16. září 2021

Interpelace a ministra průmyslu a obchodu ve věci instalace měřidel spotřeby tepla v bytových domech

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslance Jana Zahradníka na ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka ve věci instalace měřidel spotřeby tepla v bytových domech.

Jan Zahradník: 

Vážený pane nepřítomný ministře Havlíčku, existuje dlouhodobý problém rozúčtování tepelné energie dodané do bytových domů na jednotlivé uživatele bytu. V prosinci 2018 byla Evropským parlamentem přijata novela směrnice o energetické účinnosti, která obsahuje následující text. Pokud použití individuálních měřičů není technicky proveditelné nebo měření spotřeby tepla v každé ucelené části budovy není nákladově efektivní, lze zvážit alternativní nákladově efektivní metody měření spotřeba tepla. Každý členský stát jasně stanoví a zveřejní obecná kritéria, metodiky nebo postupy pro stanovení technické neproveditelnosti a nákladové neefektivity. Ačkoliv měly členské státy povinnost implementovat tyto požadavky do svých právních předpisů nejpozději do června minulého roku, MPO do Sněmovny žádnou novelu s touto implementací nepředložilo. Ministerstvo pro místní rozvoj se nyní pokouší novelizovat zákon o používání bytů a nebytových prostor a na to navazující vyhlášku o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody, aniž by existoval základní právní předpis, tedy novelizovaný zákon 406/2000 Sb., nejspíš, stanovující, zda je nutné, anebo vůbec možné měřidla spotřeby tepla instalovat.

Moje otázka zní: Tato situace komplikuje správu mnoha domů a každým rokem se s počtem nově dostavěných domů zvětšuje. Jak hodláte, pane ministře, tento problém řešit?

Děkuji za písemnou odpověď.