13. září 2023

F-35? Proč ne?

Na plénu Poslanecké sněmovny, a i mimo ni, se objevuje řada polopravd o záměru nákupu letounů F-35, které by měly nahradit stávající zapůjčené letouny JAS-39 Gripen. Pokusím se tedy celou záležitost trochu vysvětlit.

V poslední době se často nejen v mediích, ale i na plénu Sněmovny, objevují informace o jednáních stran nákupu nadzvukových letounů F-35. V éteru koluje řada informací, z nichž drtivá většina je smyšlená a nemá s realitou nic společného. Pokusím se tedy zvěsti o vládou zbytečně vynaložených prostředcích uvést na pravou míru.

Předně je třeba zdůraznit, že současné letouny JAS-39 Gripen byly pořízeny za vlády Miloše Zemana na smlouvu o „krátkodobém“ pronájmu na deset let, která vypršela v roce 2015. Nahradily tak zastaralou ruskou techniku a již tehdy byl požadavek armády na 24 strojů, abychom k ochraně vzdušného prostoru měli k dispozici dvě kompletní letky. Vláda tehdy s ohledem na nedostatek „armádních“ financí v rámci státního rozpočtu a naprosto jiné mezinárodní situaci rozhodla o pořízení namísto 24 strojů jen o 12 strojích jednomístných a dvou dvoumístných.

Stroje nebyly zakoupeny, nýbrž pronajaty. Vláda tím chtěla získat desetiletý odklad pro realizaci jejich nákupu. Nestalo se však nic a smlouva pokračuje dodnes. Musím dodat, že pro nás není ani v tuto chvíli příliš výhodná, jelikož platby za pronájem počítaly právě s desetiletým pronájmem. V případě využití dvouleté opce skončí současná smlouva v roce 2027. Ministerstvo obrany proto intenzivně jedná o jejím prodloužení do roku 2035. V tomto roce končí životnost stávajících letounů a musí být bezpodmínečně vyřešena jejich náhrada.

Požadavek na studii náhrady současných Gripenů přišel teprve v roce 2019. Tento úkol zadal armádě tehdejší ministr obrany Lubomír Metnar. Vzhledem k blížícímu se konci smlouvy na Gripen sice již pozdě, ale přece jen. Po dvouleté intenzivní práci přišli armádní specialisté se závěrem, že jediným vhodným strojem pro budoucí nadzvukové letectvo české armády je letoun 5. generace, tedy letoun F-35. Studie zřetelně dokládá, že se zdaleka nejedná o nejdražší stroj ani ve srovnání se stroji 4. generace. Zároveň jde i o letoun přinášející armádě významnou strategickou výhodu.

S těmito závěry byli seznámeni členové výboru pro obranu Poslanecké sněmovny. Ministerstvo obrany na základě těchto odborných podkladů proto zahájilo jednání s vládou USA. Jiným způsobem, než jednáním ve formátu vláda-vláda, se tento stroj ani pořídit nedá.

Po ročním jednání se blížíme cíli a máme veškeré informace o tom, co je s nákupem nových letounů spojeno. Souvisí s ním též nezbytné investice do infrastruktury letišť. Těm, a to podtrhuji, bychom se nevyhnuli ani v případě nákupu novějších modelů Gripen - E. Právě tato mylná informace, že by jejich pořízení nepřineslo dodatečné výdaje do vojenských letišť, je používána odpůrci nákupu F-35 buď z neznalosti, nebo v horším případě záměrně.

Zásadním rozdílem jsou možnosti strojů Gripen a F-35. Právě F-35 je nyní nejmodernějším vyráběným letounem, který je schopen plnit požadavky Armády ČR dalších cca 50 let. Není náhodou, že celá řada zemí světa si v danou chvíli objednala již přes 600 těchto nadzvukových bojových letadel a další o nákupech jednají. Pro výběr F-35 hovoří i další fakta. Oproti Gripenu má zcela odlišnou konstrukci. F-35 je vybaven technologií stealth. Kompletní výzbroj a nádrže jsou ukryty v trupu letadla.

