2. srpna 2023

Události, komentáře ČT24: Senát schválil nové ústavní soudce

(ČT 24) Hostem diskusního pořadu Události, komentáře ČT24 byl předseda senátního ústavně-právního výboru Tomáš Goláň.

Celou debatu s Tomášem Goláněm můžete zhlédnout na ČT24.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Všichni tři prošli, jeden ale, řekněme, docela těsně. Prezident Petr Pavel znovu uspěl se všemi kandidáty na ústavní soudce. Debatu na plénu senátu ale ovládla minulost jednoho z nich. Robert Fremr čelil řadě otázek na předlistopadovou kauzu, tehdy odsoudil mladíka v procesu připraveném komunistickou Státní bezpečností. Fremr tvrdí, že o pozadí případu nic nevěděl a soudil podle předložených důkazů.

 

Pavel FISCHER, senátor /nestr./:
Buď soudce Fremr v té době učinil chybný úsudek jakožto soudce, což by ho diskvalifikovalo profesně a odborně, anebo jednal na objednávku.

 

Robert FREMR, kandidát na ústavního soudce:
Hlavním důvodem, proč říci ne, by mělo být ale to opravdu nepodložené obvinění, že jsem vědomě na té kauze spolupracoval se státní bezpečnost. Doufám, že výsledek toho hlasování ukázal, že teda tohle by bylo nespravedlivé.

 

Petr PAVEL, prezident ČR:
Jsem přesvědčen, že jednou z hlavních výhod dnešní doby je, že můžeme o podobných případech z minulosti svobodně diskutovat, vznášet pochybnosti.

 

Hana KORDOVÁ MARVANOVÁ, senátorka /nestr./:
Nemyslím si, že bychom se měli dneska my rozhodovat, jako kdybychom byli nějaký soud, protože kdybychom byli soud, tak bychom to museli odročit.

 

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:
Velmi bych uvítal, kdyby kandidát na ústavního soudce Robert Fremr byl lépe připravený, když nám odpovídal a nemusel měnit a opravovat ta svá vyjádření. A na závěr říkám, že mi to teda vůbec neulehčil.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Někteří senátoři ale kritizovali taky prezidentskou kancelář, že jim nedodala lepší podklady. Nicméně zazněla i kritika samotného výběru kandidátů.

 

Daniela KOVÁŘOVÁ, senátorka /nestr./:
Pane prezidente, kdy nám pošlete várku konzervativních kandidátů, aby Ústavní soud byl skutečně hodnotově vyvážený?

 

Petr PAVEL, prezident ČR:
Mám samozřejmě snahu o to, aby návrhy, které předkládám, byly co nejvyváženější. A ve svém úvodním slově jsem i říkal, v jakých kategoriích. Na druhou stranu neznám jedinou univerzální definici slova konzervativní, takže k tomu, abych vyhověl představám paní senátorky, bych možná potřeboval její představu konzervativního kandidáta Ústavního soudu.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Noví ústavní soudci se ujmou funkcí příští týden, tak si je pojďme alespoň ve stručnosti představit. Nejstarší je z nich Robert Fremr. Má patnáctičlennému sboru přispět svými zkušenostmi s trestním a mezinárodním právem. Už od 25 let byl součástí justice normalizačního Československa, měsíc před pádem režimu byl přijat do Komunistické strany Československa, tři dny po 17. listopadu 1989 ze strany vystoupil. Soudil pak bývalé komunistické funkcionáře včetně Miloše Jakeše nebo sériové vrahy, manžele Stodolovi. 13 let působil v Haagu u mezinárodních tribunálů. Taktéž z justice přichází na Ústavní soud i Veronika Křesťanová, 13 let rozhoduje třeba žaloby kvůli článku v médiích nebo spory o autorská práva, například licence na pohádkového krtka. Předtím byla advokátkou. No a nejmladší z nové trojice, která dnes dostala důvěru senátu, je Kateřina Ronovská. Celý profesní život působí na brněnské Právnické fakultě poslední čtyři roky jako vedoucí Katedry občanského práva. Specializuje se na problematiku nadací, spolků a neziskových organizací.
Teď už první hosté Událostí, komentářů, tady ve studiu na Kavčích horách, dva senátoři, Pavel Fischer, předseda zahraničního výboru Senátu. Dobrý večer, pane senátore.

