13. listopadu 2022

Partie CNN Prima News

(CNN Prima News) Hostem nedělního diskusního pořadu Partie CNN Prima News byl ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka.

Celou debatu s Martinem Kupkou můžete zhlédnou na CNN Prima News.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Krásné nedělní dopoledne. Jsme rádi, že ho trávíte ve společnosti Primy nebo CNN Prima News a děkuju vám, že sledujete Partii. Jak se u nás zvyklí v první části nabídneme názorový duel zástupce vlády a opoziční strany. Ve druhé části pak velkou názorově pestrou diskusi. A o čem se s našimi hosty budu bavit? Vláda chce ušetřit 70 miliard, premiér zároveň slibuje, opakuje, že nezvedne daně, kde se bude škrtat, koho to bude bolet a je slib o daních udržitelný? Další témata: prezidentská volba, krize na československé hranici nebo energetická krize. Ještě jednou, vítejte. Vítám také své dnešní hosty, pan
Martin Kupka, ministr dopravy a místopředseda Občanské demokratické strany. Dobrý den, vítejte.

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Dobrý den a hezkou neděli vám i všem divákům.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
A pan Radim Fiala, předseda
poslaneckého klubu SPD a místopředseda hnutí. Dobrý den.

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
Dobrý den a pěkné dopoledne.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pánové, děkuju, že jste přišli, že jste přijali naše pozvání. Pane ministře, já začnu u vás. Hledá se 70 miliard. Vláda bude muset buď snižovat výdaje nebo zvyšovat příjmy. Váš politický postoj bude jaký? Kde vidíte tu cestu k úsporám a vím, že o tom budete jednat ve vládě, ale i vaši kolegové říkají, kde si dovedou ty cesty představit. Tak prosím, zkuste být konkrétní.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Zmíním pár konkrétních případů, protože jsme se třeba tou cestou vydali. Víte, že v letošním roce se podařilo najít řešení pro tu populistickou míru slev v jízdném a přineslo to úspory 3 miliardy korun odhadem, protože nikdo z veřejné dopravy příliš neodcházel. Naopak se cestující vraceli. A chceme přinést pro všechny ty příklady podrobnou analýzu toho, co by jaký krok znamenal opravdu ve finále. Já si třeba s ohledem na to, co je v okolí, další zásah do těch slev představit nedovedu. Ale chceme poctivě pro každé to doporučení NERVu nachystat opravdu poctivé zhodnocení, co by to znamenalo. Protože úkolem té vlády je na jedné straně přirozeně snížit schodek rozpočtu, ale samozřejmě také udržet základní sociální soudržnost, nevytvořit v tomto směru napětí, které by pro tu společnost znamenalo to, co jsme zažívali v letech 2010, kdy čelit tehdy té krizi zároveň snížilo další výhled ekonomiky, protože se jenom utahovaly opasky. Ale my jsme se třeba zároveň rozhodli, a to v těch doporučeních NERVu tolik není, významně investovat. A promítne se to do toho, jak Česká republika v těch dalších letech bude splácet svůj vnitřní dluh, jinými slovy zároveň, jak se podaří nastartovat další ekonomický vývoj. Protože investiční peníze vložené právě dopravní infrastruktury znamenají významnou pobídku pro další rozvoj ekonomiky, ale tím pádem i pro další možnosti státu pomáhat těm nejpotřebnějším. Omezit všechny ty negativní ekonomické jevy, které teď vidíme, jako je třeba inflace.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Jestli dovolíte, já se vrátím k těm konkrétním návrhům. Zmínil jste slevy na jízdném. NERV, váš vládní poradní orgán, doporučuje jít až na tu úroveň srpen 2018. Přineslo by to další 3 miliardy. Je to ve hře? Zvažujete to, nebo ne?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Nám v té analýze, kterou teď děláme, ale ta čísla úplně nesedí, tak to musíme zpřesnit, protože podle našeho názoru… Bylo by to významně méně, protože i v tom období před rokem 2018, slevy třeba pro školáky byly často i poloviční. Ale vázaly jenom na ty cesty ze školy do školy, a v tom by dneska byl poměrně velký problém, protože by s tím byla spojená další administrativa, která by ale stála peníze. My budeme hledat řešení, které by zároveň znamenalo tak, jak se to podařilo už na jaře letošního roku tak, abychom nepoškodili jak veřejnou dopravu, protože je náš zájem nadále veřejnou dopravu podporovat. Ale já zmíním ještě jednu oblast, a to je omezování zbytečné byrokracie. My jsme třeba v tomto směru už škrtli zbytečná razítka a bude to znamenat jednak úlevu pro ty, kteří jako aktivní občané nebo například jako firmy, které musely pořizovat zvláštní povolení pro pohyb nadrozměrných nákladů pro opravy silnic, tak to je třeba jedna konkrétní věc. A tady vidíme možnosti úspor až v rozsahu 15 miliard korun.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Jestli dovolíte, ještě jedna věc, kterou NERV doporučuje z vaší oblasti dopravy, zásadnější zvýšení ceny dálničních známek. NERV říká o 50-100 %. Dovedete si to představit? Přineslo by to podle NERVu úsporu 4-5 miliard i po tom zohlednění, že by lidé šetřili a nekupovali si známky.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Myslím, že tady to vždycky bude o vyvažování. V okamžiku, kdy dojde k tomu, že by třeba takhle vážné doporučení nebo takhle zásadní zvýšení nastalo, tak by to samozřejmě také znamenalo větší vytížení, přeliv té dopravy do těch komunikací nezpoplatněných, ale to není zájem státu. Tak my musíme v tomto směru postupovat tak, abychom zároveň s vaničkou nevylili dítě. To, že se 10 let neměnila cena dálničních známek, není v pořádku. Když se podíváte do zahraničí, třeba do Rakouska, tak tam je ta cena spojená s inflační doložkou jakousi, takže se zvyšuje ta cena dálničních známek každým rokem.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Takže si dovedete představit, že by lidé platili za dálniční známku víc. Dnes je ta cena za roční známku 1 500 Kč pro osobní auto?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Já pokládám za důležité, ale než takový krok uděláme a než řeknu, jak to bude vypadat, tak aby tomu opravdu předcházela ta analýza. A pokud by se to mělo měnit, tak podle mě je důležité v tom zhodnotit inflaci, je to obvyklé pro všechny typy služeb i zboží. A také to…

