SPOLU pro Prahu: Návrh průběhu ustavujícího Zastupitelstva hlavního města Prahy

2. listopadu 2022
SPOLU pro Prahu: návrh průběhu ustavujícího Zastupitelstva hlavního města Prahy

(www.ods.cz/region.prazsky)

Vážení zástupci klubů stran a hnutí zvolených do Zastupitelstva hlavního města Prahy,

v návaznosti na proběhlá povolební jednání, která bohužel zatím nevedla k vytvoření dohody o většinové koalici v Praze, se na vás obracíme s následujícími návrhy k ustavujícímu zasedání zastupitelstva.

Přes naši snahu vytvořit koalici v Praze na půdorysu vládní spolupráce stran ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti, která je nyní blokována vznikem povolební Aliance pro stabilitu, kterou vytvořili Piráti a Praha Sobě, rozhodli jsme se s plným vědomím a odpovědností k hlavnímu městu Praze, nabídnout vám možný scénář průběhu ustavujícího zastupitelstva, které je svoláno na zítřek 3.11.2022. Jsme přesvědčeni, že tento návrh vytváří dostatečný časový prostor pro další vyjednávání, která jsou zjevně potřeba pro snahu o vytvoření stabilní a odpovědné vlády v Praze.

Navrhujeme, aby program jednání zastupitelstva byl schválen tak, aby v úvodu obsahoval body, které umožní neprodleně zahájit činnost zákonem vyžadovaných výborů, kterými jsou finanční, kontrolní a výbor pro výchovu a vzdělávání. Tyto výbory by byly složeny proporčně podle zisku mandátů jednotlivých stran či volebních koalic a tím by byl zaručen férový přístup k jednání a přístupu k informacím v nich působících zastupitelů reprezentující jednotlivé politické kluby. V případě počtu zastupitelů v jednotlivých výborech bychom se mohli přidržet ustáleného počtu 11 zastupitelů, který byl stanoven pro uplynulé volební období. Zároveň navrhujeme, aby bylo stanoveno, že předsedové těchto výborů jsou pro svou činnost uvolněni.

Zároveň navrhujeme, aby v souladu se zákonem a navrženým programem ustavujícího zastupitelstva, který byl představen na jednání zástupců politických klubů včera, byl také schválen zástupce Prahy pro MP, pro územní plán a výkon akcionářských práv v městských společnostech.

S ohledem na to, že podle našeho návrhu bude dosavadní rada, v níž jsou zastoupeni dominantně zástupci Pirátů a Prahy Sobě, pokračovat ve své činnosti v souladu se zákonem, ale bez mandátu z proběhlých voleb, navrhujeme, aby se do čela výborů ustanovili zástupci stran a hnutí a pověření členové zastupitelstva takto:

Finanční výbor: SPOLU

Kontrolní výbor: ANO

Výbor pro výchovu a vzdělávání: STAN

Pověřenec pro řízení Městské policie: Piráti (primátor)

Člen ZHMP určený ke spolupráci na pořizování ÚPD: ANO

Zástupce a náhradník pro valné hromady akciových společností: SPOLU

Ostatní personální otázky, zejména volby primátora, náměstků a dalších členů rady a také členů a funkcionářů dalších výborů, by byly projednávány až na pokračování ustavujícího zastupitelstva. Navrhujeme, aby se uskutečnilo až 24.11.2022 z důvodů termínové kolize možného zastupitelstva za 14 dní se státním svátkem 17.11.2022.

Podle informací, které zazněly na schůzce představitelů politických klubů včera, hodlá rada předložit na jednání zastupitelstva dva materiály, které nesnesou odkladu, a to tisk k účasti HMP na mezinárodním veletrhu nemovitostí MIPIM a čerpaní evropských fondů ve prospěch městských částí. S těmito návrhy jsme připraveni vyslovit souhlas nejen při jejich zařazení na program jednání ustavujícího zastupitelstva, ale i s jejich obsahem.

Zároveň bychom rádi zařadili některé body na jednání zastupitelstva, které z našeho pohledu nesnesou odkladu a které jsou zásadní pro zdravé a transparentní fungování Prahy.

Prvním bodem, který bychom rádi zařadili na jednání ustavujícího zastupitelstva je návrh rozpočtu na rok 2023, protože jsme byli v této věci vyzváni Piráty a Prahou Sobě k jednání v zájmu předejití rozpočtovému provizoriu. Jsme přesvědčeni, že nejlepším způsobem, jak takové situaci předejít a transparentně vést debatu o návrhu rozpočtu, je jeho předložení současnou radou na jednání zastupitelstva. Tento bod však navrhujeme projednávat až na pokračování zastupitelstva v navrhovaném termínu 24.11.2022.

Druhý bod, který bychom rádi navrhli do programu jednání ustavujícího zastupitelstva, je návrh na projednání rozsahu a způsobu zadání auditů, které se na náš návrh zastupitelstvo rozhodlo vykonat na MHMP a ve vybraných městských společnostech v souvislosti s kauzou Dozimetr. Zároveň bychom v této souvislosti rádi iniciovali ustanovení zmocněnce HMP, který by zastupoval zájmy města při přípravě a realizaci auditů včetně zastupovaní v případných občanskoprávních nebo trestněprávních řízeních. Na tuto pozici navrhneme dosavadní radní pro legislativu a právo, veřejnou správu a bydlení Hanu Kordovou Marvanovou, která je z našeho pohledu nejvhodnějším kandidátem nejen z důvodů své profesní odbornosti, ale i s ohledem na nejvyšší počet hlasů, které získala jako nově zvolená zastupitelka HMP.

Třetím bodem, který bychom navrhli zařadit, je postup Rady hlavního města Prahy v mezidobí od voleb do jednání ustavujícího zastupitelstva. Jsme přesvědčeni, že rada nerespektovala námi opakovaně uplatňovanou žádost, aby v mezidobí rozhodovala jen o těch záležitostech, které nesnesou odkladu a mohly by v případě její nečinnosti městu způsobit škodu. Zároveň bychom rádi stanovili i principy, kterými by se dosluhující rada měla řídit i v následujícím období, kdy ještě nebude zvolena nová rada vzešlá z voleb.

Jak jsme již uvedli v úvodu, považujeme za nezbytné ustavující zastupitelstvo přerušit a vytvořit tak časový prostor pro další jednání mezi politickými kluby zvolenými do zastupitelstva a pokusit se najít dobré řešení pro hlavní město Prahu, které bude respektovat výsledky voleb i programové priority a průniky jednotlivých stran a hnutí zastoupených v zastupitelstvu.

Konkrétní návrhy na zařazení jednotlivých bodů a jejich pořadí k projednání, resp. návrh na změnu programu jsme připraveni prodiskutovat se zástupci jednotlivých politických klubů před zahájením ustavujícího zastupitelstva.

S pozdravem

za koalici SPOLU pro Prahu

Zdeněk Zajíček, předseda klubu SPOLU pro Prahu

.

Vyjednávací tým koalice SPOLU pro Prahu:

Bohuslav Svoboda – kandidát na primátora

Marek Benda – předseda pražské ODS

Zdeněk Zajíček – předseda klubu SPOLU pro Prahu

Jiří Pospíšil – předseda pražské TOP09 a 1. místopředseda klubu SPOLU pro Prahu

Michal Hroza – místopředseda pražské TOP09 a člen předsednictva klubu SPOLU pro Prahu

Tomáš Kaplan – předseda pražské KDU-ČSL

Jan Wolf – místopředseda pražské KDU-ČSL a místopředseda klubu SPOLU pro Prahu

Štítky:
komentář