 

Pavel FISCHER, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu /nestr./:
Dobrý večer.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Tomáš Goláň, předseda ústavněprávního výboru Senátu. Dobrý večer i vám, pane senátore.

 

Tomáš GOLÁŇ, předseda ústavně-právního výboru Senátu /ODS/:
Dobrý večer.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A na dálku zdravím senátora Zdeňka Matuška, pane senátore, i vám dobrý večer a poděkování za účast v Událostech, komentářích.

 

Zdeněk MATUŠEK, člen ústavně-právního výboru Senátu /ANO a Socdem nestr./:
Dobrý večer.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pánové, odpovídá ta délka a průběh debaty v Senátu vážnosti tohoto tématu? Pane senátore Goláni.

 

Tomáš GOLÁŇ, předseda ústavně-právního výboru Senátu /ODS/:
Určitě, já si myslím, že Senát si uvědomil, že má vlastně tu poslední roli v tom jmenování ústavních soudů.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ale to má vždycky, a to má vždycky, minule to nebylo.

 

Tomáš GOLÁŇ, předseda ústavně-právního výboru Senátu /ODS/:
Ale já si myslím, že po té minulé vlastně volbě si senátoři uvědomili, že opravdu je třeba se důrazněji zabývat těmi kandidáty nebo lépe řečeno, důsledněji. A ta debata tomu odpovídá, ale i ty otázky, vlastně ta vystoupení, já si myslím, že teď to bylo na takové úrovni, jaké by to mělo být.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane Fischere. Stejná otázka.

 

Pavel FISCHER, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu /nestr./:
Kompetence prezidenta jmenovat a ustanovit Ústavní soud je sdílená se senátem. To znamená, je naší povinností ověřit, zda každý z těch kandidátů obstojí. Nad ústavním soudcem už nikdo není, tam je jenom jeho svědomí, jeho integrita.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ale to platí jenom dnes, to neplatí jen dnes.

 

Pavel FISCHER, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu /nestr./:
Jeho integrita a jeho profesionalita. A pokud se objeví během toho projednávání pochybnosti a ony se objevily, tak je naší povinností, abychom všechny otazníky dali na stůl a poctivě hledali odpověď. A o to jsem se dneska snažil.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Závažnější nedostatky než nebo závažnější otazníky než v minulých případech jednání o návrzích prezidenta republiky, ať už tohoto nebo předchozího prezidenta?

 

Pavel FISCHER, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu /nestr./:
Ano, velmi závažné.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane senátore Matušku, odpovídá to závažnosti, to, co se dnes dělo v senátu, odpovídá závažnosti situace a tématu?

 

Zdeněk MATUŠEK, člen ústavně-právního výboru Senátu /ANO a Socdem nestr./:
Určitě ano, já myslím, že ta debata ohledně těch kandidátů byla dostatečná a odpovídá důležitosti rozhodovacího procesu.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane Matušku, jaká má být charakteristika ústavního soudce podle vás?

 

Zdeněk MATUŠEK, člen ústavně-právního výboru Senátu /ANO a Socdem nestr./:
By měl být pokud možno odborně zdatný, splnit kritéria jak ústavní, tak jakoby zákonná a být odborníkem ve svém oboru. A samozřejmě by měl mít i nějakou morální a osobnostní integritu.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Činnost daného kandidáta před listopadem 1989 je či může být narušením této potřebné charakteristiky?

 

Zdeněk MATUŠEK, člen ústavně-právního výboru Senátu /ANO a Socdem nestr./:
Samozřejmě může být, ale musíme každý případ posuzovat individuálně a musíme ho brát v kontextu té dané doby a situace.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane senátore Goláni, stejná otázka, to, co kdo dělal před listopadem 1989, je důležité z dnešního hlediska?