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Takže by známka mohla vzrůst, ta cena o 20 %, dejme tomu, při dnešní inflaci?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Já to ale schválně nepovím, protože také nevíme, jaká ve výsledku ta inflace bude. A já tady nechci strašit. To, co se bohužel stalo v tom předchozím období, že takové strašení pak vyvolalo u lidí zbytečné obavy. Ale není v zájmu státu, abychom v tuto chvíli spustili další brzdu výdajů domácností. My víme, že v domácnosti už teď významně šetří a že se zkomplikovala ta situace, tak po mně nechtějte, abych v tomto směru strašil. My musíme dát dohromady rozumný balík opatření, abychom snížili ten deficit, ale teď vyvolat vlnu obav, co to bude znamenat.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pane ministře, já jsem ta poslední, která by tady někoho chtěla strašit, ale vy říkáte, chceme ušetřit 70 miliard, mě zajímá, kde. Děkuju, za chvilku v tom budeme pokračovat.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Je to ale důležité pro to, aby se České republice dařilo, a aby se dařilo domácnostem.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Rozumím. Pane Fialo, vaše hnutí kritizuje vysoké schodky státního rozpočtu. Rozpočet nepodporujete, ve
Sněmovně nešetříte kritikou, co by podpořilo vaše hnutí, jak snížit ten deficit, kde? Sníží výdaje nebo zvýšit příjmy a opět, prosím, pojďte být konkrétní.

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
Dobře. My jsme se tady, začali jsme tady mluvit o tam 2 miliardy, tam 3 miliardy, co by se dalo zvýšit, kde by se dala zvýšit cena, co by se dalo seškrtat, ale podle našeho názoru je základním problémem ta energetická krize, protože vy vlastně dalších 130-150 miliard každý rok zaplatíme těm obchodníkům, spekulantům s těmi energiemi. Já si myslím, že základní předpoklad...

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Promiňte, ale tam vláda říká, že to bude kompenzovat z té windfall daně.

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
No jasně, ale ne určitě ne všechno, tak dobře, nebude to 130 miliard, ale bude to třeba 70 miliard nebo bude to nějaká částka, kterou pořád seškrtat a někde najít v tom rozpočtu bude velký problém. To znamená, že my jsme připraveni ve
Sněmovně iniciovat to, aby u zásadních věcí prostě, zásadní věci, které mají strategický význam pro Českou republiku, aby byly nad pravidly Evropské unie. Stejně tak, jak to udělalo Maďarsko, Polsko nebo Německo, kdy ústavní soudy....

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Zrovna Maďarsko platí za plyn více než my dneska tam.

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
Ale ano, ale mluvíme teď o elektrické energii hlavně. Kdy prostě česká vláda, pane ministře, musí převzít odpovědnost nad cenovou politikou minimálně elektrické energie, které vyrábíme, já to jenom dopovím, které vyrábíme dostatek. Není v České republice žádný důvod, aby čeští občané nebo české firmy platily takové neuvěřitelné horentní ceny za energii, za elektrickou energii. A pokud tohle neuděláme, tak všechny ty diskuse o tam miliarda, tam 2 miliardy, jsou jako jenom proto, abychom se o něčem bavili, ale není to systémové vyřešení tohoto problému. Vyřešme energetickou krizi. A potom se můžeme bavit o tom, kde budeme škrtat dál. A já jenom tady co vy jste mluvil, tak jsem si napsal asi 10 věcí, kde můžeme ušetřit a možná se k tomu dostaneme, ale musíme...

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Dobře, pane Fialo, já nechám zareagovat pana Kupku na energie, potom se dostanu k těm dalším škrtům, protože je tam strukturální deficit v rozpočtu 200 miliard korun zhruba, který by tam byl i bez války, energetické krize, bez covidu, bez všeho. Pane ministře, ve čtvrtek v jeden den jsme dostali dvě zprávy, ČEZ má rekordní zisk, osminásobek oproti stejnému období roku předcházejícího. Ten zisk je přes 52 miliardy korun. A zároveň jsme se dozvěděli, že ČEZ některé služby zdraží o 60 %, jak to mají lidi pochopit, jak to mají pochopit, že tohle je normální situace?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Já jsem to taky nepochopil, proč to přichází v jeden den a proč se touto cestou ČEZ vydává. Důležité je říct, že česká vláda se s tou aktuální situací popasovala i v porovnání s okolními státy velmi dobře. Já si pamatuju dobu, kdy jsme dostávali tady jako zářný vzor Viktora Orbána a Maďarsko, tak se podívejme na to, jak ten recept ve skutečnosti vypadá. V Maďarsku je ta situace dneska mnohem vážnější, mnohem problematičtější. Inflace 21 %. Zdražení třeba potravin výrazně větší než u nás. Chleba tam vzrostl o 81 %, u nás taky, ale o 35, to je výrazně méně. A tady je potřeba říct zároveň, že ty kroky, které vyvolalo české předsednictví, to znamená česká vláda i vůči našim partnerům, umožnila vytvořit reálné nástroje, jak zkrotit pro domácnosti, ale i pro malé střední firmy cenu elektrické energie i plynu. A pořád se zabýváme tím, jak to...

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Promiňte, pane ministře, vy tedy říkáte, že to také nechápete. ČEZ rekordně bohatne. Osminásobek toho čistého zisku. Bohatne i stát, protože tam má většinový podíl. A lidé mají dražší energie o dalších 60 %, promiňte, máme nejdražší, největší zvýšení elektrické energie v celé Unii.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Mě to nijak netěší. Ty kroky, které děláme, míří k tomu a už mají konkrétní dopad pozitivní na domácnosti, ať už v podobě úsporného tarifu, tak i v podobě toho, jakým se Česká republika vypořádá s tím zastropováním. To zastropování dává domácnostem i firmám jistotu, že nezaplatí víc. Samozřejmě sledujeme to, jak se vyvíjí ten trh elektrické energie. A s tím si mimochodem ani to Maďarsko neumí poradit, protože vždycky se bude pohybovat na trhu. To nejde z toho vyloučit. Ta varianta, jak jsme tady slyšeli, že odejdeme z jedné burzy nebo z druhé burzy. Burza je jenom místo, která určuje tu cenu. Mimochodem třeba pražská nebo budapešťská burza dneska mají vyšší ceny energie. My teď sledujeme a souvisí s tím naším doporučením i vůči firmám i vůči třeba domácnostem teď v téhle situaci v okamžiku, kdy uzavřou smlouvu právě na spotovou energii, která kolísá i v průběhu jednoho týdne je tam mnoho období, kdy je nižší, než je ten strop. A česká vláda dala jasně, jak domácnostem, tak firmám najevo, že tady opravdu pomůže v tom, že všechno nad ten strop bude kompenzovat, a to je důležitá pomoc. Samozřejmě dál se bude vyvíjet cena energie, podle toho, a tady souhlasím s tím, že třeba některé chyby, které udělalo Německo, se dneska významně promítají do cen energií. Zároveň samozřejmě s tím souvisí i do jisté míry některé plány Green Dealu, ale podíváte-li se na to s nadhledem, počkejte, ale nejde to takhle vidět. Dneska, když se zajedete podívat do arabských států, do asijských států, do Ameriky, tam všude se uvažuje a přemýšlí o tom, jak zajistit, aby lidská stopa, vliv na životní prostředí byl co nejmenší. Nesmíme v tom zůstat sami. Evropa se nesmí dostat do situace, kdy ona jediná bude sledovat snižování emisí oxidu uhličitého, ale v okamžiku, kdy to budou dělat všichni, tak je samozřejmě věc přirozené odpovědnosti...

