4. září 2023

360° CNN Prima News

(CNN Prima News) Odložením podpisu penzijní novely si chtěl prezident vykolíkovat prostor v politice. Větší roli hrálo vymezování si teritoria než odborné výtky. Tak se k rozhodnutí Petra Pavla vyjádřil v pořadu 360° na CNN Prima NEWS poslanec Karel Haas (ODS).

Celou debatu s Karlem Haasem můžete zhlédnout na CNN Prima News.

Poslanec ODS Karel Haas v souvislosti s odložením podpisu novely označil komunikaci Kanceláře prezidenta republiky za „ne zcela šťastnou“. Podle něj není vhodné srovnávat lhůty, které mají jednotliví aktéři legislativního procesu. Reagoval tak na výtky směrem k vládě, že prezidentovi nedala dostatek času, aby mohl navrhovanou změnu prostudovat.

„O obsahu úpravy zákona o důchodovém pojištění prezident spolu se svým odborným týmem ví, a to po celou dobu legislativního procesu. Při troše dobré vůle bylo naprosto v moci hlavy státu a jejích poradců novelu podepsat,“ myslí si Haas. Přesto ocenil, že ke stvrzení ze strany Pavla došlo.

„Tímto krokem se prezident nepochybně pokusil vymezit, vykolíkovat si prostor v české politice. Není to nic neobvyklého, dělali to všichni tři předchozí prezidenti. Přesto si nemyslím, že to bylo vhodné v případě této novely,“ uvedl v pořadu 360° občanskodemokratický poslanec Haas.

Podivil se i nad tím, jak se Pavlův postoj změnil ze dne na den. „Nemusíme souhlasit s některými detailními výhradami. Proto si myslím, že šlo spíše o vymezování si prostoru než o snahu o odbornou argumentaci nad novelou,“ upřesnil Karel Haas.

Karel Haas

poslanec PČR
člen Zastupitelstva města Pardubic