4. ledna 2023

Interview ČT24

(ČT 24) Hostem diskusního pořadu Interview ČT24 byl ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka.

Celý rozhovor s Martinem Kupkou můžete zhlédnout na ČT24.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
2, 4 a 6 trestných bodů, od příštího roku mají být nově jen 3 kategorie přestupků na silnicích. Bodově ohodnocené výše zmíněným způsobem. U nejvážnějších přestupků se přitvrdí hlavně ve výši pokut. Při druhém takovém nejzávažnějším přestupku přijde hříšník o řidičák. U málo závažných přestupků se tresty naopak zmírní. Je potřeba česká pravidla na silnicích měnit? Co má změna přinést? A kdy přes Českou republiku přejede první vysokorychlostní vlak? Samozřejmě myšleno vysokou rychlostí. Hostem Interview ČT24 je
ministr dopravy Martin Kupka. Dobrý večer, pane ministře.

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Dobrý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
S dovolením, pane ministře, začnu u toho nového systému pro trestání na silnicích. Mimochodem, kolik vy máte, nebo kdy jste měl trestných bodů?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Kdysi jsem také měl nějaký záznam, ale teď je ten rejstřík bez zápisu.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Jezdíte rychle, telefonujete za volantem, jezdíte bez pásu?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Snažím se tomu logicky vyvarovat tak, jaký by to byl
ministr dopravy, kdyby v tomto směru porušoval to, o čem hovoří, například v televizi?

Daniel TAKÁČ, moderátor:
V čem ten stávající systém nevyhovuje?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Už 8 let se hovoří o tom, že je potřeba ho změnit. To, jakým směrem my jsme se vydali, míří opravdu k větší jednoduchosti a srozumitelnosti. To je přesně to, co tomu schází ve větší míře, a to je důvod, proč jsme se do té změny pustili.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Co na tom bylo složité, nesrozumitelné? Něco udělám, v zákoně se podívám, kolik to stojí bodů, lidově řečeno. A vím.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Bylo tam ale 7 bodů v celé té škále, a to samozřejmě přispívalo k tomu, že vlastně nebylo úplně jasné, jestli ten přestupek je jako méně závažný nebo víc závažný. Nám jde opravdu o to, abychom dosáhli i větší srozumitelnosti a respektu vůči tomu zákonu v tom, že je jasné, že ty nejzávažnější přestupky jsou také nejzávažněji trestané.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
To bylo i teď?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
A je to krok logický, ale nebylo to tak explicitní. Nebylo tak zřejmé z toho celého systému, že například platí ten systém 2× a dost u těch nejzávažnějších přestupků a v okamžiku, kdy už ta škála je menší, ona je menší i ta škála těch sankčních pásem, těch pokut reálně, a to je také další krok k tomu, aby se i celý ten předpis ve výsledku i snáz realizoval ze strany policie, ze strany správních úřadů.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A tím hlavním cílem je tedy co? Dobře, tak to bude jednodušší. Policii a správním úřadům se to bude lépe realizovat, ale nemá tím hlavním cílem být, aby se přestupky nepáchaly? To je samozřejmě ideální svět, který neexistuje.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Přirozeně.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ale, aby to k tomu taky směřovalo?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Proto také hovoříme o tom, že jestliže nějaká norma je srozumitelnější, pochopitelnější, tak logicky vyvolává větší respekt, má přirozenější autoritu u veřejnosti. A cíl je jednoduše….