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Děkuju pane ministře, pane Fialo...


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Tohle to...

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pojďte reagovat, já pak položím malou otázku.

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
To jsou, ten klimatismus, to jsou zvrácené cíle, zvrácené cíle Západu a Spojených států. Pojďme pragmaticky. Pojďme pragmaticky zůstat v České republice a říci, co můžeme udělat pro to, aby ty naše firmy tady nezkrachovaly, aby lidé měli energie za přijatelnou cenu. Pojďme k ČEZu, vy jste o tom mluvil. Já bych chtěl reagovat i na ten ČEZ. V ČEZu je 30 % minoritních akcionářů a pak samozřejmě zbytek je státu, to znamená nás všech. My 3 tady reprezentujeme ten stát, ty lidi, kteří jako prostřednictvím vlády vlastní ČEZ. Ale zájmy těchto dvou skupin se vůbec nestřetávají. Naopak jsou kontra proti sobě. 30 % minoritářů chce, aby ČEZ dělal největší zisky, protože i oni z toho mají dividendy, ale my přece chceme, my všichni ostatní, aby ČEZ vyráběl dostatek energie za přijatelnou cenu. To znamená, ty zájmy se neshodují a já jsem pro to, aby stát, aby Česká republika vlastnila 100 %, vykoupil bych je...

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Tam je to odhad, 500-600 miliard, přesto byste znovu udělal takový...

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
Odhad byl 200 miliard. Samozřejmě ano… no to jsou možná odhady, abychom na to zapomněli, ale přece stát se to musí. To já říkám za sebe, že stát by měl vlastnit 100% ČEZu a měl by to udělat...

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Čili byste zestátnil ČEZ, promiňte, ale slibujete lidem levnější energie. Říkáte, že byste to dělal jinak, jak teď aktuálně zasáhnout, protože pokud se bavíme o vykoupení minoritářů, tak to není otázka měsíce.

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
Samozřejmě, ale bavíme se o ČEZu, protože ČEZ v jeden den, jak vy říkáte, a je to pravda, řekl, že má 60 miliard zisku. A na druhou stranu o 300 Kč zvyšuje cenu energií všem lidem, to znamená, to lidé prostě nedokážou pochopit a já jenom vysvětluji, proč to tak je. Protože ČEZ je obchodní firma na burze, musí se chovat obchodně, kdyby se tak nechoval, tak 30 % minoritářů bude podávat žaloby. To znamená, nemají tam co dělat. ČEZ je státu. A teď já na to chce ještě reagovat, jak to udělat, no prostě všechno, co je rozdíl mezi náklady na výrobu energie a burzou a dalšíma věcmi, jsou spekulanti, jsou prostě, my platíme zisky spekulantů, obchodníků s energií a my nejsme v situaci, kdy si toto můžeme dovolit. To znamená, my potřebujeme třetí větev, které se říká sociální tarif. K nákladům za výrobu energie se přidá přijatelný zisk a za prostě pár korun, ne za devět...

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Na základě čeho, zákona o cenách myslíte...

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
Dá se to udělat, vláda už si k tomu nakročila, že tohle zastropování už je podle zákona možné. Ten návrh schválila. Zákon schválila vláda, půjde do
Poslanecké sněmovny a prostě bude to možné pomocí tohoto sociálního tarifu to udělat, že prostě energie se bude prodávat přímo firmám českým, českým občanům a ven půjdou jenom přebytky. Poslední věta, protože paradox, že od nás nakupují elektrickou energii, Poláci a Rakušané, nakupují od nás z České republiky a mají ji levnější, než ji mají naši občané a české firmy.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pane ministře, pojďme, prosím postupně, vykoupení podílu ČEZu. Mluví se o tom půl roku. Ty nápady tady jsou, je to něco, s čím vaše vláda pracuje s tou možností, připravuje se na ní nebo ne?

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
Začněte, jenom začněte aspoň.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Já tady musím jako říct jasné slovo. Já jako představitel vlády, když teď povím víc, tak významně ovlivním to, za co by to stát vykupoval, takže to prostě nemůžu udělat. Leda, že bych byl neodpovědný.

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
Ano, tomu já rozumím...

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pro vysvětlení ČEZ je firma kótovaná na burze a mělo by to burzový dopad…


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Vezměte si teď, že já bych třeba pronesl teď větu, že pozítří to bude. To okamžitě vystřelí na ceny té akvizice, kterou by stát udělal, to, za co to koupí.

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
Tomu já rozumím. Já jsem se snažil vysvětlit jenom princip.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Já chci povědět, že podíváte-li se nazpět za těch 6 měsíců, kdy česká vláda reálně bojuje s tou krizí, a dokonce iniciovala i změny na evropské úrovni, které pro nás znamenají důležitou výhodu, protože kdyby to tak nebylo, tak by dneska to Maďarsko, které se chlubilo tím, jak to bude mít jednodušší, nemá. Má to složitější a naopak státy, jako je Česká republika, které udržely jednotný postoj v rámci Evropské unie, tak dneska z toho těží. To je jasný výsledek práce naší vlády. Stejně jako to, že máme zajištěný plyn. V tuto chvíli je v zásobnících 99 %.

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
8x dražší bohužel...


