1. února 2023

Události, komentáře ČT24

(ČT 24) Hostem diskusního pořadu Události, komentáře ČT24 byla 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Eva Decroix.

Celou debatu s Evou Decroix můžete zhlédnout na ČT24.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Tady ve studiu budeme pokračovat ve stejném tématu, akorát v jiném obsazení Eva Decroix, první místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS, členka zahraničního výboru. Dobrý večer.

 

Eva DECROIX, členka zahraničního výboru a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Dobrý večer.

 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
A na dálku zdravím Jaroslava Bžocha, místopředsedu zahraničního výboru, i vám dobrý večer.

 

Jaroslav BŽOCH, místopředseda zahraničního výboru PS PČR /ANO/:
Dobrý večer.

 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Paní Decroix, vaše reakce na to dnešní první velké setkání ústavního čtyřlístku. Co jste od něj čekala, a dočkala jste se toho?

 

Eva DECROIX, členka zahraničního výboru a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Já jsem od něj čekala, že znovu bude zahájena komunikace mezi nejvyššími ústavními činiteli, a evidentně jsem se dočkala, protože evidentně ta komunikace proběhla, názory si ústavní činitelé vyměnili a nebyla jsem u toho přítomná, ale tak, jak jsme to mohli sledovat. Já i diváci, tak to evidentně probíhalo v nějaké kooperativní spolupráci. A závěr z toho je, já jsem si tady poznamenala vůle a chuť se bavit a spolupracovat. To znamená, ten pocit pro mě je velmi pozitivní.

 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Pane Bžochu, k čemu na základě toho, co jsme slyšeli od předsedy senátu teď, a pokud jste měl možnost sledovat třeba i tu tiskovou konferenci večer, dalších účastníků, tahle ta schůzka přispěla, podle vás?

 

Jaroslav BŽOCH, místopředseda zahraničního výboru PS PČR /ANO/:
Je samozřejmě dobře, pokud ta vláda a nejvyšší ústavní činitelé, ale myslím, že by také měla být zapojená opozice a jednají s prezidentem. Prezident má velmi výsostné právo zastupovat zemi navenek a koordinace veškerých politik, včetně té zahraniční, která je velmi důležitá, je jistě dobrou cestou. Takže já to velmi vítám a doufám, že už skončily všechny žabomyší války, které byly, kterých jsme byli svědky a věřím pevně v to, že budou pokračovat nadále. A pro mě v důležitých otázkách zahraniční politiky, že budeme vystupovat hlavně jednotně.

 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Paní Decroix, premiér Fiala v Událostech, komentářích, přímo na té židli, kde sedíte teď vy, včera večer mluvil o tom, že koordinace vlády, parlamentu, prezidenta je důležitá, nejenom kvůli legislativnímu procesu, ale také kvůli zahraniční politice, jak by ideálně měla tahle koordinace zahraniční politiky vypadat podle vás?

 

Eva DECROIX, členka zahraničního výboru a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Ona nejenomže je důležitá, ale celá naše ústava předpokládá, že tito ústavní činitelé budou spolupracovat. A ústava předpokládá, jakým způsobem mají spolupracovat. Ona nastavuje každému z nich to určité pole, to znamená zahraniční politiku určuje vláda, prezident, jak zde zmínil kolega, zastupuje stát navenek a už jenom, když toto takto řeknu, tak je zjevné, že pokud ta jedna strana, prezident bude říkat A, a vláda bude činit B, tak vzniká jakýsi chaos. Takže já očekávám, že toto bude spolu minimální fungovat tak, že předtím, než se bude jakákoliv zahraniční politika činit navenek, tak si tito účastníci, nejvyšší ústavní činitelé sednou a zkoordinují, budou se společně bavit, tak abychom jako Česká republika navenek měli jednotný postoj.

 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
A co jsou ta, řekněme, nejcitlivější zahraniční témata, kde podle vás hrozí nejvíce, že by se ta koordinace nemusela povést úplně, nebo kde by vláda a prezident, a teď necháme komory obě dvě při vším respektu stranou, kde by nejvíce hrozily odlišné pohledy?

