4. listopadu 2022

ODS Radotín: Proběhlo ustavující zastupitelstvo MČ Praha 16

První zasedání nového zastupitelstva vzešlého ze zářijových voleb vybralo starostu, místostarostu a obměněnou radu městské části. Novou tváří ve vedení Radotína je radní Viktor Krištof, který nahradil dlouholetého člena užšího vedení radotínské radnice Jana Farníka.

SLOŽENÍ RADOTÍNSKÉ RADY

Starosta Karel Hanzlík:

odpovídá za krizové řízení, bezpečnost, veřejný pořádek, správu majetku, rozpočet a investice, legislativu či bytovou agendu

1. místostarosta Miroslav Knotek:

má na starost školství a sport, stavební činnost, územní rozvoj, životní prostředí, strukturální fondy

2. místostarosta Petr Šiška:

doprava, výběrová řízení, obchod a služby

Radní Simona Baráková:

sociální a zdravotní oblast

Radní Viktor Krištof:

IT, vnější vztahy, kultura a volný čas

V příštích čtyřech letech povede Městskou část Praha 16 (Radotín) jako starosta Karel Hanzlík, v pozici prvního místostarosty pokračuje Miroslav Knotek. Oba své účinkování v čele radnice prodlouží na páté volební období v řadě. Rozhodlo o tom nově zvolené patnáctičlenné zastupitelstvo. Díky více než 60procentní podpoře od voličů v něm připadlo deset křesel Místnímu sdružení ODS Radotín, čtyři zastupitele má koalice Společně pro Radotín, jeden zastupitel hájí barvy Pirátů. Říjnové zasedání zastupitelstva vybralo také druhého místostarostu a dva zbývající radní, kteří společně tvoří radu – výkonný orgán městské části. Radotínu povládne pětice Karel Hanzlík (starosta), Miroslav Knotek (1. místostarosta), Petr Šiška (2. místostarosta), Simona Baráková (radní) a nováček v radě Viktor Krištof, který nahradil Jana Farníka. Starosta a první místostarosta vykonávají svou práci jako uvolnění radní – znamená to, že pro radnici pracují na plný úvazek. Zbylí tři členové rady se vedle práce pro Radotín věnují i své profesi. Simona Baráková je úspěšnou a oblíbenou učitelkou na prvním stupni radotínské základní školy, Petr Šiška se věnuje svému podnikání, spojenému mimo jiné s veřejnými zakázkami pro obce, a Viktor Krištof pracuje jako filmový producent a ředitel filmové školy. Nejužší vedení si rozdělí oblasti, za které v rámci řízení městské části zodpovídá. Starosta Karel Hanzlík bude i nadále kromě řízení radnice zodpovědný například za hospodaření, bezpečnost a povede krizový štáb a bezpečnostní radu celého správního obvodu Prahy 16. Místostarosta Miroslav Knotek pokračuje v řešení stavební činnosti na území Radotína a má na starost školství. Nový radní Viktor Krištof převezeme po svém předchůdci Janu Farníkovi oblast IT, díky své odbornosti se bude věnovat i kultuře. Simona Baráková se nadále zaměří na sociální a zdravotní oblasti a Petr Šiška se v prvé řadě postará o výběrová řízení spojená s chodem městské části a o dopravu. „Děkuji Janu Farníkovi za jeho dlouholeté působení v radě městské části. Jednalo se o období spojené s velkým rozvojem informačních technologií v samosprávě a především pak s nárůstem agend přeneseného výkonu státní správy, čemuž významně pomohl. Věřím, že radu čekají v novém volebním období spíše rozhodnutí spojená s rozvojem obce než s krizovým řízením, jak tomu bylo v posledních čtyřech letech, říká starosta Karel Hanzlík.

Opozice získala v radotíně důležité výbory, její lídr vedení odmítnul

Většina v zastupitelstvu Městské části Praha 16 (Radotín) patří ODS, která jako obvykle nabídla opozičním zastupitelům vedení kontrolního a finančního výboru. Jedná se o výbory, které musí

městská část povinně zřídit. Finanční výbor provádí především kontrolu hospodaření s finančními prostředky městské části, hlídá rozpočet a rozpočtová opatření, kontrolní výbor sleduje zejména plnění usnesení zastupitelstva a rady, výběrová řízení nebo vyřizování podaných petic. Do čela kontrolního výboru zastupitelstvo schválilo Lucii Malátovou, finanční výbor povede Jan Šatra (oba zastupitelé za Společně pro Radotín). Starosta Karel Hanzlík vyzval během zasedání ustavujícího zastupitelstva k vedení kontrolního výboru lídra Společně pro Radotín Jana-Matěje Raka. Ten však tuto funkci odmítnul s tím, že Lucii Malátovou považuje za vhodnější volbu. „Logické by bylo, aby lídr opozičního uskupení a osoba, která z opozičních zastupitelů získala ve volbách nejvyšší počet hlasů, převzala tuto důležitou funkci umožňující věcnou kontrolu nad řízením městské části. Už z toho důvodu, že ve volebním klání zpochybňoval celou řadu kroků radnice. Jan-Matěj Rak ale k překvapení všech přítomných zastupitelů za ODS politickou zodpovědnost nepřijal,“ říká Karel Hanzlík. Rada městské části vedená starostou si v příštích týdnech vybere složení poradních orgánů, tak zvaných komisí. Ty plní řadu úkolů spojených s dopravou, bezpečností, školstvím nebo životním prostředím.

Hodnocení výsledků voleb do radotínského zastupitelstva

Ve volbách jsme získali více než 61 procent hlasů, za což vám velmi děkujeme. Výsledek přijímáme s pokorou a těšíme se na další práci pro Radotín! Věříme, že vás nezklameme a naši městskou část budeme dále rozvíjet tak, aby se v ní žilo stále lépe a lépe. Další plány ODS Radotín znáte, před volbami jsme je široce představili, rozvoj naší městské části můžete nadále sledovat například na internetových stránkách www.radotin2030.cz. Zástupcům Občanské demokratické strany patří v novém zastupitelstvu 10 z celkem 15 mandátů. Zbylých pět míst připadlo opozici, za volební výsledek jí gratulujeme. Věříme, že vaši důvěru splatíme poctivou prací pro Radotín! I přes v době volební kampaně opozicí šířené kardinální lži a polopravdy věříme, že v zastupitelstvu zavládne věcná a konstruktivní atmosféra, a že případná kritika či návrhy nebudou pouze obsahem opozičního tištěného „občasníku“ či směšných videí, ale že je opozice dokáže prezentovat a obhájit i na plénu zastupitelstva. Chceme věřit, že se opoziční zastupitelé i na základě zkušeností z posledního volebního období budou napříště o projednávané body opravdu více a do hloubky zajímat a nebudou jen vytrhávat z kontextu, co se jim zrovna hodí.

Zastupitelé Městské části Praha 16 za Občanskou demokratickou stranu

Štítky:
komentář