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Ale znamená to, ta situace je obdobná ve všech ostatních státech, dokázali jsme jako Evropa během krátké chvíle nahradit kompletně plyn z Ruska, zásadní příspěvek k tomu, aby i v těch dalších letech se pak cena plynu mohla snižovat, protože prostě těch zdrojů bude víc. A zpátky k té konkrétní poznámce, aby se nešířilo éterem, že ČEZ vlastně to všude jinde prodává lacino, zatímco u nás je to drahé. Tak ČEZ 95 % energie, 95 % energie dodává českým domácnostem a českým firmám. A v okamžiku, kdy to ty domácnosti nespotřebují v těch propadech, tak samozřejmě to vyváží, protože by byla a ani to není možné jinak udělat. Jsme v jednom propojeném energetickém systému a v ten okamžik 5 % té produkce směřuje do okolních států. A znovu posiluje to ten zisk ČEZu, ze kterého, ale to je důležité říct na závěr, z té dividendy, z toho zisku těží čeští občané. Kdybychom i v těch předchozích letech i v tom dalším roce neměli tu dividendu k dispozici, tak nebudeme schopni kompenzovat právě ten vysoký růst energií. Nedokázali bychom domácnostem doručit letos úsporný tarif a v příštím roce bychom jim nedokázali doručit to zastropování, které znamená jistotu.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Ta dividenda by letos mohla být rekordní. 36-42 miliardy pro stát. Poslední poznámka, já se potom vrátím k těm rozpočtovým...

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
K těm dividendám. Takže vy jim to těm lidem vezmete z peněženek na základě cen energií, ČEZ udělá zisk, má dividendu. A vy jim to s velkou slávou vracíte zpátky, a říkáte, jak jste dobří. Tak my říkáme jinou variantu. My říkáme a je to poslední věta. Tady k té, nebo poslední dvě věty. Prostě zastropování u výrobců, to znamená, pro nás je lepší lidem nebrat ty peníze z peněženek. Nechat jim je v peněženkách. Zastropovat to u výrobců a nemít žádné nadměrné zisky. A poslední věta, kterou jsem říkal, pokud česká vláda nepřevezme odpovědnost za cenovou politiku elektrické energie v České republice, tak tu krizi nikdy nevyřešíte. Takže, pane mistře, já říkám, mějte dostatek odvahy, mějte dostatek odvahy a udělejte to.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Poslední věta, pane ministře.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Česká vláda má dostatek odvahy a výsledkem je mimochodem významný pokles cen energií i významný pokles cen plynu. Je to zřejmé ze všech těch křivek.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Promiňte, ale k tomu cenovému stropu. Daniel Hůle z Člověka v tísni, který tu situaci velmi podrobně sleduje, dnes napsal, že z cenového stropu se stalo cenové dno, že prostě ten strop byl nastaven příliš vysoko a lidé, co dostávají nové rozpisy záloh a nové rozpisy cen, tak prostě platí toto.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Vedle toho ale...

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Že už se nikdy pod tu cenu nedostanou....


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Vedle toho pro domácnosti tu máme další důležitý nástroj.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Ale promiňte, já to chápu, ale nebylo toto chyba, že ten cenový strop je příliš vysoko a firmy ho prostě vezmou a je to dneska to minimum?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Vycházeli jsme a musíme vycházet z těch aktuálních cen a taky v okamžiku, kdy stanovíte nějaký strop a to je základní problém, tak vy musíte mít finanční prostředky v tom rozpočtu, abyste tu kompenzaci nad ten strop měla, z čeho zaplatit, protože ty peníze tam doputují. A my samozřejmě, tak, jak to naznačoval Radim Fiala, tak jsme udělali další kroky. Je i výsledkem české iniciativy, že existuje možnost odvodu pro výrobce energií. Teď jsme to dokonce rozlišili podle různého typu výroby té energie, podle náročnosti, nákladnosti zdrojů a zároveň je tu windfall tax, protože my to opravdu musíme vyvážit. Nemůžeme udělat to, že bychom vystavili Českou republiku a státní rozpočet dramatickému propadu, významnému zadlužení, protože to pak zaplatí právě ti, kteří v tuto chvíli mají největší problémy.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Windfall tex tu zatím není má být až od roku 2023. Pane Fialo...

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
Chtěl jenom tady k tomu, kdyby a já bych si taky přál, aby ten strop pro lidi byl nižší, ale teď je potřeba se na to principiálně podívat, kdyby byl nižší, vyšší budou ty kompenzace, které těm spekulantům zaplatí stát. A o to víc by museli začít škrtat ve vládě důchody, o to víc by musely podpory v nezaměstnanosti, sociální dávky a další věci. To znamená, oni to nastavili vysoko, aby ty kompenzace nebyly tak vysoké. Takže my říkáme, zastropuje to, jediná možnost je, znovu opakuji zastropovat u výrobců a pak nebudete platit ty kompenzace.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Děkuju pánové, já myslím, že diváci už vás...


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Škrtat důchody asi, jak zaznělo, to opravdu není cesta. Takže my to musíme zvládnout tak, abychom zároveň na tyhle nezbytné věci dosáhli, aby to neznamenalo, tak jste to naznačil vy, že by důchodci opravdu neměli na svoje živobytí.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pojďme rovnou k těm škrtům. Vláda plánuje, že ušetří, seškrtá nebo do rozpočtu přinese celkem 70 miliard korun. Pane Fialo, vy jste mi slíbil, že máte nějaké konkrétní návrhy, nevím, jestli vycházejí z těch doporučení národní ekonomické rady vlády, tak pojďte být konkrétní, prosím.

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
My jsme přesvědčeni v SPD, že prostě nemůžeme brát ty peníze lidem. To znamená, já jsem tady seděl v tomhle studiu s Marianem Jurečkou, kde jsme se hádali o tom, že chce snížit podporu v nezaměstnanosti, jednak finančně, jasně, že ne. Jednak lidem, protože teď se ta nezaměstnanost díky té nezvládnuté energetické krizi zvýší a bude tady víc lidí v nezaměstnanosti, tak já chápu, že vláda chce šetřit, ale nemůže šetřit na lidech. Takže já jsem si tady napsal pár věcí. Samozřejmě ten energoklimatismus, zelený úděl. Úplně odstoupit od těch nesmyslů zeleného údělu. Další věci, správně tady řekl pan ministr a to je jediná věc, s kterou s ním souhlasím, za kterou ho musím pochválit, snížit agendy a státní správu. Nemůžeme si to dovolit, jsou to desítky, možná necelé stovky miliard, solární baroni, politické neziskovky, černá díra ve školství, která se jmenuje inkluze.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Kolik by to přineslo celkově tady ty vaše návrhy, máte to spočítané?

