23. srpna 2022

90´ČT24: Další výstavba dálnic a železnic v ČR

Jakým tempem bude pokračovat výstavba dálnic a železnic v Česku? Hlavní otázka pro hosta úterní 90´ČT24 ministra dopravy a místopředsedu ODS Martina Kupku. Premiér Fiala zahájil na ministerstvu dopravy sérii bilančních rozhovorů. S šéfem resortu Martinem Kupkou diskutoval zejména o zlepšení infrastruktury v Česku, o dostavbě klíčových komunikací a situaci v železniční dopravě. Stát podle něj letos otevře téměř 25 kilometrů nových dálnic a v příštím roce dokončí dalších 40 kilometrů.

Celou debatu s Martinem Kupkou můžete zhlédnout na ČT24.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
A teď pojďme otevřít naše dnešní hlavní téma: bilanční schůzka premiéra Fialy s ministrem dopravy. Pojďme si poslechnout, s jakými výzvami se resort
Martina Kupky aktuálně potýká.

Petr FIALA, premiér a předseda strany /ODS/:
Před osmi měsíci a pěti dny jsem tady uváděl do funkce pana ministra
Martina Kupku. Bylo to v době, kdy ministerstvo nemělo plnohodnotného ministra, nemělo zajištěné nutné a slibované výdaje, a to jak na výstavbu, tak na provoz resortu, včetně například slev na dopravu, což byla vlastně vlajková loď minulé vlády. Na to všechno nebyly zajištěny finance. A bylo zejména v oblasti veřejné a zájezdové dopravy také zasaženo protipandemickými opatřeními. Celou řadu těchto problémů se panu ministru Martinu Kupkovi a jeho týmu podařilo vyřešit, a to mohu po té dnešní návštěvě už konstatovat. Samozřejmě je tu řada oblastí, kterým musí pan ministr a jeho tým čelit, které jsou nové a které jsme před těmi osmi měsíci ani nemohli předpokládat. V souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině musí ministerstvo řešit zvyšující se ceny stavebních materiálů, jejich nedostatek, vysoké ceny energií, to jsou všechno velké překážky, které se staví do cesty výstavby dopravní infrastruktury, ale přesto, a to je důležité, přesto se ministerstvu dál stavět daří. A já jsem přesvědčen, že tomu bude tak i nadále.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
A teď připojím několik čísel, která také na dnešním setkání zazněla. Letos stát otevře víc než 25 km nových dálnic. Příští rok potom dokončí dalších víc než 40 nových kilometrů. Celkem teď stavbaři budují bezmála 239 km dálnic a silnic první třídy. A ministr dopravy
Martin Kupka je naším prvním hostem. Dobrý večer přeju.

