Po lávce přes Berounku se lidé projdou už v červenci. Kdy se dokončí další radotínské stavby?

14. června 2022
Po lávce přes Berounku se lidé projdou už v červenci. Kdy se dokončí další radotínské stavby?

Zatímco práce spojené s rekonstrukcí železničního koridoru nabírají zpoždění – nástupiště a podchody u nádraží budou v provozu do konce roku, nádražní budova v létě 2023 – nová lávka přes Berounku bude postavena v rekordním čase, za necelé čtyři měsíce.

„Projekty, které můžeme sami ovlivnit a koordinovat, jsou mnohem rychlejší,“ vysvětluje místostarosta Radotína Miroslav Knotek.

Lávka přes Berounku, která byla dlouhou dobu v havarijním stavu, "padla" začátkem dubna. Jak moc ovlivnila život v Radotíně? Máte nějaká data, kolik lidí lávku denně využívá?
Lávka byla demontována na začátku dubna a musím říct, že jsme si se starostou oddechli. Při demontáži se potvrdilo, že byla opravdu ve velmi špatném stavu. Samozřejmě, že řadě lidem odstranění lávky způsobilo problémy, tedy zejména zaměstnancům Velkotržnice Lipence a školákům, které rodiče vozí na zbraslavsko-lipenecký břeh. Pro cyklisty to až tak složitá situace není, a to díky nedaleké lávce pod Radotínským mostem. Podle elektronického počítadla, které je pod tímto mostem umístěno, mohlo lávku denně využívat kolem 150 – 200 cyklistů. Nutná rekonstrukce lávky nás vlastně vrátila do doby před rokem 1993, kdy byla lávka pontonová a spojení se Zbraslaví a Lipencemi nebylo přes zimu možné někdy i čtyři či pět měsíců.

Překvapilo mě, že už o prázdninách bude nová lávka přes Berounku hotova. To je určitě rekordní termín, nikde v Praze se tak rychle nový most nepostavil...
Ano, je to asi nejrychlejší stavba tohoto druhu v Praze. Celá příprava stavby se zrychlila poté, co se do řízení vložila naše radnice.

Nicméně celá historie přípravy stavby je asi mnohem delší…
Hlavní město Praha připravovalo dokumentaci lávky od roku 2014. Po vyhlášení soutěže na zhotovitele se odvolal jeden z účastníků tendru k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Tam to trvalo něco přes rok, než vynesli rozhodnutí. I přesto, že jsme příslušným úředníkům, kteří to řešili za Prahu, říkali, že bude vhodnější vyhlásit novou soutěž a neodvolávat se proti rozhodnutí ÚOHS, tak náš názor nerespektovali a došlo k další prodlevě. Na podzim roku 2020 jsme vyvolali jednání o tomto stavu s náměstkem primátora pro dopravu Adamem Scheinherrem. Pan náměstek vrátil do hry pana architekta Pleskota, u kterého jsme objednali studii posouzení stávající stavu. V únoru 2021 jsme se dohodli na dalším postupu a rozhodli, že půjdeme cestou rekonstrukce lávky, kdy dojde k demontáži mostní konstrukce a úpravě podpěr a pilíře. Zároveň jsme přišli s návrhem soutěže formou Design&Build.

(Design-Build je způsob zadávání výstavbových projektů vhodný jak pro dopravní infrastrukturu, tak pro pozemní stavby. Pro tuto dodací metodu je příznačná odpovědnost za projektovou dokumentaci na straně zhotovitele, přičemž objednatel specifikuje ve svém zadání pouze účel, standardy, rozsah a další například výkonová kritéria plnění. Při použití metody Design-Build může objednatel přesněji předvídat cenu i lhůtu pro dokončení. Přestože zhotovitel na sebe bere větší riziko v souvislosti s projektovou dokumentací, pro úspěch projektu je třeba optimálního rozdělení rizik podle principu: riziko nese ta strana, která ho dokáže lépe řídit – pozn.redakce).

Tedy vstoupili jste do řízení, abyste mohli celý projekt sami koordinovat a řídit…
Ano, vyjednali jsme, aby se investorem stala naše městská část, která zprocesuje celou realizaci daleko rychleji a pružněji než instituce Hlavního města Prahy. Touto cestou je potřeba poděkovat panu náměstkovi, že nám dal za pravdu. V červnu 2021 jsme měli zpracovánu dokumentaci k výběru formou Design&Build a vyhlásili jsme výběr zhotovitele. Dne 13.10.2021 jsme měli podepsanou smlouvu se zhotovitelem. V prosinci už běžela výroba ocelové konstrukce lávky. Dne 1. června bude na upravené podpěry a pilíř usazena nová konstrukce lávky a v červenci už budeme po nové moci přejít. Tedy nakonec za půldruhého roku od první konzultace bude lávka hotova, což je určitě rekordní termín.