 

Eva DECROIX, členka zahraničního výboru a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Neumím určit. To je samozřejmě na té komunikaci. Prosím, je to tak, že máme zatím zvoleného prezidenta, ještě nebyl převzat úřad, zahraniční politika, viděli jsme to v minulém roce a samozřejmě může docházet k mnoha zvratům, neočekávaným okolnostem. To znamená, dopředu si nyní říkat, že toto může být problémové, to si nemyslím, že je ta správná cesta. Správná cesta je si říct, ať nastane cokoliv, tak se společně budeme bavit a budeme to určovat, budeme to koordinovat společně, a potom bez ohledu na to, jak závažná témata a vidíme, že jich není ohromná spousta, nežijeme ve světě, který je zrovna nejbezpečnější a dovolím si předpokládat, že ani zítra nebude. Takže potom je důležité, aby to opravdu byl jednotný postoj. Nejsme velmoc, jsme stát, řekněme, střední velikosti a stejně tak i nějaké síly, a proto abychom to naše stanovisko opravdu prosadili v zahraničí, tak je důležité, abychom všichni říkali totéž.

 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Když zůstaneme na té ose hlavní zahraniční politiky, to znamená prezident – vláda nebo vláda – prezident, kde jsou ty momenty, kdy by do toho měla být zatažena i opozice?

 

Eva DECROIX, členka zahraničního výboru a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
V průběhu. V zásadě opozice, a tak jak probíhá parlamentní demokracie i diplomacie, tak opozice je v zásadě do toho vtažena celou dobu. Ta spolupráce, minimálně já ji na úrovni té parlamentní demokracie, diplomacie, ale i na úrovni každodenní práce ve Sněmovně vidím. Já rozumím tomu, že diváci většinou vidí jenom ten střet, který probíhá před kamerami a který je určitým způsobem, a omlouvám se za to, i to divadlo. Ale na každodenní úrovni, v zahraničním výboru, ty diskuse jsou otevírány, my s kolegou tady, tak jak jsme nyní hosty vašeho pořadu, tak ta diskuse probíhá na každodenní bázi. Stejně tak koalice, stejně tak opozice, je členem zahraničních delegací, ať již do Rady Evropy nebo do jiných meziparlamentních, do Meziparlamentní unie nebo jiných shromáždění. To znamená, a tam je to samozřejmě tak, že Poslanecká sněmovna, prostřednictvím předsedů a různých formací, schůzek, grémií, je v pravidelném kontaktu s vládou. To znamená, není to tak, že je dlouho nějaké mlčení a prezident nebo vláda něco činí. Ale opravdu k tomuto určování dochází, si dovolím říci, na denní bázi.

 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Pane Bžochu, přichází s novým prezidentem, neříkám úplně nová témata, ale možná třeba odlišný důraz u těch témat, u kterých byste jako opozice chtěli být, více mluvit do toho, koordinovat to nějakým způsobem s vládou, případně kde vám třeba vládní strany nevycházejí tolik vstříc a chtěli byste mít silnější slovo?

 

Jaroslav BŽOCH, místopředseda zahraničního výboru PS PČR /ANO/:
Ono ani nejde o to, kde mít silnější slovo, o tom, kde nám vláda vychází vstříc nebo nevychází. To je naše parlamentní část práce, to my si odbudeme ve Sněmovně. Ale jak jste se ptal, tak já bych určitě přivítal. Pokud prezident, když koordinuje například zahraniční politiku s vládními činiteli nebo s představiteli, ústavními představiteli, tak aby se zeptal také na názor opozice. Já si nemyslím, že v zahraniční politice se ten názor velmi liší a jak říkala správně kolegyně Decroix, tak my spolu samozřejmě zahraniční politiku projednáváme, a je velmi dobře, že ve většině případů, ve valné většině případů najdeme společnou řeč. Ale bylo by dobré, kdyby pan prezident i opozici v tomto případě poslouchal, vyslechl si. I v těch ostatních případech máme samozřejmě spoustu jiných politik, zabýváme se ve Sněmovně spoustu jinými tématy, a bylo by dobré, kdyby ta komunikace nebyla pouze na vládní úrovni, ale byla na úrovni i opozicí, ale těch témat je samozřejmě více, vidíme ty dnešní boje, které máme dnes a denně ve Sněmovně, ale myslím, že by to mohlo pomoci i zklidnění té situace, že budou obě strany vyslyšeny právě prezidentem.

