5. srpna 2022

Volební program SPOLEČNĚ pro Libčice - sdružení ODS, nezávislých s podporou KDU-ČSL

SPOLEČNÉ Priority

Kvalitní vzdělání, zázemí pro děti

Pečlivý dohled na kvalitu výuky, učení a mravů v základní škole. Rozšíření školky v Letkách. Záchrana Oranžového hřiště a obnova vybavení dalších hřišť. Silná podpora sportovních klubů a spolků, cílená podpora akademických a sportovních talentů.

Město jako vlastní zahrádka

Mnohem víc laviček, míst na odpočinek, košů, hezkých květináčů. Kvalitní péče o zeleň, včetně trvalek na vhodných místech, a zadržování vody. Možnost brigád (seniorů) při péči o květiny; pečlivý úklid.

Cesty k sousedům

Obnova a vybudování pěších cest do okolních obcí a na známá místa, cyklostezka podél vody, dokončení chodníků na frekventovaných místech, podpora setkávání.

Čistá radnice, která neprudí

Veškeré smlouvy, dokumentace a podklady budou na webu, konec sekání veřejné zeleně v šest ráno, žádné další výzvy k rozdávání pokut za léta bezproblémové parkování, stopka nereálným slibům – o uskutečnění a pořadí velkých investic rozhodnou přímo občané.

Město, kde se vyplatí žít

město zaměstná Vašeho osobního úředníka, který pomůže se státní administrativou; spustí práce na dohodu při péči o čistotu města pro ty, kdo budou chtít, zrušení poplatků za svoz odpadu.

Celý program

Školy, děti, sport

 • Základní škola potřebuje přátelský kolektiv učitelů, které jejich práce baví, musí v ní vládnout příjemné klima i ve vztazích s rodiči, musí podporovat sebedůvěru žáků a formovat jejich znalostní i osobnostní rozvoj. Město jako zřizovatel za to zodpovídá. Budeme sledovat kvalitu výuky a učení i mravů a poskytneme škole podporu a stabilitu.
 • Zájem rodičů o libčickou školku znamená, že mateřská škola potřebuje další prostory. Ne ale na úkor Oranžového hřiště! Zajistíme rozšíření školky tak, aby přivítala další libčické žáky a měla kapacitu se dál podle zájmu rodičů rozšiřovat.
 • Budeme podporovat sportovní kluby, spolky, církevní organizace i neformální skupiny rodičů, kteří budou chtít nabízet svůj čas při péči a rozvoj dětí.
 • Obnovíme zařízení všech dětských hřišť. Malé stavby na hraní vybereme po dohodě s rodiči tak, aby je děti měly rády. Na Sahaře opravíme hřiště pro teenagery. Vrátíme život do unikátního areálu městského koupaliště, sportovišť a prostoru pro živou kulturu.
 • Budeme pokračovat v podpoře rozvoje libčických sportovních klubů a jejich zázemí.
 • Město pomůže dětem, jejichž rodinné zázemí to uvítá, podporu při účasti na akademických a sportovních akcí; mimořádně talentovaným dětem, akademicky i sportovně, město zajistí podporu rozvoje jejich talentů.

Prostředí města

 • Třetina ročního rozpočtu zamíří do investic do rozvoje města.
 • Ve městě umístíme víc laviček, košů. Mnohem víc. Při výběru zařízení do města, jako jsou lavičky a koše, budeme hodnotit i to, jak vypadají. Nechceme ta nejlevnější květináče z vymývaného betonu, ve kterých se květiny v létě upečou. Podobu zařízení vyberou hlasováním všichni občané našeho města.
 • Budeme pečovat o veřejný prostor, aby byl krásný a živý. Zejména to znamená jednotný styl zařízení, udržování zeleně jak na větších parkových plochách, tak v menších, nyní zapomenutých oblastech, jako je půlkruh dole na náměstí Svobody naproti autobusové stanici. Trvalky tam budou ideální. V rámci relevantních stavebních zakázek bude město požadovat, aby tři procenta z hodnoty zakázky šla na umění do veřejného prostoru.
 • Zajistíme důkladné uklízení našeho města. Otevřeme sběrný dvůr a do té doby zavedeme častější sběr velkoobjemového odpadu a také stavební sutě. Přesuneme ostudné sběrné místo z Letek tam, kde nebude škodit místním.
 • Obnovíme nebo znovu postavíme pěší cesty do okolních obcí. Zejména trasu z křižovatky na vjezdu do Libčic "Na Zabitém" do Libčického háje a dále do Turska nebo stezku do Úholiček. Město bude v létě prosekávat a udržovat tradiční úzké libčické pěšinky nad městem; ve spolupráci s Lesy ČR budeme udržovat stezky v hájích. Zajistíme vycházkou naučnou trasu na Kameníček a budeme ji udržovat přístupnou. Zasadíme se o bezpečné průchody přes průmyslový areál u vody k řece.
 • Přidáme přechody pro pěší. Zejména ve Hřbitovní, v Chýnovské, v Letecké nebo Pod Zastávkou. Prosadíme dopravní opatření, která zpomalí dopravu před školkou nebo hřišti a na nepřehledných místem. Zejména tam, kde pobíhají děti, musí auta jezdit pomalu. Instalujeme zrcadlo do podjezdu ve Vltavské.
 • Dostavíme protipovodňovou ochranu města instalací zábran do třetího podjezdu, do Hašlerovy.