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Můžete slíbit, že to bude platit i na silnicích?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Bude to platit i na silnicích, to je osvědčený...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
To Vám řekli psychologové?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
To mi nemuseli říkat jenom psychologové. Ti to samozřejmě tvrdí také. Ale všude v těch státech, kde se podařilo zajistit třeba větší kulturu na silnicích, větší respekt vůči zákonům, tak začínali u toho, že dokázali vysvětlit, proč třeba ta škála sankcí je přesně taková, jaká je. A my jsme se opravdu vydali tím směrem, že jsme jasně ukázali na ty nejzávažnější přestupky, které znamenají často právě smrtelné nehody a na ně jsme ukázali, tam jsme se vydali tou přísnější sankcí. A naopak jsme řekli, a to k tomu patří také, že u těch nejméně závažných přestupků, jako je třeba to, když zapomenete zapnout světla tak, že tam nebudeme trestat tak přísně a snížili jsme dokonce ten strop. Dneska jsme se také na vládě domluvili, že v případě parkování, kde samozřejmě pokud zaparkujete špatně na parkovišti, přehlédnete čáru, je to jiná závažnost, než když třeba špatným parkováním způsobíte další komplikace v dopravě, tak v takovém případě dokonce zpřísňujeme. Pokud opravdu to auto špatně zaparkované bude tvořit překážku v provozu, tak dokonce zvyšujeme tu sankci oproti současnému stavu.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ještě k tomu vyznění nebo vlivu na chování řidičů. Na to jsou nějaká empirická data, že když je to jednodušší, srozumitelnější, tak se to projeví ve vyšší bezpečnosti na silnicích?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Jestli je to nějaký doklad statistický...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Klidně ze světa, nemyslím z našeho státu.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Víme z těch států, kde se tomu dlouhodobě věnují, že přesně tam, kde se vydali i kombinací prevence a postihu, a to je přesně cesta, kterou jdeme taky - zavádíme L 17, tedy možnost řídit auto pod dohledem mentora už od 17 let, tak že to opravdu mělo pozitivní dopad na počty nehod na silnicích. A to je základní smysl celé té naší aktivity, iniciativy přinést novelu toho zákona.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Podle čeho jste volili, kde přitvrdit, kde tedy ulevit?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Právě na základě statistiky toho, kdy se ukázalo, že právě ty přestupky mají přímou vazbu na nejvážnější dopravní nehody s nejvážnějšími zraněními nebo dokonce přestupky, které pak mohou vést i ke smrti účastníků silničního provozu. Zároveň jsme sledovali to, co dlouhodobě představovalo velký problém, ať už se například jedná o jízdu na červenou. Nejzávažnější věc, a tady jsme ještě přitvrdili dokonce v tom smyslu, že bude možné zadržet řidičský průkaz v okamžiku, kdy ten řidič nebude respektovat ten rychlostní limit, maximální povolenou rychlost mimo obec o 50 km a v obci o více než 40 kilometrů.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Na jak dlouho? To může udělat policista na místě hned?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
To udělá na místě s tím, že samozřejmě pak následuje správní řízení, které má pak případné dopady další, ať už v podobě významně vyšší sankce. Pochopitelně zápisu těch šesti bodů do rejstříku a všech dalších dopadů.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Anebo vrácení řidičského průkazu, když to správní řízení dopadne tím, že se nic nestane.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
I takto, pochopitelně.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Není to větší prostor, a s takovou kritikou jsem se setkal, větší prostor pro korupci? Teď myslím, ta možnost odebrat ten řidičák hned na místě?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Já jsem přesvědčen o tom, že ne.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
My vám sebereme řidičák, když…


