Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci výsluhových příspěvků bývalých příslušníků Sboru národní bezpečnosti – složky Státní bezpečnosti a politického aparátu Sboru národní bezpečnosti
17. srpna 2021

Pavel Žáček: Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci výsluhových příspěvků bývalých příslušníků Sboru národní bezpečnosti – složky Státní bezpečnosti a politického aparátu Sboru národní bezpečnosti

(www.psp.cz) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci výsluhových příspěvků bývalých příslušníků Sboru národní bezpečnosti – složky Státní bezpečnosti a politického aparátu Sboru národní bezpečnosti, III.

Vážený pane ministře,

v souvislosti s nedávno proběhlou diskusí v poslanecké sněmovně PCŘ a s odkazem na své předchozí dotazy (viz https://www.ods.cz/clanek/17004-pisemna-interpelace-na-ministra-vnitra-ve-veci-vysluhovych-prispevku-byvalych-prislusniku-sboru-narodni-bezpecnosti-ve-smyslu-zakona-c-361-2003-sb-o-sluzebnim-pomeru-prislusniku-bezpecnostnich-sboru a https://www.ods.cz/clanek/17191-pisemna-interpelace-na-ministryni-prace-ve-veci-vysluhovych-prispevku-byvalych-prislusniku-sboru-narodni-bezpecnosti-ve-smyslu-zakona-c-361-2003-sb)) se na Vás obracím se žádostí o doplnění údajů uvedených ve Vaší odpovědi k roku 2018 (celkový objem finančních prostředků na výsluhové příspěvky bývalých příslušníků Státní bezpečnosti ve výši cca 94.800.000 Kč).

Konkrétně Vás žádám o poskytnutí těchto informací:

1/ Jaký byl celkový roční objem finančních prostředků na výsluhové příspěvky bývalých příslušníků Sboru národní bezpečnosti, kteří celou službu anebo její část konali ve složce Státní bezpečnosti, vyplacené Ministerstvem vnitra ČR v letech 1993 až 2020, s uvedením kolika příslušníků oborové složky Státní bezpečnosti se to v těchto letech týkalo (stačí uvést v tabulce),

2/ Jaký byl celkový roční objem/na počet bývalých příslušníků Státní bezpečnosti takto vynaložených prostředků v letech 1990 až 1992, a to i za Federální ministerstvo vnitra ČSFR, pokud má Ministerstvo vnitra ČR tyto údaje k dispozici,

3/ U kolika bývalých příslušníků Sboru národní bezpečnosti složky Státní bezpečnosti, kteří ke dni skončení služebního poměru ještě nedosáhli důchodového věku (a v jakých letech), bylo předáno vyplácení dávek důchodového pojištění České správě sociálního zabezpečení nebo některému dalšímu orgánu sociálního zabezpečeni mimo resort ministerstva vnitra ČR.

4/ Je možné uvést kolika bývalým příslušníkům politického aparátu Sboru národní bezpečnosti působícím v rámci SNB anebo aparátu Komunistické strany Československa jsou prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR vypláceny dávky důchodového pojištění a v jakém celkovém ročním objemu?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.
poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

Více o autorovi