7. června 2022

DVTV: Potřebujeme moderní železnice a vysokorychlostní tratě

(DVTV) „Vlaková zpoždění mě mrzí, takhle by moderní železnice neměla vypadat. Snažíme se v krátkém čase dohnat historický dluh a bohužel to s sebou nese dopady v podobě zpoždění vlaků,” říká ministr dopravy Martin Kupka a dodává: „Dostali jsme se do fáze, kdy máme co dělat, abychom železniční koridory dokázali modernizovat. Chceme-li, aby ekonomika rostla, vysokorychlostním tratím se nevyhneme.”

Celý rozhovor s Martinem Kupkou můžete zhlédnout na DVTV.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Ministr dopravy a místopředseda
Občanské demokratické strany Martin Kupka je hostem DVTV. Dobrý večer.

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Dobrý večer.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Pane ministře, do Česka dorazila souprava vlaku TGV, 42 let stará souprava, která už nejezdí v běžném provozu a má veřejnost přesvědčit o výhodách vysokorychlostních tratí. Tady vidíme fotku. Znamená to tedy, že se můžeme v Česku podívat na 40 let starý rychlovlak, když tu žádné rychlovlaky nemáme?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Je to vlastně první impuls také k tomu, aby se o vysokorychlostních tratích začalo víc mluvit, proto také ta jediná dostupná prezentační jednotka, která slouží nejen v České republice, ale v jiných státech jako ukázka nejenom železniční historie, ale upravím možná jenom jednu drobnou věc, ty vlaky i v této podobě ve Francii pořád jezdí. A pro nás je opravdu podstatné otevřít teď debatu o tom, jak bude vypadat budoucnost české železnice. A od mého příchodu do funkce se s tím pojí také jedna důležitá věc. Nejde jenom o to vybudování těch konkrétních vysokorychlostních tratí, jde také o to vybudovat železniční síť, která umožní rychlejší cestu lidí z různých koutů České republiky do jiných destinací jak u nás doma, tak i ve světě. A víme z těch míst, které už dneska mají vysokorychlostní tratě, a nejde jenom o Francii, jde i o Německo, Velkou Británii, tak ta odezva lidí, kteří dneska už využívají vysokorychlostní tratě, je velmi příznivá, protože se jim otevírá obzor možností pro jejich uplatnění, pro jejich studia, pro jejich cesty za přáteli a známými.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Pane ministře, budoucnost českých vysokorychlostních tratí tedy vypadá takto? Pohledem na 40 let starou soupravu z Francie?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Pochopitelně ne. My dneska na české železniční síti máme velmi moderní Interjety, nedávno nakoupené soupravy, které už dneska poskytují kvalitní službu. Ale šlo nám o to ukázat, jak opravdu vypadá TGV, dokonce s tím rychlostním limitem, a nechat nahlédnout také do vlaku, který ještě ve Francii slouží, a i ten historický kontakt se soupravou, která dokázala před 42 lety poskytovat nebývalý komfort v tom čase všem cestujícím, tak je jakýsi první průnik pro velkou část veřejnosti do světa vysokorychlostních vlaků. A mimochodem ten zájem české veřejnosti o tu prohlídku byl nebývalý.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
I tak, ta souprava mohla nebo může jezdit přes 300 km/h, ale po českých dálnicích by mohla jet jenom sto šedesátkou. Navíc jsme viděli i ten záběr, že tady v našich podmínkách prostě nemůže jet, že musí být tažena jinou lokomotivou. To podle vás přesvědčí veřejnost o budoucnosti vysokorychlostních tratí?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Na české dálnice ji nedostaneme, ale na vysokorychlostní trati ano...