 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Pane Bžochu, jeden z prvních zahraničních telefonátů nově zvoleného prezidenta mířil na Tchaj-wan za tamní prezidentkou. Bylo to správně, byl to správný krok?

 

Jaroslav BŽOCH, místopředseda zahraničního výboru PS PČR /ANO/:
Já se na jednu stranu nedivím, protože Tchaj-wan je náš spojenec, má zde velké investice, je to demokratické uskupení, je to demokratický stát, který sice neuznáváme jako většina států, ale podporujeme jej. Takže se tomu na jednu stranu nedivím. Na druhou stranu si myslím, že právě toto je jedno z těch témat, kterému měla předcházet nejdříve konzultace na těch nejvyšších úrovní, protože pan prezident, ve vší úctě, nebyl ještě inaugurován a volat zrovna na Tchaj-wan ve chvíli, kdy nám zuří válka na Ukrajině, a kdy ty vztahy mezi Čínou a Tchaj-wanem nejsou na úplně ideální úrovni, si myslím, že není dobře. Já mu to nezazlívám, já to samozřejmě z jedné strany chápu. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že tady nejde o nás, o Českou republiku, nejde o to, jestli nám nikdo diktuje, komu můžeme volat, komu nemůžeme volat, o to vůbec nejde, ale jde o to, aby Tchaj-wan zůstal v bezpečí, protože pokud Čínská lidová republika bude tyto věci brát jako větší a větší provokace, tak já bych se nerad dočkal toho, že to právě dopadne špatně na Tchaj-wan. Ale je to na zvážení nastupujícího pana prezidenta. Já si myslím, že v tuto chvíli, v tento okamžik, to nebylo správné.

 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
K tomu je jenom potřeba doplnit, že i ten kontakt s Ukrajinou proběhl, že to nebyl jenom samozřejmě Tchaj-wan, těch telefonátů zahraničních bylo více. Paní Decroix, co bylo podle vašeho názoru cílem tohohle telefonátu? Mohl to být způsob, jak ještě se na poslední chvíli pokusit zvrátit investici do továrny na čipy, o kterou Česko stojí, a která podle všeho, alespoň to v tuhle chvíli vypadá, nejspíš zamíří do Drážďan, tedy, jak zvrátit něco, co se nepovedlo ještě zvrátit vládě?

 

Eva DECROIX, členka zahraničního výboru a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Dovolím si nejdříve reagovat. Já si nemyslím, že to byl nějaký první zahraniční kontakt zvoleného prezidenta. Víme, že ten úplně první zahraniční kontakt proběhl přímo na tiskové konferenci, kdy se vyhlašovaly výsledky. Přijela sem paní prezidentka Čaputová. Víme, že proběhly telefonáty s ostatními prezidenty, i s ostatními probíhaly gratulace z různých států a od různých ústavních činitelů. Já rozumím, že Tchaj-wan a Čína jsou zde, pokud jste se před chvílí ptal, co je citlivé téma, tak toto je citlivé téma nejenom v České republice, v zásadě napříč celou Evropou. Na straně druhé, já teda úplně nesouhlasím s tím, co tady zaznělo, že takovýto telefonát měl zvolený prezident nejdříve konzultovat. Pochopila jsem, zřejmě asi s opozicí. Byl to telefonát, který byl gratulační, to je asi to úplně nejdůležitější sdělení. Nemyslím si, že je možné nebo jako vůbec předpokládat, aby zvolený prezident, nejdříve zkonzultoval s opozicí, kdo mu může gratulovat a jestli může na takový telefonát odpovědět. Na straně druhé, samozřejmě, že je to symbolický telefonát, právě vzhledem k tomu celkovému kontextu, a samozřejmě s Tchaj-wanem je to nejenom o vyjádření a přihlášení se k určitým hodnotám. A tady třeba s panem kolegou Bžochem nebo obecně možná s ANO, oni jsou mnohem opatrnější v tom prosazování těch hodnot a deklaraci těch hodnot. Já jsem ráda, že naše vláda a evidentně i budoucí prezident není tak opatrný, nebojí se postavit na tu stranu, kde ta hodnota, kterou on ctí a pro kterou byl zvolen, on se takto vyjadřoval před volbami. To znamená, připadá mi logické, že od toho neustoupil ani po volbách. Ale ta vaše otázka směřovala k tomu, jestli ten telefonát měl i nějaký ekonomický podtext.

