11. dubna 2023

Zemřel šéf financí Margaret Thatcherové

(Lidové noviny) Sir Nigel Lawson, jeden z nejvýznamnějších a nejvlivnějších britských konzervativních politiků své doby, zemřel v pondělí 3. dubna 2023 ve věku úctyhodných 91 let. Lawson se narodil v Londýně v roce 1932 a vzdělání získal na Oxfordské univerzitě, kde studoval filozofii, politiku a ekonomii. Po ukončení studií pracoval několik let jako novinář, působil jako korespondent deníku Financial Times v New Yorku a později jako redaktor časopisu The Spectator.

Lawsonova politická kariéra započala v roce 1974, kdy byl zvolen poslancem za obvod Blaby. Z poslaneckých lavic obhajoval konzervativní politiku až do roku 1992. V témže roce se stal členem Sněmovny lordů, ve které zasedal až do svého odchodu do důchodu na konci roku 2022. Po vítězných volbách v roce 1983 byl jmenován ministrem financí ve vládě Margaret Thatcherové, do té doby zastával v kabinetu konzervativní premiérky pozici ministra pro energetiku.

Stabilní ekonomické prostředí

Jako ministr financí zavedl Lawson řadu významných reforem, včetně deregulace finančních trhů či horní sazby daně z příjmu. Hrál také klíčovou roli při privatizaci několika významných státních průmyslových odvětví, včetně British Telecom a British Airways. Díky reformám, které společně s Margaret Thatcherovou Lawson inicioval, se podařilo během několika let vymanit Spojené království z vleklé krize spojené s vysokou inflací.

A co víc, stejně jako v Reaganově Americe se i v ostrovním království podařilo obnovit a pozdvihnout sebevědomí Britů. Stabilní ekonomické prostředí s nízkou inflací a nízkými daněmi významně podpořilo ekonomickou aktivitu. Z liberalizačních reforem osmdesátých let pak čerpaly ještě Blairovy labouristické vlády, které navzdory své rétorice většinu reformních opatření zachovaly.
Navzdory některým kontroverzím, zejména v souvislosti s jeho postupem v otázce členství Spojeného království v mechanismu směnných kurzů (ERM), zůstal Lawson v Konzervativní straně oblíbený a uznávaný. Byl široce respektován pro svůj intelekt, břitký humor a neochvějnou oddanost konzervativním zásadám. Vlivnou personou britského politického a veřejného života tak zůstal i po svém odchodu z vlády v roce 1989.

Trvalý vliv

Nigel Lawson byl představitelem staré dobré konzervativní strany. Novým líbivým myšlenkám ani ideologickým fúzím nepodléhal. Jako dlouhodobý kritik evropské integrace hrál významnou roli v kampani za vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Důležitou roli měl také v debatě o klimatických změnách, tehdy se ještě říkalo globálním oteplování. Řadu let vedl think tank The Global Warming Policy Foundation.

Své stěžejní myšlenky na toto téma shrnul ve čtivé knize, jež se dočkala v roce 2009 českého překladu: Vraťme se k rozumu. Ortodoxie klimatických změn se podle něj stala v moderním sekulárním světě novým náboženstvím, a náboženství, jak známo, nelze zpochybňovat. Vědom si již tehdy mimořádné síly zelené ideologie o knize prohlásil: Mohl jsem ji napsat jen proto, že má vlastní kariéra již skončila.

Trvalý vliv, který uplatňoval na konzervativní scéně a který dosahoval i za hranice jeho rodné země, bude chybět. Název Lawsonovy knihy je nejen ve věci dnešního zeleného bláznění velmi aktuální. Možná ještě víc než v době svého vzniku. Vraťme se k rozumu!

Jan Skopeček

místopředseda Poslanecké sněmovny
místopředseda poslaneckého klubu ODS
poslanec PČR
ekonomický expert ODS
předseda ODS Hořovice

Štítky:
komentář