2. června 2022

Veřejné osvětlení - úspora energií ve městě

V tomto volebním období se naše koalice zaměřila mimo jiné, také na snížení spotřeby energií ve městě.

Podařilo se nám získat z dotačního titulu MPO Efekt finanční prostředky na obměnu nevyhovujících svítidel veřejného osvětlení na průtazích městem a v lokalitě Na Pískách, kterou jsme zrealizovali v roce 2021. Spotřeba el. energie na VO v těchto lokalitách klesne min. o cca 30%.V současné době připravujeme žádost o dotaci na obměnu svítidel a nevyhovujících stožárů ve všech ostatních částech města, kterou plánujeme zrealizovat v příštím roce. V roce 2021 jsme také provedli obměnu dosluhujících svítidel v aleji ke hřbitovu. V letošním roce jsme díky dotaci z Pardubického kraje pořídili nová svítidla pod lípy na Masarykově náměstí, které mohou být opět nasvětleny v létě zeleně a v zimě modře, jak tomu bylo původně.

Snižování spotřeby energií městem, se budeme věnovat i v příštím volebním období.