28. června 2022

Práce na hradeckém stadionu pokračují, začíná repase lízátek

Na jaře loňského roku byla podepsána smlouva na stavbu nového multifunkčního stadionu v Hradci Králové. Od té doby již proběhly bourací a přípravné práce a postupně roste monolitická železobetonová konstrukce samotné stavby. Během letních prázdnin by měli stavbaři nejvíce pokročit u západní tribuny, v pondělí také odstartovala repase stožárového osvětlení – tzv. lízátek. Stavba arény má být dokončena do června příštího roku.

„Stavba stadionu roste před očima a každý den se mění. Věřím, že se ji v tomto tempu podaří zdárně dokončit tak, aby ji mohli už od sezóny 2023/2024 naplno využívat hradečtí Votroci. Stejně tak bych si přál, aby se sem, stejně jako my, těšili také pořadatelé kulturních a společenských akcí, pro které budou moci prostory arény využívat,“ říká primátor města Hradec Králové Alexandr Hrabálek.

Nejprve na stavbě proběhly přípravné a demoliční práce, následně byla zahájena stavba základů. Stále probíhá odlévání železobetonu na sloupy a průvlaky pro stavbu konstrukce arény. „Dále pracujeme také na podbednění šikmých desek pro sezení, v těchto dnech již máme zabedněno přibližně 20 % z celkové kapacity 9300 míst,“ popisuje ředitel oblasti ze společnosti Strabag Aleš Fišer. Během letních měsíců se stavbaři ve velkém přesunou na západní tribunu, kde nyní probíhá budování stropu druhého nadzemního podlaží. Postupně by se během následujících měsíců měly začít tvořit všechny tribuny, přibývat zde budou hlavně nosné trámy a šikmé desky pro sezení diváků.

V pondělí byla zahájena repase stožárového osvětlení, tedy tzv. lízátek, které byly a opět budou dominantou celé stavby. Z lízátek již byly odstraněny staré reflektory, žebříky a konstrukce, které nebudou nadále využívány. Po odstranění starého nátěru bude aplikován nový ochranný nátěr. Tyto práce by měly být dokončeny na podzim, do konce letošního roku by se pak lízátka mohla opět zvednout k nebi.

V minulém týdnu také zastupitelé města schválili dodatek smlouvy, který upravil některé parametry stavby. „Projednání v zastupitelstvu předcházelo velmi složité, ale zcela korektní a věcné jednání se stavebním sdružením. Jeho výsledkem byl návrh změny závazku v rámci smlouvy na stavbu multifunkční fotbalové arény, který v minulém týdnu schválilo hradecké zastupitelstvo. Myslím si, že podmínky, které se podařilo ujednat, jsou pro město výhodné a vyřeší nám i celou řadu věcí do budoucna,“ říká primátor. Město stavebnímu sdružení uhradí vzniklé vícenáklady ve výši 59 milionů korun. „Město za to naopak vyjednalo navýšení rozsahu stavebních prací. Dojde ke zbourání staré východní tribuny, kterou nahradí parkoviště. Areál bude v souladu s nově vydanou vyhláškou, která je platná od podzimu loňského roku, rovněž připraven pro budoucí elektromobilitu. Dále budou vybudovány šatny pro mládežnické oddíly v zázemí stadionu. Vzroste také jeho kapacita míst z původních osmi tisíc na 9300. Zároveň došlo k posunu termínu dokončení díla o dva měsíce, což nyní připadá na konec června příštího roku,“ upřesňuje náměstek primátora pro oblast městských investic Jiří Bláha. Právě bourání staré tribuny bude nyní předmětem jednání mezi stavební společností, projektanty, statiky, zástupci fotbalového klubu a městem. „Řešit to začneme již tento týden, každopádně počítáme, že demolice nezačne dříve než v zimě. Získaný recyklát pak plánujeme využít do konstrukčních vrstev vozovek,“ doplňuje Fišer.

Zdroj: Magistrát města Hradec Králové