10. září 2012

Až budou mít obce na růžích ustláno

Každodenní snaha obcí je posloužit svým obyvatelům překonat každodenní obtíže. V noci posvítit na cestu domů, dovést vodu, elektřinu, plyn a odvést splašky a odpadky. V zimě též prohrnout a odmést sníh a zajistit bezpečí a pomoc při požáru, povodni, vichřici či zemětřesení. Nadto je obec příkladným hospodářem a musí své statky nejen udržovat, ale též rozvíjet pro další generace.

A tady je potíž. Slovo ROZVOJ je kamenem úrazu. Abyste se k pobídce, vizi a záměru státu či EU přidali, buďte si jisti, že budete lákáni vyhlášenou finanční podporou. Rezorty se předhánějí v přípravě pravidel, která pokřivují normálnost. Abychom se mohli projít lesem (například na Šumavě na Březníku), musíme nalézt evropskou ZÁŽITKOVOU cestu. Když mají kluci šplhat po stromech, musí si zjistit provozní dobu LANOVÉHO centra. A co děti? Ty si smějí hrát jen na DĚTSKÉM hřišti (třeba z proutí).

A pak rezorty ještě obci přikážou, že si musí vyžádat splatnost faktury od chudáka živnostníka delší než 90 dní. I obce mají rády, když se jim pokladna dle očekávání naplňuje. Zrušme splatnost u faktur delší než 14 dnů!!! Zrušme nesmyslné podmínky rezortů i těch programů, které diskriminují jednu skupinu oproti druhé (nízkoprahová centra pro Rómy). Zrušme pravidla, která pokřivují ekonomickou logiku. Mohu zapojit jen tolik zaměstnanců, na kolik mám v nákladech v součtu prostředků (naproti tomu Jiří Zimola - zachováme stejný počet policistů i hasičů).

Nechceme už věštce a vizionáře, chceme návrat ke konzervativnímu myšlení a praxi.

Chce to změnu myšlení, chce to nového hejtmana!!!

Ing. Miroslav Sládek

místopředseda místního sdružení
člen oblastní rady
člen regionální rady
zastupitel