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
My jsme v tom dokonce původním návrhu přistoupili k tomu, že jsme určili fixní hodnoty sankcí. I na základě zpětné vazby legislativní rady vlády jsme nakonec určili pásma těch pokut, ale není to tak, jak to bylo v té stávající podobě, kdy bylo možné určit sankci od nuly až například do 2000 nebo do 3000. V tuto chvíli i pro ty vážnější přestupky je tam jasné pásmo. Pro ty nejzávažnější od čtyř a půl tisíc do pěti a půl tisíc korun.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Na místě.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Na místě. A míříme k tomu i například tím systémem 2× dost a větším důrazem na možnost vyřešit ten přestupek na místě, protože to je efektivní, taky to se promítlo do podoby té novely. Na tohle chceme také víc myslet, aby se co nejvíce věcí dalo řešit na místě. Dáváme policii i nové možnosti, kdy se může jednat opravdu o vážné podezření, že nebude možné vymáhat ten další postup. Tak u těch nejzávažnějších přestupků pak může policie dokonce podle té nové normy odebrat i registrační značku.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
U těch mírnějších přestupků tam je někde nula? Tedy jinými slovy, je možnost se jenom domluvit?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Ano, je právě u těch nejméně závažných. Tak, aby to opravdu odpovídalo realitě. Chceme, aby v tomto směru dál fungovalo, co v České republice funguje. A já popravdě řečeno, ono je vždycky snadné říct, za vším je korupce. Za vším je špatný výkon té veřejné funkce, třeba na straně policistů, ale já bych tohle nerad posiloval. Já jsem se setkal v poslední době s jednáním policistů, které bylo vždycky naprosto korektní. A myslím, že spíš jde o to, aby byli policisté víc vidět. A to je, myslím, další směr, ke kterému se vydáme. Ale chci říct, že i to posouzení okolností toho přestupku, tak proto tam zůstává to pásmo, aby se ten policista mohl vypořádat s tím, za jakých okolností ten přestupek byl spáchaný. A také, aby se mohl podívat, zda se jedná o řidiče, který už má na svém kontě celou řadu jiných vážných přestupků, anebo je to skutečně výjimečná situace i pro něj.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A podle se rozhodovat.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
A i proto, podle toho se v rámci toho pásma, které je teď jasně vymezené, rozhodoval.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
To pravidlo 2× a dost pro přestupky třeba typu vjezd na železniční přejezd v době, kdy se tam vjíždět nesmí, je to dost? Když si uvědomíme následky, například té obrovské nehody na železničním přejezdu u Studénky? Pendolino, které narazilo do kamionu, který tam neměl co dělat v tu dobu. Je to dost? Dvakrát a dost?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
O tom jsme poměrně hodně diskutovali. Ta současná situace je, že pak probíhá správní řízení. A ta varianta 2× a dost ale umožňuje v tomto případě vlastně fakticky okamžitou situaci, pro něj okamžitý trest v podobě prostě odebrání toho oprávnění řídit vozidlo, a to je podle našeho přesvědčení, podle toho, co porovnáváme s praxí jinde ve světě, efektivnější.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Je nějakou odbornou psychologickou, řekněme, analýzou podloženo, že 2× a dost je dostatečně odstrašující nebo varující, nevím, jak to říct, že už se to nestane podruhé?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Vždycky je to záležitost, vždycky to záležitost diskuze i mezi odborníky psychology, ale třeba i dopravními inženýry a policií. Mimochodem ten zákon tak, jak se debatovalo dlouho o té potřebné změně, vznikal v okruhu odborníků, lektorů autoškol, policie, ale i třeba zástupců pojišťoven. Ti do toho také vstupují svým odborným pohledem, svými analýzami, protože sledují samozřejmě pohyb na silnicích už z dobrého důvodu svého ekonomického zájmu. V České republice působí Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu a všechny tyhle body, všechna ta opatření byla na téhle odborné úrovni zevrubně projednána. A ta podoba toho návrhu v tomto směru má opravdu velkou podporu odborné veřejnosti.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Řízení pod vlivem. Rozlišuje se míra alkoholu v krvi nebo je to jedno čtvrt promile, 3 ‰?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Jsme v tomto směru přísnější. Nejpřísnější jsme v situaci, kdy ten řidič odmítne dechovou zkoušku. Tam mu hrozí nejvyšší sankce jak s ohledem na správní řízení, tam mu hrozí také největší sankce... 75 tisíc…