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
Armádní zakázky, spočítané to nemám, počítat si to musí vláda. To, co ona chce naškrtat, spočítané to nemám.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Armádní zakázky, škrtal byste rozpočet ministerstva obrany?

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
No, ne celý, to nemůžeme tak říct, ale rozhodně bych nekupoval.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Nemyslela jsem celý, ale v rozpočtu ministerstva obrany...

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
Rozhodně bych nekupoval nejdražší stíhačky na světě.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
A ty v tom rozpočtu ani teď nejsou, je to jenom politický plán.

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
Já vím, ale prostě pořád se o tom mluví a říkáme, že jsou tam další věci, jsou tam věci za desítky, možná stovky miliard, které chce vláda nakupovat, protože už žádnou techniku vlastně nemá. Já chápu, že armáda je podfinancovaná. My jsme pro, ať se pomaličku nakupuje, ať většina z toho, co se nakupuje, se dělá tady v České republice, protože jsou to investice a další věci. Ale jsou to, paní redaktorko, abych odpověděl na vaši otázku, jsou to stovky miliard, ale jsou to stovky miliard, možná 100, možná 150, já to nemám přesně spočítané, ale podstatou této věci je přece to, že se to nedotkne lidí, že jim nebudeme brát podporu v nezaměstnanosti, že nezpomalíme růst důchodů v inflaci, dvacetiprocentní inflaci, kdy to znehodnocuje příjmy, kdy to znehodnocuje důchody. Reálně si ti lidé koupí daleko míň, ale snažíme se to šetřit někde jinde prostě.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pane ministře, promiňte, pojďme k těm konkrétním opatřením. Dohodnete se vůbec v koalici na něčem, protože, ať už Marian Jurečka nebo
Zbyněk Stanjura, když řeknou, co by se z těch nápadů, jak ty peníze ušetřit, řeknou, tak vzápětí reagují některý z koaličních partnerů a řeknou, že si to nedovedou představit, a jestli dovolíte, pojďme si pustit slova Zbyňka Stanjury z tohoto týdne, který řekl, že si dovede představit zkrácení doby pobírání rodičovského příspěvku.

Zbyněk STANJURA, ministr financí a 1. místopředseda strany /ODS/:
Máme rekordně dlouhou rodičovskou v rámci Evropy, ale pokud s tím něco chceme udělat, tak musíme taky nabídnout alternativu těm rodinám, to znamená mít dostatek zejména předškolských zařízení.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
KDU-ČSL - lidovci řekli, že absolutně ne, že přes to nejede vlak. Dohodnete se na něčem, budete to vůbec prosazovat tady tu možnost?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Dáme dohromady, jak jsem říkal, poctivou analýzu toho, co ty kroky znamenají, co by mohly opravdu rozpočtu přinést a co by také přinesly společnosti, ale já musím reagovat na několik věcí.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Budete reagovat, já jenom ještě k rodičovskému příspěvku, ať z toho tady neděláme zmatek. Dovedete si to vy jako
Martin Kupka, místopředseda ODS, poslanec, ministr, tatínek, představit, že by byla snížená rodičovská, zkrácena ta doba?

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Zkrácena ta doba. Vezměte si, že v České republice je opravdu bezkonkurenčně jedna z nejdelších z celé Evropské unie.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Je to 300 000, maximálně po dobu čtyř let.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Když bychom ji zkrátili jenom na 3 roky, mimochodem třeba ve Francii je to 16 týdnů, podobné je to v dalších státech, v některých ani takový institut rodičovské dovolené nemají. A řeší to jiným způsobem. Ale v okamžiku, kdy to budou 3 roky, tak v tom čtvrtém roce se ti rodiče vracejí zároveň do práce a přinášejí to samozřejmě, jak pro své domácnosti, tak také pro ekonomiku další výtěžek z daní z dalších poplatků. Takže to je konkrétní úvaha, co by to znamenalo. A já teď nemám v hlavě, jaký je ten podíl těch, kteří využívají tu čtyřletou dobu, ale troufnu si tvrdit, že i ty 3 roky jsou opravdu významnou pomocí. Konečně děti chodí také zpravidla do mateřských školek právě od toho třetího roku věku. A v tomto směru i socializace je nepochybně na místě. V tom, aby byly s kamarády a v tom, aby se připravovaly, což je také důležitá věc, aby se připravovaly na základní školu. Ale já musím reagovat, na to, co zaznělo, protože v tomhle směru mluví SPD proti zájmům českých lidí. Proti zájmům České republiky. My přece musíme být obranyschopní a musíme mít techniku, která prostě je jednak konkurenceschopná a je možné ji dobře zapojit do všech ostatních sil. A potom tady zaznělo, že prý šetříme na lidech, ale to vůbec není pravda, já jsem ukázal i v těch dalších konkrétních příkladech pomoci, kde jsme právě adresovali, pomohli konkrétním lidem, konkrétním domácnostem, ať už v rodinném balíčku, v zastropování, v úsporném tarifu, že to, co ta vláda dělá, je opravdu v té těžké situaci, že se snaží pomoci tam, kde je to opravdu na místě a musí to poskládat z různých nástrojů. Poslední poznámka k oné nezaměstnanosti. Neprotiřečíte si trochu, když říkáte na jednu stranu, že je na místě, aby všechny ty příspěvky státu byly opravdu adresné a nikdo je nezneužíval? Oč nám běží? Nám přece jde o to, aby tahle pomoc v nezaměstnanosti motivovala k tomu vrátit se do práce, aby to ve výsledku byl nástroj, který umožní překonat těm lidem situaci, kdy o práci přijdou, ale zároveň je vracel zpátky do zaměstnání.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pane ministře, jak vážně berete varování Svazu průmyslu dopravy, který říká, že může vybuchnout v průmyslu bomba, nastane propouštění. Sdružení exportérů říká, že 57 firem podle jejich výzkumu chce po Novém roce propouštět. Chystá se na to vláda, chystá nějaké takové opatření, aby to nenastalo, aby nebyl ohrožen průmysl a lidé byli bez práce?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Řeknu vám 3 konkrétní kroky. První krok. V případě dopravců jsme prosadili snížení té spotřební daně na naftu, to je samozřejmě věc, která má významný vliv na konkurenceschopnost.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Ale oni argumentují drahými energiemi hlavně.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Ale zároveň to pomáhá tomu, aby ty firmy dokázaly zajistit těm firmám dopravu. Druhý důležitý krok, pořád hledáme způsob i v rámci Evropské unie, jak zajistit těm velkým firmám pomoc s energiemi a třetí podstatná věc, investujeme, protože ty investice jsou klíčová věc pro to, abychom udrželi stavební průmysl, aby se česká ekonomika mohla znovu nadechnout, aby tu byl důležitý impuls do budoucna. A samozřejmě tady je potřeba to zároveň spojit. Když tyhle kroky uděláme, udržíme českou ekonomiku, tak to je dobrá zpráva i pro ty, kteří dnes se perou s inflací a růstem nákladů.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Velmi krátce, vy jste řekl, že to pro vás nepřipadá v úvahu, pane Fialo.

