Televizní noviny
3. května 2022

Martin Kupka: Televizní noviny

(TV Nova) Hostem hlavní zpravodajské relace TV Nova Televizní noviny byl v živém vstupu ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka.

Celý rozhovor s Martinem Kupkou můžete zhlédnout na TN.cz.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka:
Nekončící zdražování stavebního materiálu může zkomplikovat některé stavby financované ze státních nebo veřejných rozpočtů.

Martin ČERMÁK, moderátor:
Stavební společnosti řadu zakázek vysoutěžily už v předchozích letech, jenže třeba železo za poslední rok zdražilo trojnásobně. Stavební firmy se tak dostávají do obrovských finančních ztrát.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka:
A my už jsme teď v živém spojení s
Martinem Kupkou, ministrem dopravy. Dobrý večer.

Martin ČERMÁK, moderátor:
Pane ministře, podle stavebních firem hrozí kolaps celého silničního stavitelství, pokud rychle nenajdeme způsob řešení těchto zvyšujících se nákladů. Jak tedy hodláte situaci řešit?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Dobrý večer. My jsme se stavebními firmami v úzkém kontaktu už několik týdnů. Hledáme způsob, jak najít řešení právě nejenom pro ty nejpodstatnější investiční akce, ale pro celý segment stavebnictví v té oblasti infrastruktury. A já jsem pevně přesvědčený o tom, že právě díky té komunikaci, díky hledání toho řešení budeme schopni pokračovat ve všech těch rozběhnutých stavbách a že také všechny ty klíčové stavby zahájíme.

Martin ČERMÁK, moderátor:
Máte už nějakou konkrétní představu o té podobě té pomoci nebo konkrétnější představu o tom řešení?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
My tu odpověď, to řešení hledáme samozřejmě i s Antimonopolním úřadem, protože ve všech těch případech se musíme zároveň řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek. To východisko spočívá zejména v naprosto konkrétním přístupu k těm jednotlivým smlouvám. Tam, kde se totiž ukáže, že například stavební firma nemohla nakoupit dřív armovací ocel, kde sledujeme vývoj cen a v tomto případě ty ceny dokonce za poslední měsíce vzrostly o 50 %, což pochopitelně ty původně uzavřené smlouvy nemohou pokrýt a nemůže to pokrýt ani ona inflační doložka, tak bychom chtěli hledat individuální řešení, protože zájem státu, zájem lidí, ale i zájem stavebních firem je opravdu postupovat tak, aby to zároveň neznamenalo omezení té stavební činnosti na území celé České republiky. A hledáme pochopitelně i ekonomické řešení pro stát, jak to udělat, abychom mohli zajistit i stavebním firmám navýšení v těch individuálních případech tam, kde opravdu, v těch vyjmenovaných případech stouply ceny dramaticky u armovací ocel, ale u dalších materiálů to bohužel platí také.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka:
Pane ministře, takže nehrozí, že se některé plánované stavby zcela zruší?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
My jsme už na začátku řekli, že pro Českou republiku i pro další ekonomický rozvoj je nezbytné zajistit splacení toho historického dluhu v nedostatku infrastrukturních staveb a uděláme, co bude v našich silách, aby všechny ty stavby mohly pokračovat, aby se stavělo dál. Česká republika potřebuje Pražský okruh, potřebuje další dálnice, potřebuje nepochybně i moderní železniční infrastrukturu a je to důležité do budoucna, tak hledáme způsob, jak zajistit finanční prostředky i pro tuhle složitou dobu.

Martin ČERMÁK, moderátor:
V této souvislosti se mluví o možnosti státních dluhopisů, jejichž výnos by šel právě na financování dopravních staveb. Můžete vysvětlit tuto tematiku?


Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:
Já bych preferoval jiný postup, kde bychom se chtěli obrátit i na další instituce, evropskou investiční banku a hledat pomoc také tam. Samozřejmě, že my jsme například odložili otevření obálek, podání i samotných nabídek o měsíc tak, abychom pro celý ten segment stavebnictví zajistili přece jenom stabilizovanější podmínky. A ukázalo se, že i po tom odložení nakonec stavební průmysl ukázal, že ty nové nabídky se pohybovaly někde v rozmezí mezi 90 a 110 procenty té projektované ceny. I to ukazuje, že jsme na reálné cestě zajistit pro Českou republiku prostě jasný vývoj, stabilní vývoj i ve výstavbě a hledáme způsob, jak prostřednictvím dalších finančních prostředků zajistit ten dramatický výkyv.

Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka:
Pane ministře, díky za váš čas a hezký večer.

Martin KUPKA, ministr dopravy a místopředseda strany /ODS/:

Hezký večer.

Martin Kupka
ministr dopravy
místopředseda strany
poslanec PČR
expert pro veřejnou správu

Více o autorovi