Nové Město nad Metují pomáhá Ukrajině

26. února 2022
Nové Město nad metují pomáhá Ukrajině

Vážení členové skupiny, přátelé, sousedé, prostě Novoměšťáci, ve čtvrtek na ZM23 byl přijat náš návrh usnesení „odsouzení agrese Putinova Ruska proti Ukrajině“ a souhlas s vyvěšením ukrajinské vlajky městem (návrh zastupitele pana J. Hylského).

Svůj návrh jsme odůvodnili slovy:

Přestože primárně je naším úkolem řešit problémy našeho města, neměli bychom se tvářit, že „se nás to moc netýká“.

Kdo jiný než my, občané ČR, se zkušeností s Mnichovskou dohodou z r. 1938, by si měli být vědomi rizik dalšího vývoje situace na Ukrajině.

Kdo jiný, než my zastupitelé, by měli toto připomenout občanům našeho města, požádat je o zamyšlení se nad tím, co se v Evropě aktuálně děje a třeba i o případnou materiální pomoc Ukrajině a jejím občanům.

Kdo jiný, než občan ČR by měl apelovat na naše politické představitele, aby za nás pracovali co nejaktivněji a nejlépe. Prostě být proaktivní a nečekat na to, jak se situace vyvine.

Již při přípravě usnesení jsme přemýšleli nad tím, jaké činy bude třeba následně udělat. Protože slovo je velká síla, tak samo nestačí… Kolega zastupitel pan P. Neumann v sobotu ráno navrhl, aby město hledalo prostory k ubytování rodin, které jsou nuceny Ukrajinu opustit. ST města P. Hable na výzvu následně reagoval, je připravena Pavlátova louka, řeší se možnosti v H. Metuj a další… VÝBORNĚ!

Dále každá občanská pomoc, finanční či materiální, je jistě úžasná a pomůže. A to my Češi obvykle umíme dělat. Proto, Novoměsťáci, pomozme TEĎ! Je jasné, že „kdo rychle dává, dvakrát dává.”

V čem je ale třeba aktivně, jednotně a každodenně pokračovat, je podpora nejvyšších představitelů ČR. Aby prosadili v EU a v NATO okamžitě účinné kroky, které zastaví Putinovy vojáky. Jednoznačně nestačí, že „jednou“ (snad brzy) by mohly nyní připravené sankce EU Rusko bolet. Je nezbytné, aby premiér P. Fiala a jeho spolupracovníci neměli žádné pochybnosti, že občanská společnost je připravena bojovat za Ukrajince, za mír v Evropě a v ČR. Je třeba deklarovat to, že jsme schopni se pro mír a svobodu uskrovnit, protože to je to podstatné, o co tu jde. Klidně ať jsou ty energie ještě dražší a je jí málo. Putin prostě nemůže a nesmí napadnout našeho skoro souseda (kdybychom byli se Slováky stále ČSFR, tak souseda!) v naší Evropě v 21. století a zbytek Evropy vydírat!

Pro možnost vyjádření této podpory navrhujeme vedení města, aby zřídilo a oznámilo veřejnosti e-mailovou adresu, kam bude moci každý jeden z nás vyjádřit odpor tomuto brutálnímu násilí. Doporučujeme také, aby byl každý den odeslán sumář prohlášení občanů NMnM nejvyšším autoritám ČR, EU a NATO.

Vážení Novoměšťáci, pište, prosím, na tuto e-adresu v co největším počtu. Děkujeme za podporu.

Za ODS a podporovatele ODS v NMnM

Aleš Vrátný

Aleš Vrátný

zastupitel města
člen Finančního výboru Zastupitelstva města
člen Komise bytové Rady města