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Železnice, omlouvám se.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Myslím, že to nakonec dokládá ten počet lidí, které přitáhla právě ta souprava i do Prahy na hlavní nádraží a nepochybně přitáhne pozornost i v dalších dnech. A já bych byl rád, kdyby to zároveň byla pozvánka k tomu tématu. Kdybychom sem teď měli přivést vysokorychlostní vlak, tak by to bylo velmi nákladné, protože všechny ty soupravy jsou v oběhu. To, že máme nedostatek vozidel železničních a nedostatek souprav v České republice, je bohužel společný jmenovatel všech evropských států. Lidé využívají veřejnou dopravu a prostě scházejí nová vozidla, proto také tohle vnímáme jako, jak jsem zmiňoval, první pozvánku k tomu tématu a rádi bychom v budoucnu ukázali dokonce to nejnovější, co se teprve třeba bude dostávat do provozu. Ale tohle je opravdu první vstupní krok.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Hospodářské noviny napsaly: „Správa železnic na projektu výstavby vysokorychlostních tratí intenzivně pracuje, ale vzhledem k postupu připravovaných prací a předpokládané délce následné realizace lze očekávat, že se jejich přínos výrazně projeví až v dlouhodobém časovém horizontu, tedy až za několik desítek let.“ Co udělaly vlády, a teď napříč politickým spektrem, za posledních 30 let, včetně vlád za účasti
ODS, tak špatně, že v této oblasti tak zaostáváme?

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Já tohle nejsem schopen analyzovat, jsem schopen jenom říct, že jsme se dostali do fáze, kdy máme co dělat, abychom dokázali modernizovat stávající koridory. To se výrazněji rozeběhlo. Neměli jsme možná dost odvahy, neměli jsme možná také dost peněz, a dokonce i pobídek k tomu, abychom i jako politická reprezentace s tímhle vizionářským projektem přišli někdy před 20 lety nebo před 30 lety a začali jej rozvíjet. V té době, a tady bych byl shovívavý vůči všem předchůdcům, jen si představte, že by v té době těsně po revoluci někdo přišel s takovou vizí a řekl, musíme do toho vložit nebývalé finanční prostředky. V té době také nebylo tolik zkušeností z těch okolních států, Francie byla jedna z prvních, ta situace se opravdu významně změnila. Moje odpovědnost je teď opravdu představit všechny výhody těch vysokorychlostních tratí a ty se nebudou týkat desítek let do budoucna. Ty příklady třeba Velké Británie, a já se snažím opravdu v tomto směru čerpat z nejživějších odezev, z nejživějších zkušeností, tak ten pozitivní výsledek existence vysokorychlostních spojení se dostavuje v kratším čase. Má to pozitivní vliv na zaměstnanost v tom území. Má to přesně pozitivní vliv i na konkurenceschopnost, teď nemyslím jen firem, ale i lidí, kteří hledají lepší vzdělání, lepší zaměstnání. Je velký rozdíl vybírat si z míst, která jsou dostupná běžnou dopravou během 30 minut jízdy, a ta, která budou dostupná v budoucnu v kratším čase třeba patnáctiminutové dojížďky, nebo dokonce posuneme-li se dál v rozměru těch kilometrů a toho rádiusu, tak to třeba opravdu mohou být i stovky kilometrů, kam je možné se dostat ráno a večer vrátit.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Podle ředitele Správy železnic Jiřího Svobody bude kolem roku 2030 hotová první část nové vysokorychlostní tratě. A pan Svoboda k tomu řekl: „Práce jsou skutečně v plném proudu. Ještě nikdy nebyly vysokorychlostní tratě tak blízko k realizaci.“ A díval jsem se na to, že přípravu systému rychlých spojení schválila vláda usnesením z května roku 2017. Za to tedy rozběhnutí výstavby vysokorychlostních železnic pochválíte minulou a předminulou vládu?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Já pokládám za důležité, že se v tom skutečně začaly podnikat konkrétní kroky. Velmi oceňuju to, že probíhají architektonické soutěže na ty nové terminály, které mimo jiné tím výsledkem ukazují, že je možné tu novou infrastrukturu zasadit do krajiny tak citlivě, aby nebyla rušivá a aby ty negativní dopady byly co nejmenší. A chci znovu zdůraznit, že na druhou stranu se bavíme o infrastruktuře, která z hlediska právě dopadů na životní prostředí má samozřejmě nejmenší negativní vliv. A chceme-li do budoucna něco udělat pro to, aby ekonomika rostla, aby rostly možnosti lidí, kteří v České republice žijí, tak se vysokorychlostním tratím nevyhneme. Přede mnou teď je, abych dokázal spolu se zástupci obcí, starosty, nacházet to konkrétní technické řešení. A v některých bodech opravdu stojíme pořád na začátku, není shoda na tom, jaká trasa to ve finále bude a jaké bude to technické řešení.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Čili za to rozběhnutí výstavby vysokorychlostních tratí si od vás minulé vlády, těch dvou minulých volebních období vyslouží pochvalu?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Je dobře, že se to děje. Kdybych měl od začátku teď budovat vůbec povědomí o vysokorychlostních tratích, byl by to nepochybně mnohem složitější úkol. A já bych byl rád, aby ta komunikace i do budoucna byla co nejotevřenější. Máme nějaké možnosti, mohli jsme sem přivézt jenom historickou soupravu, ale také říkáme, že je to historická souprava, která to téma otevírá.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Můžete jako ministr dopravy garantovat, že v roce 2030 tedy opravdu bude dokončen první úsek vysokorychlostní tratě v České republice?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Já na tom pracuju a snažím se, aby... Jenom za ten půlrok jsem těch jednání absolvoval co nejvíc, a aby budování těch mostů mezi těmi, v jejichž blízkosti ta vysokorychlostní trať povede, a mezi státem a ostatními tak, aby opravdu ty mosty vznikaly a ta vzdálenost se zkracovala a bylo možné v tomto nacházet i porozumění, které je nezbytné...