 

Tomáš GOLÁŇ, předseda ústavně-právního výboru Senátu /ODS/:
Já si myslím, že je, protože já jsem si toho byl vědom i u minulého kandidáta, i když se vlastně podíváme na pana prezidenta, taky vlastně fungoval za minulého režimu, a to jsou věci, které nelze přehlížet. Takže vlastně při tom rozhodování, zda ti kandidáti ano či ne, tak samozřejmě tohle jsem bral v potaz. Já si myslím, že to by se nemělo ani v dnešní době zapomínat.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane Fischere, co z činnosti před listopadem 1989 je dnes morálně nepřijatelné a co ještě ano?

 

Pavel FISCHER, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu /nestr./:
Já vám na to odpovím jinak. Pokud soudce, soudce Fremr v tomto případě, se účastnil procesů, které byly zinscenované a politické, tak nás nemusí zajímat jenom ten konkrétní rozsudek, ale ten také, proto jsem dnes z něj citoval, jenom připomínám, že jeden z obžalovaných byl obviněn z hanobení stavu světové socialistické soustavy. Bylo to v roce 1988, kdy byla v Sovětském svazu perestrojka, v Polsku byla Solidarnosz, východní Němci hledali cestu do svobody a my jsme si tady zatápěli tím nejhorším, co máme z komunismu, a v té době...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
No dobře, ale co má soudce dělat, když to má napsáno v trestním zákoně a prokurátor to přinese v té obžalobě, protože soudce Fremr dnes říkal: „No, já jsem soudil podle důkazů.“ Takže máte zákon, obžalobu, a to soudce posuzuje.

 

Pavel FISCHER, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu /nestr./:
Takových užitečných služebníků, ty jsme tady měli celou řadu. A na členství v Ústavním soudu nikdo nemá automaticky nárok. To je jedna věc, posoudit ten konkrétní případ, ale mě zaujala je druhá věc, to, jak o tom dneska pan Dr. Fremr mluví, když přišel na ústavně-právní výbor, tak tam řekl větu, která mě šokovala, on řekl: přísahám na svou smrt, to jsem v životě neslyšel od někoho, kdo jde na Ústavní soud, přísahám na svou smrt, že tím procesem, o kterém je řeč, nikdo nemanipuloval. Uběhly tři týdny a on dneska říká, že to bylo zmanipulované, tak co platí. A právě způsob, jakým se soudce Fremr.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ten rozdíl, že se mezitím něco dozvěděl?

 

Pavel FISCHER, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu /nestr./:
Ne, on přece jako soudce měl veškerou dokumentaci, a od té doby prošlo tolik času. On sám označil ten proces jako sporný, že si mohl ten soudní spis aspoň vyžádat a nastudovat, než půjde na slyšení do výborů v Senátu. A to on neudělal, proto mě zaujalo, jak rychle posouvá výpověď a my hledáme na Ústavní soud lidi, kteří jsou pevní, a v té pevnosti on vlastně zvedl tolik otazníků, že jsme si to potřebovali ověřit, proběhlo to dneska na plenární schůzi.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane senátore Matušku, jak silným odsuzujícím nebo obhajujícím argumentem je to, že soudce Fremr věděl, nebo nevěděl o tom tzv. estébáckém pozadí?

 

Zdeněk MATUŠEK, člen ústavně-právního výboru Senátu /ANO a Socdem nestr./:
To je těžká otázka. My jsme řešili tuto kauzu už na ústavně-právním výboru, pan kandidát doktor Fremr se k tomu vyjádřil, vyjádřil se k tomu i u nás na klubu, vyjádřil se k tomu i na plénu. Já myslím dostatečně podrobně, já ty jeho argumenty chápu. Z mého pohledu je to někdy trošku obtížné se k tomu adekvátně vyjádřit nebo zhodnotit, protože v mediálním prostoru a hlavně v posledních 24 hodinách před plénem, před rozhodováním, se objevila spousta různých názorů, jak to bylo, nebylo a jak člověka, který není právník a tu dobu nezažil, se mi obtížně adekvátně rozhoduje.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
No, proto jsem se vás taky zeptal trochu neprávně, já tu otázku, dovolím si trochu tedy scuknout, lidově řečeno, vám stačí, že pan Fremr řekl – já jsem to nevěděl o tom estébáckém pozadí. To stačí?

