7. září 2012

Komise pro sociální věci a zdravotnictví ODS Jihočeského kraje

Vedl jsem komisi pro sociální věci a zdravotnictví ODS jihočeského kraje, která byla ustanovena rozhodnutím Regionální rady ODS a pracovala od února 2011 s výhledem ke krajským volbám letošního roku.

Zástupci z jednotlivých okresních sdružení se scházeli pod garancí oblastní kanceláře ODS v Písku, jmenovitě byla tajemníkem komise Daniela Nechvátalová. Garantem byl MUDr. Zdeněk Hobzek. Místa jednání byla České Budějovice, Písek a Milevsko.

 

 

Obsazení komise bylo reprezentativní, což se projevilo později při sestavování krajské kandidátky ODS, z první desítky v komisi pracoval doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. a MUDr. Ladislav Přívozník, člen celostátní komise ODS pro zdravotnictví. Adekvátní částí práce komise byla oblast sociálních věcí. Tam se profiloval pan Mgr. Miroslav Bína, člen komise pro sociální věci na celostátní úrovni. Tito zástupci předávali ostatním členům informace o aktuálním dění v kruzích sněmovních a z centra.

Setkávání členů bylo dělné, aktivní, s odstupy 2-3 měsíců.

Výstupy z komise budou zapracovány do připravovaného volebního programu před krajskými volbami v říjnu 2012.

 

A jaké to jsou?

 

Zachování špičkové úrovně zdravotní péče a její široké dostupnosti.

Tato teze naráží v současné době na snahu zdravotních pojišťoven redukovat počty lůžek v jednotlivých jihočeských nemocnicích. Plátci nezohledňují kvalitu poskytované péče, nekoukají na akreditace nemocnic a jednotlivých oborů. Snaží se technokraticky řídit z centra.

 

Dále podporujeme osvědčený systém krajských nemocnic, jako akciových společností.

Nepodařilo se v předchozích volebních obdobích dokončit přeměnu na klasický holding, i když současný model se tomuto uspořádání blíží. Současné a fungující uspořádání byla podmínka vstupu ODS do současné koalice. Čas potvrdil životaschopnost nemocnic jako akciových společností.

 

ODS podporuje provázanost zdravotnických a sociálních služeb. A dostupnost kvalitních sociálních služeb pro všechny, kteří je potřebují. Tady je nutná provázanost s centrální politikou koaliční vlády a jejími dotačními programy.

 

ODS podporuje rodinnou politiku a finanční zvýhodnění tradiční rodiny.  Dbá na důstojné stáří, sociální soudržnost a tradiční hodnoty. Nutné je předcházení nepříznivých sociálních jevů ve společnosti.

MUDr. Zdeněk Hobzek

předseda místního sdružení
místopředseda oblastního sdružení
člen regionální rady
neuvolněný radní