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Rok 2030 je ještě příliš vzdálen?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
To já myslím, že naopak z hlediska přípravy takových infrastrukturních projektů, tak ekonomicky náročných, tak složitých i z hlediska technických řešení, tak ten rok 2030 je naopak poměrně blízko. A vyžaduje opravdu už teď velkou aktivitu právě proto, aby bylo vůbec možné takové stavby realizovat. A my počítáme také s tím, a je to součást teď jednoho z mých úkolů, nachystat legislativu, která by to usnadňovala, protože se obávám, že byť se v té předchozí době některé zákony změnily, zlepšily ve vztahu k výstavbě takových projektů, tak to pořád není dost pružné, abychom opravdu tady mohli jasně říct, garantujeme, že v roce 2030 se svezete rychlovlakem z Ústí nad Labem například do Kolína nebo jinam.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Kdy bude tedy aspoň ta legislativa?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Ta legislativa vznikne už v návrzích v letošním roce, v příštím roce bychom ji chtěli schválit tak, aby ji bylo možné využít i pro následné projednávání a schvalování těch staveb. Ale už teď se děje celá řada kroků právě v jednání s těmi samosprávami.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Kdy jste, pane ministře, jel naposledy vlakem do Brna nebo do Ostravy?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Do Ostravy jsem jel před nějakými dvěma měsíci, do Olomouce před dvěma týdny a do Plzně v sobotu.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
A dojel jste včas?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Ve všech případech jsem dojel včas.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
To jste měl asi štěstí, protože když se podíváme na to, jak se teď prodloužila v těchto týdnech a měsících doba dojezdu, ať už z Prahy do Brna nebo do Ostravy, tak když se podívám na ty časy, tady to vidíme, tak kvůli výlukám se Railjetem dostanete do Brna z Prahy za 3 hodiny a 22 minuty, Regiojetem za 3 hodiny a 8 minut, protože tam je méně zastávek po cestě, do Ostravy Pendolino teď jezdí 3 hodiny 24 minuty, RegioJet dokonce 3 hodiny 45. Vlaky kvůli výlukám na koridorech mezi Prahou a Brnem i Prahou a Ostravou navíc často nabírají zpoždění. Je to podle vás železnice hodná roku 2022?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Není a taky musím říct, že tohle mě moc mrzí. A i ten výhled do budoucna pro nás znamená mnohem víc sledovat to, jak budou probíhat jednotlivé modernizace a jak zorganizujeme výlukovou činnost. Na druhou stranu...