 

Zdeněk MATUŠEK, člen ústavně-právního výboru Senátu /ANO a Socdem nestr./:
V globále stačí, pro mě důležitější jeho, v tom rozhodování je pro mě důležitější jeho odborné schopnosti a to, co dokázal v posledních třeba 30 letech.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane senátore Goláni, jak pádný, to je argument, já jsem to nevěděl?

 

Tomáš GOLÁŇ, předseda ústavně-právního výboru Senátu /ODS/:
Já bych se spíš nezabýval tím argumentem, já jsem to věděl nebo nevěděl, protože to není důležité.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
To není důležité?

 

Tomáš GOLÁŇ, předseda ústavně-právního výboru Senátu /ODS/:
Já se k tomu dostanu na konci.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Protože pak z toho vyplývá to, že soudil podle zákona.

 

Tomáš GOLÁŇ, předseda ústavně-právního výboru Senátu /ODS/:
Já se k tomu dostanu na konci, já to začnu něčím jiným. Já to začnu tím, že vlastně vůbec mě nepřesvědčil ten způsob, jakým na to reagoval, jakým na to reagoval, protože my jsme se to vlastně dozvěděli na ústavním-právní výboru poprvé, my jsme vlastně vůbec tuhle informaci neměli, tak, jak tvrdí i prezidentská kancelář, ten ústavně-právní výbor si myslím, že je pro nás poučením, protože proběhl poměrně brzy před tím plénem, ty tři týdny, už dneska vidím, že není správné, že by to bylo být nejméně týden. A tam vlastně ta informace přišla poprvé, a vlastně teď k té informaci, on se stavěl na tom plénu a to, jakým způsobem se k ní stavěl, to že nevěděl, mi taky vadí samozřejmě, ale to, jakým způsobem kličkoval, jakým způsobem prostě v podstatě měnil ty názory oproti tomu, co tady zmínil právě předseda Fischer, to na tom ústavně-právním výboru, to je jedna z věcí, kterou jsem dneska už v televizi jmenoval, mě velmi překvapilo, přísahám na svou smrt. To takováhle gesta mi připadají prostě až teatrální. To znamená, že člověk vlastně něco skrývá. Takže to byla první situace, kdy jsem se začal tím zabývat, a to, dostávám se k tomu, ano, to, že nevěděl, a potom se dozvíme, že věděl, to je prostě v podstatě důležité, protože vy jste to začal na začátku s tím procesem.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Vy jste říkal, že se to dozvěděl v těch uplynulých dnech.

 

Tomáš GOLÁŇ, předseda ústavně-právního výboru Senátu /ODS/:
Jasně, ale vy jste to řekl i s tím procesem, pokud teda jako skutečně postupoval procesně správně, teď když půjdeme do té právničiny a nevěděl o tom, že to bylo zmanipulované, pak jako můžeme prostě už sami si rozsoudit, zda ano, či ne. Ale pokud by věděl, tak z mého pohledu jasné ne, a to je jedna z věcí, která dneska zazněla třeba na plénu od paní senátorky Marvanové, ona kdyby se dala stížnost pro porušení zákona a ministr spravedlnosti dal podnět Nejvyššímu soudu, a ten se zabýval tímhle případem, a ten případ byl třeba zrušen, změněn nebo nějakým způsobem skutečně vyřešen ke konečnému rozhodnutí, pak bychom přesně věděli, jaká ta situace byla.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Já podotýkám, že se to možná stane.

 

Tomáš GOLÁŇ, předseda ústavně-právního výboru Senátu /ODS/:
To domluvíme.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Že se to možná stane. Já chci otevřít ještě jedno téma, začnu u pana Fischera, který se hlásí a prosím k tomu dalšímu tématu, částečně o tom vlastně pan senátor Goláň teď mluvil, jak hodně obhajitelné nebo neobhajitelné je, že takto vysoce vzdělaný člověk na takto významné funkci na sklonku komunistického režimu nedokáže identifikovat, že to je či může být zmanipulované tehdejší komunistickou tajnou bezpečností, v kontextu věcí, v kontextu toho, co chtěla nebo nechtěla Moskva, co chtěly místní orgány atd.