Daniel TAKÁČ, moderátor:
No, ale mně jde o to, jestli tam je to rozmezí, nebo jestli to, když se to bude řešit na místě a do správního řízení, by to nešlo. Může se to řešit na místě, předpokládám, policista se rozhoduje na místě?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Může se to v případě, že opravdu dojde k tomu...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Tam je těch 4,5-5,5 tisíce, pokud se nemýlím?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Tam je ta nejvyšší sankce.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A to jediné možné rozmezí? Čtyři a půl tisíce až 5,5 tisíce, jestli má čtvrt promile nebo 3 ‰?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Samozřejmě v okamžiku, kdy už opravdu dojde na zjevný problém a ten řidič nemůže pokračovat v jízdě, tak pak nastupují další prostředky, které ta policie má k dispozici.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Zabrání mu v jízdě. Sebere mu řidičský průkaz.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Anebo mu zadrží vozidlo, což jsou další daleko efektivnější nástroje pro to, aby se opravdu ta situace na silnicích zlepšovala.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Já samozřejmě mířím k tomu, že jsou v Evropě země, kde nějaká tolerance alkoholu je, je to až půl promile, například. My máme nulu, dobře. Máme to zákonech. Ale není tam, tam ten prostor pro toho policistu třeba to vyřešit nějakou nižší pokutou, když to bude nějaké malé množství alkoholu, je tam těch minimálně 4,5 tisíce?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
V tom pohledu odborníků je na tu nulovou toleranci naprosto jednoznačný pohled. Politici se můžou v tom názoru lišit. Já bych v tomto směru byl také benevolentnější, ale platí tady opravdu pravidlo, že ta odborná veřejnost v tomto směru do přípravy těch zákonů významně zasahuje a říká jednoznačně...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Já teď nechci řešit, jestli máme nebo nemáme mít nějakou toleranci. To prostě v zákoně nemáme toleranci, tečka. Ale jestli ty pokuty by neměly být trošku přece jenom více diferencované podle toho množství alkoholu v krvi?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Je tu nástroj v podobě toho správního řízení, kde pak je na posouzení, samozřejmě pak ta pokuta roste, ale tam je na posouzení všech těch dalších okolností. My víme z těch analýz, že právě jízda pod vlivem alkoholu nebo jiných látek a drog má opravdu fatální dopad na často právě samotné nehody a jejich následky...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A třeba Rakušani, tam to nemá ten fatální dopad? V čem jsme jiní, než v těch zemích, kde ta tolerance je?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
I tam má ten alkohol fatální dopad a i tam je trestán v případě významné fatální nehody, tak má ještě daleko závažnější sankci než v České republice. My se dlouhodobě a tady myslím, že je na místě i sledovat tu tradici toho trestání, kdy držíme v oblasti tedy jízdy v automobilech nulovou toleranci.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Proč je řidič bez pásu za 4 body a až 2000, respektive 5 000 Kč ve správním řízení? Není to odpovědnost každého? Jestli sebe sama ohrožuje?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
To nepochybně je. My jsme tady dokonce zmírňovali i ty sankce přímo v tom bodovém postihu, protože jestli se nepletu, tak tam dokonce před tou novelou platil silnější postih. A míříme k tomu, že tohle opravdu je především odpovědnost toho řidiče, tím neohrožuje další řidiče. Na druhou stranu, to zpřísnění vedlo v České republice k tomu, že se lidé poutají objektivně víc.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ne, já zase nechci vést debatu o tom, jestli to je bezpečnější, nebo není bezpečnější. Ta otázka zněla, je to každého odpovědnost?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Já jsem také odpověděl v tom, že tady jsme ten trest nezpřísnili. Naopak mírně ulevili.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Proč vůbec za to trestat? Je to odpovědnost každého a je to jeho zdraví, jeho život. Když tím neohrožuje nikoho jiného.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Tak a znovu říkám, tady vždycky a je to i případ celé řady dalších těch konkrétních přestupků, kdy se snadno zvedne hlas a řekne, no tak, ale pokud v tomhle směru významně zmírníte, někdo se nepřipoutá, opravdu tím, jak ochráníte životy lidí? Tak mně se chce na druhou stranu říct, no ale stát je nemá vodit za ruku. Druhá věc je, že razantní změna v tom přístupu nemusí fakt být efektivní, nemusí přinést opravdu nic dobrého. Tady se snažíme přistupovat k tomu, aby ta opatření byla smysluplná, odpovídala i tomu, jaká závažnost pak je spojená třeba opravdu s tím přestupkem. A co to může vyvolat i z hlediska ochrany lidských životů.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Myslí nový bodový systém nějak na slušnost a ohleduplnost?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Myslím, že zejména tím pojetím chce víc mířit k tomu, aby si lidé v tom provozu uvědomili svoji odpovědnost. Třeba i ten krok, že ty nejbanálnější přestupky se opravdu trestají nižší sankcí a je tam ten krok o němž jsem hovořil, v podobě L 17. Opatření, které se osvědčilo v mnoha státech, umožní...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Jak se osvědčilo?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Osvědčilo se tak, že se prostě zmenšil počet nehod začínajících řidičů. Prokazatelně…