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
Jasně, že ne. Rodičovský příspěvek pro SPD je vlastně osa budoucí země. Osa budoucí ekonomiky, protože pořád řešíme důchodovou reformu, ale já vám teď prozradím jako jedno velké tajemství. Žádný zázračný lék na důchodovou reformu neexistuje. Víte co, existuje jenom to, že se budou rodit děti. Rodit děti, které potom budou platit daně a sociální pojištění na svoje rodiče a na svoje prarodiče.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
A to, co říká pan ministr, že máme jednu z nejdelších těch lhůt, kdy může maminka zůstat doma čtyři roky a tři roky...

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
My bychom měli nejenom tohle, pan Jurečka tady mluvil o výchovném, o dalších věcech, my bychom ty rodiny prostě měli podporovat, tak jak můžeme. Protože dneska máme jednoho pracujícího na 3 seniory. To znamená, jeden pracující, který svými daněmi platí na důchody třem seniorům, a my to potřebujeme zvýšit. My potřebujeme zvýšit demografickou křivku, potřebujeme zvýšit natalitu, a to uděláme jedině tak, že se ty mladé rodiny prostě nebudou bát mít děti. Bát ve smyslu toho, že je neuživí. A mně dneska píšou a možná budou rádi, když to řeknu, píšou mi, že třeba mají děti, že jejich děti mají alergie, že jim musí kupovat drahé mléko a že sami pro sebe už nemají na běžné potraviny. A na další věci, takže my pro SPD je rodina jako Alfa Omega všeho. Budoucnosti. A je to i samozřejmě recept na důchodovou reformu.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Nechám vás reagovat velmi krátce, poprosím, pane ministře, protože pan předseda
poslanců SPD mluví stejně jako představitelé KDU-ČSL.

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
A já jako konzervativní politik říkám přece totéž.

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
Jsem také konzervativní.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Rodiny i v té úvaze a politice státu mají jednoznačně první místo a taky platí, že třeba v tomto směru my jsme už ten příspěvek letošní první 5 000 Kč právě poslali domácnostem, rodinám pro jejich děti, tak to je třeba konkrétní odpověď na to, jak to dělat. Ale podstatná věc. Nemůžete zároveň říkat, je potřeba ušetřit, snížit schodek, a jakmile dojde na jakékoliv řešení výdajů čehokoliv, tak řeknete, nesmíte udělat nic, musíte jenom vydávat víc. A šetření v tom vašem pojetí vlastně nejsou žádné konkrétní věci, tak já jsem řekl, škrtáme razítka, škrtáme byrokracii. Musíme se…

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pojďme to téma uzavřít tím těžkým kalibrem, který navrhuje Národní ekonomická rada vlády a vlastně to, co o čem se tady bavíme, tak by, v uvozovkách přineslo do toho rozpočtu jenom drobné, ale ona navrhuje opatření za 100 miliard korun. Ekonomové a nejenom oni, a to je zvýšení daně z příjmů na tu úroveň před zrušením superhrubé mzdy a snížení sazby daně z příjmů na konci roku 2020.
ODS říká: daně lidem nezvýšíme, slibuje to pan premiér, doporučuje to ale zmiňovaný NERV, ekonomové, opozice i někteří vaši koaliční partneři. Není to, pane ministře, už jenom ideologický názor, který je v rozporu s tou ekonomickou realitou země?

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
I NERV říká, tohle je soubor konkrétních návrhů. Ta vláda se s tím musí vypořádat, musí ve výsledku zvolit takovou kombinaci těch opatření, aby to pomohlo české ekonomice, a aby to unesla česká společnost. A tady já tvrdím jednoznačně, že ta naše cesta je, tak jak to tady zaznívalo, ponechat co nejvíce peněz lidem v peněženkách, tak aby i snáz překonali tu současnou krizi.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Promiňte, ale ekonomové vyčítají, že to bylo nezodpovědné, nevhodné, protože to nebylo kompenzované snižováním výdajů, že to bylo prostě špatně?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Já v tomto směru s řadou ekonomů nesouhlasím, ale vedle toho jsou také ekonomové, kteří zastávají ten názor, že v tomto směru ta pomoc domácnostem významně přispěla k tomu, aby snáz překonali tu současnou krizi. A je to prokazatelné. V okamžiku, kdy by měli ještě méně peněz v peněženkách, tak snášet v tuto chvíli dopady té krize by bylo pro ně mnohem těžší. A co nás čeká? Ano, nás čeká opravdu jako poctivá debata o tom, jak opravdu uspořádat ten vějíř všech těch nástrojů, úspor a na druhou stranu budeme se bavit i o tom, jakým způsobem zajistit i pro ten rozpočet vyšší příjmy, ale daně z fyzických osob, to teda nepochybně ne...

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Ten návrh, ty daně snížilo hnutí ANO, byl to pozměňovací návrh Andreje Babiše a podpořila to právě
ODS i SPD, jak se vám to, pane Fialo, i vám poslouchá, že podle ekonomů je to nezodpovědné, nevhodné, populistické, protože to nebylo kompenzované a ta díra v tom rozpočtu tam prostě kvůli tomu je.

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
Ano, ekonomové mají pravdu, my máme taky pravdu, já jsem hrdý na to, že jsem hlasoval pro snížení daní. Bylo to v mém životě snad poprvé v životě, kdy jsem hlasoval pro snížení daní, protože žádné jiné snížení se nikdy nekonalo. Daně se pořád jenom zvyšují, hlasovali jsme pro to, jak jste správně řekl, že tady byl covid, lidé potřebovali pomoc, teď je tady energetická krize, dvacetiprocentní inflace. A v této době jsem přesvědčen, že je nezodpovědné ty daně zvyšovat. A teď k tomu vyjádření ekonomů. Jasně ekonomové vidí čísla, vidí položkový rozpočty, ale my musíme vidět ty lidi. Ty lidi, kteří potřebují si koupit to mlíko, nebo potřebují si koupit to máslo. Ty seniory, všechny ty, kterým prostě inflace znehodnotila jejich příjmy reálné o 20 %.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Promiňte, ale ten argument ekonomů je hlavně ten, že nízkopříjmových lidí se to vůbec nedotklo, protože oni už platí ty daně malé nebo vůbec žádné. Že to bylo opatření mířící na lidi s vysokými nebo vyššími příjmy.