 

Pavel FISCHER, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu /nestr./:
Já nejsem mluvčí Roberta Fremra.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Já se ptám na váš názor.

 

Pavel FISCHER, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu /nestr./:
Já nemohu mluvit za něj, já budu mluvit za sebe. Já jsem si vyžádal v archivech stovky stran spisů toho soudního procesu, a mohu vás ujistit, že mi z toho bylo nevolno, protože na mě vyplavaly vzpomínky na dobu, kdy nebylo právo, ale byla politika na prvním místě a soudce Fremr z mého pohledu nešel podle ústavy a podle práva. Tam je tolik politiky.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
I když vezmeme to, co tam je napsáno, že to není zinscenováno, což nemusel vidět, jak říkal.

 

Pavel FISCHER, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu /nestr./:
Tam je tolik politiky, že si člověk klade otázku, zda v té době, rok 1988, soudce Fremr, který byl kandidátem na vstup do Komunistické strany Československa, už nepřibíral pokyny z městského výboru Komunistické strany, kde vlastně měli povinnost při tom, když vstupovali do KSČ, už se řídí direktivy strany. Dobře víme, že vedoucí role komunistické strany byla zakotvena v Ústavě Československa. A tohle z toho bylo tak cítit, že já si neumím představit, že by inteligentní, vzdělaný člověk úplně dokázal se řídit pouze podle práva, tam je tolik politiky, že to soudil komunista v době, kdy už ale komunismus byl na ústupu, to je naprosto neuvěřitelné, jak se podařilo ten celý případ zpolitizovat. Zřejmě proto, aby byli všichni mladí, kteří by chtěli protestovat proti režimu, pořádně vystrašení.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane senátore Goláni, schopnost identifikovat případné manipulativní pozadí.

 

Tomáš GOLÁŇ, předseda ústavně-právního výboru Senátu /ODS/:
To je prostě absolutně subjektivní otázka, protože to bychom museli sedět v té situaci, to bychom museli přesně znát to, co nám bylo předloženo, to bychom přesně museli vidět ty spisy, zda byly identifikovány třeba znaky StB. Tohle je, jak říkám znovu, to je subjektivní otázka a tady si nedovolím za někoho odpovídat, protože jsem v té situaci nebyl. To neznamená, že ho obhajuji, ale prostě tohle jako se odpovědět jenom takhle nedá.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
No, spíš já se ptám na váš pocit, jak hodně pro vás to je nebo není problém, že dotyčný člověk je či není schopen identifikovat?

 

Tomáš GOLÁŇ, předseda ústavně-právního výboru Senátu /ODS/:
Pokud je či není schopen identifikovat, a ty náznaky tam jsou, jsou tam důkazy, jsou tam jasné, řekněme, signály, no, tak pokud není schopen identifikovat, tak nemá co dělat na Ústavním soudě, to je jednoznačné.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane senátore Matušku, jak hodně to, co někdo dělal před listopadem 1989, je rehabilitováno tím, co dělal po roce 1989 pro demokratickou společnost?

 

Zdeněk MATUŠEK, člen ústavně-právního výboru Senátu /ANO a Socdem nestr./:
Určitě to je velké pozitivum a máme tady příklady jiných ústavních činitelů, kteří měli nějakou minulost za minulého režimu, ale po revoluci přijali určitou jinou roli a pracovali pro stát, zasloužili se o jeho rozvoj, budování a pro společnost. Takže můžeme říct, že je ta rehabilitace, jakoby podle mě možná, a může být i dostatečná.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane senátore Goláni, lze činností po roce 1989, dostanu se k vám, pane Fischere, napravit to, co někdo dělal před rokem 1989?

 

Tomáš GOLÁŇ, předseda ústavně-právního výboru Senátu /ODS/:
Jenom na tu vaši poznámku, dostanu se k vám, pane Fischere. Já jsem viděl, že nás pan Fischer nepustí ke slovu, ale já samozřejmě.

