Písemná interpelace na ministra zdravotnictví ve věci darování krve homosexuálními muži
30. července 2021

Jana Černochová: Písemná interpelace na ministra zdravotnictví ve věci darování krve homosexuálními muži

(www.psp.cz) Písemná interpelace poslankyně Jany Černochové na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ve věci darování krve homosexuálními muži.

Vážený pane ministře,

jak jistě dobře víte, v České republice není umožňováno dárcovství krve homosexuálním mužům, kteří se nezříkají (alespoň po dobu jednoho roku) sexuálního života. Ten je u nich vyhodnocován zejména při vyšší promiskuitě jako rizikový pro potenciální nákazu virem HIV. Na druhé straně, v posledních letech se české zdravotnictví potýká se závažným nedostatkem darované krve. Proto se nabízí otázka, zda nehledat způsoby, jak rozšířit počet dárců i jinou cestou než veřejnými kampaněmi.

Podobná podmínka pro homosexuální muže v souvislosti s dárcovstvím krve platí či platila i v řadě jiných zemí. Mnohé z nich ale právě s cílem zvýšit počet dárců od ní v posledních letech upustily, například Velká Británie. Proto se domnívám, že je čas zvážit tuto změnu také a chtěla bych se zeptat, zda neuvažujete o rozvolnění tohoto pravidla?

Domnívám se, že toto pravidlo není zcela smysluplné, zvláště s ohledem na to, že je pouze na dobré vůli dárce, zda uvede pravdivé údaje o svém sexuálním životu. Rizikového chování se v tomto ohledu mohou dopouštět rovněž heterosexuální jedinci a je pouze na nich, zda jej přiznají, a na druhé straně platí, že i u homosexuálních mužů toto pravidlo může vést k jeho záměrnému obcházení, tedy že deklarují, že žijí v celibátu. Dále pak se mi jeví zcela nesmyslné dodržovat toto pravidlo u homosexuálních mužů, kteří mají stabilní a dlouholetý vztah. A podotýkám, že v této skupině nepochybně bude řada těch, kteří by krev darovat chtěli. Chtěla bych se tedy také zeptat, zda není možné riziko přenosu viru HIV a dalších nemocí ošetřit jiným způsobem než plošným zákazem, například nějakými testy či důkladnějším zkoumáním vzorků darované krve?

Dle mých informací pravidlo vyloučení homosexuálních mužů nežijících v celibátu v ČR dříve, do roku 2003, neplatilo, je tato informace pravdivá?

Chtěla bych požádat, abyste skutečně tuto věc důsledně zvážil právě s ohledem na to, jak nedostatečné zásoby darované krve v současnosti jsou a jak se jí nedostávalo mj. také v průběhu pandemie. Domnívám se, že českým nemocnicím by to alespoň částečně zjednodušilo situaci.

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

Jana Černochová
1. místopředsedkyně poslaneckého klubu PČR
předsedkyně sněmovního výboru pro obranu
expertka pro obranu
starostka MČ Praha 2

Více o autorovi