Události, komentáře ČT24

29. května 2023
Události, komentáře ČT24

(ČT 24) Hostem diskusního pořadu Události, komentáře ČT24 byl ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka.

Celou debatu s Martinem Kupkou můžete zhlédnout na ČT24.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ministerstva, kraje, profesní komory a svazy nebo nevládní organizace mají do dnešní půlnoci možnost poslat připomínky k vládnímu úspornému balíčku. Ministerstvo zahraničí například si ve svých připomínkách poznamenalo, aby plánované snížení peněz na platy ve státní sféře o 2 % nebylo uplatněné obecně. Tvrdí, že nižší odměňování na některých pozicích může ve výsledku ohrozit chod ministerstva. Vedení resortu práce a sociálních věcí zase navrhuje, aby bývalí prezidenti dostali na rentě a náhradách přidáno míň. Zdvojnásobení částky na 200 tisíc považuje za příliš štědré. No a Svazu měst a obcí vadí mimo jiného záměr kabinetu zvýšit daň z nemovitostí a tento výnos směřovat do státního rozpočtu, a ne do obcí. Kritizuje taky přesun části peněz z daně z hazardu od obcí do státní pokladny. No a mezi požadavky Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky patří zachování daňového zvýhodnění volnočasových benefitů anebo uvalení spotřební daně na tiché víno. Premiér Petr Fiala připustil, že některé úpravy je ještě možné do plánu vložit. Mělo by podle něj ale jít jenom o doladění detailů. Větší změny odmítá.

 

Petr FIALA, premiér, předseda strany /ODS/:
Je samozřejmě možné, že se i v průběhu projednávání v Poslanecké sněmovně ukáže, že je něco potřeba technicky nebo jinak upravit, a tomu se určitě nebráníme. Ale ty zásadní věci zůstanou, nepodlehneme tlaku ani zájmových, ani profesních skupin, a ani nemůžeme takovému tlaku podlehnout, protože ano ten argument šetřit se musí, ale ne u mě, ten slyšíme odevšad. Ale my musíme udělat taková opatření, která zajistí naši dobrou budoucnost.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
První hosté Událostí, komentářů, ministr dopravy Martin Kupka. Dobrý večer.

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Dobrý večer.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Členka představenstva, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky Eva Svobodová. Dobrý večer, paní ředitelko.

 

Eva SVOBODOVÁ, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR:
Dobrý večer.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Místopředseda největší odborové centrály v zemi Vít Samek. Dobrý večer.

 

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS:
Dobrý večer.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A na dálku zdravím ekonoma České spořitelny, člena Národní ekonomické rady vlády Petra Zahradníka. Zdravím, dobrý večer, pane Zahradníku.

 

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, Česká spořitelna:
Hezký večer.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane ministře, jak hodně je vláda vstřícná změnám? Změnám balíku myslím.

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Rozumím. Je jasné, že tohle je balíček, který prostě nutně bude znamenat negativní dopad na velkou část veřejnosti. Je výsledkem složité debaty a přirozeně, že v tuto chvíli je základním krokem pro to, aby dál se nezvyšoval deficit České republiky do rozměrů, které Českou republiku ohrožují a tím pádem ohrožují logicky všechny občany.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
To znamená, že to nemůžete změnit podle požadavku podnikatelů, odborů, kupříkladu obcí, slyšeli jsme.

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Potíž je v tom, že kdybychom se vydali tou cestou, tak zpátky z těch úspor a zároveň z té jako velmi vyvážené bilance příjmů a úspor pak nezbyde to, co potřebuje Česká republika. A je jasné, že každý takový návrh bude podroben tvrdé kritice. My jsme se brzy po představení toho balíčku pochopitelně sešli v rámci tripartity s odbory a slyšíme celou řadu těch názorů. Na druhou stranu jsme slyšeli i celou řadu poplašných zpráv o tom, jak fatální dopad to bude mít například na rodiny. My jsme obratem udělali další výpočty, co to bude znamenat například pro rodinu dvou důchodců. Tak tam se lišíme v tom odhadu diametrálně, ale vycházíme z reálných čísel, ne ze smyšlenek. Pokud v rodině převažují.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Dobře, ale jde o ty změny. Co když to podnikatelé, odboráři, obce, nevím, kdo vymysleli líp než vy. Tak proč nejste otevření široké debatě, která by třeba mohla přinést lepší řešení, které bude mít možná ještě lepší dopad na veřejné rozpočty.

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
My jsme také vycházeli na samém začátku z doporučení NERVu. Odborníků, ekonomů, z poměrně širokého názorového spektra. To v žádném případě nejsou jenom ekonomové pravicoví, jenom středoví nebo levicoví. Je to opravdu pokrytí poměrně široké a vycházeli jsme také z jejich sledování. A bylo jasné, že to bude muset být kompromis. Já se ale vrátím k tomu jednomu bodu, jaký dopad to třeba bude mít na ty nejcitlivější vrstvy společnosti, protože jeden ze základních rysů toho balíčku je, abychom udrželi sociální soudržnost nebo sociální smír. To v případě takových situací je opravdu jedna z důležitých věcí. A bavíme-li se o těch reálných dopadech, tak v případě rodiny, kde jsou dva důchodci, tak ten dopad bude znamenat 125 korun navýšení celkových výdajů. Ale na druhou stranu víte, že už teď spolu s mimořádnou valorizací.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Kolik to bude pro rodinu s jedním dítětem? Odbory říkali 180 tisíc, pane Samku…

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Já myslím, že dnes už je jasné, že ten.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
180 tisíc ročně.

