7. ledna 2022

Objektivní data o hrůzostrašném hospodaření státu v letech 2020-2021 pod tandemem Babiš + Schillerová

(www.ods.cz/region.pardubicky)

Včerejší prezentace objektivních tvrdých dat Ministerstva financí o výsledcích hospodaření státu je hodně smutným obrázkem o správě věcí veřejných v naší zemi v posledních letech.

  • Výsledek hospodaření státního rozpočtu v roce 2021 skončil nejhorším výsledkem v historii České republiky – deficitem 420 mld. Kč (!!!).
  • Zadlužení České republiky se za pouhé dva roky (!!!) zvedlo o 826 mld. Kč, z 1,64 bil. Kč na 2,46 bil. Kč, z 28,3 % HDP na 40,8 % HDP (!!!).
  • Jen na splátky aktuální výše státního dluhu vydá Česká republika v letošním roce 273,5 mld. Kč, tj. 4,2 % HDP (!!!). I jen část této ohromné částky by při zdravém hospodaření státu mohla být využita na smysluplné věci pro budoucnost naší země, na investice do infrastruktury, do modernizace vzdělávání, do zdravotnictví, do digitalizace státu atd..
  • Pro předchozí vládu a pro tandem Andrej Babiš + Alena Schillerová se boj s epidemií COVID-19 stal jen pouhou výmluvou pro jejich hrůzostrašné hospodaření – celkové náklady státu na boj s epidemií COVID-19 a s jejími důsledky činily za roky 2020 a 2021 částku 351,4 mld. Kč, tzn. výrazně méně než polovinu (jen 42,5 % !!!) z výše uvedeného nárůstu státního dluhu (z 826 mld. Kč).

Smysluplná cesta do budoucna je jediná – za cenu ne pouhých kosmetických úprav vrátit české veřejné finance ke zdravým základům a naučit naší Českou republiku hospodařit stejně, jako to dělá každá normální domácnost; tzn. s takovými finančními prostředky, které má reálně k dispozici.

Karel Haas

poslanec PČR
člen Zastupitelstva města Pardubic