2. května 2023

Interview ČT24

(ČT 24) Hostem diskusního pořadu Interview ČT24 byla 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS a předsedkyně regionálního sdružení Vysočina Eva Decroix.

Celý rozhovor s Evou Decroix můžete zhlédnout na ČT24.

Martin JONÁŠ, moderátor:
Předsedkyně Evropské komise Ursula von Der Leyenová se vrací do Bruselu po návštěvě České republiky. Jednala s prezidentem Petrem Pavlem krátce po jeho návratu z Ukrajiny. Jak mají být nastaveny vztahy Česka s unií? Má se jejím členem stát právě Ukrajina? A půjde ODS do evropských voleb na jaře příštího roku samostatně, nebo jako součást koalice koalice Spolu? Otázky na dnešního hosta Interview ČT24. Je jím Eva Decroix, poslankyně ODS a také členka zahraničního výboru Poslanecké sněmovny České republiky. Dobrý den.

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Já vás zdravím, dobrý večer.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Paní poslankyně, pojďme se krátce vrátit k té návštěvě předsedkyně Evropské komise, jejím rozhovorům s prezidentem České republiky. V tom krátkém brífinku po jejich setkání zazněla některá z těch témat zahraniční politiky, které prezident Petr Pavel často akcentuje. Mezitím také to, že Evropská unie má co nejdříve přijmout Ukrajinu, že Česká republika tomu má na pomoc, protože to je v českém zájmu. Je to v českém zájmu?

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Je to v českém zájmu.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
V každém případě to bude stát hodně peněz.

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Je to v českém zájmu. Mně se moc líbí, myslím si, že to zaznělo během rozhovoru pana prezidenta na Ukrajině, že otázkou není zda a jestli, ale kdy se má stát Ukrajina členským státem Evropské unie.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
A kdy?

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Co nejdříve. Nezávisí to je jenom na nás samozřejmě. Na nás závisí to, abychom vytvořili dostatečnou podporu pro tento vstup. Na straně druhé potom jsou i některé podmínky na straně Ukrajiny. Samozřejmě některé státy se mohou obávat, zda je Ukrajina dostatečně politicky zralá. Zda splňuje všechny podmínky, což vnímáme, že v dnešní situaci může být někdy…

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Zda ty peníze z Evropy tam mimo jiné také nezmizí.

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Jestli tam nezmizí peníze. To je otázka, které teď myslíte, protože pokud se bavíme o obranných penězích tak…

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Myslím ty hypotetické peníze do budoucna, které by byly spjaty se členstvím Ukrajiny v Evropské unii.

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Tahle diskuse byla vedená pokaždé, když se přijímal nový stát. Pokaždé, když se přijímal nový stát, tak bylo potřeba nastavit na jedné straně instituce, které budou bránit nějaké korupci, které budou nastavovat ten demokratický řád, na kterém je postavena Evropská unie. Stejně tak se to týkalo v našem, v našem případě. Ale my jsme měli čas. Nás s dovolením nic tak moc netlačilo, stejně tak jako mnohé další evropské státy. Ukrajina je v jiné situaci. Proto ta otázka kdy je mnohem, bych řekla, urgentnější a důležitější.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Ale znovu se zeptám, kde jsou ty čistě pragmatické zájmy České republiky na členství Ukrajiny v Evropské unii? Na brzkém členství. A jsou ty zájmy možná silnější než v případě některých jiných členských států?