Lidé

 • Po dobu vysokých cen energií zrušíme poplatek za odvoz odpadu. Rodina tím ušetří 2 100 Kč ročně. Spolu s úsporných tarifem, které ODS prosadila na celostátní úrovni a který budou všichni čerpat automaticky, to představuje roční úlevu 20 000 Kč
 • Město zaměstná „Osobního úředníka“, který diskrétně a spolehlivě zajistí vyřízení formulářů k různým životním situacím vůči státu, jako jsou žádosti o podporu, oddlužení a milostivé léto, zahlazení trestů a podobně.
 • Město nabídne krátkodobé pracovní příležitosti lidem, kteří budou mít zájem si přivydělat, jako jsou brigády při péči o město. Specificky město nabídne prostupné pracovní příležitosti lidem z komplikovaného zázemí, jako jsou mladí dospělí vycházející z dětských domovů.
 • Budeme podporovat programy propujující seniory a mladší generaci. Seniorům město otevře díky aktivní spolupráci se spolky, vzdělávacími zařízeními a sportovními kluby možnost být s ostatními, podělit se o životní zkušenosti, číst dětem pohádky, zahradničit ve městě, sportovat a fandit.
 • Městská pečovatelská služba potřebuje posílit, aby seniorům nebo lidem s hendikepem mohly být poskytovány i různé služby péče. Služby bude poskytovat ve větším časovém rozsahu a podle potřeb klientů
 • Navážeme spolupráci s různými neziskovými organizacemi, které působí v sociální oblasti.
 • Město zajistí primární a sekundární prevenci přestupků a trestné činnosti tím, že zajistí dostatek příležitostí pro sportovní ‚vybití‘ energie a bude aktivně sociálně pracovat s potenciálně komplikovanými lidmi a skupinami.

Přátelský úřad

 • Město ve spolupráci s občany sestaví seznam větších investičních výdajů a bude je uskutečňovat koncepčně podle pořadí vzešlého z konzultace s občany, dle dostupných dotačních příležitostí a dle logické návaznosti jednotlivých akcí. To platí zejména o velkých investičních slibech předchozího vedení města, které aktuálně před volbami dosáhly již zhruba 630 milionů korun. Podporujeme novou sportovní halu, nový prostor na náměstí, novou náplavku, nové městské byty a třeba i tu lávku přes Vltavou (ano, i to předchozí vedení města jednou v ajfru nakreslilo). Jenže na všechny tyto předvolební sliby naše město, bohužel, prostě nemá. Proto je potřeba je všechny pečlivě probrat a dát každému dobře zvážené číslo v pořadí. Budeme trvale hledat a využívat dotace z různých dotačních zdrojů. Město zajistí určeného pracovníka pro vyhledávání dotačních příležitostí a zpracovávání žádostí pro podporu rozvojových projektů města.
 • Město bude aktivně oslovovat maximum společností s výzvami k podání nabídek do veškerých nákupů města. Všechny smlouvy, podklady pro jednání a další materiály budou snadno dostupné na přímo na novém a přehledném webu města. Zajistíme kompletní audit veškerých výdajů města učiněných předchozím vedením.
 • Město bude v maximálně vycházet vstříc pohodlí svých občanů. Takže skončí sekání veřejné zeleně v šest hodin ráno, město bude přijímat platby přes platební bránu, QR kódem nebo kartou, agregovaně v jedné platbě za rodinu atp. Město přestane a nadále nebude vyzývat Policii k pokutování občanů za to, co léta řádně funguje na základě nepsané dohody lidí – ranní parkování před školkou, parkování v Zahradní.
 • Oživíme spolupráci s okolními obcemi, zejména při uskutečňování nových společných infrastrukturních, kulturních a sportovních akcí i s ohledem na získání regionálních dotačních prostředků na takové projekty. Budeme aktivně propagovat Libčice jako atraktivní turistické místo i jako lokalitu vhodnou k podnikání. Chceme popularizovat místní turistické cíle a libčickou historii.