 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Na to se právě ptám, zda to v tom hrálo nějakou roli nebo ne.

 

Eva DECROIX, členka zahraničního výboru a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Já si nemyslím... Nemyslím si to.

 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Protože ta otázka toho, co stála dlouho česká vláda, předpokládám, že stále stojí, byť to v tuto chvíli pravděpodobně podle toho, co máme k dispozici ty informace, nevypadá úplně pravděpodobně a dobře, protože by ta investice tchajwanská byla tady, tak zda v tom mohl hrát tenhle telefonát nějakou roli, i jeho načasování?

 

Eva DECROIX, členka zahraničního výboru a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Já nechci jakékoliv myšlenky nebo spekulace vkládat do nějakého telefonátu, nicméně samozřejmě, že rozvíjení a udržování vztahů s Tchaj-wanem má nejenom tu hodnotovou linii, kde my říkáme, my jsme suverénní stát a jiné státy nám nemohou říkat, komu máme volat, samozřejmě, v respektu nějaké dlouhodobé zahraniční politiky, ale samozřejmě, že ta zahraniční politika má vždy mít i obranu našich zájmů, ochranu našich zájmů. A zrovna ten ekonomický a zrovna ten, který souvisí s čipy, je pro nás velmi důležitý v tom celkovém kontextu. Takže jestli to byl, já si teda nedovolím, jako nepředpokládám, že někdo odpoví na gratulační telefonát s nějakou zadní myšlenkou, protože by z toho něco měl mít. Aale samozřejmě, že i toto může mít nějaké dopady. A s Tchaj-wanem tato jednání byla zahájena, budou pokračovat, víme, že paní předsedkyně Pekarová Adamová, samozřejmě i s tímto obchodním záměrem spojila svoji cestu. To znamená, ano, máme na tom ten zájem, jestli tomu ten telefonát pomůže nebo pouze je v rámci té diplomatické úrovni nevím, ale rozhodně ho nepovažuji za chybu.

 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Pane Bžochu, vy jste tady nonverbálně nesouhlasil, tak verbalizujte, prosím, svůj nesouhlas.

 

Jaroslav BŽOCH, místopředseda zahraničního výboru PS PČR /ANO/:
Možná mě paní kolegyně špatně pochopila, ale to není vůbec o tom, že bych zazlíval někomu, že tlačí naše hodnoty, vůbec, naopak, já jsem byl vždy ten, který říkal, při jakýchkoliv jednáních s Čínskou lidovou republikou, máme zmiňovat právě lidská práva a to, jak Čína zachází se všemi svými sousedy, včetně Tchaj-wanu, včetně Hongkongu, včetně Tibetu. A to si myslím, že je správné. Mě děsí jenom to, pokud Čína, a děsilo nás to i předtím, než Putin vtrhl na Ukrajinu, také s tím nikdo nepočítal, a mě děsí pouze to, pokud Čína bude brát tyto věci jako provokaci, co se může stát Tchaj-wanu. Já naprosto souhlasím s tím, co říkala Eva Decroix, je správně naše hodnoty dávat do světa, je správně o nich hovořit, je správně být v nich ukotven, to je velmi dobře. A proto říkám, při každé příležitosti s Čínskou lidovou republikou o nich máme hovořit. Na druhou stranu, toto je velmi citlivé téma. A nemělo to být projednáno s námi jako s opozicí, to vůbec ne, a není to ani o tom, že by ANO bylo opatrnější v tom, co říká. Já říkám přesně to, co si myslím. A je to to, že ty naše hodnoty jsou důležité, na kterých stojíme a spolupráce s Tchaj-wanem také. Na druhou stranu, je to tak citlivé téma. Já nevím, co bylo součástí toho hovoru, samozřejmě to nemohu říct, pokud to byl gratulační hovor, gratuloval ke zvolení a děkuji, na shledanou, tak samozřejmě nemůžeme nic říct. Ale já nevím, co bylo součástí toho hovoru, a tady byl bych velmi opatrný. Minimálně to mělo být komunikováno s vládou, minimálně to mohlo být komunikováno i s představiteli Evropské unie, protože jsme součástí Evropské unie. A to jak říkala paní Decroix, že v tom nevidí nic zlého. Já v tom také nevidím nic zlého, ale pořád je špatně, pokud máme telefony mezi prezidentkou a prezidentem České republiky a Tchaj-wanu, nastupujícím prezidentem, a vzápětí musí ministerstvo zahraničí dávat ven oznámení a velvyslanci Číny, že respektujeme, že respektujeme politiku jedné Číny. To si myslím, že je prostě špatně, a to by být nemělo, protože to téma je velmi citlivé a nejde o nás, nejde o Českou republiku, nejde ani o Evropskou unii, ale jde pouze a jen o Tchaj-wan, to si myslí.

