rozhodne, zda budou odstraněny, až při samotné rekonstrukci sítí, a to na základě postavení kořenů vůči síti. Musí se posoudit, k jak velkému poškození kořenového systému by došlo, aby stavba neohrozila stabilitu dřevin.

Dle předběžných informací od společnosti EG.D. by měly být dřeviny káceny a odstraňovány v rámci nastávajícího vegetačního klidu, stavba by pak měla být zahájena v jarních měsících. Konkrétní termíny zatím nemáme.

Protože musíme počítat vzhledem ke stáří sídliště s dalšími etapami rekonstrukce sítí, čekají nás další jednání o záchraně dřevin, protože každý strom má pro nás obrovskou hodnotu. Budeme se dále snažit o nalezení možných způsobů zachování dřevin, které budou navrženy ke kácení.