Daniel TAKÁČ, moderátor:
To je empiricky dáno. Statistiky to říkají?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Statistiky to říkají. Ale říkají to i odezvy lidí, kteří se právě bezpečnosti silničního provozu v těch státech věnují. Přenášejí to i na evropskou úroveň. Diskutuje se o tom, zda tohle opatření do budoucna nebude jedním z doporučených opatření v rámci celé Evropské unie, protože nese své plody. Mně se líbí i proto, že není tím restriktivním opatřením, ale že určuje podmínky, za kterých je možné jistou výhodu využít, čerpat ji, ale ona má to druhé podstatné písmeno B s tím, že vedle toho začínajícího řidiče od 17 let bude sedět zkušený mentor. Řidič s více než desetiletou praxí a bude dohlížet na to, jak se ten začínající řidič, nejčastěji to bude pravděpodobně dcera nebo syn, jak se chovají, jestli předjímají, jestli se nepouštějí do zbytečných rizik. Já jsem to...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Nese odpovědnost ten mentor, aby to nebylo jen tak, že tam bude sedět a…?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
On samozřejmě nesmí pít. Tady pro něj platí stejná pravidla, musí sledovat tu jízdu, ale za případnou nehodu nese odpovědnost ten řidič.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Nese odpovědnost ten řidič.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Řidič. Nese logicky odpovědnost řidič.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ne ten mentor?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Konečně stejně jako nezletilý řidič motocyklu s tou nejnižší kubaturou. V tom se to nijak neliší.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Čili odpovědnost škodní, trestní, přestupková toho mentora, ta není zavedena?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Ta není zavedená, bylo by to velmi komplikované, ta míří za tím řidičem, a to je nepochybně na místě. Za tím mentorem míří samozřejmě odpovědnost za to, že on, pokud přijme tu roli mentora, tak přijme také ta pravidla, která v tom předpisu jsou napsaná.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A mentor může být kdokoliv, tedy s tou minimálně desetiletou zkušeností?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
A také bez zápisu do toho bodového rejstříku.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ale jinak tedy obecně, když splní tato 2 pravidla, tak kdokoliv komukoliv může být mentorem, komukoliv nad 17 let?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Ano a je tam samozřejmě také početní limit, protože ten záznam o tom, že k tomu začínajícímu řidiči je možné posadit další mentory, jejich jména jsou v tom rejstříku řidiče, v tom registru řidičů prostě uvedená tak, aby policie to mohla dohledat a zkontrolovat.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
No, ale my jsme začali u té slušnosti a ohleduplnosti, jestli ten nový systém jí přinese na české silnice. Jinými slovy, když ji konkretizuju tu otázku, jak chcete zařídit, aby se řidiči spíš pustili, než aby se někomu, lidově řečeno, nacpali přes auto, aby nepřekáželi v rychlých jízdních pruzích a uhnuli tomu, kdo chce jet prostě svižně. To tam není v tom bodovém systému?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Myslím, že jsem spíš realista a myslím, že vy taky, a že myslet si, že tohle lze zákonem nařídit, a že přijmeme nový zákon a hned bude krásněji na světě, tak to nefunguje. Ale snažíme se i pojetím toho zákona...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
No, tak mohlo by tam za překážení v rychlém jízdním pruhu, například, nějaká sankce, když už by ji policie odhalila tedy?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Ale to by tam nepochybně mohlo být, ale v okamžiku, kdy dochází k ohrožování toho řidiče, tak to je samozřejmě předmětem náležitého trestání, pokud to policie odhalí. Protože to znamená ohrožení těch okolních řidičů a řidič logicky nemá ohrožovat kohokoliv, kdo se pohybuje spolu s ním v silničním provozu.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
To je ta ohleduplnost.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
A znovu říkám, napsat do preambule, chovejte se všichni ohleduplně, chovejte se všichni slušně, kéž by to bylo tak snadné. Ale co se osvědčilo ve světě, a to je směr, kudy se snažíme vydat. V zahraničí to označují za větší complains, s tou normou a my k tomu směřujeme taky, aby logika toho opatření, zjednodušení, srozumitelnost byla co největší. Tohle je předpis, kterému vlastně rozumí skoro každý. Každý řidič k němu má co říct. To, jak se bude projednávat ve S