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Je tam hodně o tom, jak chápeme naši bezpečnost a jak chápeme naše místo v rámci Evropy. V rámci já si myslím, že střední a východní Evropy, to pochopení a ta potřeba, aby Ukrajina byla co nejblíže nám a nemyslím tím jenom geograficky, ale i právě politicky a demokraticky, je samozřejmě mnohem silnější, protože my máme historicky zkušenost, co může udělat ruský režim nebo nadvláda. Samozřejmě mnohem opatrnější mohou být některé západní státy. Ale třeba já jsem minulý týden byla na večeři na francouzském velvyslanectví s francouzskou viceministryní pro evropské záležitosti. A velmi mě potěšilo, že i Francie vyjadřovala opravdu vůli zahájit co nejdříve tato jednání. A vyjadřovala tu potřebu, abychom. A ještě je důležité, my se bavíme o Ukrajině, protože ta je dnes nejvíce nasvícená. Ale ta otázka se vztahuje na celý Balkán, jak rychle by měl Balkán být přijat do Evropské unie. A vy jste se ptal proč. No, protože když se podíváme, jak to dnes okolo nás ve světě vypadá, tak nemusíme být úplně odborníci na armádu nebo na válku. Vidíme, že svět není bezpečný a zítra nebude bezpečnější a že se nám tady nějakým způsobem vytváří určité bloky. A v rámci těchto úvah si myslím, že je zcela prioritní, abychom měli tyto státy na naší straně, aby nebyly na té druhé straně. A to, že se o to Rusko snaží, v rámci Ukrajiny to činí tanky a činí to bojovými prostředky. Ale Rusko se o to snaží v mnoha jiných státech poměrně jako mnohem více nenápadně. Ale to neznamená, že je to méně nebezpečné.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
A snaží se o to jenom Rusko? Když mluvíte o rozpadání se světa v geopolitické bloky. I Petr Pavel dnes znovu zmínil leitmotiv, který opakuje velmi často. Ta země, která je teď velmi nasvícená, jak vy říkáte, je Rusko, ale tím soupeřem Západu do budoucna bude Čína. To jsou tedy slova, parafrázovaná slova hlavy českého státu. Souhlasíte s ním?

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Já předně jsem za toto velmi ráda, protože když se ohlédneme pouze pouhých pár měsíců nazpátek, tak takto otevřené deklarace a pojmenování Číny jako strategického kompetitora, jako rivala tady byla nepředstavitelná za minulého prezidenta. Víme, že to všichni našlapovali velmi opatrně. Stále jsme se snažili vidět Čínu očima nějaké reál politiky. Dnes je, a to si myslím, že je první důležité, si přiznat, že opravdu Čína je pro nás nebezpečí. Já si nejsem tak jistá, jak moc je možné a nutné rozlišovat Čínu a Rusko, protože v mnoha ohledech se jejich zájmy spojují. Samozřejmě ne vždy. Čína se snaží být tím nejsilnějším nyní rivalem. A pro nás je důležité si říci, že pokud tady v posledních měsících zamávalo naší ekonomikou a celou českou zemí to, že jsme byli závislí na ruským plynu a na ruské ropě. Představme si, na kolika jednotlivých položkách nejenom toho, co máme na sobě, ale opravdu na strategických surovinách jsme závislí ve vztahu k Číně.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
No a nepřeženeme to zase? Vy jste mluvila o tom, za minulého prezidenta byla nepředstavitelná prohlášení o tom, že Čína může být hrozbou pro Českou republiku. Nevylijeme teď, jak se říká, s vaničkou i to dítě, řekněme, evropsko-čínské spolupráce?

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
To je právě důležité.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Třeba co se týče diplomatických jednání o osudu budoucí Ukrajiny?

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Ano, ale myslím, Čína se snaží v nějakém ohledu vystupovat jako mírotvůrce, je otázka, zda je to spíš nějaká deklarace a jestli je opravdu naplněna ta deklarace a ta vůle. A pokud se ptáte, jestli to nepřeženeme. Je to přesně o tom, že my máme hledat tu, Francouzi tomu říkají právě ta evropská suverenita, tu evropskou cestu tak, abychom na jedné straně, my nemáme říkat, že s Čínou už se nyní vůbec nebudeme bavit. Ale my máme mít tu Evropu, tu evropskou politiku dostatečně sebevědomou. Ale také vědomou si těch rizik a postupně máme snižovat ta rizika.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
A společnou, co se týče vztahu k Číně?

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Samozřejmě.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
I když se nabízí, řekněme, dobrý kontrakt, se kterým přijde Peking a pokusí se zlákat tu kterou zemi, třeba Českou republiku, k nějakému bilaterálnímu kontraktu?