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Že to byla čistá demagogie a skutečně poplašná zpráva, protože kdyby to tak ve skutečnosti bylo a měli jsme takové rodiny, no tak by to znamenalo, že ve výsledku přineseme do toho rozpočtu příští rok přes 600 miliard, ale tak to není. Počítáme jenom s tím, že to zvýšení příjmů by se mělo odehrát ve významně menším rozsahu.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Paní ředitelko, řekněte mi prosím, pro vás jednu jedinou opravdu zásadní změnu, která by se v tom balíčku měla odehrát? Anebo mi, prosím, řekněte, že tak jak to je, tak to musí zůstat a žádné změny byste nedělali, co z toho vyberete?

 

Eva SVOBODOVÁ, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR:
Mě tady mrzí taková trošku ta neochota naslouchat názorům jiných. My samozřejmě na to máme názor za podnikatele jiný, odbory také. Nemusíme se my dva v mnohém shodnout.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Obce také.

 

Eva SVOBODOVÁ, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR:
Obce také, ale určitě voláme.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ministerstvo zahraničí také.

 

Eva SVOBODOVÁ, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR:
Určitě voláme po tom dialogu, který bohužel tedy nebo trialog, chceme-li, tedy v té tripartitě, který bohužel tedy neběží. A já, pokud bych měla zmínit to, co jste vy uváděl vlastně v úvodu té reportáže, tak benefity třeba například pro malé a střední podniky není jenom zrušení z pohledu zaměstnanců, kteří je využívají na léky, brýle, zdravotnické prostředky a další prostě věci, sport, kulturu. Ale tím samozřejmě ohrozíme i řadu podnikatelů z této sféry, kde vlastně ty benefity jsou uplatňovány. Nedá se říct, že to je základní výtka. Určitě ne, je tam těch věcí víc. Jsou tam odvody prostě za živnostníky. Jsou tam další věci, které se týkají třeba daně na prodej obchodního podílu 23 %, což je úplně enormní tedy zátěž, zejména třeba pro rodinné firmy, které přecházejí do další generace a tak dále. Takže určitě to není jedna jediná věc, kterou bychom vytkli.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A vy taky patříte k těm, kteří říkají šetřete, ale ne u nás?

 

Eva SVOBODOVÁ, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR:
Ne, ne, to vůbec není pravda, protože samozřejmě jak živnostníci, tak malé a střední podniky si uvědomují, v jaké jsme situaci. A vědí, že všichni se na tom budou muset podílet. Ale opravdu nabýváme velmi silného dojmu, že prostě malé a střední podniky jsou tím otloukánkem, protože za malými firmami nestojí ty velké advokátní kanceláře, které by je bránily. A Evropská unie má dokonce pravidlo, které říká think first small. To znamená mysli nejprve v malém, to se tady vůbec nepoužívá. Takže já bych chtěla říct, že za živnostníky a za drobné firmy opravdu máme pocit a jsou tomu samozřejmě doložitelná čísla, že to nejvíce postihne právě to drobné podnikání.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane Samku, stejná otázka jako na paní ředitelku. Zásadní jedna nejhlavnější výhrada, kterou mají odbory nebo požadavek na změnu tohoto vládního balíku?

 

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS:
Naše požadavky jdou trochu jinak. My jsme se zamýšleli nad tím, jaká je vlastně koncepční představa vlády o řešení ozdravení. Protože to, co vláda představila, to není koncepce, to je prostě nahodilý soubor kroků, které mohou být tyto a mohou být i jiné. Jak jste řekl, můžete se zeptat na cokoliv a můžeme říct jakoukoliv jinou možnou změnu.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
To byla otázka, to jsem neřekl.

 

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS:
A nám vadilo právě, že na tom začátku nebyly analýzy. Čili naše kritika spočívá už dlouhou dobu, je to dva roky, tři roky, spočívá v tom, že vláda vypustila rybník. Vypustila 300 miliard příjmů na straně státního rozpočtu, které kdyby tu byly, tak nemusíme dělat žádný ozdravný balíček. Prostě to se stalo.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Tahle vláda?

 

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS:
No, udělala to tato vláda dohromady. Byla to ODS, čili tady máte jednoho ze spolupachatelů a druhým spolupachatelem, myslím v dobrém. A druhým bylo hnutí ANO, když provedli ty dvě daňové reformy v roce 2000 a další až do letošního roku. Vždyť třeba kolega Zahradník říká ano, ono se přihlíželo i k některým našim požadavkům, ale k některým se nepřihlíželo. Oni tam měli řadu požadavků, které vláda neudělala. Jedním z nich bylo například ta opatření, aby se nedělaly ty poslední daňové úpravy, které sahají do roku 23, kdy byla situace jasná. Máme velké, ohromné dluhy, a vláda přesto vypustila další část toho rybníku.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Jedna zásadní změna, ne prostě vzít to a celé to udělat jinak tak, jak jste navrhovali.