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Pardon, jak je možné, že na dvou klíčových koridorech nebo na dvou místech dvou klíčových koridorů jsou výluky, které třeba 10. května způsobily desetiminutová zpoždění na českých tratích?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Jeden z podstatných argumentů je, pokud už tam musíme významně omezit dopravu, tak ať se to děje v zákrytu. Je to konkrétní případ právě té důležité stavby Brno-Blansko, kde je výluka úplná. To je důvod, proč v tuto chvíli rychlíky z Prahy do Brna jezdí všechny přes Havlíčkův Brod. Ale chci zároveň zdůraznit, že zkvalitněním té trati se znovu významně zlepší jak dostupnost, tak také kapacita té sítě a platí to o všech modernizacích. My jsme bohužel v situaci, kdy v krátkém čase se snažíme dohnat ten historický dluh, a to s sebou bohužel nese ty negativní dopady v podobě zpoždění.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Vy jste řekl, že vás to mrzí. Co s tím můžete vy jako ministr dopravy dělat a co s tím děláte?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
První krok, vůbec důležitá věc, aby se lidé dozvěděli o těch záměrech, které se na železnici dějí. To, proč tam modernizace probíhá a co jim to přinese. Třeba právě teď při nedávných komplikacích, poměrně častých, kvůli výluce mezi Vysočany a Mstěticemi, tak tam se snažíme opravdu každému cestujícímu podat tištěnou informaci o tom, proč tam k té výluce došlo a snažíme se i tlačit, a to už je moje role, na stavební firmy, aby v rámci té stavby, což je vždycky složitější, velmi pečlivě sledovaly to, co se děje kolem té stavby, aby tam byl pořádek a nevznikalo další riziko souvisejících komplikací, třeba v podobě toho, že se strhne vedení a podobně. To je první úkol. Druhý úkol je, a v tom ohledu bych rád co nejvíc motivoval i Správu železnic, aby tu takzvaně výlukovou činnost organizovala s co největším zřetelem na komfort cestujících a pochopitelně také na kapacitu celé té sítě.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
A pardon, to se teď nepovedlo?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
V některých těch případech související komplikace bohužel způsobily ta další zpoždění. Na druhou stranu, já nechci úplně vyčítat té Správě železnic, že teď se pustila do tolika modernizací, protože udělat to musíme. A popravdě řečeno, budeme hledat nuance v tom, aby se ta praxe zlepšila, ale jakmile se do něčeho pustíte i vy doma, tak vždycky je s tím spojena, pokud se jedná o rekonstrukci, tak je s tím vždycky spojena nějaká komplikace nebo riziko, že se něco nestihne včas, že se překopne kabel, že, aniž byste to dokázal naplánovat, například dojde k sesuvům půdy nebo minimálně se například ukáže, což byl případ těch Vysočan a té trasy do Mstětic, že tam pod samotným náspem není únosná zemina a jakmile se tam stavba pustila do budování tunelů pro cyklotrasu, tak najednou se ta trať začala pohybovat, začala ujíždět. A tohle všechno jsou věci, které prostě těžko naplánujete. Máte na výběr. Tak prostě omezíte veškeré modernizační kroky, ale tím zároveň omezujete možnost České republiky z hlediska toho, abychom se brzy dostali s mnohem větším množstvím nákladů ze silnic na železnici. Ten problém vysokorychlostních tratí, krátká poznámka, není jenom v tom, že se zlepší cestování pro cestující, ale zároveň se uvolní v tuto chvíli opravdu přeplněné koridory. Dneska ta situace je taková, že už téměř víc vlaků po té síti neprotáhneme. A pokud myslíme vážně do budoucna to, že chceme, aby se víc nákladů dostalo ze silnic na železnici, tak to znamená modernizovat stávající koridory, aby se tam vešlo víc vlaků a zároveň to znamená vybudovat novou infrastrukturu, protože ta stávající pořád praská ve švech.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Chápu to správně, že tedy teď jako ministr dopravy říkáte občanům, že pokud pojedou z Prahy do Brna 3,5 hodiny, tak se prostě musí obrnit trpělivostí?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
A o to je spíš chci poprosit, aby byli trpěliví, ale zároveň pro ně mám už konkrétní zprávy, protože například ta důležitá výluka mezi Brnem a Blanskem skončí před vánočními svátky v letošním roce, tím se situace významně uvolní. Zároveň ještě v letošním roce dojde k uvolnění těch výluk, k dokončení staveb mezi Poříčany a Velimí, což je jeden z těch nejvytíženějších koridorů, dokonce vůbec nejvytíženější, a to bude znamenat další úlevu z hlediska právě pohybu vlaků i pohybu cestujících. Tak to jsou konkrétní dobré zprávy. A nic to nemění na tom, že bychom všichni byli raději, kdyby ty výluky způsobovaly méně zdržení.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Když se přesuneme z železnic na silnice nebo dálnice a podíváme se na srovnání cen pohonných hmot v České republice a v Rakousku, Polsku nebo na Slovensku, tak ve všech těchto zemích lidé natankují benzín a naftu levněji než v České republice. Tady vidíme i to srovnání. Co uděláte pro to, abychom tedy nemuseli jezdit tankovat k našim sousedům?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Tady bych doporučil zejména, teď je to vlastně pozdě, ale my jsme na to upozorňovali už v předchozích letech, že Česká republika místo toho, aby se stávala energeticky víc nezávislou, tak naopak prohlubovala v těch předchozích letech svoji závislost na energiích a také na ropě z Ruska. To je bohužel holý fakt a...