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Dobrý večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
Když se odpíchneme od těch čísel, pane ministře, 25 km nových dálnic letos, příští rok 40, to je dohromady 65. Platí stále slib z programového prohlášení vlády, že do roku 2025 rozšíříte dálniční síť o 200 km?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Rozhodně o to budeme usilovat. Možná dojde ještě v případě toho roku 2023 k mírnému snížení ve prospěch toho následujícího roku, což přinesly právě aktuální problémy na řadě těch staveb. Nicméně daří se stavět. Chceme se přiblížit k těm 200 km a hlavně pracujeme na tom, aby se podařilo zároveň připravit důležité klíčové stavby, jako je Pražský okruh, jako je dokončení dálnice D35, jako klíčové alternativy k D1, ke spojení východu a západu země.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
To všechno, pane ministře, rozebereme. V programovém prohlášení 200 km, teď říkáte, chceme se přiblížit, tak kde je pro vás ten limit úspěchu a neúspěchu, splnění a nesplnění toho programového prohlášení v tomto bodě?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Ten slib zazněl jasně, je to 200 km.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
A říkal jste „přiblížit se“.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Co se týče výstavby všech těch dopravních staveb, tak vždycky je to poměrně lítý boj. Na řadě míst bojujeme pochopitelně s odporem těch, kterým ta stavba v místě vadí. V některých případech jsou třeba od ní svým místem působiště vzdáleni na stovky kilometrů, nicméně snaží se těm projektům bránit. Naše role, a to si nijak nestěžuju, je stát pevně za tím, aby co nejvíce těch klíčových staveb vyrostlo. A programové prohlášení říká 200 km, já za tím stojím se vším všudy, se spoustou práce, kterou se už podařilo odvézt v jednání se zástupci samospráv v úzké vazbě na Ředitelství silnic a dálnic s přesnými harmonogramy nejenom samotných staveb, ale i těch příprav. Ona ta příprava totiž vždycky trvá významně déle než ta samotná stavba. Musím říct, že v okamžiku, kdy se začne stavět, tak si spousta lidí jak na Ministerstvu dopravy, tak na Ředitelství silnic a dálnic vlastně oddechne, protože ten větší díl té přípravy celého života té stavby je za námi.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
Ano, ale těch 200 km, to je tedy těch 200 km, po kterých chceme jezdit. Podle vládního prohlášení se prioritně zaměříte na pokračování stavby Pražského okruhu, tedy D0. Pokud jsem správně poslouchal premiéra po tom vašem dnešním společném jednání. Tam tuším o Pražském okruhu nepadlo ani slovo, to je přiznání, že slíbit můžete cokoliv, ale s napadením územního rozhodnutí u soudu neuděláte nic?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Ne to určitě, ne. Víte, že v tuto chvíli se podařilo navíc i v tom napjatém rozpočtu uvolnit dalších 800 000 000 Kč na výkupy pozemků právě pro Pražský okruh, pro tu stavbu 511, která spojí dálnici D1 a Běchovice. Pro nás je samozřejmě důležité teď zvládnout všechny ty konkrétní úkony. Vnímáme to, že proti rozhodnutí jihočeského krajského úřadu, který potvrdil územní rozhodnutí, se objevily žaloby, popravdě řečeno se daly očekávat. Každá ta stavba, která zasahuje do zastavěného území, tak jako Pražský okruh, tak ji provází podobné komplikace, podobný odpor. Uděláme všechno pro to, aby se podařilo i ve všech těch fází dalších uspět, abychom co nejrychleji měli stavební povolení a začalo se stavět. A zároveň, jak jsem zmiňoval, chystáme tu severní část Pražského okruhu, stavby 518, 519, 520. Hledáme i se zástupci městských částí a středočeských obcí co nejpřijatelnější varianty toho, jak ta stavba projde územím, je to často o hledání kompromisů, variant, které by ještě byly únosné. A s ohledem na ten průběh těch uplynulých osmi měsíců. Těch jednání k těm stavbám už proběhlo několik. Jsem přesvědčený, že byť jsou to jednotlivé kroky, tak se je daří dělat s přesvědčivou vervou a energií, protože tohle je stavba, která opravdu v České republice stát musí. Významně zjednoduší a zlepší život jak Pražanů, tak velké části lidí v České republice.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
Jak jste, pane ministře, spokojený s tím, co nabízí D1 po své modernizaci?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Já jsem také jeden z uživatelů a jsem moc rád, že se podařilo k té modernizaci dospět, že teď už zbývá dokončit jenom rekonstrukci mostu Šmejkalka. A pevně doufám, že i tenhle poslední díl té skládačky proběhne úspěšně. Samozřejmě, že Česká republika potřebuje tu alternativu k D1, protože i teď, pokud vážná dopravní nehoda zastaví provoz na D1, znamená to ochromení dopravního spojení mezi západem a východem země, tak v tomto směru já se soustředím už na to, aby se podařilo postupovat opravdu systematicky dopředu s přípravami těch dalších částí D35, včetně PPP projektu pro dva úseky, které budou nejblíž Mohelnici.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
Ona to, pane ministře, nemusí být vážná nehoda, to může být běžná jízda mezi Prahou a Brnem, kdy se vám naprosto pravidelně stává, že v rychlém pruhu jedete rychlosti 80 km v hodině, 100 km v hodině, a to jednoduše jenom proto, že v pomalém pruhu jedou kamiony a ostatní řidiči osobních aut jedou v tom rychlém, a je tam pomalý řidič, stává se to dnes a denně, opakovaně na několika úsecích D1. To je něco, s čím se prostě musíme smířit, protože D1 ve velké části své trasy má pouze dva pruhy v každém směru?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
S tím se v tuto chvíli opravdu musíme smířit, ale tím spíš soustředíme pozornost na to, aby se právě podařilo vybudovat D35, která pochopitelně uleví D1, protože zejména pro spojení mezi Prahou, Olomoucí a Ostravou bude možné využívat pohodlně novou trasu, a to nepochybně právě tomu současnému přetíženému tahu D1 uleví. Dělí nás od toho samozřejmě několik let, ale o to podstatnější je teď opravdu postupovat krok za krokem. Na konci letošního roku otevřeme další úsek D35, který vlastně dovede řidiče až téměř k Vysokému Mýtu a budou následovat další úseky až k Litomyšli tak, abychom opravdu dokázali ve výhledu roku 2030 dospět k dokončení celé té části až po Mohelnici.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
Pravda, od Holic je cesta do Prahy už teď poměrně příjemná po D35, kousek od Holic přes D11 až do Prahy. Pojďme na divácké dotazy. Honza, pane ministře, ten se ptá: „Na ty desítky nových kilometrů se těším, ale jsou všechny ty projekty vůbec ufinancovatelné? Neslibuje nám vláda zase jenom něco, co ani není možné splnit? A pod čarou dodávám růst cen, materiálů stavebních, růst cen stavebních prací.“