 

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS:
Náš návrh byl, udělejme si analýzu toho, kdo vydělal na všech těch daňových změnách v minulosti. Tam jsou výherci té loterie, která se odehrála a na druhé straně jsou poražení. Je tady řada subjektů, kterým to nic nepřineslo. Přineslo to lidem, kteří vlastnili kapitál. Přineslo to lidem, kteří vlastní majetek. Přineslo to lidem, velkým firmám a tak dále. Ale na druhé straně byla celá řada lidí, kteří na tom svým způsobem prodělali. A my jsme mysleli, že vláda k tomu přistoupí. Pro nás ta spravedlnost měla být v tom, že se určí tedy, kdo byl obětí, kdo vítězem a že se pokusí vláda ty peníze vzít především od těch, kteří měli ty velké příjmy, na té reformě v minulosti velmi vydělali.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane Zahradníku, nebojte se, já jsem na vás nezapomněl, ale nechám zareagovat pana ministra. Nahodilé kroky, které víc berou zaměstnancům, spíš zaměstnancům a ulevují těm movitějším podnikatelům a tak dále. To říkají odbory. Je to tak?

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
To si ale tady protiřečíte. Protože ta úleva, o kterou šlo, tak ta znamenala opravdu zvýšení příjmů právě pro zaměstnance, ale pro celou řadu dalších skupin.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Tu daňovou teď myslíte, zrušení superhrubé mzdy?

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Tu daňovou, ale to znamenalo významný krok.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Balík ale zase zaměstnancům berete?

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Tak bere, pojďme přesně povědět, v které oblasti, že to je 0,6 % na nemocenské. A tady, když se podíváte do historie, tak to souviselo s tím, kdy se zaváděla třídenní karenční lhůta. Tak zároveň v té době stát ale jako protihodnotu škrtnul nemocenskou v rozsahu 1,1 %. Teď se tedy 0,6 % tam vrací, to je zátěž, která skutečně.

 

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS:
Peníze pro zaměstnavatele a tady se to teď dává zaměstnanců.

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Ne, to není pravda.

 

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS:
Ano.

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
To byla nemocenská, kterou platili samozřejmě zaměstnanci… a teď to budou znovu, tedy dokonce částka významně menší. Ale pojďme zmínit další částky, kde jsme pomohli v tom předchozím roce právě malým podnikatelům a živnostníkům, kde ta pomoc mířila k nim. Ať už co se týče zvýšení paušálů nebo právě hranice pro tu hodnotu přiznání k DPH.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Takže jinými slovy, berete tam, jak odvody říkaly, berete tam, kde se dřív přidávalo, tak tam teď berete?

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Snažíme se opravdu o vyvážený balíček, to byl základní.

 

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS:
Neberete… to opatření, ne to poslední opatření tady neberete.

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Teď nevím, co máte na mysli.

 

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS:
Ty změny, které vám pan Zahradník doporučoval v doporučení NERVu. Nedělejte ta opatření, která jdou ve prospěch těch paušálů vyšších té vyšší registrace, protože tam jste dělali tato opatření na dluh. A vy říkáte.

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Ne na dluh.

 

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS:
No, bylo to na dluh, ten stát na to neměl. Ten stát ty peníze prostě v rozpočtu neměl. Vy jste věděli, že máte, teď budu mluvit lidově, sekyru 300 miliard ve státním rozpočtu, ale vy jste přesto udělali další úlevy, které nebyly náležitě vysvětleny.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Jedna věta, pane ministře, potom paní ředitelka, jak si připadá obírána, nebo neobírána finančně.

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Tyhle kroky mířily k tomu, abychom dokázali do ekonomiky přinést také více peněz. To je jeden ze základních principů.

 

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS:
Tedy inflaci.

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Nikoliv inflaci přece. To, že se lidem uvolní prostor a že nejsou tolik zatěžováni, v žádném případě neznamená podporu inflace. Znamenalo to konkrétní pomoc těm, o kterých byla řeč. A znovu tvrdím, a jsem schopen to dokládat na konkrétních argumentech, jež jsem tady zmiňoval. Nám šlo opravdu o to přinést balíček, který zároveň bude opravdu nějakým vyváženým návrhem, který opravdu zaznamená na jedné straně nezbytný zásah do všech skupin veřejnosti, ale zároveň zásah, který bude únosný a který nebude znamenat rozložení sociálního smíru.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Paní ředitelko, sahá se hlavně na zaměstnance, anebo nejvíc trpí podnikatelé?

 

Eva SVOBODOVÁ, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR:
Já bych tady chtěla říct jednu věc. My opravdu nechceme vykopávat příkop mezi zaměstnanci a OSVČ, protože obě ty skupiny potřebujeme. A samozřejmě je nutné se domluvit a musí obě ty skupiny nést nějakou tíhu teda těch úspor. To jsou si samozřejmě vědomy. Ale není možné je stavět proti sobě. A to bych tady chtěla zdůraznit, že opravdu živnostník za to, že má nižší odvody, tak vlastně ručí veškerým svým majetkem a má to zatížení, které souvisí s podnikáním oproti zaměstnanci. Takže nemohou být na stejné úrovni. Říkáme to už spoustu let a znovu se to tady objevuje.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane Zahradníku, vás samozřejmě poprosím o to, abyste to rozsoudil. Tak bere vláda chudým a ulevuje bohatým, nebo to dělá naopak? Nebo myslí úplně stejně na všechny a každý bude muset se trochu omezit, zaplatit víc, nedostat víc, nebo dostat míň a tak dále. Jak to je?