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
To ne, samozřejmě ti, co mají vyšší tak škrtlo se jim víc z daní, ale škrtlo se i těm nízkopříjmovým, takže škrtlo se prostě všem. Ale my jsme tady jasně řekli, kde bychom škrtali. A teď pojďme jenom k tomu principu, ještě, paní redaktorko, prosím vás, jednu větu k tomu principu. Vláda by podle mě, zvyšování daní, vláda by podle mě měla vyřešit zaprvé energetickou krizi, potom udělat inventuru výdajů rozpočtu, až udělá tohle všechno, tak potom se můžeme bavit o zvyšování třeba daní z příjmů. Ale stát, země i vláda musí přece začít u sebe. Nemůžu zvyšovat daně, když jsem nezačal u sebe.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Vaše odpověď zní, teda ne na daně z příjmu sahat nechcete. Pojďme na druhé téma pánové, jestli dovolíte, a to je prezidentská volba. V úterý skončila lhůta pro odevzdávání podpisových listin. Zájem má 21 lidí. Podle ministerstva ale některé listiny mají nedostatky, tak uvidíme, z kolika zájemců se opravdu stanou kandidáti. A tento týden v pořadu K věci prezidentskou volbu komentoval bývalý prezident Václav Klaus. Pojďme si to poslechnout.

Václav KLAUS, bývalý prezident České republiky:
Spousta lunatiků, kteří netuší, co prezidentská funkce odnáší, si myslí, že to může zkusit. Někteří to dělají z recese. Někteří to dělají jenom proto, aby se zviditelnili. Já myslím, že Babiše asi jako jediného lidé mohou promyšleně volit. Ano nebo volit ne, protože o něm leccos tuší a leccos vědí. Na rozdíl od těch 20 dalších osob.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pane ministře, pane místopředsedo
ODS, pojďte to okomentovat slova bývalého prezidenta, bývalého předsedy ODS, dneska tvrdí, že s ODS dnešní už nemá nic společného. Jak se vám to poslouchá vyjádření...

 

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:

Volil SPD.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Volil SPD… Lépe se na to reagovat nedá, s tím nelze vůbec souhlasit pochopitelně. A pozurážet všechny ty konkurenty, to nepokládám ani za slušné a vlastně ani za vyjádření politika, kterého bychom si mohli dobře vážit.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Kdy řeknete, pane místopředsedo, svým voličům, koho vy budete volit, koho z těch tří kandidátů nebo někoho jiného budete vy podporovat?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Já mám samozřejmě svoji osobní volbu, protože mimochodem i v té plejádě konkurentů vidím celou řadu těch, kteří už Česko reprezentují i při mezinárodních jednáních, jako je třeba senátor Pavel Fischer.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Toho byste podpořil jako koalice...


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Toho my jsme podpořili, stejně jako paní docentku Nerudovou, stejně jako například právě pana gen. Pavla. Takže tohle jsou podle našeho názoru… Já jsem zmínil to první jméno, které je mi asi nejbližší, protože v tomto směru jsem zažil jeho vystoupení na mezinárodních fórech a myslím, že on by i s ohledem na to, jakou roli má právě hlava státu jako prezident, tak by v tomto ohledu reprezentoval Českou republiku nepochybně velmi zdatně.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Andrej Babiš ve včerejším Právu komentoval svoji kandidaturu ohlášenou a říká, že kandiduje hlavně proto, aby mohl s vládou debatovat, že se chystá chodit na vládu i do
Sněmovny, jak se vám to čte, pokud by se Andrej Babiš stal prezidentem, bude chodit do Strakovy akademie na vaše zasedání?

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Nepochybně je to právo prezidenta, tak já se opravdu v tomto směru přece vůči tomu nebudou vymezovat. Myslím, že každému je jasné, co si myslím o zmatečnosti celé řady vážných politických kroků Andreje Babiše, o jeho profilu, tak já nebudu dělat kampaň v tom, že bych teď jako tady vytvářel vůči němu bohaté komentáře. Myslím, že on je nepochybně na české politické scéně u veřejnosti jasně zapsaný.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pane předsedo Fialo, pojďte okomentovat slova bývalého prezidenta. On sice řekl, že volil v Praze SPD, ale Jaroslava Baštu úplně vyloučil jako svého kandidáta.

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
Ale já s ním souhlasím s panem Václavem Klausem, protože…

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
V tom, že je Andrej Babiš čitelný?

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
Ne, ne, ne. Souhlasím s tím, co řekl o kandidátech na prezidenta. Jak by měl vypadat kandidát na prezidenta. Já jsem také přesvědčen, že prezident by měl být bývalý politik. Z toho důvodu, že to je řemeslo jako každé jiné, když budete chtít opravit světlo, zavoláte si elektrikáře, když budete chtít opravit vodovod, tak instalatéra.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Čím si vysvětlujete...

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
A já jsem přesvědčen, já to jen dopovím...

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
… chuť části společnosti po tom apolitickém kandidátovi?

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
Já vím, ale ti apolitičtí kandidáti mnohdy si vůbec nedokáží představit, co je čeká. Zleva je bude plácat někdo po zádech, zprava je bude plácat někdo po zádech, budou jim říkat, co mají dělat. Oni se v té v té tlačenici slov, zákonů a různých dalších věcí budou velmi těžko orientovat. To znamená, že i já si myslím, že by měl být prezidentem politik, který se vyzná, protože politikem jste 24 hodin denně a znáte veškeré vazby, znáte zákony.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Ale tuhle možnost dává kandidátům občanům České republiky, pokud plní podmínky, přímá volba?

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
Ano, to je správně. Každý má právo volit a být volen a já s tím souhlasím, každý se může přihlásit a může kandidovat. Můj osobní názor je, že by to měl být politik, aby se ten člověk vyznal, protože je to řemeslo jako každé jiné.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Čili přímá volba stále má vaši podporu, i přesto, co říkáte?