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Pardon, to je to dlouhodobé řešení, ale co se teď s tímto dá udělat krátkodobě?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Jeden konkrétní krok byl snížení té spotřební daně na ten limit, na tu nejnižší hodnotu...

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Koruna padesát na čtyři letní měsíce.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
... ke které nás zavazuje Evropská unie. Podobnou cestou se vydalo Německo, ale tady je potřeba říct, že předtím byly ceny pohonných hmot v Německu výrazně vyšší, takže ten rozdíl, na který upozorňovali někteří novináři, prostě byl přirozeně vyšší z toho důvodu, že klesal z vyšších hodnot. My jsme závislí na tom, jak se bude dál vyvíjet cena ropy. To, co jsme mohli udělat tady vzhledem ke snížení spotřební daně, jsme udělali, budeme sledovat dál logicky tak, jako každý, pohyb cen. Jestli mě tím trochu nabádáte, abychom se vydali maďarskou cestou, tak bych rád upozornil na to, že ty další dopady té maďarské cesty jsou poměrně vážné a dramatické. Nechtěl bych se do té situace dostat, kdy krachují některé drobné čerpací stanice, kdy se kradou maďarské registrační značky, protože za těch okolností je pak možné tankovat za tu regulovanou cenu státem dotovanou, ale to ve výsledku vždycky ten stát někdy doběhne.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Jenom pro vyjasnění, já vás vůbec k ničemu nenabádám, já se jenom ptám a Maďarsko jsem ani nezmínil. Ale k čemu vás nabádá opozice, tak opoziční hnutí ANO vás opakovaně vyzývalo, abyste přistoupili na snížení DPH právě u pohonných hmot, dokonce to i v minulém týdnu navrhovali v
Poslanecké sněmovně. To by podle vás nepomohlo?