 

Pavel FISCHER, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu /nestr./:
Já jsem vám řekl, že to nedopustím.

 

Tomáš GOLÁŇ, předseda ústavně-právního výboru Senátu /ODS/:
Já vím, já jenom jsem chtěl zlehčit tu situaci. Ale ta situace samozřejmě záleží na tom, jak závažné byly ty činy vlastně před tím listopadem 1989. My jsme tady rozebírali jeden čin, který samozřejmě je závažný, pokud se udál tak, jak je třeba prezentován panem Fischerem a jak třeba jsme viděli v médiích nebo slyšeli v médiích, jaké jsme dostávali důkazy od různých účastníků, pana Boka a podobně. Pokud se udál tak, jak byl prezentován, tak je to závažné.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A nenapraví to ani odborná erudice, účast mezinárodních soudních orgánů?

 

Tomáš GOLÁŇ, předseda ústavně-právního výboru Senátu /ODS/:
Samozřejmě, můžeme říct, ten člověk dneska je prostě špičkou v soudním světě, ale pořád je třeba, aby k těmhle věcem se člověk stavěl s pokorou. A pan Fremr se snažil stavět se k tomu s pokorou, on sám o tom začal mluvit na ústavně-právním výboru, nicméně prostě já už jsem to řekl na začátku, ta neustálá změna těch vysvětlení a všeho znamená, že vlastně v podstatě ten člověk jako by nám chtěl něco zakrýt. A potom, když vám chce někdo něco zakrýt, tak potom zapomenete na to, co udělal dobře, protože ty špatné věci můžou být vlastně předpokladem pro další špatné věci. A jak říkám, tam mně chyběla ta pokora, ale on tu lítost vyjádřil, to zase nemůžeme říct, že to nemůžu neříct, že on tu lítost vyjádřil, on se snažil prostě se té rodině omluvit. Nicméně až po určitém průběhu. A tady si myslím, že i prezidentská kancelář, když se to dozvěděla, měla více komunikovat se senátem a snažit se to vyřešit už mimo sdělovací prostředky a mimo veřejný prostor, protože vlastně ta informace byla známá už před tou samotnou volbou.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Aby to neskončilo tím, že vy nikoho ostatního nepustíte ke slovu, pane senátore. Pane Fischere, dnes to v senátu ostatně zaznělo od jednoho z vašich kolegů. Pro mě je důležité i to, co dotyčný člověk dělal těch dalších 30 let. Je to rehabilitace?

 

Pavel FISCHER, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu /nestr./:
Na Ústavní soud se nechodí kvůli kariéře. To je naprosto mimořádná instituce, kam musí přijít člověk pevný, který se dokáže poprat třeba i proti většině. Tam nemohou chodit lidé přizpůsobiví nebo lidé, kteří něco zakrývají nebo lžou o své vlastní minulosti.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Je to totéž práce proti většině dnes a před rokem 1989?

 

Pavel FISCHER, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu /nestr./:
Počkejte, nechte mě domluvit. Součástí ústavního pořádku České republiky je zákon o protiprávnosti komunistického režimu, čili není co řešit. Tady je jenom potřeba se podívat na to, jak ten kandidát o té své minulosti mluví. A z toho já jsem byl velmi zaskočen. Měli jsme slovutného soudce, který najednou začal měnit výpovědi každý den. Já mám od něj možná pět osobních vyjádření, která když dáme vedle sebe, tak ale spolu nelícují, on se pořád sám sebe opravoval, mluvil dneska o manipulaci tím procesem, to na začátku vylučoval. Tohle není seriózní profil člověka, který má věci uspořádané.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Dobře.

 

Pavel FISCHER, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu /nestr./:
A dobře ví, do jaké instituce kandiduje.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A to ruší to, co případně dobrého udělal po listopadu 1989?