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
Samozřejmě a já vám řeknu, proč. Ta přímá volba, protože když to bude volba, tak jak to bylo dřív, že to bude volit
Sněmovna, tak stačí, když budete mít premiéra a 2 koaliční předsedy. A Sněmovna a senát, ale když to bude 10 000 000 nebo 8 milionu voličů z desetimilionového národa, tak je nezkorompujete a je to velmi těžký. A pokud nebude korespondenční hlasování, tak to bude opravdu vůle lidu, a to je na tom to podstatné.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Velmi krátká reakce vaše pane ministře, někteří vaši kolegové z
ODS se netají tím, že přímá volba byla chyba, litují toho, že to vůbec prosazovali?

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Já patřím také k nim. Já myslím, že to ve výsledku kvalitě české demokracie nijak nepomohlo. Ale já jsem vlastně nepochopil, když říkáte, že souhlasíte s těmi slovy Václava Klause, jestli teda to znamená, že budete volit Andreje Babiše. Já jsem zaznamenal, že vy máte svého kandidáta. To teď vyznělo jenom tak, že je to celé obhajoba Andreje Babiše od začátku do konce.

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
On také řekl Václav Klaus, že lidé ví o Andreji Babišovi, ví, kdo to je, znají jeho názory, a buď ho budou volit ano, nebo ne. Já samozřejmě budu volit kandidáta SPD Jaroslava Baštu. Je to
poslanec, je to spisovatel, je to bývalý diplomat, náměstek ministra zahraničí, je to člověk, který se vyzná v politice a má to v hlavě srovnáno.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pánové, já vám děkuju, pojďme ještě k jednomu tématu, které velmi rezonovalo tento týden, a to je ta krize na československé hranici. Kontroly tam budou i nadále pokračovat. Pan Vít Rakušan, ministr vnitra řekl, že si je dovede představit minimálně do konce roku. Je kvůli tomu ale velké pnutí se Slovenskem. Premiéři obou zemí
Petr Fiala a Eduard Heger se setkali ve čtvrtek a obě země teď chtějí dělat kroky ke zprůchodnění hranice pro své občany. Pane ministře, co to konkrétně bude znamenat pro občany, pro dopravce z vaší gesce, co to bude znamenat, kroky ke zprůchodnění hranice?

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
My jsme ty kroky udělali dokonce už v těch předchozích dnech. V minulý týden v neděli policie významně posílila právě kapacitu odbavování na tom nejvytíženějším hraničním přechodu na dálnici Lanžhot Kúty. Tam v tuto chvíli funguje pro nákladní dopravu 5 stanic pro odbavení, pro nákladní dopravu. A 2 stanice pro osobní dopravu. A významně se zkrátily ty fronty. Po mnoho hodin běžného dne je ten provoz plynulý. Tak to je důležité zmínit. Jasné je, že ty kontroly potřebujeme. Ty výsledky to jasně ukazují. Když jsme zaváděli, tak policie zaznamenávala až 350 nelegálních migrantů denně. V době, kdy Slovensko zaznamenalo 150 nelegálních migrantů týdně, ten nepoměr ukazuje, že ten krok byl nezbytně nutný, a že byl správný. A také zlepšil tu situaci 4x.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Ti lidé nechtějí v Česku zůstat, chtějí dál jít do Německa. Jak dlouho jsou ty kontroly tam udržitelné. Za prvé, jak dlouho s tím budou mít trpělivost občané, Slovensko. Jak dlouho s námi bude mít trpělivost Evropská unie, jak dlouho to budeme platit, kdy si vláda vyhodnotí, že to je nebo není účinné?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Protože právě proto, tak jak jsme se sešli i se slovenskou stranou a jak se snažíme působit i na evropské úrovni, je potřeba posílit právě ochranu té vnější schengenské hranice. V tomto případě maďarsko-srbské. My posílíme i naši misi, misi našich policistů. Zdvojnásobíme tam ze 40 na 80 příslušníků tak, abychom tam pomohli právě k tomu chránit ten Schengenský prostor a zároveň i co se týče té dohody mezi českou a slovenskou stranou, tak chceme spustit společné kontroly ve vlacích, aby nedocházelo ke zpoždění. Nemělo to právě dopad na české a slovenské občany, ale zároveň jsme dokázali opravdu omezit tu nelegální migraci, protože tady nejde jenom o ty, kteří se ocitli často v hraniční životní situaci, ale jde o to, že samozřejmě tu jejich situaci mnoho těch převaděčů zneužívá. Proto ten postoj musí být takto jasný, a proto také postupujeme, jak postupujeme.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Děkuju, pane předsedo, máme poslední dvě minuty, jak dlouho jsou ty kontroly tam udržitelné podle vás.

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
Ano, já na to hned budu reagovat. Tady se shodnu s panem ministrem, protože hnutí SPD ty kontroly chtělo už dávno. Prostě tam by, tam by měly být policejní jednotky a ty kontroly dělat neustále, protože taky jim tam musíte vozit TOIky, aby vůbec měli ti policisté možnost jít vůbec někam na záchod. Ale vy jste tady řekla termín, který mě úplně rozesmál, paní redaktorko. Jak dlouho s námi bude mít Evropská unie trpělivost? No to jsou naše hranice nebo se pletu? A to jsou přece, my musíme, počkejte, nechte mě domluvit. My musíme chránit vlastní zemi, protože Bavorsko už má kontroly na hranicích a vrací ty migranty k nám. Takže my, pokud je prostě necháme chodit, budou volně chodit do České republiky, no tak budou zůstávat v České republice. Ale já k tomu mám ještě jednu věc, která je důležitá. My musíme udělat nějakou represi, prostě musí se to nelegální překročení hranice, musí stát trestným činem a ty lidé budou muset jít sedět, jinak tady bude normální reálná cesta pro migranty.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Deset vteřin, pane ministře.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Co to zase rozehráváte za nacionalistickou linku? My chráníme efektivně hranice a postupujeme společně s Evropou na tom, abychom dokázali uchránit tu vnější hranici.

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
Od roku 15 a nemáte výsledky. Od roku 15 nemáte žádné výsledky. Chodí tady, jak do autobusu. Jak to, že jedním přechodem přijdou a druhým odejdou?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Vždyť to je bohapustá lež. Podařilo se právě díky tomu společnému postupu snížit náklady, které má Česká republika, samozřejmě podílíme se na společné ochraně schengenské vnější hranice. Proto Česká republika nečelí dramatickým krizím...

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pánové, děkuju, že jste byli mými hosty, na shledanou.

Radim FIALA, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu /SPD/:
Děkuji za pozvání.

Martin Kupka

ministr dopravy
místopředseda strany
poslanec PČR
expert pro veřejnou správu