 

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, Česká spořitelna:
Jednou větou, je to velmi obtížné. Ale bylo tam zmíněno na začátku, že vývoj veřejných financí v České republice od roku 2019, řekněme do posledního zatím známého roku 22 optikou míry veřejného dluhu k HDP se zvýšil nebo zhoršil zhruba o polovinu. Jinými slovy konsolidační balíček je zcela na místě. Řekl bych, že z pohledu politického je to asi zřejmě maximum možného. Z pohledu ekonomického si myslím, že to je minimum nutného, že to je možná startovací čára pro další velmi nutná ekonomická a další opatření.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A to maximum možného a minimum nutného bere všem stejně, nebo někomu víc a někomu míň?

 

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, Česká spořitelna:
To jsem zrovna chtěl doplnit. Já si myslím, že z hlediska těch dopadů prostě to letadlo projíždí turbulencemi a na palubě jsou všichni. Je velmi těžko možné jaksi určitou sociální skupinu vyjmout z osudu toho daného letu. A mám pocit, že s ohledem na okolnosti opravdu je to sociálně velmi vyvážený a empatický balíček. Koneckonců předchozí diskuse v podstatě naznačila, že jak v případě podnikatelů nebo živnostníků na straně jedné, tak v případě zaměstnanců dochází jaksi k určitým dopadům, ale troufám si tvrdit, že ty dopady jsou snesitelné. A bez toho balíčku je velmi těžké jaksi budovat nějakou budoucí prosperitu a realizovat nějaké strukturální změny, které jsou stejně tak potřebné, jako je tento balíček. Ale to sekvencování je nesmírně důležité a mám pocit, že sociální únosnost je velmi, velmi, řekněme, respektována a vnímána jako velmi silný parametr.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Mohla být vláda ještě, lidově řečeno, drsnější?

 

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, Česká spořitelna:
To zcela určitě. To zcela nepochybně. Mám pocit, že ta drsnost by se mohla projevit například v tom, že by se velmi výrazným způsobem, řekněme, v rámci té transparentnosti učinila opatření v oblasti daně z přidané hodnoty, která je nejrobustnějším daňovým příjmem. Tady z toho opatření v oblasti DPH vlastně přírůstek na příjmy je záporný, jinými slovy, tam dochází k pokračování stimulace, kdyby docházelo teoreticky ke sjednocení sazby DPH někde na úrovni 17-18 %, tam by byla docela silná drsnost v oblasti spotřební daně. Například se zmiňovalo zdaňování takzvaných neřestí. Takže i nezdravých potravin, nezdravých nápojů, cigaret a tak dále. Takže i tam si myslím, že by šlo nějakým způsobem přitvrdit. A přitvrdit by podle mého názoru šlo i v oblasti daně z příjmů fyzických osob z hlediska například stanovení nějaké progresivity. I tak, to znamená snížení té částky, od které začíná platit ta třiadvacetiprocentní daňová sazba, si myslím, že je odůvodnitelné. V těch nej, řekněme, sociálně nejpotřebnějších poplatníků se to v podstatě netkne a tam si myslím, že šlo také přitvrdit. Takže mám pocit.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ano.

 

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, Česká spořitelna:
Že z tohoto pohledu opravdu ta sociální empatie byla podle mého názoru jedním z klíčových parametrů celého toho úsilí.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pan Zahradník tady otevřel hned několik témat, ke kterým bych se stejně dostal. Daň z přidané hodnoty, proč děláte úsporný balíček, který znamená, že na DPH vyberete míň?

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Pojďme se vrátit k jednomu podstatnému kroku, který byl samozřejmě předmětem velmi intenzivní kritiky zejména opozice. A to byla změna valorizace už pro letošní rok, té mimořádné valorizace. Ta má ale mimořádně významný dopad na ekonomiku, a právě na vývoj státního deficitu.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Míříme k DPH?

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Ano, míříme k DPH. Ale to je důležitý krok, protože v případě změny DPH dochází ke dvěma klíčovým procesům. Jednak zjednodušení. Ze tří sazeb jsou dvě sazby. A další významný krok, který je asi nejčitelnějším a také nejcitelnějším prvkem v tom návrhu, a to je snížení DPH na potraviny. Tady to totiž právě může zasáhnout a zasáhne tu skupinu lidí, kteří mají nejhlouběji do kapsy. Ať už se bude jednat o seniory, nebo se může jednat právě o ty skupiny lidí, kteří opravdu v tom současném systému řeší opravdu co měsíc vážné problémy třeba i existenční. Tak to je krok, který v tomto směru zahrnuje ta opatření sociálně citlivá. Když jsem zmiňoval případ té mimořádné valorizace, to byl ale krok, který jsme vysvětlovali velmi pečlivě, že když bychom to neudělali, znamenalo by to výdaj navíc 19 miliard korun.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Rozumím tomu správně, nižší valorizace, snížíme na nejcitlivější položky DPH, ty očekáváme, že zlevní, takže jakési.