 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Na druhou stranu je potřeba říct, pane Bžochu, že reakce, se kterou přišla Čína, je očekávatelná a zároveň očekávatelná reakce českého ministerstva zahraničí, které vysvětluje, že tomu je tak, jak to bude pravděpodobně každý kontakt s Tchaj-wanem se odehraje v podobném duchu.

 

Jaroslav BŽOCH, místopředseda zahraničního výboru PS PČR /ANO/:
Já s vámi naprosto souhlasím. Byli jsme svědky čehokoliv, co uděláme, a co se nějakým způsobem dotýká Čínské lidové republiky, tak hned vidíme prohlášení Čínské lidové republiky, k tomu, to odsuzuje. Někdy používá ostřejší slova, někdy méně. A to samozřejmě víme, a ta reakce se dala očekávat a já jen si nepřeji, aby ta situace byla ještě více vyostřená. To je vše. Ale také jsem zmiňoval, jsme samozřejmě suverénní země, a i to, že nějakým způsobem respektujeme politiku jedné Číny, by nám nemělo bránit v tom komunikovat s Tchaj-wanem. Na druhou stranu, ještě je nutno dodat, že politika jedné Číny, tak jak ji známe, se samozřejmě v průběhu času hodně mění a možná by stála za to, aby se i evropští představitelé shodli na tom, co to vlastně pro nás do budoucna znamená, protože tady ta z Ameriky převzatá strategická nejednoznačnost, samozřejmě do budoucna už nikam nepovede, svět se mění, svět se vyvíjí, posunuli jsme se někam dál, máme válku na evropském kontinentu. A pokud chceme dělat nějaká velká gesta nebo rozhodnutí, tak bychom se na tom měli shodnout a říct si opravdu, jak budeme přistupovat k té tzv. politice jedné Číny.

 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Ona se samozřejmě může měnit i pozice samotné Číny vůči Tchaj-wanu. Ale, paní Decroix, jenom na závěr. Byli jste jako vládní strana informováni o obsahu toho telefonátu, nad rámec obecného prohlášení, že šlo o gratulační telefonát nebo?

 

Eva DECROIX, členka zahraničního výboru a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Já určitě ne, jakožto poslankyně. A dokonce si ale dovolím říct, že já ani nemám ten pocit, že bych o podobných věcech a krocích měla být informována. Já mám za to, že máme respektovat volby, máme tady demokratické volby, máme tady ústavního činitele, jakkoliv dnes zvoleného prezidenta, a nedomnívám se, že máme takovýmto způsobem jakoby zasahovat do jeho pravomocí. Právě proto byl zvolen, a byl zvolen s tím, co nyní činí. Říkal, že bude nějakým způsobem postupovat, takovým způsobem postupuje, pojďme to samozřejmě diskutovat. Já vlastně jako nevnímám ani ze strany pana kolegy z ANO nějaký jako zásadní nesouhlas, vnímám, že jako opozice k tomu musí vyjádřit jakési pochybovačné něco, ale nemyslím si, že já jako poslankyně, ani jsem se po tom nepídila, neptala jsem se. Já jsem to vnímala jako důležité gesto.

 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Eva Decroix, Jaroslav Bžoch, dámo a pane, děkuju mnohokrát za to, že jste byli hosty Událostí, komentářů.

 

Eva DECROIX, členka zahraničního výboru a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu /ODS/:
Děkuji za pozvání.

 

Jaroslav BŽOCH, místopředseda zahraničního výboru PS PČR /ANO/:
Děkuji za pozvání a přeji pěkný zbytek dne.

Eva Decroix

1. místopředsedkyně poslaneckého klubu PČR
krajská zastupitelka
předsedkyně regionálního sdružení
členka oblastní rady