němovně, bude nepochybně velmi barvité, řečeno, diplomaticky. To mi ale nevadí. Já myslím, že je důležité v okamžiku, kdy taková norma se schvaluje, dát prostor i pro odbornou diskusi, a to, jak se o tom bude mluvit to, že tomu média budou věnovat pozornost, je vlastně důležitá cesta k tomu, aby lidé víc vnímali i celou řadu těch nových informací, které i z hlediska statistiky budeme prezentovat. Chceme opravdu upozornit i spolu s tím, které z těch chování vykazuje největší míru rizik. Čeká nás minimálně půl roku debat nad tou novou normou. Jistě se některé věci s pozměňovacími návrhy ještě promění, ale co je důležité, že to zároveň bude prostor říct o tom, co opravdu představuje riziko na silnici víc, že to bude možné díky teď té debatě, také třeba upozornit na opatření L 17, jaké má výhody, jaké jsou zkušenosti ze světa, že nás také čeká debata o tom druhém opatření, které směřuje k té nejrizikovější skupině začínajících řidičů, a to je řidičák na zkoušku.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Opusťme bodový systém. Není to jediná vaše agenda. Vy slibujete zhruba 65 miliard korun do silnic a dálnic pro letošní rok. To je jenom na nové silnice nebo i na opravy?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Tohle je celkový balík peněz, který bude mít k dispozici ŘSD, Ředitelství silnic dálnic, jak na opravy, na souvislé opravy dálnic, těch obrusných vrstev vozovky, tak také na klíčové investice. Těch v tuto chvíli běží rekordní množství i ten loňský rozpočet a loňské investice byly rekordní. Dokonce jsme se dostali o víc než 4 miliardy nad ten původně plánovaný rozpočet. Podařilo se v České republice budovat obchvaty měst, budovat dálnice. Dařilo se také rozvíjet železniční infrastruktury.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Vy říkáte, že jich je celá řada. Nehoníte příliš zajíců najednou, než se třeba soustředit na něco, co je opravdu důležité, o D35 se mluví, nevím, jak dlouho?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
A to děláme. V letošním roce...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A že by se dělala jenom D35.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
To ale dost dobře není možné, protože vedle toho scházelo dokončení D1, dokončení toho posledního úseku u Přerova. Zároveň musíme věnovat pozornost tomu, aby se co nejrychleji dokončil Pražský okruh. Země má v tomto ohledu tolik dluhů, že v tuhle chvíli vyhlásit, a ani to dost dobře není možné, protože nemáme ještě všechny souhlasy, nejsou nakoupené všechny pozemky na celé trase D35. Dařilo se i v tom předchozím roce poměrně hodně ve výkupech pozemků...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
No právě, kdybyste se na to zaměřili a všechny síly se vrhly na jednu stavbu, stavbu, kterou byste museli asi politicky vybrat a nést si za to politickou odpovědnost, těm ostatním by se to asi nelíbilo, ale bylo by to. Bylo by to hotovo.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Ale to já dělám i teď, ale popravdě i s ohledem na to, že jakákoliv drobnost tu stavbu může zastavit, může ji zdržet na několik let, tak v tomto případě vsadit na jednu kartu, jí věnovat veškerou pozornost, by odpovědné nebylo. A těch potřeb na území celé té země je tolik, že tady opravdu je na místě intenzivní pozornost věnovat i další přípravě staveb. Dobudovat zmíněnou D1 u Přerova, čeká nás D11.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Spousta lidí vám řekne D3 je důležitá, D4 do toho. To samozřejmě spousta lidí řekne.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
My musíme mít dost síly na to, abychom tohle opravdu dokázali zvládnout. Staví se v tuhle chvíli víc než 240 km silnic a dálnic. To je velký objem, je rekordní. V těch následujících dvou letech otevřeme více než 130 km dálnic. To bude viditelná změna. A zároveň chceme v tom letošním roce připravit výhled pro dostavbu té zbývající základní dálniční sítě, včetně výhledu financování, což je nezbytný krok k tomu, aby to nebylo jenom snění, ale aby to mělo charakter opravdu realistického výhledu.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Zůstaňme v roce 2023, z těch 65 miliard, kolik budete schopni reálně prostavět? Ať už na nové dálnice, na opravy, to je jedno.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Já jsem přesvědčený, že budeme schopni prostavět téměř 40 miliard korun.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A těch 25?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
To jsou peníze, které plynou dílem právě na údržbu na ty souvislé opravy. A ty investiční, prostředky, ono jich je víc než 40 miliard.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
No, když už jste vyčlenil ty peníze, utratíte je smysluplně, všechny?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
V minulém roce se nám podařilo. Dokonce víc než jenom to, co jsme měli na začátku v plánovaném rozpočtu, ale i po změnách, které nám například umožnilo to, že se vracely finanční prostředky z evropských dotací. To nám umožnilo dofinancovat některé stavby. Vzpomeňte, že jsme právě díky tomu, jak se dařilo i získávat evropské prostředky, mohli vykoupit víc pozemků pod stavbou 511 Pražského okruhu, která bude spojovat dálnici D1 a Běchovice, jedna z klíčových staveb nás v letošním roce čeká projednávání s městskými částmi se středočeskými městy a obcemi. Tu severní část Pražského okruhu, protože musíme dojít nakonec ke kladnému stanovisku EIA.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ta vás samozřejmě zajímá, ta severní část?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Pochopitelně. Ale zajímá popravdě každého řidiče v České republice, kdo musí někdy přes Prahu cestovat dál na západ, na sever, na jih.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Už máte nějaké průběžné vyhodnocení D4, myslím toho projektu PPP? Spolupráce veřejného...