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
My vidíme, že pokud nastane opravdové riziko a opravdové nebezpečí, tak Evropa i spojenecké státy v rámci NATO jsou schopné se sjednotit. Ve vztahu k Číně to může být pomalejší proces. Je to ale zase hledání o tom, že ta cesta musí být společná, protože, a teď to není o tom, jestli Francie je velká a Česká republika je malá. Ale pokud chceme postupovat nějakým způsobem společně, tak dnes i ty trhy jsou propojené. Určitě není možné si myslet, že vůči Číně nastavíme takovou politiku, že v rámci Evropské unie jednotlivé země přestanou soutěžit vzájemně. Samozřejmě, že budou soutěžit. Ale také je nutné si říci, že Čína soupeří s celou Evropu a vlastně s celým tím západním světem jako takovým. To znamená nejenom s naší republikou. To znamená, že pokud my budeme dělat ty naše politiky samostatně, no tak nebudou natolik účinné. A je to zase o těch diplomatických jednáních, abychom šli. A já moc děkuji vlastně i za tu otázku. Určitě není účelem jít ode zdi ke zdi. To znamená, mít tady jedno volební období zcela pročínskou politiku a v druhém volebním období zcela protičínskou politiku. Je to o tom, nastavit to, co je důležité, výhodné a bezpečné pro naši budoucnost v rámci našich spojeneckých vazeb.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Je ODS euroskeptická strana?

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
To je otázka, jak si nadefinujeme slovo euroskeptická. A já samozřejmě budu mnohem blíže v tom pohledu tak, jak probíhalo české předsednictví. To znamená, a to je možná, pokud se bavíme, pokud já si budu vykládat termín euroskeptická. Jsme pevnou součástí Evropské unie. Ale na straně druhé rozhodně ne všechny politiky vítáme s výskotem a nadšením.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Jak se vlastně tu Unii ODS představuje? Koneckonců ODS v Evropském parlamentu nyní zasedá ve frakci evropských konzervatistů a reformistů. To jakoby naznačovalo, že na pořadu dne z hlediska ODS je reforma Evropské unie.

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Já nevím, jestli takto to můžeme pojmenovat. Nicméně ta diskuse, nevím, jestli je to reforma, ale spíše směřování Evropské unie. Je to diskuse o tom, kam až má Evropská unie zasahovat, které veškeré politiky má Evropská unie činit. A ta diskuse se zde vede dlouhodobě. Vede se samozřejmě možná mnohem nebo v minulosti se vedla mnohem otevřeněji ze strany této frakce. Ale ona probíhá napříč a vidíme to třeba i ohledně diskusí, zda má být změněn způsob přijímání rozhodnutí, zda má být většinové hlasování.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
V oblasti zahraniční politiky? Ukázaly to minulé měsíce a situace na Ukrajině?

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Já si myslím, že obecně bavit se napříč všemi frakcemi. Ať už třeba s tím. Vy jste to nazval euroskeptický. Někdo tomu říká eurorealistický. Možná s nějakým zdrženlivějším přístupem k Evropské unii, anebo s tím přístupem, který je někdy nazývá na tom druhém extrému eurohujerským o tom, kam má směřovat Evropská unie. Je základ pro to, aby ta Evropská unie držela pohromadě.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Ale zeptám se konkrétně vás na jednu konkrétní věc, a to je většinové hlasování, co se týče zahraniční politiky Evropské unie.

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Já na to asi nebudu ani schopná, ani ochotná odpovědět konkrétně, protože jsme rok před evropskými volbami. Toto jsou všechno témata, která se nyní budou diskutovat a na která bude hledat odpověď jak ODS jakožto strana, tak na ně bude hledat vládní koalice odpověď. A z toho potom vyplyne nějaké stanovisko, které souvisí i třeba s tím, jak budou ty kandidátky vypadat. Takže já bych teď asi jako nerada říkala, toto je můj subjektivní názor, protože by to nemuselo možná pomoct.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
A jak budou ty kandidátky vypadat? My jsme jednu otázku zmínili už v úplném začátku. Má jít ODS do těch eurovoleb, které budou na jaře příštího roku jako samostatná strana, nebo jako součást formace, která si říká SPOLU?

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Ta diskuse se vede a já jsem velmi ráda, že se vede. Je fér taktéž.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Kde v té diskusi stojíte vy?

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Je fér taktéž přiznat, že prozatím tak, jak to odpovídá nejenom zaměření strany, ale možná i já mám pocit, že nyní je velké volání v Evropské unii i ze strany třeba České republiky vůči těm zástupcům po jakémsi pragmatismu. Ty politiky, které se nyní řeší, energetika a válka, tak je volání po pragmatických lídrech. Možná více než po liberálních lídrech. S tím může souviset vlastně i výběr těch personálií. Ale od těch personálií se poté také odvíjí od toho, jestli některé personálie společně mohou jít.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Ale vy na to určitě máte svůj názor už teď předpokládám?