 

Pavel FISCHER, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu /nestr./:
Na Ústavní soud se nechodí kvůli kariéře, tam se chodí sloužit.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pánové, dnes v Senátu zazněly i další rozměry té debaty, toho, co mají nebo nemají dělat ústavní soudci, pane senátore Matušku, má senátor rozhodovat o tom, jak progresivistický nebo konzervativní Ústavní soud je, co si ústavní soudce myslí o tom či onom? Padlo tam manželství versus registrované partnerství. To je role senátora tohle posuzovat, co si o tom soudci myslí?

 

Zdeněk MATUŠEK, člen ústavně-právního výboru Senátu /ANO a Socdem nestr./:
Já si myslím, že úplně ne. Senátor má zvolit nebo dát hlas takovému kandidátovi, který prostě jednak splňuje ta daná kritéria, má nějaké svoje morální vlastnosti, je odborně zdatný a může tomu Ústavnímu soudu přinést. Otázka je samozřejmě, aby ten Ústavní soud byl vyvážený, aby tam byla nějaká pluralita názorů, aby to nebyl jednobarevný a aby směřoval k tomu, aby byl apolitický.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pánové, tady ve studiu, senátoři, stejná otázka. Jsou to věci, které se mají zvažovat, pan senátor Goláň.

 

Tomáš GOLÁŇ, předseda ústavně-právního výboru Senátu /ODS/:
Já bych se spíš přiklonil k té hodnotové orientaci, to znamená, pokud má být pestrý ten Senát, tak by tam skutečně měli být lidé, kteří smýšlí liberálně a kteří smýšlí konzervativně, k těm otázkám se myslím, že bych se nevyjadřoval, paní senátorka Kovářová to klade každému kandidátovi, kladla to i kandidátům, kteří vlastně byli od minulého prezidenta. Takže já si nemyslím, že vlastně tohle bylo gró.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
To vznáším jako otázku, jestli tohle...

 

Tomáš GOLÁŇ, předseda ústavně-právního výboru Senátu /ODS/:
Já tomu rozumím.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Já z toho vyvodím další otázku.

 

Tomáš GOLÁŇ, předseda ústavně-právního výboru Senátu /ODS/:
To se těším, ta otázka nebyla gró vlastně celé té debaty. Ale ta debata o tom, zda by tam měli být ještě konzervativně smýšlející soudci, si myslím, že patří k té pestrosti a k té vyváženosti, protože je třeba skutečně i určitých aktivistů, ale třeba i určitých silných konzervativců, aby vzájemně se doplňovali, ti lidé se vzájemně můžou ovlivňovat, doplňovat, ale může z toho být vyvážené rozhodnutí.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane senátore Fischere.

 

Pavel FISCHER, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu /nestr./:
Já mám za to, že tam musí přijít lidé pevní, kteří mají srovnané hodnoty, a od toho to přece všecko začíná, a ty hodnoty máme v ústavě, v preambuli ústavy, takže co tady řešíme? To, jestli tam někdo přichází o 10 let mladší nebo někdo o 10 let starší, někdo z akademické obce, někdo odjinud, tak to je přece úplně v pořádku, a to tam bylo vždycky. Ale pokud vidíme, že dneska dochází ke zpochybňování základních práv a svobod, například kvůli boji s dezinformacemi nebo kvůli tomu, že nám někdo chce manipulovat s výsledky voleb, nebo že se zpochybňuje základní jednotka společnosti, kterou je rodina, tak já bych dal velký pozor na to, koho tam vysíláme, protože stát, který nemá instituci pevnou, dostatečně, vyjasněnou v těch prioritách, může být stát, který přestane fungovat. Ústavní soud je v tomto smyslu mimořádně důležitá instituce.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Tu další otázku si nechám na příště, pane senátore, s dovolením. Teď vám poděkuji za účast v Událostech, komentářích, na shledanou. Zdravím i do Ostravy, pane senátore, na shledanou.

 

Zdeněk MATUŠEK, člen ústavně-právního výboru Senátu /ANO a Socdem nestr./:
Na shledanou, děkuji za pozvání.

 

Tomáš GOLÁŇ, předseda ústavně-právního výboru Senátu /ODS/:
Na shledanou.

 

Pavel FISCHER, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu /nestr./:
Na shledanou.

Tomáš Goláň

senátor PČR