Kolik vlastně nová lávka bude stát a kdo stavbu financuje?
Konečná cena se bude pohybovat kolem 50 milionů korun včetně DPH. Finanční prostředky poskytlo Hlavní město Praha, které také prostřednictvím Technické správy komunikací bude majitelem a správcem lávky.

Původně se počítalo s tím, že na lipenecké straně bude u lávky parkoviště. Z tohoto návrhu sešlo?
Z naší strany to byl jen návrh. Část kolem lávky je na katastru Zbraslavi, která má jinou představu řešení. Měla by tam být vybudována točna pro autobusy, které tak propojí Lipence, Zbraslav a Radotín.

Pojďme se ale podívat na ostatní stavby, které v posledních dvou letech sužují život v Radotíně. Je to především železniční koridor a s ním spojená rekonstrukce nástupiště a nádraží. Jak tyto stavby probíhají, není tam nějaký časový posun?
Je potřeba poděkovat občanům, že snášejí komplikace s rekonstrukcí tratě. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a samozřejmě s sebou přináší problémy. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že technický stav tratě byl opravdu ve špatném stavu a rekonstrukce byla nutná. Do budoucna se bez vlakové dopravy opravdu neobejdeme. Příměstská doprava bude zajišťovat komfortní spojení okrajových částí a středočeských obcí s centrem Prahy. Co se týče samotné stavby v Radotíně, naší městské části se podařilo vyjednat mnoho bonusů, které zlepší pohyb občanů a cestujících v okolí železnice. Nová lávka ve směru od Betonky k opravenému tunýlku u Rozmarýnu přinese bezpečný bezbariérový pohyb dětí a studentů do areálu škol z náměstím Osvoboditelů. Nová výpravní budova přinese komfort pro všechny cestující.

Tyto stavby začnou kdy?
Obě stavby již mají stavební povolení, s jejich realizací se začne letos v létě. Cyklopochozí lávka by měla být hotova do konce roku, nádražní budova do léta roku 2023.

Kdy budou moci lidé využít příchod na nástupiště z ulice Na Betonce?
Tady nám Správa železnic vyšla vstříc a od začátku června bude možné projít na nástupiště novým podchodem ve směru z Betonky. Lidé z centra a celé západní části Radotína tak nebudou muset využívat lávku nad tratí. To opět výrazně zlepší pohyb po Radotíně.

Pak se má ale nějakou dobu nastupovat do vlaků na starých nástupištích u dnes už bývalého nádraží, proč?
Ano. Důvodem je výluka vlaků v termínu od 1.7 do 10.7. kdy se bude vyměňovat kolejový svršek na asi 250 m úseku kolem sportovní haly. Vlaky budou využívat koleje blíže k Berounce a z toho důvodu se bude provizorně využívat prostor před nádražní budovou.

Jak to vypadá "s myší dírou" na konci ulice Prvomájová, tam se nový podjezd otevře v jakém termínu?
Tunýlek z Prvomájové do Vrážské bude otevřen do letošního 15. července. Pak se začne budovat druhá polovina mostu spolu s kolejištěm před nádražní budovou. Termín otevření je v prosinci 2022.

Po roce se plně zprovoznila křižovatka U Koruny, jejíž rekonstrukce způsobovala dopravní zácpy. Dá se nyní očekávat, že doprava v Radotíně bude plynulejší?
Věříme, že bude plynulejší, nicméně musíme počítat s tím, že Radotín bude součástí objízdných tras po dobu rekonstrukce Barrandovského mostu. Nicméně rozšíření křižovatky a zprovoznění odbočovacích pruhů průjezd Radotín výrazně urychlí.

Když to shrnu, konec roku 2022 by měl být v Radotíně z hlediska dopravy už klid?
Z hlediska dopravních staveb to bude určitě klidnější. Do konce letošního roku by měla být také dokončena úprava Prvomájové, kde chceme zklidnit dopravu a budeme připravovat úpravu Vrážské před nádražím a parkem. Cílem je donutit tranzitní řidiče využívat páteřní komunikace – Výpadovou, Pod Klapicí (k Cementárně) a Karlickou.

Mgr. Miroslav Knotek

místostarosta městské části Praha 16
člen Oblastní rady ODS Praha 5