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Vyvážíme ty jednotlivé vlivy pro to, abychom dokázali opravdu udržet v tomto směru, protože to je klíčový krok. Tady platí, že celý ten balíček nemohou tvořit jenom ekonomové, nebo ho nemůžou tvořit ani jednotlivé zájmové skupiny. Ta vláda je odpovědná za to, že ta společnost tou kritickou situací projde a že jí projde úspěšně, že vítězi v tomto případě budeme opravdu všichni.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Paní ředitelko, pane místopředsedo, rozumíte, změnám v DPH tak, jak jsou teď vysvětleny? Nedáme tolik důchodcům, snížíme DPH a budou levnější nejcitlivější položky. Rozumíte tomu?

 

Eva SVOBODOVÁ, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR:
My jsme připomínkovali DPH pouze v souvislosti se zvýšením daně na pivo čepované, což je zásadní pro náš gastronomický segment. Takže u toho bych zůstala za sebe. Určitě bychom byli rádi, kdyby to zůstalo v té nižší sazbě, abychom nepodporovali import levných piv ze zahraničí. Protože čtvrtina tržeb gastronomických provozů je právě z čepovaného piva a 50 % gastronomických provozů vůbec nemá třeba teplé jídlo.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
To ostatní je v pořádku tak, jak to vláda navrhla?

 

Eva SVOBODOVÁ, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR:
Já bych se nechtěla vyjadřovat k těm dalším věcem. Opravdu my jsme se vyjádřili v těch připomínkách pouze co se týká DPH na pivo. Je to velké téma pro naše členy, takže tomu se věnujeme. A pokud by už to mělo nastat, tak bychom rádi, aby se to tedy promítlo až do roku 2026, protože ten gastronomický segment je opravdu po covidové krizi a tak dále poměrně dosti zdecimován. Takže abychom ho nezničili úplně, tak bychom byli rádi, pokud by bylo možné jednat o tom, že pokud už tedy vyšší sazby, tak s nějakou časovou prodlevou.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Bylo by možné?

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Tady platí to, že opravdu je to celistvý balíček.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Takže nebylo.

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Tak znamená to přinejmenším v té finální fázi hledat znovu shodu o tom, jak to udělat. A tady by vážně hrozilo, že se ta základní shoda může ohrozit. A to by ten dopad na českou ekonomiku byl mnohem závažnější.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Odbory a DPH, ano, ne, tak jak to vláda představila?

 

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS:
My si říkáme, vláda neměla zatmělý mozek, a proto k tomu šla a říká, bude to záporné pro státní rozpočet. Tak chceme ozdravit veřejné finance se záporným saldem, ale my věříme tomu, že ono to nebude záporné saldo, ono to bude kladné saldo výnosu na DPH protože.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A ještě zlevní potraviny.

 

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS:
Ony se nezlevní. Já jsem sledoval se zájmem pořad tří bývalých ministrů financí Pilného, Rusnoka a Pilipa, kteří všichni zakroutili hlavami. A říkali, přece víte, jak to chodí. To chodí tak, že tam, kde snížíte DPH, ceny se nezmění. Tam, kde DPH vidím, že znáte praxi, někteří vládní činitelé ne. A když naopak zvednete sazbu DPH, rádi všichni jdou na to maximum, které to je a řeknou, no my za to nemůžeme, to udělala vláda, dala nám takovýto mandát. Takže z toho pohledu my si myslíme, vláda tadyhle byla bystrá. Věděla, že řekne, bude to -4. Snížíme tři sazby na dvě. Sazby jsou ale tři. Je tam i ta 0. A současně ale tady počítá potichu, že jim to něco přinese. A když byl ten krásný příklad s tou valorizací. To byla zase ukázka promyšleného přístupu. Tak od ledna se udělalo výchovné. To stálo shodou okolností 19 miliard korun. Zase stálo ty peníze na dluh. Můžeme říct ano, je to velmi důležitá součást sociální politiky, proč ne. Ale zase na ní ty peníze nebyly. A aby se na ní dostaly, tak se vzápětí třeba těm samým ženám. Představte si ženu matku se dvěma dětma. Tak ona dostala tu tisícovku a teď v červnu už dostává důchodci všichni ten svůj papír. Tak se tam zase dozví, že dostane o tisíc korun méně, protože těch 19 miliard se musí přece nahradit.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
To jste udělali?

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Takhle to samozřejmě nebylo.

 

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS:
To je jedno, ale takhle to, pane ministře, dopadlo. 19 miliard jste nejdříve vylili, teď si tam 19 miliard přilejete, a budete ještě riskovat stání před Ústavním soudem. Bylo to zapotřebí?

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Já jenom vysvětlím, jaké kroky k tomu vedly, jaké důvody vedly k tomu výchovnému, protože tohle opravdu bylo pokrytí výpadku… společnost s sebou nese.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
To je ekonomika, někde přidáte, jinde uberete.

 

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS:
Ano, takhle můžeme dát komukoliv.

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Pojďme se podívat, počkejte, ale bavíme se, bavíme se o tom, jak to udělat, aby celý ten systém opravdu sledoval zejména v téhle oblasti, v oblasti důchodů základní spravedlnost a dokázali jsme se popasovat také s významnými výpadky. To, jakým způsobem byly dlouhodobě formovány důchody, zejména pro matky, které třeba i s ohledem.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
My tomu asi rozumíme tomu vysvětlení, že to je kompenzace za to, že ženy, které se starají, tak mají nižší důchody.