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Já už jsem ho někde vyjádřila. Já bych určitě byla jakožto asi možná liberálnější zástupce nebo liberálnějšího křídla ODS spíše příznivcem toho, abychom se snažili, pokud je to možné. A to zdůrazňuji rovnou. Pokud je to možné, zachovat značku SPOLU. Ale ono to právě z těch důvodů, které jsem nyní zmiňovala…

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Proto může být komplikované.

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Ono to možná nemusí být možné. A možná se to nakonec může ukázat jako politicky ne úplně rozumné.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Já se to pokusím vyjádřit úplně konkrétně. Mohu si rozumět na čele kandidátky této hypotetické společné kandidátky Luděk Niedermayer a Alexandr Vondra? Na jedné straně velký zastánce obnovitelných zdrojů. Na druhé straně Alexandr Vondra s jeho klima skeptickými, řekněme, názory?

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Není to fér ani vůči těm lidem, ani vlastně vůči těm voličům. Protože v tom okamžiku není možné na jedné kandidátce představovat něco, co může vlastně téměř být až jakoby protichůdné.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Musí být jasné, o jaký jde produkt.

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Ale.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Mě by vlastně ještě, pardon, ale zajímalo, jaký produkt bude ODS, pokud do těch voleb půjde samostatně? Myslíte, že tu kandidátku povede Jan Zahradil?

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
K tomu jsem se taktéž v minulosti vyjadřovala. To je samozřejmě, nezávisí na mém názoru. A já vím, že ode mě chcete slyšet nějaké silné stanovisko.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Dobře, ale připadá mi, že světy Jana Zahradila a světy Evy Decroix jsou podobně odlišné jako v případě pana Niedermayera a pana Vondry.

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Víte, krása ODSky jakožto tradiční strany je v tom, že se do ní vejde, jak to liberální křídlo, tak to konzervativní křídlo. Já určitě s mnoha politikami, vyjádřeními svého kolegy Zahradila nesouhlasím. Na straně druhé taky nemám důvod ho tady nějak veřejně očerňovat, protože je třeba v politice déle než já. A protože to, jestli bude zvolen na kandidátku, nezávisí na mně. Závisí zase na celé té naší hierarchii. A o tom, jak se bude kandidátka skládat. Já si rozhodně myslím, že by v tomto stádiu i po českém předsednictví slušelo ODS, kdybychom byli schopni se třeba otevřít jiným tvářím než ty, které dlouhodobě představovaly ODS v europarlamentu. Ale stejně mi nakonec nezbyde než respektovat to, jaká je nálada ve straně.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Ale máte dost, řekněme, dost síly na to, abyste řekla svůj názor a dost své politické váhy. Mimo jiné jste prohlásila: „Poslední dobou se Jan Zahradil do ODS jen strefuje. Nereprezentuje současnou podobu a politiku strany.“ Jakými vyjádřeními se podle vás strefuje do ODS Jan Zahradil?

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Já myslím, že abychom nemuseli jednat o těch jednotlivých věcech. A já se domnívám, že my jsme v zásadě v tomto ve shodě s panem Zahradilem. Každá tradiční strana, ODS toho není žádnou výjimkou, prochází různými vývojovými obdobími.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Takže jde o generační střídání?

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Ano i ne, ano i ne. Samozřejmě jsou tam možná, možná, kdybychom byli součástí jedné generace. Tak budeme procházet společně tím politickým životem. Ale současně se domnívám, že je tam i možná i ten náhled, který prochází. Moje generace může vidět Evropu už jako pevnější součást, čímž neříkám, že ji nemáme reformovat a nemáme kritizovat. A třeba já jsem byla dlouhodobě, dovolím si říct, až obviňována z nějakého eurohujerství.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
A jste znovu, musím tedy dodat i od členů ODS. I proto by mě zajímalo, nechci od vás sociologický výzkum, ale máte představu, jak si stojí ty dva tábory, když se je pokusíme takhle oddělit, tedy konzervativní ve vztahu k Evropské unii a ten liberálnější?

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Ony nejsou ve při. Ony se doplňují. To je právě to, co zvenku někdy může vypadat.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Já nevím, jestli je to až tak slučitelné to, co říkáte o Evropě vy, a to co říká Jan Zahradil?