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
V okamžiku, kdy řeknete A, tak musíte zároveň říct i B, a to, co bude dělat stát s další nezbytnou formou pomoci těm, kteří ji potřebují. My jsme připravili celou řadu konkrétní adresné pomoci pro ty, kteří se opravdu s tou současnou situací potýkají nejhůř. A k tomu, aby k nim ta pomoc opravdu mohla ze strany státu doputovat, ten stát potřebuje nějaké příjmy. A jestliže řeknete, dobře, snížíme plošně DPH, ve výsledku to příliš nepomůže firmám, které té situaci čelí velmi obtížně, ale ve výsledku tím uberete tomu státu zároveň možnost směřovat adresnou pomoc těm, kteří to potřebují nejvíc. Tak si vyberte. A my se snažíme opravdu postupovat i s porozuměním pro ty, kteří pomoc potřebují. Taky nám opozice radila, abychom se vydali německou cestou, například v té devítieurové jízdence, ale už dneska Německo pozoruje další negativní dopady toho kroku, protože se veřejná doprava přetěžuje, a ti, kteří ji běžně využívali pro cestu do práce, dneska čelí poměrně velkému nepohodlí a budou zvažovat, jestli i zítra, pozítří tím vlakem za těchto okolností pojedou, nebo tím autobusem. Já myslím, že je potřeba v každém takovém případě zůstat pevně nohama na zemi. Zvažovat odpovědně, co ten krok všechno přinese. A my zároveň říkáme, že v okamžiku, kdy v České republice v současné době, a před chvílí jsme se o tom bavili, ta kapacita veřejné dopravy je vlastně na svých limitech v mnoha případech, víc lidí už se do autobusů ani do vlaků v některých lokalitách nevejde, tak pak je opravdu na místě postupovat v té pomoci jiným způsobem, abyste nezkomplikovali život, třeba dobrým úmyslem, mnoha tisícům lidí. A jsme v situaci, kdy to opravdu jednoduché není, protože dopady ruské agrese na Ukrajině, to je hlavní příčina těch komplikací, opravdu těžce dopadají na mnoho rodin, na mnoho lidí v té společnosti. A před námi je, abychom vyvážili ty kroky tak, že to opravdu pro českou společnost i pro českou ekonomiku bude opravdu co nejpříznivější a vůbec bude schůdné. A jedna věc je volat zejména po čemkoliv v rámci politické diskuse, opájet se svými populistickými řečmi, a druhá věc je to naplnit tak, aby to lidem, kteří to nejvíc potřebují, pomohlo a zároveň to ten stát neoslabilo.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Bývalý ministr dopravy, průmyslu a obchodu Karel Havlíček vás o víkendu kritizoval v Mladé frontě DNES slovy: „Ceny letí nahoru a nefunguje prakticky nic. V Německu zavedli daňovou slevu 3,50 a 7,50 Kč na litr nafty, respektive benzínu. A současně motivují lidi, aby využívali hromadnou dopravu. Snižují v ní šestinásobně jízdné na neuvěřitelných 9 eur měsíčně. Menší spotřeba ropy, úspora obyvatel a podpora ekologického cestování.“ Ta daňová sleva podle vás tedy řešením není?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Co nám tu zanechal Karel Havlíček? Zanechal nám tu svoji představu pětasedmdesátiprocentních slev, pro kterou ale ani v tom superschodkovém rozpočtu nenašel finanční prostředky. To je holý fakt. A jestli se chceme bavit o tom, jak má vypadat odpovědný přístup i ve vztahu k podpoře veřejné dopravy, tak my jsme zachovali přes veškerý tlak opozice a samozřejmě i přes nároky rozpočtu padesátiprocentní slevu, což je pořád srovnatelné s okolními státy, s těmi, které se starají dobře o veřejnou dopravu. A zmíním jednu důležitou věc, když se bavíme o míře té podpory, a vždycky musí být řeč o tom, co jsme s to umožnit, co dovoluje ten rozpočet, tak například v případě krajů to vybrané jízdné tvoří jenom necelou čtvrtinu z veškerých nákladů na veřejnou dopravu. Takže je možné říct, že opravdu v tomto směru ta česká podpora veřejné dopravy je nadále velmi silná, ale bojujeme se situací, která... Nikdo z nás ji nemohl očekávat a i všechny tyhle kroky vyvažujeme tak, aby to Česká republika unesla a aby se to neobrátilo proti veřejnosti třeba dramatickým zvýšením inflace.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