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Podařilo se díky tomu učinit náš důchodový systém spravedlivější.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A proto se potom muselo důchodcům přidat míň, to je to, co říkají odbory.

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Snížením valorizace jsme přece museli reagovat na ten vývoj těch předchozích let. To byl důvod, proč jsme k tomu museli sáhnout.

 

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS:
Ale těch 19 miliard bylo těch lednových 19 miliard, ne minulých.

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Tak to bylo na podzim loňského roku, a to je podstatná informace. A ještě podstatnější informace.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ne, dobře, pánové, v tomhle se neshodnete, diváci pochopili přístup vlády, přístup odborů.

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Jde o to povědět podstatné. My jsme přece museli reagovat na to, že vlivem změn, které do toho důchodového systému přinesla zejména předchozí vláda a nastavila ten vzorec valorizační tak, že v kontextu té aktuální inflace znamenal pro aktuální výdajový rámec toho rozpočtu obrovské zatížení. Vezměte si, že jenom za loňský rok se dostal celý ten důchodový systém do deficitu 27 miliard. Ale už za první čtyři měsíce letošního roku byl přes 20 miliard v minusu.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Čili nebylo to, co říkaly odbory. Tady jste utratili 19 miliard, musíme vzít někde jinde. To není ten důvod, proč jste to udělali? Ať máme jasno.

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Kdybychom byli jasnovidci, což nejsme a nehrajeme si na to, tak bychom s nějakou takovou kalkulací mohli přicházet, ale ve skutečnosti to je mnohem prozaičtější a reagovali jsme na to...

 

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS:
Jenom malá poznámka, my jsme nebyli jasnovidci. Ale poslední dva roky upozorňujeme vládu na to, že krutě chybějí peníze ve státním rozpočtu. Proto jsem narážel na to…

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Já tomu rozumím, diváci taky. Slyšeli jsme vaše stanoviska. Dovolím si tuhle tu debatu. Já chci, aby mi pan Zahradník totiž rozsoudil to, co tady zaznělo předtím. Když se DPH snižuje, ceny neklesají, když se DPH zvyšuje, tak stejně všichni zdraží. Nahoru to jde, dolů, to nejde, bude to tak, nebude to tak, děje se to tak?

 

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, Česká spořitelna:
Myslím, že to tak není úplně obecné. Existuje něco, čemu se říká cenová elasticita, která měří závislost poptávaného množství, respektive ceny na poptávané množství, a ta je u jednotlivých komodit různá. Hodně moc záleží na míře konkurenčního trhu. Tam, kde je trh konkurenční, tak by to tak zcela určitě nemělo být. Tam, kde existují určitá selhání, tak tam samozřejmě existuje možnost, že v případě té snížené sazby se tomu úměrně cena nepřizpůsobí a zůstane někde na pomezí.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Dovolím si DPH uzavřít. Pane Samku, dovoluji si DPH uzavřít.

 

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS:
Jenom malou poznámku.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ne, já se dostat k tomu.

 

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS:
Ministři nepochybovali o tom, že lidi nevědí, co je to cenová elasticita, a tak rádi zvýší, protože mají tu šanci.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Uvidíme, co se stane, až se to zavede. Paní ředitelko, stát od vás něco chce, podnikatelé mají přispět ostatně i od zaměstnanců to chce, od všech to chce. Šetří, ale stát sám na sobě dost, nebo má někde přidat?

 

Eva SVOBODOVÁ, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR:
No, my se domníváme, že stát nešetří na sobě dostatečně. My bychom jaksi přivítali, kdyby byl odvážnější a ty úspory tedy byly výraznější. Od toho ale nejsou podnikatelské asociace nebo svazy, aby s tímto přicházely, s tím musí přijít vláda. A zatím by se nic dalšího nedozvěděly mimo úspor, škrtání v oblasti dotací, ale tam samozřejmě neznáme ten detail.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Plus mzdový objem.

 

Eva SVOBODOVÁ, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR:
Takže to nás jako velmi zajímá ano.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A má to být víc třeba na ty mzdy 2 % málo, má to být 8, 10, 6, 5, nevím? Má to být víc? Mají se víc škrtat dotace, kam má stát ještě sáhnout?

 

Eva SVOBODOVÁ, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR:
No, u těch dotací my bychom byli opravdu velice opatrní, protože samozřejmě máme nějaké závazky vůči Evropské unii. A pokud by se škrtalo v dotacích, tak naši podnikatelé budou hůře konkurenceschopní oproti těm zahraničním. Už teď s tím bojují. Takže za tohle my bychom určitě nebojovali.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Odbory vědí, jinak odbory si myslí, že stát. na sobě šetří dost, nebo kde má přidat, přidat šetřit?

 

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS:
Takhle je velmi citlivé, protože my máme ve státu přidat, my máme ve státu hromadu lidí ve veřejných službách, sami jste o nich mluvili. Všichni ti hasiči, požárníci, záchranáři, zdravotníci, školáci, to jsou ohromný kvanta lidí, kteří tam pracujou, takže šetřit na státu znamená říct, lidem bude méně veřejné služby. Podívejte se teď, co se děje na gymnáziích. Nejsou nepochybně školy, nejsou nepochybně kantoři, to na tom...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Anebo jsou, ono se to uvidí.