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Jistě to není slučitelné. Ale v rámci té strany jeden názor převáží. A je dost dobře pravděpodobné. A já jsem to vlastně i v tom článku, který vy jste zmiňoval, naznačovala, že je velmi pravděpodobné, že můj názor v tomto okamžiku vývoje strany nebude ten, který je většinový, protože je mnoho pragmatických důvodů. A já se o tom se svými kolegy, třeba se Sašou Vondrou nebo s jinými, kteří jsou velmi úzce propojeni s dnešním životem v Evropské unii, velmi intenzivně bavím. Dnes možná pragmaticky, je více důvodů proto zůstat v té konzervativní frakci.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Pardon, které pragmatické důvody máte na mysli? Politické, pragmatické důvody z hlediska ODS, anebo z hlediska jenom České republiky?

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Je to z hlediska možná i té evropské politiky, jakým způsobem prosazovat, jakým způsobem prosazovat některé zájmy. A já tam třeba mohu vidět jiné důvody, kde se domnívám, že právě to vytvořit nějakou silnou demokratickou základnu. Třeba i právě tou dlouhodobou spoluprací těch stran, mně dává smysl vzhledem k tomu, v jaké situaci se dnes nacházíme v Evropě. Vzhledem k tomu, čemu čelíme. A vzhledem k tomu, že když půjdeme samostatně, tak mohou třeba vyhrát ty strany, které nám úplně jako České republice nic z mého pohledu prospěšného nepřinesou. Takže já tu diskusi nevnímám jako natolik konfliktní nebo jdoucí proti sobě. Jakkoliv ty názory, ano samozřejmě, jedny jdou více tou druhou stranou a druhý zůstávají tam, kde byly před pár lety.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Když jsme zmínili Jana Zahradila. Měla byste problém navštívit sjezd Sudetoněmeckého zemského svazu?

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Nikdy jsem o tom nepřemýšlela a nevidím důvod, proč já osobně bych tam měla jezdit.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Zmiňme to, jakou frakci, respektive součástí které frakce je ODS v současnosti v Evropském parlamentu. Jedná se, jak už jsme zmiňovali Evropské konzervativce a reformisty. Má ODS i po příštích evropských volbách z vašeho hlediska zůstat součástí této frakce?

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Teď jsem na to částečně odpovídala, že je mnoho důvodů, které se jeví, jako že, které by byly spíše ve prospěch této frakce. Tato frakce v poslední době, ona vlastně prošla takovým vývojem, kdy po odchodu Britů její vliv zásadním způsobem zeslábl v Evropské unii. Nyní po několika posledních volbách tato frakce naopak velmi posílila. Má mezi svými, mezi svými řadami nebo v těch stranách, které ji nyní reprezentují, několik premiérů. Což je zase naopak třeba argument pro to, že tato frakce bude.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Ale to mají nepochybně i ty další frakce, jako třeba lidovci.

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Není to tak jednoduché.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Kteří by se nabízeli z hlediska ODS.

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Není to tak jednoduché. Samozřejmě ODS byla v minulosti členem EPP. Je otázka, jestli dnes by byla dostatečným přínosem pro to EPP. Respektive, zda by jí to něco přineslo. Takže, ale zase se vrátíme nazpátek k tomu, co jsme říkali. V rámci každé politické strany je to také o tom, kdo následně bude tím lídrem a který následně ponese nějakou politiku. A pokud dnes a já vlastně tomu i tak předpokládám, že tomu tak bude. Jakkoliv ty primárky ještě neproběhly, vycházíme z toho, že třeba lídrem ODS by mohl být Saša Vondra. Tak je velmi přirozené, že v tom okamžiku on zřejmě bude spíše mít náklonost.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Nedovedete si ho představit mezi lidovci?

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Velmi obtížně.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Já jsem ještě mezitím nahmátnul seznam stran, které spadají mezi evropské konzervativce. Ten seznam jsem si musel otevřít, protože je sáhodlouhý.

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Přesně tak.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Jsou to z velké části dost malé strany. Prim tu hraje jednoznačně právo a spravedlnost. Tedy polská vládnoucí strana, ale jsou to strany jako Bulharské národní hnutí, Nová vlámská aliance, Strana rodiny Německa, Řecké řešení. Když se podíváme na jejich politické profily, tak tam najdeme celou řadu, řekněme, názorů, které jsou diskutabilní, jako například u řeckých vašich kolegů, snaha přimknout se nikoliv k Západu, ale k Číně a k Rusku. U těch bulharských poslaneckých kolegů v podstatě jednostranné zaměření na LGBT problematiku, na zabránění přerušení porodu a tak dál.