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Tohle je velké téma, věc, kterou opravdu v tuto chvíli řešíme na Ministerstvu dopravy, protože je zřejmé, že ten následující rok bude kritický i pro veřejné finance. Hledáme další nástroje, jak ty stavby profinancovat. Nemůžeme dopustit, aby se stavby zastavovaly. Navíc budeme čelit tomu, že s ohledem právě na přechodné období mezi jedním plánovacím obdobím, mezi jedním programem Evropské unie a novým nastupujícím je tu sedlo v čerpání evropských prostředků, a to bohužel v příštím roce se projeví poklesem těch evropských peněz až ve výši 20 miliard korun, a to jsou peníze, které ale do infrastruktury musíme získat. Dáváme dohromady spolu s ekonomy v rámci takového dopravního NERVu jednotlivé nástroje, které by poskládaly mozaiku potřebnou pro financování těch důležitých staveb jak na silnici, tak na železnici s tím, že by tu skládačku tvořily úvěry i úvěr EIB i další finanční prostředky, projekty PPP z hlediska dalšího vývoje, z hlediska vývoje dalších let. Ale snažíme se opravdu pro tenhle okamžik zajistit dost finančních prostředků, abychom ten historický dluh, protože to je to, čemu Česká republika čelí, dokázali splatit co nejdříve. A samozřejmě každá koruna investovaná do dopravní infrastruktury přináší další efekt v podobě ekonomického rozvoje, který Česká republika potřebuje.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
Omlouvám se, už nás trochu tlačí čas. Jenom velmi stručně. Je, pane ministře, nějaká situace hypotetická, kdyby stát byl nucen říct, prostě stavět nemůžeme tempem, kterým bychom chtěli, protože cena za ty stavby už je úplně utržená ze řetězu?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
To jako byste se bavili s generálem uprostřed bitvy, jestli už to nechce vzdát. Tak před námi je úkol finanční prostředky zajistit. A byť to je velmi složité zadání, tak v něm prostě uspět a přinést řešení pro klíčové dopravní stavby, které lidé v České republice opravdu potřebují. Tak já nechci malovat černé scénáře. Před námi je úkol a pracujeme na něm. Není to tak, že bychom o něm hovořili jako o budoucí záležitosti. Máme už v tuto chvíli několik zmapovaných variant v celém tom vějíři nástrojů financování dopravních staveb.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
Dobrá. PPP projekty, úvěry jste zmiňoval, je ještě něco, co by mohlo klíčově pomoct?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Mezi ty nástroje, které bychom mohli perspektivně využít, patří i dluhopisy. Patří tam například i možné produkty bank, ve kterých by se spojilo opravdu vícero bankovních institucí. I s nimi o tom jednáme. Samozřejmě bude do té hry vstupovat finální rozhodnutí o wind fall tax a další kroky, které teď musí vláda udělat i ve vztahu k energiím. Ono to nejde oddělit od těch závažných dalších ekonomických problémů České republiky, včetně energií. A jak jste zmínil v úvodu, to, čemu čelíme, je samozřejmě také inflace, která se promítá do ceny stavebních materiálů a do ceny stavebních prací, tak to je opravdu balík, se kterým se vypořádat musíme. A jediné dobré řešení je v tuto chvíli shromáždit všechny možnosti a vybrat z nich správnou kombinaci kroků, které by zajistily jak zvládnutí energetické krize, to je dominantní úkol vlády, ale pochopitelně i těch nezbytných investic.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
Pravda, stále jste ještě generál v boji. Moc vám děkuju, pane ministře, hezký večer.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Díky za pozvání.

Martin Kupka

ministr dopravy
místopředseda strany
poslanec PČR
expert pro veřejnou správu