7. listopadu 2011

Po Řecku už neplatí nic

Když počátkem století vyjednávala vláda Vladimíra Špidly podmínky našeho vstupu do Evropské unie, byla jejich součástí také povinnost přijmout společnou měnu – euro, jakmile Česká republika splní maastrichtská kritéria (cenová stabilita, stabilita devizového kursu, podíl veřejného dluhu na HDP nesmí překročit šedesát procent, deficit veřejného rozpočtu nejvýše tři procenta).

Nevím, zda šlo či nešlo tuto povinnost odmítnout, přesto skeptici již tenkrát upozorňovali na možné ekonomické dopady členství v eurozóně. Oddělení fiskální politiky od monetární přináší pro národní ekonomiky rizika. Pro postkomunistické ekonomiky je taková svázanost přímo ochromující. Platí to ale i obecně pro celý nesourodý hospodářsky spolek, jakým EU je.

V roce 2003 vyslovili v referendu občané souhlas se zněním přístupové smlouvy, tedy i se závazkem přijmout euro. V té době bylo euro stabilní měnou a plnění makroekonomických ukazatelů (maastrichtská kritéria) bylo pro členské země absolutní dogma. Jenže za pár let se kritéria rozvolnila. Protože to potřebovalo Německo a Francie. A za několik dalších let vyšel najevo řecký podfuk. Dnes zcela jasně vidíme, že euro není tak stabilní, jak bylo projektováno, a že EU není schopna uhlídat podmínky jeho stability. Zkrátka eurozóna dnes zdaleka není tou, kterou bývala v roce 2004, kdy jsme do Unie vstoupili.

Pokud se v průběhu hry změnila pravidla tak zásadně (po Řecku vlastně jako by neplatila už žádná), není možné trvat na dohodách, které byly uzavřeny za původních podmínek. Je správné, aby Česká republika požadovala stejnou výsadu, jakou má například Dánsko, Švédsko nebo Velká Británie, a vybojovala si právo rozhodnout o euru lidovým hlasováním. Čeští občané se už několikrát museli uskromňovat, aby se národní ekonomika udržela v jakýchs takýchs mezích. Nikdo nám při tom nepomáhal. Nechme lidi říct, zda chtějí vstoupit do klubu, kde se zodpovědní skládají na nezodpovědné a chudí pomáhají k blahobytu bohatým.