 

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS:
Ne, ale řekněme, ne dobře, ale...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Neotvírejme školství.

 

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS:
Ne, pane Takáči, já to uvádím jenom jako příklad. Pojďme si říct – a tady se má šetřit? Podívejte se na přetížené úředníky na úřadech práce, kteří těžko stíhají, horko těžko přiznávání všech těch dávek. Tady se má šetřit? Já vím, že vláda se schovává za to, no, my sebereme jenom v tom celkovém souhrnu ty 2 %, ale to se dá přece dole vyřešit. Ta praxe vám řekne, že se to moc vyřešit nedá. Jakmile jste na dřeni, tak v tu chvíli to opravdu znamená to, že ty platy se zastaví a neporostou, to je...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Anebo se bude propouštět?

 

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS:
Anebo se bude propouštět, ale propouštět v situaci, kdy, jak říkáme, některé úřady jsou velmi přetížený. Čtete o problémech Český správy sociálního zabezpečení, úřadů práce a jiných. Takže ono to není tak, že se dá říct plošně, všude prostě sebereme, protože někde je to smrtící rána, někde to jde, ale to by měly jednotlivý ministerstva...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Škrtáte málo, měli byste sami na sobě, na státu škrtat ještě víc?

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Předně zareaguju. Vláda se neschovává. Kdyby se vláda schovávala, tak jsme nepřišli s konsolidačním balíčkem. A nesnažíme se i tuhle nepopulární věc prosadit a vysvětlit. Co se týče...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
No schovává se za to, že řeknete objem a vy si to tam někde vyřešte dole, nás to nezajímá, jestli jsem to dobře pochopil...

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Já můžu v tomto případě dát příklad resortu dopravy, kde jdeme po zbytečných agendách. A ty zbytečné agendy se týkají jak úředníků, tak samozřejmě lidí, kteří ve skutečnosti je musejí nějak nakonec zvládnout. A to řešení přece spočívá v tom, navíc naštěstí musím říct, že Česká republika i v téhle složité době má minimální nezaměstnanost, naštěstí, to je dobrá zpráva. Znamená to, že pokud zrušíme zbytečné agendy, tak ti lidé nepochybně najdou uplatnění a najdou uplatnění ve věcech smysluplnějších. Nám nejde o to, aby bylo méně veřejné služby. Nám jde o to, aby ta veřejná služba dobře fungovala a byla opravdu tam, kde ji lidé potřebují. Ta úspora. Já jsem také pro, aby tohle byl opravdu první významný krok a aby následovalo rušení dalších zbytečných kroků. Rušíme třeba od 1. ledna zbytečný velký technický průkaz vozidel. Budeme upravovat další kroky tak, aby ubývalo i zbytečných cest lidí na úřady, a tím pádem i ti lidé na úřadech v tom budou mít méně práce. Ta úspora, co se týče samotných provozních výdajů státu, je 1,2 miliardy korun. Budeme šetřit, tak jako to dělají domácnosti, jako to musejí dělat podnikatelé. A je jasné, že každá taková úspora bude mít své nepřátele, bude mít své kritiky, protože se ozve v tom, v tu chvíli – no, jak to, že šetříte právě tady, bude ten svět pořád stejně bezpečný? Já říkám – no s ohledem na to, že velká část těch agend stejně žádnou větší bezpečnost našemu světu nezajistila, tak nepochybně tím neutrpíme. Ale půjde o to zároveň škrtnout zbytečné povinnosti lidem, pro které to mimochodem znamená v oblasti té administrativy úplně zbytečnou zátěž.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Je tady tedy nějaký konsolidační balíček, nějak projde nebo neprojde, to teprve uvidíme. Je otázka, jestli to je první krok a jestli to zároveň není poslední krok. Že to nemá být poslední krok, o tom mluvil ve vysílání České televize i končící prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

 

Vladimír DLOUHÝ, prezident Hospodářské komory ČR:
Ono to není jenom o tom, jestli to teď rychle uspoříme nebo rozložíme na 3-4 roky. Jde o to, aby toto opatření bylo jenom jeden z prvních kroků nějaké dlouhodobější hospodářsko-politické strategie, odstraňovat úzká místa, napětí na pracovním trhu, zajistit opravdu efektivní investice kombinací státního a soukromého kapitálu. Využití, můžu mít ke Green Dealu milion připomínek, ale jsou to peníze, které mohou vstupovat do progresivních, nových technologií, jít vstříc digitálnímu průmyslu a slyšet, co ty lidi tam odtud volají. To je strategie, která musí následovat po tom konsolidačním balíčku, pak to teprve všechno bude úspěšné.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane místopředsedo Samku, co musí následovat po tomto konsolidačním balíčku?

 

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS:
Já bych pochválil Vladimíra Dlouhého, poněvadž to je to, co říkáme my i v našem stanovisku.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
On už končí v Hospodářské komoře.