I přes nemožnost zavěšení přídavných nádrží disponuje F-35 delším doletem. Výkon motoru je nesrovnatelný s konkurencí a dosahuje úrovně dvoumotorových letounů. Zásadní rozdíl vidím v nosnosti letounu. Gripen je schopen vynést až 6 tun materiálu, proti tomu F-35 až 17 tun. Je potřeba zmínit i to, že plné využití všech špičkových technologií těchto strojů bude klást velké nároky na armádu. Bude muset kompletně změnit své postupy. F-35 je totiž mimo jiné i nejlepším možným senzorem pro monitorování moderního bojiště a je třeba se naučit s ním pracovat a data z něj získaná správně používat.

Co zajímá nás všechny, je cena. Letouny F-35 mají cenu danou vládou USA a je stejná pro všechny zájemce. Nelze tudíž vyjednat žádnou výjimku krom Izraele, protože právě on se podílel na vzniku tohoto letounu a nese označení F-35 I. I tak je mu dodáván nekompletní a sám následně provádí instalaci izraelských komponent a systémů. Ostatním zájemcům americká vláda prodává F-35 jako komplet, tj. například s municí, se servisním zázemím a vším, co je k provozování nutné, kromě PHM.

Přesto se nám jeden velký úspěch podařil. Jako jedna z mála zemí jsme dosáhli zapojení českého průmyslu do výroby letounů F-35. Nejen těch dodávaných přímo naší armádě, ale všech vyráběných bez ohledu na to, komu jsou určeny. Kompletní cena je rozpočítána v čase a nebude výrazně vyšší, než ta, již platíme za současný Gripen. Zajímavostí určitě je, že i když se jedná o modernější letoun, tak cena jednotlivých letounů F-35 je nižší než u celé řady starších letounů 4. generace. Nejedná se totiž o kusovou výrobu, která zvyšuje ceny komponent i práce.

Veškeré provozní náklady těchto strojů nepřesáhnou 3 procenta ročního rozpočtu armády. Prvotní akvizice na pořízení letounů pak má být rozložena v čase a ročně v průměru nepřesáhne 10 procent rozpočtu na obranu. Pro lepší představu to odpovídá výdajům státního rozpočtu na 2,5 dne. Za to však budeme mít stroj sloužící delší dobu a přinášející strategickou výhodu na bojišti budoucnosti. Zmíním možná jednu zajímavost o (ne)výhodnosti nabídky.

V roce 2004 byla podepsána desetiletá smlouva o pronájmu Gripenu za téměř 20 miliard korun na deset let. V roce 2015 byla podepsána další smlouva o pronájmu s částkou přesahující miliardy korun. Za pronájem do roku 2035 by ČR měla pravděpodobně zaplatit částku opět okolo 20 miliard korun. Jednoduchým výpočtem tedy ČR za 12 plus dva letouny za 30 let zaplatí zhruba 60 miliard.

Kdyby tedy byl naplněn požadavek na 24 strojů, byla by cena patrně dvojnásobná, tedy 120 miliard korun. Když porovnáme tuto částku s částkou schválenou v Kongresu, v níž je obsažena i rezerva na případný dodatečný nákup příslušenství a munice, jsou téměř totožné, ovšem hodnota v korunách byla v roce 2004 téměř poloviční. Pokud si tedy někdo myslí, že současná varianta je levná, tak se mýlí.

Nesmíme zapomínat, že Rusko nespí a již také vyvíjí letouny 5. generace, jako jsou SU-57 a SU-75. Říká se, že štěstí přeje připraveným, a já bych byl rád připraven. Naše síla je totiž to jediné, co drží jakéhokoliv potenciálního nepřítele za našimi hranicemi. Gripen je dle mého názoru skvělý stroj, ovšem přinejmenším pro současnou dobu. Na nás je však myslet i na budoucnost.

Jan Hofmann

poslanec PČR
místopředseda výboru pro obranu PS PČR