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Já jsem si toho vědoma.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Patří sem ODS?

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
No, právě proto, že já si domnívám, že toto nejsou věci které, nebo názory, které mně by byly blízké. A já k tomu vždycky připomínám, že ODS byla zakládána jako liberálně konzervativní strana. To znamená, my nejsme čistě konzervativní strana a já budu asi ta, která spíše bude mít blíže k tomu liberálnímu křídlu. A mně samozřejmě mnoho z těchto názorů blízké není. A dokonce se domnívám, že nereprezentují to, co dnes ODS zastává za politiky nebo za názory. A dokonce se nedomnívám, že to, že by to odpovídalo třeba i tomu, co od nás očekávají voliči, nebo proč nás naši voliči volili. Proč byl jmenován ze strany ODS premiér. To znamená, to jsou třeba ty důvody, proč pro mě je výhledově tato spolupráce někdy obtížně pochopitelná. Chápu, že jsou tam nějaké historické důvody. Chápu, že jsou tam i nějaké mocenské důvody, které i politice v rámci Evropské unie patří, že za určitých okolností budete jenom jednou stranou z nějaké větší frakce EPP. A v jiné frakci třeba můžete prosadit více.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Já se toho hned chytnu. Tohohle určitého rozporu, řekněme, či rozkročení ODS. Vy v poslední době se velmi věnujete novele zákona o rozvodech, nebudu se věnovat přímo té novele, kterou navrhujete. Ale kolegovi Čestmíru Strakatému jste k tomuto tématu řekla: „Nevím, co je tradiční rodina, to se na mě nezlobte.“ Tak já se určitě nezlobím, ale nezlobí se vaši kolegové z ODS? Protože někteří z nich nepochybně v politice operují s termínem tradiční rodina, ochrana tradiční rodiny a tak dále.

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Víte, v politice můžete operovat s mnoha termíny a mnoho.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Je otázka, jestli vy s tím narážíte.

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Mnoho z nich mohou být vnímány i jako symboly. Pak je ale také dobré se podívat okolo. A já jsem fungovala téměř 10 let jako rozvodová právnička. A když se podíváme, jak to funguje dnes v mojí generaci, vaší generaci, v lidech, kteří žijí v České republice. Tak je velmi obtížné najít něco, co bychom mohli jednoznačně říci, že takto fungovala prvorepubliková rodina, a tak to je tradiční rodina. Máme dnes něco, co funguje jako pačvorkové rodiny. Rodiny se scházejí, znovu se dávají dohromady. Máme děti z různých manželství. Do toho máme rodiny, které nejsou sezdané, máme rodiče, kteří často bydlí daleko od sebe, a přesto třeba fungují jako manželé. A já bych jenom chtěla, abychom v rámci té rodiny vnímali rodinu opravdu jako lidé, kteří spolu mají nějaké blízké pouto. Ale přestali mít potřebu je strkat do těch škatulek, které možná ještě jakoby historicky v nás zůstaly. To znamená do toho, co je tradiční rodina, nechť si každý dosadí to, co potřebuje. Ale myslím si, že používat to právě jako ten symbol, by možná mohlo mnoha lidem ublížit, protože když potom máte pocit.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Což ale někteří vaši kolegové z ODS dělají.

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
To já nevím. A víte, já nechci být v té situaci, kdy mně bude podsouváno, co dělají někteří moji kolegové a nedělají. Protože někdy to může být vytržené z kontextu. Já nemám pocit, že bych s tímto narážela, s tímto svým tvrzením narážela na nějaké konzervativní dogma. Všichni okolo vidíme, že se ten svět vyvíjí. A myslím si, že i když se vrátíme k tomu, že dělat dnes konzervativní politiku znamená, zachovávat v rámci té společnosti to nejlepší, co zde existovalo, když jsme sem přišli. To neznamená, že se budeme držet v nějakém jako 15. století a budeme se snažit zachovávat ty hodnoty, které tady byly za první republiky. A takto to vnímám já.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Na závěr velmi krátce. Ministr zahraničí je právě na návštěvě ve Spojených státech. Vláda minulý týden podepsala smlouvu o obranné spolupráci právě se Spojenými státy, která má, řekněme, připravit cestu pro možné působení amerických vojáků na českém území. Samozřejmě to vyvolalo, jak se očekávalo, velkou nevoli části voličů, obavu z toho, že se tady chystá umístění americké vojenské základny. Zeptám se možná trochu nečekaně. Vám by vadilo, kdyby na území České republiky sídlila americká jednotka trvale?