 

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS:
Já vím, ale nebojte se, on bude viditelný i nadále. Tady my říkáme, je třeba udělat opatření pro podporu růstu, protože nejlepší pro boj jak s inflací, která nás trápí, tak s tím deficitem, je masivní růst. Naši ekonomové spočítali, že v podstatě ten způsob hospodaření, jaké vedly poslední dvě vlády až doteď, vlastně by vyžadoval hospodářský růst asi 10 %, aby se dalo balancovat. A protože ten hospodářský růst nemáme, no, tak bychom se měli snažit ho co nejrychleji dostat a co nejrychleji srazit inflaci, to jsou dva naše požadavky základní. Debatujeme o nich dlouho, ale vláda na ně neslyší. Odkazuje – inflace je věc České národní banky, což není až tak úplně pravda, protože když uděláte nerozumný balíček, tak tam můžete výrazně dát cenotvorné prvky a výsledkem bude nárůst inflace. A Česká národní banka se bude divit, co se jí to pod rukama děje.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Paní ředitelko, co musí následovat po tomto konsolidačním balíčku?

 

Eva SVOBODOVÁ, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR:
No, tak, jak jsme byli ujištěni tedy my třeba v asociaci ze strany pana místopředsedy vlády Jurečky, že toto není samozřejmě rozhodující, že to není úplně poslední krok, že bude probíhat diskuse, tak my věříme tomu, že skutečně ten dialog nebo trialog tedy bude probíhat a že vláda bude naslouchat jak tedy zaměstnavatelům, tak odborům a že prostě někde se potkáme. Bude to muset být kompromis z každé strany trochu, ale není možné prostě nás stavět do situace, že toto je neměnné a nebereme v úvahu vůbec žádné připomínky. Věřím tomu, že aspoň nějaké se nám tam podaří prosadit. A chtěla bych říct, že to, co nás tam ještě trápí, je zdanění prodeje obchodních podílů, to nás trápí hlavně pro ty rodinné firmy. Já jsem to říkala na začátku, je tam 23 %, což je opravdu zásadní pro prodej nad 40 000 000 hodnoty firmy, to je mimo mikrofirem, jsou to malé firmy, střední firmy, které dlouhodobě, dlouhodobě si nevyplácely zisk, reinvestovaly, pořizovaly si nové technologie, míří k digitalizaci atd. a teď, když to bude firma za 50 000 000, tak v prodeji zaplatí 10 000 000.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A když to tam bude, tak třeba budoucí růst bude nižší, rozumím tomu správně, kupříkladu?

 

Eva SVOBODOVÁ, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR:
Tak rodinné firmy tady chtějí zůstat na dalších 30, 50 let, neodvádějí dividendy do zahraničí a zaměstnávají tady lidi a odvádějí daně zde. Takže určitě bychom je chtěli podpořit.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane ministře, co bude po tomto konsolidačním balíčku?

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Nepochybně další škrty zbytečných agend tak, abychom uspořili a základní nastavení vůle k úsporám na straně státu jako způsob života. Jako to, že takhle funguje společnost, takhle fungují firmy, aby ušetřily tam, kde je to možné ušetřit. A zároveň dodám, ano a podpora klíčových prorůstových kroků, proto také tato vláda zachovává investice do dopravní infrastruktury a do dalších klíčových odvětví, a to je důležité, protože bez toho nemáme šanci nastartovat další ekonomický růst. Že vláda nedělá nic s inflací. No, opak je pravdou. Ano, klíčová odpovědnost...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
… ministr dopravy?

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Klíčová odpovědnost je na ČNB. Na druhou stranu právě tento konsolidační balíček je naší odpovědí odpovědnou na to, co může vláda s inflací udělat, tj. opravdu zastavit ty významné prorůstové proinflační tendence, které znamenají dramatický deficit a dramatické zadlužení toho státu. V tomto ohledu si troufnu tvrdit, že je to zároveň odpověď a srozumitelná a odpovědná odpověď na to, že na jedné straně úspory v tom provozu a na druhé straně podpora investic, podpora projektů, které do té ekonomiky budou v těch dalších letech vracet ty vložené finanční prostředky.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane Zahradníku, uzavřete mi to, prosím, co musí být po tomto konsolidačním balíčku? Co vládě doporučíte a budete doufat, že vás poslechne?

 

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, Česká spořitelna:
Konsolidace je projev stabilizační politiky. Je to ozdravná diagnóza, po které by měl jaksi existovat v uvozovkách normální život a normální život v nových ekonomických podmínkách opravdu znamená robustní investice. To, čemu říkají ekonomové, podpora strany nabídky. To samo o sobě opravdu z definice eliminuje řadu inflačních tlaků, které vyplývají právě z té nabídkové strany a koneckonců ten úsporný balíček naopak tlumí přehnané poptávkové tlaky. Takže v souhrnu zcela určitě, jak tento balíček, tak následná opatření by měla mít, pokud se dobře jaksi poskládají protiinflační dopady a dopad na to, že nadprůměrně vysoká, stále nadprůměrně vysoká inflace v České republice se sníží.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Dámo, pánové, děkuju vám za tuhle debatu v Událostech, komentářích. Na shledanou všem.

 

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Děkujeme za pozvání.

 

Eva SVOBODOVÁ, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR:
Na shledanou.

 

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS:
Na shledanou.

 

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, Česká spořitelna:
Na shledanou.

Martin Kupka

ministr dopravy
místopředseda strany
poslanec PČR
expert pro veřejnou správu