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Co se týče průběhu těch prací, tak to sledujeme velmi pozorně a ta stavba se dobře vyvíjí. Každý, kdo jezdí kolem se může přesvědčit...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Proč už se tímto způsobem nestaví další?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
My jsme právě už na začátku minulého roku, na začátku minulého roku, hned jak to bylo možné, zadali přípravu právě dalších dvou úseků, té D35, těch dvou úseků, které budou měřit víc než 30 km. Těsně před Mohelnicí, to znamená ten poslední klíčový úsek D35, aby Česká republika měla alternativu k té přetížené D1. To je jedna z klíčových věcí pro to, aby se Česká republika i v tomto ohledu nadechla.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pojďme krátce ještě na železnici. Nelze zlepšit organizaci dopravy na železnici, aby se tam vešlo víc nákladu, tranzitního nákladu myslím, a uvolnilo se dálnicím?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
To opravdu nelze. Dívali jsme se i na porovnání s okolními státy, jestli ta současná kapacita, kterou máme, co se týče počtu kolejí, co se týče jednotlivých úzkých hrdel, jestli tam není možné ještě odbavit víc vlaků, v porovnání s okolními státy, to už možné není. My dokonce v tomto směru máme vytíženější dopravní infrastrukturu než jiné státy. Tady jsme opravdu na hraně a také se ukazuje, že když je někde úzké hrdlo nebo dokonce třeba nešťastně zkoordinované výluky, tak vznikají problémy, které se pak opravdu rozprostírají do poměrně dlouhé časové plochy, než se ty vlaky zase vrátí do svého pravidelného rytmu. A ten důležitý úkol pro letošní rok je významně zlepšit spolehlivost vlaků. Nastavili jsme k tomu podmínky odměňování ve správě železnic i v Českých drahách. Budeme mnohem důsledněji koordinovat ty důležité stavby, ale před námi je důležitý úkol investovat do železnice v nové stopě. Bez toho se nám nepodaří převést žádnou další dopravu ze silnic na železnice, protože naše koridory ty stávající železniční úseky prostě praskají ve švech. Do toho máme ještě úzká hrdla, která komplikují i ten provoz a připravujeme ETCS. Takže spousta úkolů, ale klíčové je a tady si troufnu tvrdit, že to navíc budeme sledovat velmi otevřeně měsíc po měsíci, jak se v letošním roce bude zlepšovat spolehlivost železnice oproti loňskému roku.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Velice krátkou odpověď, prosím, ta otázka padla v úvodu, kdy tudy projede první vysokorychlostní vlak? Vysokou rychlostí samozřejmě, ne, že ho převezou do Cerhenic třeba?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
My máme závazek i ve vztahu k Evropské unii, protože českému předsednictví se podařilo prosadit tu dohodu nad budoucí dopravní mapou Evropy, to jsou otevřené dveře.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Mně stačí, když mi řeknete za 5 let.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
To je do roku 30, do roku 30 by tady měly být opravdu první úseky, po kterých se svezeme vysokou rychlostí.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Stejně se vás na to ještě několikrát zeptám. Pane ministře, já si nemohu dovolit nevyužít vaší stranickou funkci místopředsedy
ODS, velice krátce, prosím, pan Hladík zatím nebude ministrem. Vadí vám to? Váš komentář k tomu.

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Já jsem se tu informaci dozvěděl před malou chvílí, premiér dal prostor i Petru Hladíkovi, aby se vyjádřil k té kauze a aby případně se ukázalo, zda do té věci byl skutečně vtažen. Obvinění nepadlo, neodehrává se v té věci nic, i proto nepochybně podal ten návrh. Prezident se rozhodl, jak se rozhodl. Teď nepochybně proběhnou jednání i premiéra s naším vládním partnerem, s lidovci, o tom, jak v té věci postupovat. Tady asi víc spekulovat nelze.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Děkuju za rozhovor, pane ministře, na shledanou.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Děkuji za pozvání.


 

Martin Kupka

ministr dopravy
místopředseda strany
poslanec PČR
expert pro veřejnou správu