7. října 2021

Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci tragické smrti policistky

(www.psp.cz) Písemná interpelace poslankyně Jany Černochové na ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci tragické smrti policistky.

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci tragické smrti mladé české policistky, která byla vyslána Policií České republiky do Polska na misi v rámci agentury Frontex.

Případ údajné sebevraždy mladé policistky mne šokoval a je skutečně velkou tragédií. Nemyslím si proto, že tuto záležitost lze jen tak uzavřít konstatováním, že šlo čistě o osobní záležitost, jak jste sám naznačil v médiích.

Kpt. Kristýna Litomerická sloužila oddaně naší zemi, plnila svůj úkol a byla tedy ve službě. Podezření na šikanu ze strany kolegů jsou až příliš závažná na to, aby zůstala neprověřena a bez případných postihů pro pachatele.

Velmi mne zaráží laxní, až alibistický přístup Váš a Policie České republiky k této události. Jak je možné, že věc vyplouvá na povrch až rok poté, a to jen díky informacím pozůstalých? Působí to, jako by zde byl zájem na tom, aby se o ní nemluvilo vůbec. Očekávala bych, že když zemře občan České republiky, bude zájem na tom, aby se na vyšetřování podíleli i naši policisté. Stejně tak nerozumím Vašim obratům ve veřejných vyjádřeních, ve kterých jste nejprve naznačoval kázeňské kroky, tvrdil jste, že jste o ničem nevěděl, a následně tvrdil, že záležitost není věcí Policie České republiky.

Není přeci možné, aby nám bylo lhostejné, jak je s našimi policisty či vojáky v zahraničních misích nakládáno.

Proto Vás chci v této souvislosti požádat o odpovědi na následující otázky:

 1. Z jakého důvodu a na základě jakých dokumentů či žádostí byla kpt. Litomerická vyslána do Polska? Jednalo se o služební cestu nebo studijní pobyt?
   
 2. Proč Policie ČR celý rok o případu neinformovala?
   
 3. Existuje záznam o komunikaci mezi kpt. Litomerickou a jejími nadřízenými v průběhu mise v Polsku? Došlo někdy k nahlášení šikany v rámci mise? Pokud ano, jak bylo s tímto nahlášením nakládáno a jaké byly provedeny kroky?
   
 4. Pokud by měl příslušník Policie ČR psychické problémy v rámci výkonu své služby v zahraničí, byl by to důvod k jeho stažení?
   
 5. Jak vysvětlíte rozpor, kdy jste v reportáži CNN Prima NEWS ze dne 27. 9. 2021 tvrdil, že jste nebyl o případu informován a obrátíte se na policejního prezidenta, ačkoliv podle mluvčí Policejního prezidia ČR plk. Mgr. Kateřiny Rendlové „Informace byla cestou operačního pracoviště zaslána dne 5. 10. 2020, kdy ministerstvo vnitra tuto zprávu zařadilo do své svodky, která je ministru vnitra předkládána.“?
   
 6. Jestliže jste se na případ dotazoval policejního prezidenta, co jste se dozvěděl?
   
 7. Ačkoliv se tragédie odehrála v Polsku, a tedy je v jurisdikci místních orgánů, nemělo podle Vás proběhnout i vyšetřování orgánů České republiky?
   
 8. Ve zmíněné reportáži CNN Prima NEWS jste dále mj. uvedl, že smrt policistky neměla přímou souvislost s výkonem její služby. Přitom rodina policistky uvedla, že byla opakovaně šikanována na pracovišti v rámci výkonu mise v Polsku. Prověřovala tyto skutečnosti Policie ČR případně polské vyšetřovací orgány? Pokud ano, s jakým výsledkem. Byl někdo z kolegů v rámci stejné mise, byť jen kázeňsky, potrestán?
   
 9. Pokud byla příčinou smrti kpt. Litomerické šikana na pracovišti, proč se tím Policie ČR aktivně nezabývá? Obrátila se česká strana na agenturu Frontex s žádostí o informace o této šikaně nebo o prověření této věci? Pokud nikoliv, učiní to? Apeluji na Vás, aby se tak stalo, neboť podle veřejně dostupných informací jsou podezření na tvrdou šikanu až příliš závažná.
   
 10. Poskytla Policie ČR nějakou pomoc pozůstalé rodině, alespoň v rovině psychické podpory? Prověřoval jste, jakým způsobem bylo s rodinou komunikováno?
   
 11. Domníváte se, že by měla být přijata nějaká systémová opatření, aby k podobným případům nedocházelo a aby se případně policisté, kteří se dostanou do nesnází, měli na koho diskrétně obrátit? Jak je to s institucí policejního ombudsmana? Jaké jsou výsledky jeho práce?
   

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

Jana Černochová

1. místopředsedkyně poslaneckého klubu PČR
předsedkyně sněmovního výboru pro obranu
expertka pro obranu
starostka MČ Praha 2