1. března 2022

Graffiti a veřejný prostor aneb velryba v Bystrci

Graffiti je definováno jako druh výtvarného projevu ve veřejném prostoru rytím, psaním nebo malbou, v současnosti především technikou nanášení barev, často ve formě spreje nebo fixy, případně škrábání, leptání. Vychází z původního řeckého slovesa grafein- psát.

Původní smysl graffiti určitě nespočívá v ničení, ovšem většina našich obyvatel takto graffiti vnímá a považuje jej za hyzdění majetku a nazývá spíše vandalstvím. Bohužel „sprejerům“ je právě většinový názor lhostejný a přestože jim hrozí poměrně přísné postihy, protože se jedná o trestný čin, od jejich „činnosti“ je to neodrazuje.

I naše Bystrc má nemalé zkušenosti s různou graffiti tvorbou. Ty negativní vidíme na opravených fasádách obytných domů, zídek a podchodů, někdy potkáme i celou posprejovanou tramvaj. Pochopení pro takovou činnost opravdu nemáme a snažíme se ony obrazy samozřejmě odstranit. Jen za rok 2021 vydala městská část za odstraňování graffiti částku téměř 50 tis. Kč! A to se jednalo jen o konkrétní požadavky na odstranění nebo o očistění veřejných budov.

Jeden z možných způsobů, jak tento jev alespoň regulovat, je vyčlenění ploch pro graffiti tvorbu nebo přímo objednání určitého obrazu na vybrané ploše.

Například malým trafostanicím v sídlišti pestré znaky jen prospěly, např. na ulici Kuršova nebo Kachlíkova. Byly provedeny se souhlasem EON.

Dobrou zkušenost má naše MČ také s Dopravním podnikem města Brna, který se tak snaží cíleně oživit mnohé betonové plochy v okolí tramvajových tratí. Jednou z prvních vlaštovek bylo provedení graffiti na zdi a v podchodu u zastávky Ondrouškova. Dalším počinem byla v loňském roce výmalba formou graffiti v podchodu u smyčky Rakovecká a na stěně u podchodu konečné tramvaje Ečerova se objevila opravdu velká velryba! Přiznávám, že když jsme se s kolegy o chystaném projektu dověděli a viděli jsme návrhy „bystrcké velryby“, trochu jsme se zalekli. DPMB však svůj původní návrh „plejtváka“ zrealizoval a my tak můžeme srovnat velikost plejtváka, tramvaje a člověka!

Výraznou a povedenou graffititu tvorbu lze vidět i na sloupech tramvajového mostu přes ulici Vejrostova. Masa betonu rozkvetla velkými modrobílými obrazci a geometrickými obrazci v jemnějších barvách. Za realizací stál opět Dopravní podnik města Brna.

Nesmíme ještě zapomenout na Brněnské komunikace. Jejich zásluhou je od loňska pestře „vymalován“ podchod na Vejrostově.