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
To je úplně stejné, jako kdyby… tak kdybyste se mě ptal na něco, co vůbec dnes není na stole. To je, jak kdybychom se bavili o tom, kdy budeme vysílat družici na měsíc.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Jistě, ale nebylo by to v zájmu České republiky. Opět se bavíme o zájmech České republiky.

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Pokud by takovéto rozhodnutí bylo přijato parlamentem, bylo přijato vládou. Prošlo celým tím procesem, kterým má projít. Tak bych asi neměla důvod, aby mi to vadilo. Ale to není, dnes toto není na stole a byla bych.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Ono by to ani jinak nešlo.

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Já bych byla velmi opatrná, protože když si vzpomeneme, co před rokem, bylo to v lednu 2022. Ohledně této smlouvy o obranné spolupráci probíhalo na Slovensku. Kdy právě obavy z trvalého umístění amerických vojáků ze zřízení americké základny byly vlastně zneužívány demagogy a vlastně některými proruskými silami.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Já jenom přemýšlím, jestli jde čistě o taktické dohodě.

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Jenom se právě omlouvám. Tak bych byla jako velmi opatrná, abychom dnes ve veřejném prostoru, ve kterém se právě v tomto okamžiku nacházíme oba, spojovali otázku této smlouvy s nějakou trvalou základnou.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Pojďme to oddělit.

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Protože o tom ta smlouva není.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Pojďme to oddělit. Pojďme zapomenout na chvíli na smlouvu o obranné spolupráci. A pojďme se zamyslet nad zájmy České republiky. Tak, jak to dělá třeba Polsko, které chce nejen americkou základnu, ale chce i americké jaderné zbraně na svém území. Není součástí politické odvahy toho politika, který to tak cítí, říct, já chci na území České republiky spojenecké jednotky, protože to je dobré pro dalekosáhlou, z dlouhého hlediska bezpečnost České republiky.

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
To jsou otázky, které nevznikají tak, že si Česká republika něco řekne, ale musí vycházet z nějakého dlouhodobého, vzájemného spojeneckého vztahu se Spojenými státy. Jehož mimochodem jeden z těch prvních kroků je třeba právě tato smlouva o obranné spolupráci. Protože tím teprve opravdu si říkáme nějaké konkrétní podmínky. A není to tak, že bychom až dosud zde neměli americké vojáky. Samozřejmě ta spolupráce funguje v rámci NATO dlouhodobě. Ale toto poprvé, a to je vlastně i zvýšení naší bezpečnosti, obranyschopnosti, ale také možná jako zvýšení těch obav občanů, co by tady ti američtí vojáci mohli dělat. A teprve z této spolupráce potom mohou vzniknout nějaké další projekty. A jestli budou v tom směru, které vy zmiňujete, nebo těch směrů v rámci obranyschopnosti je mnoho. A na mnohých z nich už se dnes Američané podílejí, to je potom otázka, která vyplyne právě z té spolupráce.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
Paní Decroix, krátce na závěr, vy jste dlouho žila ve Francii. Dobře znáte tuto zemi. Viděli jsme v minulých týdnech vlny demonstrací a nepokojů právě v této zemi. Obáváte se, že to je možná předobraz toho, co nás čeká v ulicích České republiky?

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Neobávám, čímž neříkám, že u nás lidé nemají právo demonstrovat, nebo demonstrovat nebudou. Ale myslím si, že z nějakých historických okolností a kontextů je francouzské právo na demonstraci a na stávku vnímáno úplně jinak než tak, jak je třeba právo na protest vnímáno v České republice. Je to poměrně složité vysvětlit, ale ono i vlastně.

 

Martin JONÁŠ, moderátor:
A bohužel na to máme už jen dvě vteřiny. Takže tím pádem bohužel musím nechat tuto otázku bez konečného vysvětlení. A moc děkuji za účast v Interview ČT24 paní Evě Decroix a poslankyni Parlamentu České republiky.

 

Eva DECROIX, první místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Já moc děkuji za pozvání.

 

Eva Decroix

1. místopředsedkyně poslaneckého klubu PČR
krajská zastupitelka
předsedkyně regionálního sdružení
členka oblastní rady