A když mluvíte o odpovědném přístupu, tak to znamená, že Německo zvolilo neodpovědný přístup?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Ukazuje se to v případě té devítieurové jízdenky i na těch negativních dopadech. Účtovat samozřejmě budeme na konci toho tříměsíčního období, ale v okamžiku, kdy navíc už dnes víme, že v tom Německu si tenhle krok vyžádá 62 miliardy korun v přepočtu. Pokud uvažujeme o velikosti České republiky, stejně bychom se pohybovali v řádech mnoha miliard korun. Kde bychom je vzali? A z čeho bychom pak byli schopni financovat tu další nezbytnou adresnou pomoc? Navíc je to opatření na 3 měsíce, po dobu letních prázdnin, kdy to samozřejmě jistě zatraktivní i cestovní ruch. Na druhou stranu přesně v situaci, kdy nás dohání krize a tu krizi nezpůsobila v plném rozsahu ani předchozí vláda, ani současná, tak si to prostě nemůžeme dovolit. Kdybychom měli lepší startovní podmínky, kdyby tady v těch předchozích letech nevzrostlo tak významně zadlužení, tak by situace mohla být jiná, ale prostě není. A já si nestěžuji.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Pořád máme zadlužení vůči HDP jedno z nejnižších v Evropské unii.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Ale máme nejrychlejší růst toho zadlužení. Nejrychlejší z celé Evropské unie.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
V Deníku Právo řekl tajemník Sdružení autodopravců ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř, že čtvrtině autodopravců hrozí kvůli drahému palivu krach. Pomohlo by jim podle jeho slov prodloužení lhůty pro sníženou spotřební daň u nafty a zrušení silniční daně i pro těžké kamiony. Plánujete nějaké takovéto kompenzace autodopravcům?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Řekli jsme to už na samém začátku, chceme zrušit silniční daň i pro automobily, pro vozidla nad 12 tun. Podařilo se nám jako jedno z těch důležitých podpůrných opatření zrušit silniční daň pro všechna vozidla do 12 tun. Další krok, ale ten vyžaduje projednání s Evropskou komisí, a do toho už jsme se pustili, je i to zrušení silniční daně pro vozidla nad 12 tun, protože je to prostě i z hlediska výběru neefektivní. Vyžaduje to mnoho úředníků a mnoho dalších nákladů navíc. Tak to je jeden konkrétní krok a konkrétní kroky, které jsme v té věci udělali. Co se týče spotřební daně, tak právě po mnoha jednáních s ČESMADem, a to, kdy jsme zasedli ke společnému stolu a řešili reálné problémy těch dopravců a vyšli jsme jim vstříc, včetně odložení splátek DPH, jednali jsme například s leasingovými asociacemi, s bankovní asociací právě o vstřícnosti k dopravcům v téhle těžké době a přinesli jsme právě i zrušení těch záloh na silniční daň, to jsou všechno konkrétní kroky, které zmenšují administrativu a zůstane u nich. Pokud to umožní Evropská komise, zrušíme silniční daň pro vozidla nad 12 tun a vedeme v tom aktivní kroky. Tak tohle jsou opravdu jasné věci na stole, které ta vláda podnikla.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Novinky.cz dnes napsaly, že jako ministr dopravy plánujete zvýšit postihy a pokuty v případech, kdy se řidič odmítne podrobit dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v krvi nebo při nepředložení řidičského průkazu při nehodě. Odkdy by to mělo platit?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Od 1. ledna 2024, protože s tím datem začne platit také upravená podoba zákona 361 o provozu na pozemních komunikacích s tím, že my bychom rádi, a to je vlastně ještě podstatnější, tenhle krok konkrétní, zvýšení sankcí, pokud se kdokoliv odmítne podrobit dechové zkoušce, je snaha zajistit férové podmínky, aby nikdo nemohl obcházet například vyšší sankce tím, že se bude odkazovat třeba na zdlouhavý proces správního řízení, aby v tomto ten dopad českých zákonů byl přímý a sankce přišla co nejrychleji a jednoznačně. To je první krok od 1. 1. 2024.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
A za to se můžete jako ministr dopravy zaručit, že od 1. 1. 24, pokud to projde legislativním procesem, tak ty přísnější postihy tady budou?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Ano, bude to znamenat 75 000 Kč pokutu pro toho, kdo se odmítne podrobit dechové zkoušce. Ale já chci zdůraznit další změnu, kterou v té souvislosti chystáme, a je to zároveň obrat v tom, co stát říká lidem. My na prvním místě spolu se změnou toho bodového systému chceme pečlivě vysvětlovat, že ty vyšší postihy přímo souvisí s rizikem, s mírou nebezpečnosti toho přestupku, aby bylo srozumitelné, proč se ten stát pouští do větších sankcí. Zjednodušíme ten bodový systém. Přestupky budou rozděleny jenom do těch tří základních kategorií, šestibodových, čtyřbodových a dvoubodových pro větší srozumitelnost a budeme klást důraz na to, aby veřejnost opravdu chápala důvody těch zvýšených sankcí, jako je jízda na červenou, ta patří mezi ty nejzávažnější přestupky s velkým rizikem, vjezd na přejezd na červenou, anebo opravdu jízda za předpokladu nebo se zvýšenou rychlostí výrazně nad ten povolený limit.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Pane ministře, děkuju za rozhovor pro DVTV. Na shledanou.


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Díky za pozvání.

Martin Kupka

ministr dopravy
místopředseda strany
poslanec PČR
expert pro veřejnou správu